فا   |   En
ورود به سایت
عنوان مقاله نویسنده (ها) مربوط به کنفرانس چکیده
انتخاب ویژگی با استفاده از آنتروپی مبتنی بر همسایگی فاطمه فرنقی زاده
محسن رحمانی
بیست و ششمین کنفرانس بین‌المللی انجمن کامپیوتر ایران
انتخاب ویژگی به عنوان یک مرحله‌ی پیش‌پردازش مهم برای شناسایی الگو، یادگیری ‌ماشین و داده‌کاوی شناخته‌ شده است. مفاهیم مختلفی برای ارزیابی زیرمجموعه‌های ویژگی وجود دارد که آنتروپی و همسایگی ... مشاهده کامل
انتخاب ویژگی به عنوان یک مرحله‌ی پیش‌پردازش مهم برای شناسایی الگو، یادگیری ‌ماشین و داده‌کاوی شناخته‌ شده است. مفاهیم مختلفی برای ارزیابی زیرمجموعه‌های ویژگی وجود دارد که آنتروپی و همسایگی از پرکاربردترین آن‌ها هستند. معیار شاخص تمایز همسایگی معیاری مبتنی بر آنتروپی و همسایگی است که برای تعیین توانایی تمایز زیرمجموعه‌های ویژگی در فرآیند انتخاب ویژگی استفاده می‌شود. در این معیار برای ایجاد روابط همسایگی از مفهوم شعاع همسایگی (ε) استفاده شده که تعیین مقدار آن به مجموعه‌ داده‌ها وابسته است. در این مقاله روش جدیدی برای ایجاد روابط همسایگی براساس نقاط هدف ارائه شده است. برای مشخص کردن نقاط هدف ابتدا با استفاده از مفهوم چگالی که بیانگر تراکم نقاط داده‌ در اطراف یک نقطه است، نقاط داده رتبه‌بندی شده و نقاط با رتبه‌ی بالا به عنوان نقاط هدف انتخاب می‎‌شوند. سپس دایره‌هایی حول نقاط هدف ترسیم شده و نقاط درون و روی دایره‌های یکسان به عنوان همسایه در نظر گرفته می‌شوند. با به کارگیری روش ارائه شده در معیار شاخص تمایز همسایگی یک معیار اهمیت ویژگی پیشنهاد می‌شود. سرانجام یک الگوریتم بر اساس این معیار به انتخاب ویژگی می‌پردازد. نتایج به ‌دست آمده از ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که روش ارائه ‌شده عملکرد بهتری نسبت به روش‌های قبلی دارد. عدم مشاهده کامل
انتخاب ویژگی به عنوان یک مرحله‌ی پیش‌پردازش مهم برای شناسایی الگو، یادگیری ‌ماشین و داده‌کاوی شناخته‌ شده است. مفاهیم مختلفی برای ارزیابی زیرمجموعه‌های ویژگی وجود دارد که آنتروپی و همسایگی ... مشاهده کامل
خرید مقاله
بکار بردن آزمون انطباقی مبتنی بر مدل برای برنامه‌های ارتباط دهنده‌ ریو محمدجواد عبدالصالحی
علیرضا فرهادی
بیست و ششمین کنفرانس بین‌المللی انجمن کامپیوتر ایران
زبان ریو یک بستر توسعه و ایجاد هماهنگی برای سامانه‌های مبتنی بر مؤلفه است که توانایی تهیه مدل دقیق از رفتار سامانه‌ها را دارد. در این زمینه به دلیل اینکه ... مشاهده کامل
زبان ریو یک بستر توسعه و ایجاد هماهنگی برای سامانه‌های مبتنی بر مؤلفه است که توانایی تهیه مدل دقیق از رفتار سامانه‌ها را دارد. در این زمینه به دلیل اینکه برنامه‌های زبان ریو همانند توسعه دیگر سامانه‌ها توسط انسان صورت می‌گیرد؛ احتمال وجود اشتباه در خود را دارد. بنابراین نیازمند روشی برای بررسی صحت برنامه‌های تولید شده از آن هستیم. در این پژوهش قصد داریم با به‌کارگیری تئوری آزمون انطباقی و با استفاده از روش مبتنی بر مدل، برنامه‌های ریو را راحت‌تر، به صورت خودکار، دقیق‌تر و با صرف زمان کمتری مورد آزمون قرار دهیم. برای انجام آزمون به روش مبتنی بر مدل، رفتار مورد انتظار از مدار ریو را به عنوان مشخصات برنامه ریو در نظر می‌گیریم و برنامه تولید شده از کامپایلر زبان ریو را به عنوان برنامه‌ی تحت آزمون به ابزار آزمون‌ اوپال ترون ارائه می‌کنیم. از نتایج یافت شده در این پژوهش بررسی صحت برنامه‌های ریو با استفاده از آزمون مبتنی بر مدل بدون مواجه شدن با مسئله‌ انفجار فضای حالت، ارائه راه‌حل برای همگام‌سازی برنامه‌ ریو با ترتیب اجرا شدن موارد آزمون توسط ادپتور اوپال ترون و تولید مشخصات مورد انتظار از مدار ریو متناسب با ابزار اوپال ترون است. عدم مشاهده کامل
زبان ریو یک بستر توسعه و ایجاد هماهنگی برای سامانه‌های مبتنی بر مؤلفه است که توانایی تهیه مدل دقیق از رفتار سامانه‌ها را دارد. در این زمینه به دلیل اینکه ... مشاهده کامل
خرید مقاله
ارائه روشی جدید مبتنی بر الگوریتم رقابت جهانی تعمیم‌یافته و ماشین‌های بردار رگرسیون به منظور پیش‌بینی نوسانات بورسی مهدی صادق‌زاده
