فا   |   En
ورود به سایت
عنوان مقاله نویسنده (ها) مربوط به کنفرانس چکیده
ارائه طبقه‌بند مبتنی بر فاصله و تعمیم آن براساس تابع هسته رضا منصفی
هادی صدوقی یزدی
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
در اين مقاله روشی جدید جهت طبقه‌بندی براساس سطح تصمیم مبتنی بر فاصله، با رویکرد تصویر نزدیک‌ترین همسایه ارائه شده است. روش جدید DBC نام‌گذاری شده است. طبقه‌بند DBC طبقه‌بندی ... مشاهده کامل
در اين مقاله روشی جدید جهت طبقه‌بندی براساس سطح تصمیم مبتنی بر فاصله، با رویکرد تصویر نزدیک‌ترین همسایه ارائه شده است. روش جدید DBC نام‌گذاری شده است. طبقه‌بند DBC طبقه‌بندی خطی است که تعمیم آن براساس تابع هسته می‌تواند جهت طبقه‌بندی داده‌های جداناپذیر خطی استفاده شود. ویژگی‌های طبقه‌بند DBC عبارتند از: 1 ) مشابه طبقه‌بند k-NN، نیازی به مرحله تعلیم ندارد 2) علی‌رغم طبقه‌بند k-NN، درمرحله آزمایش نیازی به جستجو برای یافتن k همسایه نزدیک ندارد 3) علی‌رغم روش‌هایی مانند SVM، نیازی به رویه بهینه‌سازی ندارد. در طبقه‌بند DBC، برای طبقه‌بندی نمونه ورودی (آزمایشی)، مجموع وزن‌دار فاصله نمونه ورودی با داده‌های تعلیمی هر طبقه محاسبه می‌گردد، سپس برچسب نمونه ورودی براساس طبقه‌ای که کمترین فاصله فوق را دارا باشد، تعیین می‌گردد. با به‌کارگیری چنین قاعده‌ای، یک سطح تصمیم جهت جداسازی نمونه‌های دو طبقه به‌دست می‌آید. طبقه‌بند DBC را برروی داده‌های واقعی آزمایش کرده‌ایم. نتایج آزمایش‌ها، برتری روش DBC را نسبت به طبقه‌بندهای k-NN و SVM نشان می‌دهد. عدم مشاهده کامل
در اين مقاله روشی جدید جهت طبقه‌بندی براساس سطح تصمیم مبتنی بر فاصله، با رویکرد تصویر نزدیک‌ترین همسایه ارائه شده است. روش جدید DBC نام‌گذاری شده است. طبقه‌بند DBC طبقه‌بندی ... مشاهده کامل
خرید مقاله
ارائه روشي براي بهبود الگوريتم بهينه‌سازي بيز در محيط‌هاي پيوسته با استفاده از تکنيک خوشه‌بندي حميدرضا بيگی
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
الگوريتم بهينه¬سازي بيز که در شاخه الگوريتم¬هاي تکاملي قرار مي¬گيرد، براي تخمين توزيع احتمال حاکم بر راه¬حل¬هاي منتخب، سعي در ساخت يک شبکه بيز دارد که بتواند اين توزيع را ... مشاهده کامل
الگوريتم بهينه¬سازي بيز که در شاخه الگوريتم¬هاي تکاملي قرار مي¬گيرد، براي تخمين توزيع احتمال حاکم بر راه¬حل¬هاي منتخب، سعي در ساخت يک شبکه بيز دارد که بتواند اين توزيع را به خوبي تخمين بزند. سپس از اين شبکه براي توليد نسل بعد استفاده مي¬نمايد. نتايج به کارگيري اين الگوريتم حاکي از قدرت وي براي شناسايي روابط ميان متغيرهاي موجود در يک مساله بهينه-سازي مي¬باشد. در اين مقاله، روشي براي بهبود الگوريتم بهينه¬سازي بيز در محيط¬هاي پيوسته مطرح مي¬گردد که در آن راه¬حل-هاي انتخابي ابتدا با استفاده از يک الگوريتم خوشه¬بندي کارا، به چند خوشه تقسيم شده و سپس براي هر خوشه يک شبکه بيز توليد مي¬شود و نسل بعد با بهره¬گيري از شبکه¬هاي ساخته شده متولد مي¬شود؛ تعداد افراد توليد شده از هر شبکه بيز وابسته به تعداد راه¬حل¬هايي مي¬باشد که در خوشه مربوط به آن شبکه قرار گرفته است. نتايج آزمايشات نشان¬ دهنده¬ی برتري الگوريتم پيشنهادی بر الگوريتم استاندارد بهينه¬سازي بيز مي¬باشد. عدم مشاهده کامل
