فا   |   En
ورود به سایت
نام کنفرانس دومین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
تاریخ شروع ٠۴ دی ۱٣٧۵
تاریخ پایان ٠٦ دی ۱٣٧۵
برگزارکنندگان دانشگاه صنعتی امیرکبیر (دانشکده مهندسی کامپیوتر)
دبیر کنفرانس دکتر رضا صفابخش
تعداد مقالات فارسی ٣۱
تعداد مقالات انگلیسی ۲٨
تعداد مقالات پوستری ٠
تعداد مقالات دریافتی ۱٣٣
تعداد مقالات پذیرفته شده
۵۹
سایت ندارد