ورود به سایت
بیست و چهارمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تاریخ‌های مهم

ارسال مقالات به کنفرانس: ۲۹ آذر ۱۳۹۷ (۱۵ آذر ۱۳۹۷)

ارسال پیشنهاد کارگاه‌ها: ‌۲۵ دی ۱۳۹۷

اعلام قبولی یا رد مقالات: ۲۵ دی ۱۳۹۷

ثبت نام در کنفرانس و ارسال نسخه نهایی: ۱ بهمن ۱۳۹۷

برگزاری کنفرانس: ۲۴ و ۲۵ بهمن ۱۳۹۷