الگوريتم بهينه¬سازي بيز که در شاخه الگوريتم¬هاي تکاملي قرار مي¬گيرد، براي تخمين توزيع احتمال حاکم بر راه¬حل¬هاي منتخب، سعي در ساخت يک شبکه بيز دارد که بتواند اين توزيع را ... مشاهده کامل
خرید مقاله
"MOGSA: روشی جديد در بهينه‌سازی چند هدفه مبتنی بر الگوريتم جستجوی گرانشی " مریم ده‌باشیان
سیدحمید ظهیری
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
در اين مقاله، روش جديدي در بهينه¬سازي چند هدفه مبتني بر الگوريتم جستجوي گرانشي به نام الگوريتم جستجوي گرانشي چند هدفه (MOGSA) ارائه مي¬شود. روش MOGSA از «بهينگي پَرِتو» ... مشاهده کامل
در اين مقاله، روش جديدي در بهينه¬سازي چند هدفه مبتني بر الگوريتم جستجوي گرانشي به نام الگوريتم جستجوي گرانشي چند هدفه (MOGSA) ارائه مي¬شود. روش MOGSA از «بهينگي پَرِتو» براي شناسايي موقعيت¬هاي «غير غالب» و از يک «مخزنِ بيروني» براي نگهداري اين موقعيت¬ها استفاده مي¬کند. براي اطمينان از صحت عملکرد روش ارائه شده در مواجه با مسائل بهينه¬سازي چند هدفه، آن را بوسيله چندين تابع استاندارد معتبر مورد آزمايش قرار مي¬دهيم. نتايج نهايي نشان از رقابت تنگاتنگ روش پيشنهادي با ديگر الگوريتم¬هاي بهينه¬سازي چند هدفه رايج دارد، از اينرو مي¬توان ادعا کرد روش MOGSA بستر جديدي از تحقيقات را فرا روي محققين قرار داده است. عدم مشاهده کامل
در اين مقاله، روش جديدي در بهينه¬سازي چند هدفه مبتني بر الگوريتم جستجوي گرانشي به نام الگوريتم جستجوي گرانشي چند هدفه (MOGSA) ارائه مي¬شود. روش MOGSA از «بهينگي پَرِتو» ... مشاهده کامل
خرید مقاله
الگوريتم رقابت استعماری بهبود يافته مبتنی بر اتوماتای يادگير شیرین خضری
مریم غلامی
زهراالسادات قندریز
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
در این مقاله یک مدل ترکیبی مبتنی بر الگوریتم رقابت استعماری بهبود یافته و اتوماتای یادگیر معرفی شده است. این الگوریتم بهبود یافته¬ی الگوریتم رقابت استعماری (ICA) است، که از ... مشاهده کامل
در این مقاله یک مدل ترکیبی مبتنی بر الگوریتم رقابت استعماری بهبود یافته و اتوماتای یادگیر معرفی شده است. این الگوریتم بهبود یافته¬ی الگوریتم رقابت استعماری (ICA) است، که از ایده¬ی تکامل سیاسی- اجتماعی بشر الهام گرفته است. در الگوریتم اولیه تعدادی کشور استعمارگر همراه با کشورهای مستعمراتشان به جستجو برای یافتن نقطه¬ی بهینه عمومی برای حل مسئله بهینه¬سازی می¬پردازند. در این مقاله از تعدادی اتوماتای یادگیر برای تنظیم شعاع حرکت مستعمرات به سمت استعمارگرهایشان در فرآیند جستجوی الگوریتم ICA استفاده می¬نماید. در الگوریتم پیشنهادی به هر کشور یک اتوماتای یادگیر منسوب شده است که وظیفه¬ی برقراری تعادل بین جستجوی سراسری و جستجوی محلی را برعهده دارد، در نتیجه یک جستجوی هوشمندانه و هدفمندتر در الگوریتم رقابت استعماری انجام می¬شود. عملکرد الگوریتم با چهار تابع محک با نام¬های (Griewank, Rosenbrock, Schwefel, Rastrigin) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تجربی حاصل از اجرای الگوریتم رقابت استعماری بهبود یافته نشان دادند که کیفیت راه¬حل بهینه عمومی و سرعت همگرایی به نقطه بهینه در این الگوریتم در مقایسه با الگوریتم ICA استاندارد و ICA تطبیقی بهبود قابل توجهی یافته است. عدم مشاهده کامل
