فا   |   En
ورود به سایت
۱ ۲ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ۹
رخدادهای مرتبط
چهارمین کنگره بین‌المللی فن‌آوری، ارتباطات و دانش 4 و 5 بهمن‌ماه 1396  
بزرگداشت "چهلمین سال تأسیس رشته کامپیوتر در دانشگاه شهید بهشتی" 18 اردیبشهت‌ماه 1396
همایش چالش‌ها و راهکارهای امنیت فضای تبادل اطلاعات در حوزه تامین اجتماعی دی‌ماه 1395
تعمیق و تکمیل الگوی پایه پیشرفت 13 و 14 اردیبهشت‌ماه 1396
کنفرانس علمی مدیریت شهری 21 و 22 آذر ماه 1395
همایش راهبردی و مدیریت فناوری اطلاعات  کنترل‌های داخلی و مدیریت ریسک 24 آبان‌ماه 1395
کنفرانس ملی پیشرفت دانش در علوم و فناوری 9 دی ماه 1395 
International conference on computer and engineering February 21-22 , 2017
همایش بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران "توسعه کسب و کار فرصت‌های سرمایه گذاری در حوزه ICT" 2 و 3 آبان ماه سال ۱۳۹۵
همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات 25 آذر 1395
۱ ۲ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ۹
کنفرانس‌ها و رخدادها
آرشیو رخدادهای مرتبط

عضویت در انجمن کامپیوتر ایران