فا   |   En
Login
Conference Name Computer Architecture & Digital Systems (CADS 2017)
Start Date 2017-12-22
End Date 2017-12-23
Organizers Computer Society of Iran, Iran University of Science & Technology, Sharif University
Conference Chair Dr. Ahmad Akbari & Dr. Ali Selk Ghafari
Conference Scientific Chair Dr. Mehdi B. Tahoori & Dr. Mahdi Fazeli
Language English
Farsi Papers # 0
English Papers # 24
Poster Papers # 7
Submitted Papers # 62
Accepted Papers #
24
Website
http://cads17.iust.ac.ir/