ورود به سایت
هجدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
نام کنفرانس هجدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
نام انگلیسی کنفرانس 18th National CSI Computer Conference
تاریخ شروع ۲۲ اسفند ۱٣۹۱
تاریخ پایان ۲۴ اسفند ۱٣۹۱
برگزارکنندگان انجمن کامپیوتر ایران، دانشگاه صنعتی شریف (دانشکده مهندسی کامپیوتر)، شهرداری تهران و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
دبیر کنفرانس دکتر جعفر حبیبی
دبیر علمی کنفرانس دکتر حمید سربازی آزاد
زبان فارسی
تعداد مقالات فارسی ۱٦۵
تعداد مقالات انگلیسی ٠
تعداد مقالات پوستری ۹۲
تعداد کل مقالات ۴٣۵
سایت
https://csi.org.ir/fa/conf/csi2013