فا   |   En
ورود به سایت
نام کنفرانس اولین کنگره فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران با رویکرد به‌زیست شهروندان
تاریخ شروع ٠۱ خرداد ۱٣٨۹
تاریخ پایان ٠٣ خرداد ۱٣٨۹
برگزارکنندگان مرکز تحقیقات مخابرات ایران و انجمن کامپیوتر ایران
دبیر کنفرانس دکتر جعفر حبیبی، دکتر سیدمهدی تشکری هاشمی، دکتر سیدمجید نورحسینی
تعداد مقالات فارسی ٧۵
تعداد مقالات انگلیسی ٠
تعداد مقالات پوستری ٠
تعداد مقالات دریافتی ٣٠٠
تعداد مقالات پذیرفته شده
٧۵
سایت
http://www.iictc.ir