فا   |   En
ورود به سایت
نام کنفرانس سمپوزیوم علوم کامپیوتر و مهندسی نرم‌افزار
نام انگلیسی کنفرانس Computer Science and Software Engineering (CSSE-2011)
تاریخ شروع ۲۵ خرداد ۱٣۹٠
تاریخ پایان ۲٦ خرداد ۱٣۹٠
برگزارکنندگان دانشگاه صنعتی شریف (دانشکده مهندسی کامپیوتر)
دبیر کنفرانس دکتر جعفر حبیبی
تعداد مقالات فارسی ٠
تعداد مقالات انگلیسی ۲٠
تعداد مقالات پوستری ٣
تعداد مقالات دریافتی ۹٠
تعداد مقالات پذیرفته شده
۲٠
سایت
http://www.csse2011.ir