فا   |   En
ورود به سایت
برای اطلاعات بیشتر درباره‌ی هر کنفرانس بر روی نام کنفرانس کلیک نمایید.

نام کنفرانس تاریخ برگزاری برگزارکنندگان
بیستمین سمپوزیوم بین‌المللی هوش مصنوعی و پردازش سیگنال
از ٠۲ اسفند ۱۴٠۲
تا ٠٣ اسفند ۱۴٠۲
دانشگاه علوم و فنون مازندران، انجمن کامپیوتر ایران
بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی انجمن کامپیوتر ایران
از ٠۵ بهمن ۱۴٠۱
تا ٠٦ بهمن ۱۴٠۱
انجمن کامپیوتر ایران، دانشگاه صنعتی شریف
بیست و هفتمین کنفرانس بین الملی انجمن کامپیوتر ایران
از ٠۴ اسفند ۱۴٠٠
تا ٠۵ اسفند ۱۴٠٠
انجمن کامپیوتر ایران
بیست و ششمین کنفرانس بین‌المللی انجمن کامپیوتر ایران
از ۱٣ اسفند ۱٣۹۹
تا ۱۴ اسفند ۱٣۹۹
انجمن کامپیوتر ایران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سمپوزیوم بين‌المللي معماری کامپیوتر و سیستم‌های دیجیتال
از ۲۹ مرداد ۱٣۹۹
تا ٣٠ مرداد ۱٣۹۹
انجمن کامپیوتر ایران، دانشگاه گیلان
(دانشکده فنی)
بیست و پنجمین کنفرانس بین‌المللی انجمن کامپیوتر ایران
از ۱۱ دی ۱٣۹٨
تا ۱۲ دی ۱٣۹٨
انجمن کامپیوتر ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران
سومین همایش ملی پیشرفت‌های معماری سازمانی
از ۲۲ ابان ۱٣۹٨
تا ۲٣ ابان ۱٣۹٨
انجمن کامپیوتر ایران، دانشگاه صنعتی شریف
بیست و چهارمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
از ۲۲ اسفند ۱٣۹٧
تا ۲٣ اسفند ۱٣۹٧
انجمن کامپیوتر ایران
سمپوزیوم بین‌المللی سیستم‌ها و فن‌آوری‌های بی‌درنگ و نهفته RTEST 2018
از ۱۹ اردیبهشت ۱٣۹٧
تا ۲٠ اردیبهشت ۱٣۹٧
انجمن کامپیوتر ایران، دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی شریف
دومین کنفرانس فناوری اطلاعات در مدیریت شهری
از ۱٣ اسفند ۱٣۹٦
تا ۱۴ اسفند ۱٣۹٦
انجمن کامپیوتر ایران، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، مرکز راه‌کارهای اطلاعاتی هوشمند دانشگاه صنعتی شریف
بیست و سومین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
از ٠۹ اسفند ۱٣۹٦
تا ۱٠ اسفند ۱٣۹٦
انجمن کامپیوتر ایران
سمپوزیوم بين‌المللي معماری کامپیوتر و سیستم‌های دیجیتال 2017
از ٠۱ دی ۱٣۹٦
تا ٠۲ دی ۱٣۹٦
انجمن کامپیوتر ایران، دانشگاه علم و صنعت ايران و دانشگاه صنعتی شریف
سمپوزیوم بین‌المللی علوم کامپیوتر و مهندسی نرم‌افزار 2017
از ٠٣ ابان ۱٣۹٦
تا ٠۴ ابان ۱٣۹٦
انجمن کامپیوتر ایران، دانشگاه شیراز
سمپوزیوم بین‌المللی هوش مصنوعی و پردازش سیگنال 2017
از ٠٣ ابان ۱٣۹٦
تا ٠۴ ابان ۱٣۹٦
انجمن کامپیوتر ایران، دانشگاه شیراز
بیست و دومین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
از ۲۱ اسفند ۱٣۹۵
تا ۲٣ اسفند ۱٣۹۵
انجمن کامپیوتر ایران، دانشگاه صنعتی شریف
کنفرانس فناوری اطلاعات در مدیریت شهری
از ۱٧ اسفند ۱٣۹۵
تا ۱٨ اسفند ۱٣۹۵
انجمن کامپیوتر ایران، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، مرکز راه‌کارهای اطلاعاتی هوشمند دانشگاه صنعتی شریف
همایش ملی حمایت از توسعه شبکه‌های اجتماعی بومی با رویکرد حفظ امنیت وحریم خصوصی
از ۱٦ شهریور ۱٣۹۵
تا ۱٧ شهریور ۱٣۹۵
انجمن کامپیوتر ایران، دانشگاه صنعتی شریف، سازمان فناوری اطلاعات ایران و مرکز راه‌کارهای اطلاعاتی هوشمند
بیست و یکمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر
از ۱٨ اسفند ۱٣۹۴