در این مقاله یک مدل ترکیبی مبتنی بر الگوریتم رقابت استعماری بهبود یافته و اتوماتای یادگیر معرفی شده است. این الگوریتم بهبود یافته¬ی الگوریتم رقابت استعماری (ICA) است، که از ... مشاهده کامل
خرید مقاله
تحليل و شناسايي نظام مند رويکردهاي مختلف تطبيق تصوير با بهره‌گيري از يك چارچوب مبتني بر روش هاي تصويربرداري سیده‌سمیه آل حجت خسمخی
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
تطبيق تصوير،کاربرد مهمي از پردازش تصوير است که براي تنظيم تصاوير به دست آمده از حالات مختلف تصويربرداري به کار مي رود . بررسي مجموعه روش هاي ارائه شده در ... مشاهده کامل
تطبيق تصوير،کاربرد مهمي از پردازش تصوير است که براي تنظيم تصاوير به دست آمده از حالات مختلف تصويربرداري به کار مي رود . بررسي مجموعه روش هاي ارائه شده در اين زمينه نشانگر وجود رويكرد هاي متنوع جهت تنظيم و رفع اعوجاج هاي حاصل از حالات مختلف تصوير برداري مي باشد. گستردگي مقوله تطبيق تصوير و وجود حجم وسيعي از رويكردها، مقايسه و ارزيابي دقيق اين روش ها را دشوار نموده است. بر اين اساس، در اين مقاله ضمن معرفي چهار مولفه اساسي فرايند تطبيق تصوير، يک چارچوب مبتني بر روشهاي مختلف تصويربرداري جهت تحليل هر يک از رويکردهاي تطبيق تصوير پيشنهاد مي شود. بهره گيري از چارچوب پيشنهادي در اين مقاله براي رويکرد هاي مختلف تطبيق تصوير مي تواند نقش موثري در تحليل و ارزيابي روش هاي مختلف تطبيق تصوير در حوزه هاي کاربردي مختلف و چالش هاي فراروي انجام اين فرايند داشته باشد. عدم مشاهده کامل
تطبيق تصوير،کاربرد مهمي از پردازش تصوير است که براي تنظيم تصاوير به دست آمده از حالات مختلف تصويربرداري به کار مي رود . بررسي مجموعه روش هاي ارائه شده در ... مشاهده کامل
خرید مقاله
یادگیری فعال و کاربرد آن در برچسب‌زنی دستوری کلمات محمد امین مهرعلیان
شهرام خدیوی
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
یادگیری ماشین با رویکرد با ناظر امروزه پایهی بسیاری از فعالیت‌های مختلف در حوزه پردازش زبان طبیعی است. اگرچه این روش‌ها به موفقیت‌هایی دست یافته‌اند اما در مقابل نیازمند ... مشاهده کامل
یادگیری ماشین با رویکرد با ناظر امروزه پایهی بسیاری از فعالیت‌های مختلف در حوزه پردازش زبان طبیعی است. اگرچه این روش‌ها به موفقیت‌هایی دست یافته‌اند اما در مقابل نیازمند فراهم شدن حجم زیادی از داده آموزشی توسط یک تفسیر کننده مانند انسان است، که گاها هزینه‌های بالایی را در بر خواهد داشت. علاوه بر این در بیشتر روش‌های یادگیری با ناظر ترتیب انتخاب نمونه‌های آموزشی بر اساس تصادف صورت می‌گیرد، در مقابل برای برطرف کردن مشکلات مذکور یادگیری فعال مطرح می‌شود که در آن به شکلی تکرار شونده نمونه‌هایی با بیشترین اثر مطلوب بر فرآیند آموزش انتخاب می‌شوند. نتایج آزمایشات نشان می‌دهد در آموزش یک مدل برچسب‌زنی دنباله فارسی بر اساس پیکره متنی زبان فارسی تنها با استفاده از 9.36% از کل داده‌های آموزشی به دقت برچسب زنی تا 96.28% رسید و این در حالی است که دقت برچسب زنی با بکارگیری کل نمونه‌ها 96.45% می‌باشد. عدم مشاهده کامل
یادگیری ماشین با رویکرد با ناظر امروزه پایهی بسیاری از فعالیت‌های مختلف در حوزه پردازش زبان طبیعی است. اگرچه این روش‌ها به موفقیت‌هایی دست یافته‌اند اما در مقابل نیازمند ... مشاهده کامل
خرید مقاله
يک رويکرد خودتطبيقي نوين براساس بهينه‌سازي دسته ذرات براي بهينه‌سازي در محيط‌هاي پويا دانیال یزدانی
