فا   |   En
ورود به سایت
۱ ۲ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ۹ ۱٠ ۱۱
اخبار
انجمن كامپیوتر ایران و دانشگاه صنعتی شریف هفدهمین كنفرانس ملی كامپیوتر را با هدف رشد و توسعه دانش و فناوری كامپیوتر در دو بخش مقالات عادی و پوستری برگزار می‌كنند. تأكید كنفرانس بر جنبه‌های بنیادی، كاربردی، راهبردی، و توسعه‌ای است كه از سودمندی خاص در سطح كشور برخوردارند.  
قرار گرفتن کلیه مقالات شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران بر روی سایت
۱ ۲ ٣ ۴ ۵ ٦ ٧ ٨ ۹ ۱٠ ۱۱
آرشیو اخبار

عضویت در انجمن کامپیوتر ایران