ورود به سایت
دومین کنفرانس فناوری اطلاعات در مدیریت شهری

کمیته علمی

 

اعضای کمیته علمی

 

دکتر مهدی وحدت‌کار (شهرداری تهران)

دکتر علی خاکساری (دانشگاه علامه طباطبایی)

حمل و نقل و ترافیک 

دکتر محمدمهدی گلمکانی (شهرداری تهران)

دکتر محمدمهدی سپهری (دانشگاه تربیت مدرس)

محیط زیست و سلامت شهری

دکتر محمدمهدی گلمکانی (شهرداری تهران)

دکتر علی اکبر جلالی (دانشگاه علم و صنعت)

خدمات شهری

دکتر رسول بابایی (شهرداری تهران)

دکتر جعفر حبیبی (دانشگاه صنعتی شریف)

فرهنگی و اجتماعی

دکتر عباس استادتقی‌زاده (شهرداری تهران)

دکتر مرتضی موسی خانی (دانشگاه آزاد اسلامی قزوین)

دکتر شاهین حسابی (دانشگاه صنعتی شریف)

ایمنی و مدیریت بحران

دکتر محمدباقر خسروی (شهرداری تهران)

دکتر محمدجواد مهدوی‌نژاد (دانشگاه تربیت مدرس)

دکتر زهرا خدایی (دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام خمینی(ره) )

دکتر پویان نقوی (شهرداری تهران)

توسعه شهری، شهرسازی و معماری

دکتر محمد تقی عیسایی (دانشگاه صنعتی شریف)

دکتر حسن حقیقی (دانشگاه شهید بهشتی)

هوشمندسازی و اقتصاد شهری