فا   |   En
ورود به سایت
۱٦ اردیبهشت ۱٣۹۲
درگذشت مادر محترم جناب آقای دکتر فریدون شمس

عرض تسلیت به جناب آقای دکتر فریدون شمس

(درگذشت مادر بزرگوار ایشان)

جناب آقای دکتر فریدون شمس

عضو محترم هیئت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی

احتراماً بدینوسیله مصیبت وارده را به جنابعالی و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده و از ایزد منان برای آن مرحوم طلب آمرزش و برای بازماندگان صبر توأم با سلامتی و طول عمر مسئلت می‌نمائیم.

 

کنفرانس‌ها و رخدادها
آرشیو رخدادهای مرتبط

عضویت در انجمن کامپیوتر ایران