فا   |   En
ورود به سایت
نام کنفرانس بیست و ششمین کنفرانس بین‌المللی انجمن کامپیوتر ایران
نام انگلیسی کنفرانس CSICC 2021
تاریخ شروع ۱٣ اسفند ۱٣۹۹
تاریخ پایان ۱۴ اسفند ۱٣۹۹
برگزارکنندگان انجمن کامپیوتر ایران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دبیر کنفرانس دکتر علی احمدی
دبیر علمی کنفرانس دکتر محمد تشنه لب
زبان فارسی و انگلیسی
تعداد مقالات فارسی ٦٦
تعداد مقالات انگلیسی ٨۹
تعداد مقالات پوستری ٦٧
تعداد مقالات دریافتی ٣۹۱
تعداد مقالات پذیرفته شده
۱۵۵
سایت
http://csicc2021.kntu.ac.ir/