تا ۲٠ اسفند ۱٣۹۴
انجمن کامپیوتر ایران، پژوهشگاه دانشهای بنیادی
سمپوزیوم بين‌المللي معماری کامپیوتر و سیستم‌های دیجیتال 2015
از ۱۵ مهر ۱٣۹۴
تا ۱٦ مهر ۱٣۹۴
انجمن کامپیوتر ایران، دانشگاه صنعتی شریف
سمپوزیوم سیستم‌ها و فن‌آوری‌های بی‌درنگ و نهفته RTEST 2015
از ۱۵ مهر ۱٣۹۴
تا ۱٦ مهر ۱٣۹۴
انجمن کامپیوتر ایران، دانشگاه صنعتی شریف
سمپوزیوم بین‌المللی علوم کامپیوتر و مهندسی نرم‌افزار 2015
از ۲٧ مرداد ۱٣۹۴
تا ۲٨ مرداد ۱٣۹۴
انجمن کامپیوتر ایران، دانشگاه تبریز
سمپوزیوم بین‌المللی هوش مصنوعی و پردازش سیگنال 2015
از ۱۲ اسفند ۱٣۹٣
تا ۱۴ اسفند ۱٣۹٣
انجمن کامپوتر ایران، دانشگاه فردوسی مشهد
بیستمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
از ۱۲ اسفند ۱٣۹٣
تا ۱۴ اسفند ۱٣۹٣
انجمن کامپیوتر ایران، دانشگاه فردوسی مشهد
نوزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
از ۱٣ اسفند ۱٣۹۲
تا ۱۵ اسفند ۱٣۹۲
انجمن کامپیوتر ایران، دانشگاه شهید بهشتی
سمپوزیوم علوم کامپیوتر و مهندسی نرم‌افزار 2013
از ٠۴ دی ۱٣۹۲
تا ٠۵ دی ۱٣۹۲
انجمن کامپیوتر ایران، دانشگاه صنعتی شریف، مرکز تحقیقات مخابرات ایران، پژوهشگاه فضای مجازی
سمپوزیوم شبکه‌های کامپیوتری و سیستم‌های توزیع شده 2013
از ٠۴ دی ۱٣۹۲
تا ٠۵ دی ۱٣۹۲
انجمن کامپیوتر ایران، دانشگاه صنعتی شریف، مرکز تحقیقات مخابرات ایران، پژوهشگاه فضای مجازی
سمپوزیوم هوش مصنوعی و پردازش سیگنال 2013
از ٠۴ دی ۱٣۹۲
تا ٠۵ دی ۱٣۹۲
انجمن کامپیوتر ایران، دانشگاه صنعتی شریف، مرکز تحقیقات مخابرات ایران، پژوهشگاه فضای مجازی
سمپوزیوم معماری کامپیوتر و سیستم‌های دیجیتال 2013
از ٠٨ ابان ۱٣۹۲
تا ٠۹ ابان ۱٣۹۲
پژوهشکده علوم کامپيوتر، پژوهشگاه دانش‌های بنيادی و انجمن کامپيوتر ايران
هجدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
از ۲۲ اسفند ۱٣۹۱
تا ۲۴ اسفند ۱٣۹۱
انجمن کامپیوتر ایران، دانشگاه صنعتی شریف
(دانشکده مهندسی کامپیوتر)، شهرداری تهران و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
شانزدهمین سمپوزیوم بین‌المللی هوش مصنوعی و پردازش سیگنال
از ۱٣ اردیبهشت ۱٣۹۱
تا ۱۴ اردیبهشت ۱٣۹۱
دانشگاه شیراز
(دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر)
شانزدهمین سمپوزیوم بین‌المللی معماری کامپیوتر و سیستم‌های دیجیتال
از ۱٣ اردیبهشت ۱٣۹۱
تا ۱۴ اردیبهشت ۱٣۹۱
دانشگاه شیراز
(دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر)
هفدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
از ۱٦ اسفند ۱٣۹٠
تا ۱٨ اسفند ۱٣۹٠
دانشگاه صنعتی شریف
(دانشکده مهندسی کامپیوتر) و انجمن کامپیوتر ایران
سمپوزیوم علوم کامپیوتر و مهندسی نرم‌افزار
از ۲۵ خرداد ۱٣۹٠
تا ۲٦ خرداد ۱٣۹٠
دانشگاه صنعتی شریف
(دانشکده مهندسی کامپیوتر)
سمپوزیوم هوش مصنوعی و پردازش سیگنال
از ۲۵ خرداد ۱٣۹٠
تا ۲٦ خرداد ۱٣۹٠
دانشگاه صنعتی شریف
(دانشکده مهندسی کامپیوتر)
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
از ۱٧ اسفند ۱٣٨۹
تا ۱۹ اسفند ۱٣٨۹
دانشگاه صنعتی شریف
(دانشکده مهندسی کامپیوتر) و انجمن کامپیوتر ایران
پانزدهمين سمپوزیوم بين‌المللي شبکه‌های کامپیوتری و سیستم‌های توزیع شده
از ٠۴ اسفند ۱٣٨۹
تا ٠۵ اسفند ۱٣٨۹
دانشگاه تربیت مدرس
(دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر)