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
در بسياري از مسائل بهينه¬سازي در دنياي واقعي، تابع هدف يا محدوديت¬ها مي¬توانند در طول زمان تغيير يابند که در نتيجه بهينه اين مسائل نيز مي¬تواند تغيير يابد. اگر هر ... مشاهده کامل
در بسياري از مسائل بهينه¬سازي در دنياي واقعي، تابع هدف يا محدوديت¬ها مي¬توانند در طول زمان تغيير يابند که در نتيجه بهينه اين مسائل نيز مي¬تواند تغيير يابد. اگر هر يک از اين رويدادهاي نا¬معين در فرآيند بهينه¬سازي مورد توجه قرار گيرند، اين مسأله ديناميک يا پويا ناميده مي¬شود. بسياري از مسائل در دنياي واقعي به صورت پويا، غير¬قطعي و پيچيده مي¬باشند و حل آنها بصورت ايستا چندان به حل مسئله در دنياي واقعي کمک نمي¬کند. با توجه به الزامات محيط هاي پويا، الگوريتم هايي که براي بهينه سازي در اين محيط ها طراحي شده اند داراي اصولي هستند که آنها را از الگوريتم هاي طراحي شده براي محيط هاي ايستا متمايز مي کند. در اين مقاله يک الگوريتم نوين براي بهينه¬سازي در محيط پويا مبتني بر الگوريتم بهينه¬سازي دسته ذرات پيشنهاد شده است. نتايج حاصل از رهيافت پيشنهادي بر روي معيار قله¬هاي متحرک که در حال حاضر شناخته¬شده¬ترين معيار براي ارزيابي در محيط¬هاي پويا مي¬باشد ارزيابي شده و با نتايج حاصل از چندين الگوريتم معتبر مورد مقايسه قرار گرفته است. نتايج بدست آمده نشان¬دهنده کارايي بالاي الگوريتم پيشنهادي در مقايسه با ساير الگوريتم¬ها مي¬باشد. عدم مشاهده کامل
در بسياري از مسائل بهينه¬سازي در دنياي واقعي، تابع هدف يا محدوديت¬ها مي¬توانند در طول زمان تغيير يابند که در نتيجه بهينه اين مسائل نيز مي¬تواند تغيير يابد. اگر هر ... مشاهده کامل
خرید مقاله
ارائه یک روش ترکیبی مبتنی بر بیز ساده به منظور طبقه‌بندی داده‌ها فهیمه باعثی
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
طبقه¬بند بیز ساده یکی از کاراترین الگوریتم¬های طبقه¬بندی است. سادگی و دقت این روش زمانیکه پیش فرض عدم وابستگی مشخصه¬ها نقض ¬شود افت پیدا می¬کند. در این مقاله روشی مبتنی ... مشاهده کامل
طبقه¬بند بیز ساده یکی از کاراترین الگوریتم¬های طبقه¬بندی است. سادگی و دقت این روش زمانیکه پیش فرض عدم وابستگی مشخصه¬ها نقض ¬شود افت پیدا می¬کند. در این مقاله روشی مبتنی بر درخت تصمیم¬گیری برای رفع مشکل بیز ساده در مجموعه-هایی با مشخصه¬های وابسته ارائه می¬شود. در روش ارائه شده (Information Gain - Naïve Bayes) مشخصه¬هایی که در سطح اول درخت تصمیم¬گیری دارای کمترین قدرت تفکیک باشند با توجه به تعداد کل مشخصه¬ها حذف شده و مشخصه¬های باقیمانده به بیز ساده داده می¬شود. انجام فرایند پیش پردازش مشخصه¬ها براساس روش IG-NB منجر به بهبود عملکرد الگوریتم بیز ساده در دامنه¬هایی با مشخصه¬های وابسته به هم می¬شود. علاوه براین روش IG-NB در این پژوهش، به دلیل حذف مشخصه های کم اهمیت، سرعت محاسبه الگوریتم را برای مشخصه¬های باقی مانده افزایش می¬دهد. روش IG-NB روی شش مجموعه از مجموعه داده¬های UCI تست شده و نتایج بدست آمده نشانگر کارایی قابل قبول روش می ¬باشد. عدم مشاهده کامل
طبقه¬بند بیز ساده یکی از کاراترین الگوریتم¬های طبقه¬بندی است. سادگی و دقت این روش زمانیکه پیش فرض عدم وابستگی مشخصه¬ها نقض ¬شود افت پیدا می¬کند. در این مقاله روشی مبتنی ... مشاهده کامل