سمپوزیوم معماری کامپیوتر و سیستم‌های دیجیتال
از ٠۱ مهر ۱٣٨۹
تا ٠۲ مهر ۱٣٨۹
پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
(IPM)
اولین کنگره فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران با رویکرد به‌زیست شهروندان
از ٠۱ خرداد ۱٣٨۹
تا ٠٣ خرداد ۱٣٨۹
مرکز تحقیقات مخابرات ایران و انجمن کامپیوتر ایران
پانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
از ٠۱ اسفند ۱٣٨٨
تا ٠٣ اسفند ۱٣٨٨
مرکز توسعه فناوری نیرو
(متن)
چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
از ۲٠ مهر ۱٣٨٨
تا ۲۱ مهر ۱٣٨٨
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(دانشکده مهندسی کامپیوتر)
چهاردهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
از ۲٠ اسفند ۱٣٨٧
تا ۲۱ اسفند ۱٣٨٧
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(دانشکده مهندسی کامپیوتر)
سیزدهمین کنفرانس ملی و بین‌المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
از ۱۹ اسفند ۱٣٨٦
تا ۲۱ اسفند ۱٣٨٦
دانشگاه صنعتی شریف
(دانشکده مهندسی کامپیوتر)
دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
از ٠۱ اسفند ۱٣٨۵
تا ٠٣ اسفند ۱٣٨۵
دانشگاه شهید بهشتی
(دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر)
یازدهمین کنفرانس بین‌المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
از ٠۴ بهمن ۱٣٨۴
تا ٠٦ بهمن ۱٣٨۴
پژوهشگاه دانشهای بنیادی و انجمن کامپیوتر ایران
دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
از ۲٧ بهمن ۱٣٨٣
تا ۲۹ بهمن ۱٣٨٣
مرکز تحقیقات مخابرات ایران و انجمن کامپیوتر ایران
نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
از ۲٨ بهمن ۱٣٨۲
تا ٣٠ بهمن ۱٣٨۲
دانشگاه صنعتی شریف
(مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته)
هشتمین کنفرانس بین‌المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
از ٠٦ اسفند ۱٣٨۱
تا ٠٨ اسفند ۱٣٨۱
دانشگاه فردوسی مشهد
(گروه مهندسی کامپیوتر)
هفتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
از ٠٧ اسفند ۱٣٨٠
تا ٠۹ اسفند ۱٣٨٠
مرکز تحقیقات مخابرات ایران و انجمن کامپیوتر ایران
ششمین کنفرانس بین‌المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
از ٠۲ اسفند ۱٣٧۹
تا ٠۴ اسفند ۱٣٧۹
دانشگاه اصفهان
(گروه مهندسی کامپیوتر)
پنجمین کنفرانس بین‌المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
از ۱٧ اسفند ۱٣٧٨
تا ۱۹ اسفند ۱٣٧٨
دانشگاه شهید بهشتی
(دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر)
چهارمین کنفرانس بین‌المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
از ٠٦ بهمن ۱٣٧٧
تا ٠٨ بهمن ۱٣٧٧
دانشگاه صنعتی شریف
(دانشکده مهندسی کامپیوتر)
سومین کنفرانس بین‌المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
از ٠۲ دی ۱٣٧٦
تا ٠۴ دی ۱٣٧٦
دانشگاه علم و صنعت ایران
(دانشکده مهندسی کامپیوتر)
دومین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
از ٠۴ دی ۱٣٧۵
تا ٠٦ دی ۱٣٧۵
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(دانشکده مهندسی کامپیوتر)
اولین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
از ٠۴ دی ۱٣٧۴
تا ٠٧ دی ۱٣٧۴
دانشگاه صنعتی شریف
(دانشکده مهندسی کامپیوتر)