خرید مقاله
Co-clustering حاشیه‏نویسی پایگاه‏داده تصاویر ماهواره‏ای با استفاده از تکنیک مهران جوانی
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
با افزایش گسترده تصاویر ‏ماهواره‏ای, نیاز به سیستمی برای مدیریت , بازیابی و حاشیه‏نویسی این حجم از تصاویر وجود دارد. در این مقاله برای حاشیه‏نویسی معنایی تصاویر از تکنیک خوشه‏بندی ... مشاهده کامل
با افزایش گسترده تصاویر ‏ماهواره‏ای, نیاز به سیستمی برای مدیریت , بازیابی و حاشیه‏نویسی این حجم از تصاویر وجود دارد. در این مقاله برای حاشیه‏نویسی معنایی تصاویر از تکنیک خوشه‏بندی نیمه‏نظارت شده استفاده می‏شود. یکی از قسمت‏های اصلی الگوریتم خوشه‏بندی تعیین شباهت بین تصاویر است. برای تعیین دقیق شباهت بین تصاویر دو معیار شباهت جدید CM مبتنی بر وزن¬دهی و نرمال¬سازی ویژگی¬ها بطور همزمان و KMRBF مبتنی بر نگاشت غیر خطی الگوها به فضای بالاتر پیشنهاد می¬شود. بدلیل اینکه الگوریتم خوشه‏بندی روی ویژگی‏های استخراج شده فضاهای رنگ متفاوت و معیار شباهت متفاوت نتایج متفاوتی را تولید می‏کنند, ما با ترکیب این نتایج بصورت Co-clustering سعی در بالابردن دقت حاشیه‏نویسی داریم. آزمایشات روی 2400 تصویر ماهواره‏ای گرفته شده از سطح شهر تهران حاکی از کارایی بسیار مناسب سیستم پیشنهادی برای حاشیه‏نویسی تصاویر است و به دقت حاشیه‏نویسی 87.3% دست‏یافتیم. عدم مشاهده کامل
با افزایش گسترده تصاویر ‏ماهواره‏ای, نیاز به سیستمی برای مدیریت , بازیابی و حاشیه‏نویسی این حجم از تصاویر وجود دارد. در این مقاله برای حاشیه‏نویسی معنایی تصاویر از تکنیک خوشه‏بندی ... مشاهده کامل
خرید مقاله
تطبيق چندلايه‌ا‌ی آنتولوژی‌ها با دسته‌بندی‌ کننده‌های ترکيبی نیکو ذوالفقارکرهرودی
بیتا شادگار
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
با وجود تلاش‌هاي تحقيقاتي بسياري که در زمينه‌ي تطبيق خودکار آنتولوژي‌ها انجام شده ‌است، ولي هنوز مشکلات جدي در اين زمينه وجود دارد. روش‌هاي تطبيق موجود، بين دقت و فراخواني ... مشاهده کامل
با وجود تلاش‌هاي تحقيقاتي بسياري که در زمينه‌ي تطبيق خودکار آنتولوژي‌ها انجام شده ‌است، ولي هنوز مشکلات جدي در اين زمينه وجود دارد. روش‌هاي تطبيق موجود، بين دقت و فراخواني مصالحه برقرار مي‌کنند و هر يک از آنها نقاط ضعف و قوت ‌متفاوتي دارند. درنتيجه همواره انتخاب بهترين تطبيق‌گر براي يک کار خاص مشکل است. اين مقاله روشي به‌نام MuLCOM براي بهبود کيفيت نتايج ارائه مي‌دهد که مبتني‌بر انتخاب تطبيق‌گر‌ خاصي نيست بلکه روش‌هاي يادگيري ماشين را روي ترکيبي از تطبيق‌گر‌ها اعمال مي‌کند. به‌عبارت ديگر دسته‌بندي کننده براساس خروجي حاصل از تطبيق‌گر‌هاي مختلف آموزش داده مي‌شود و سپس براي حل مسائل تطبيق جديد از آن استفاده مي‌شود. بدين ترتيب تطبيق‌گر‌هاي مختلف نقاط ضعف يکديگر را پوشش مي‌دهند. نتايج حاصل نشان مي‌دهد كه MuLCOM حتي نسبت به بهترين تطبيق‌گر‌هاي مجزا کارايي بهتري دارد. عدم مشاهده کامل
با وجود تلاش‌هاي تحقيقاتي بسياري که در زمينه‌ي تطبيق خودکار آنتولوژي‌ها انجام شده ‌است، ولي هنوز مشکلات جدي در اين زمينه وجود دارد. روش‌هاي تطبيق موجود، بين دقت و فراخواني ... مشاهده کامل
خرید مقاله
کنفرانس‌ها و رخدادها

عضویت در انجمن کامپیوتر ایران
جستجوی مقالات