عسل اسمعیلی
بیست و ششمین کنفرانس بین‌المللی انجمن کامپیوتر ایران
در بازار بورس روش‌های تصمیم‌یار متفاوتی با استفاده از روش‌های محاسباتی ارائه شده است تا افرادی که وارد بازار سرمایه می‌شوند سهم‌هایی را انتخاب کنند که بیش‌ترین بازدهی را داشته ... مشاهده کامل
در بازار بورس روش‌های تصمیم‌یار متفاوتی با استفاده از روش‌های محاسباتی ارائه شده است تا افرادی که وارد بازار سرمایه می‌شوند سهم‌هایی را انتخاب کنند که بیش‌ترین بازدهی را داشته باشد، یکی از چالش‌های تکنیک‌های ارائه شده برای بازار سرمایه‌ای ایران، آن است که این تکنیک‌ها متناسب با واقعیت‌های بازارهای سرمایه‌ای کشورمان نیست، به همین سبب در این تحقیق یک روش مبتنی بر یادگیری ماشین به منظور ارائه‌ یک سیستم تصمیم‌یار که بتواند سهام‌داران را در فروش سهام‌هایشان یاری کند ارائه‌ می‌شود، روش پیشنهادی از ۲ مرحله‌ی اصلی تشکیل شده‌ است که در مرحله‌ی اول زیرمجموعه‌ی بهینه‌ای از ویژگی‌ها توسط الگوریتم رقابت جهانی انتخاب می‌شوند و سپس در مرحله بعدی بر اساس آن‌ها و با استفاده از ماشین‌های بردار پشتیبان مدل پیش‌بینی کننده ایجاد می‌شود، در این تحقیق الگوریتم رقابت جهانی به مسئله انتخاب ویژگی که یک مسئله گسسته است تعمیم داده‌ شده است، در ارزیابی که از نتایج حاصل شده بر روی یک نمونه موردی حاصل شده‌ است مشاهده می‌شود که راهکار پیشنهادی با دقت ۷۸ درصد، بهتر از روش‌های ژنتیک و ازدحام ذرات می‌تواند افت وخیز سهام بورسی را پیش‌بینی کند. عدم مشاهده کامل
در بازار بورس روش‌های تصمیم‌یار متفاوتی با استفاده از روش‌های محاسباتی ارائه شده است تا افرادی که وارد بازار سرمایه می‌شوند سهم‌هایی را انتخاب کنند که بیش‌ترین بازدهی را داشته ... مشاهده کامل
خرید مقاله
یک روش زمان‌بندی وظیفه چند هدفه برای طراحی سیستم‌های نهفته با استفاده از ترکیب الگوریتم ژنتیک و گرگ خاکستری شیدا معتمدی‌راد
محسن راجی
بیست و ششمین کنفرانس بین‌المللی انجمن کامپیوتر ایران
با پیشرفت تکنولوژی، سیستم‌های نهفته به صورت روزافزون پیچیده‌تر شده و با محدودیت‌های طراحی متعدد رو به رو می‌گردند. از این‌رو طراح‌های این سیستم‌ها باید از میان تعداد زیاد گزینه‌های ... مشاهده کامل
با پیشرفت تکنولوژی، سیستم‌های نهفته به صورت روزافزون پیچیده‌تر شده و با محدودیت‌های طراحی متعدد رو به رو می‌گردند. از این‌رو طراح‌های این سیستم‌ها باید از میان تعداد زیاد گزینه‌های طراحی، بهترین را جستجو کنند. نمونه این تصمیم‌ها، نحوه تخصیص منابع و زمان‌بندی بخش نرم‌افزاری به معماری سخت‌افزاری موجود با در نظر گرفتن اهداف مختلف طراحی است. استراتژی‌های بهینه‌سازی مختلفی برای غلبه بر این چالش توسعه یافته است اما اکثر این روش‌ها روی یکی از اهداف طراحی تمرکز کرده‌اند. در اين مقاله، یک روش زمانبندی وظیفه چندهدفه برای سیستم‏‌های نهفته ارائه می‌شود که با در نظر گرفتن یک معماری سخت افزاری روشی برای زمان‌بندی و نگاشت وظایف روی آن پیشنهاد می‌شود. در این روش، سه پارامتر زمان اجرای وظایف، انرژی مصرفی و قابلیت اطمینان، به عنوان سه هدف بهینه‌‏سازی طی یک الگوریتم بهینه‌سازی ترکیبی ژنتیک و گرگ خاکستری (GA/GW) بهینه می‌گردند. در این الگوریتم، ضمن استفاده از مزایای الگوریتم ژنتیک، از الگوریتم گرگ خاکستری برای جستجوی بهتر فضای جستجو و همگرایی سریع‌تر بهره برده‌ایم. نتایج نشان می‌دهند الگوریتم پیشنهادی در مقایسه با الگوریتم‌های قبلی به زمان‌بندی‌های بهتر از نظر اهداف بهینه‌سازی دست می‌یابد. عدم مشاهده کامل
با پیشرفت تکنولوژی، سیستم‌های نهفته به صورت روزافزون پیچیده‌تر شده و با محدودیت‌های طراحی متعدد رو به رو می‌گردند. از این‌رو طراح‌های این سیستم‌ها باید از میان تعداد زیاد گزینه‌های ... مشاهده کامل
خرید مقاله
حل مسأله جایگیری کنترل‌کننده در شبکه‌های نرم‌افزار محور با الگوریتم ژنتیک چندهدفه بهبود یافته سپیده عظیم‌پور
مهدی صادق‌زاده
بیست و ششمین کنفرانس بین‌المللی انجمن کامپیوتر ایران
شبکه‌های نرم‌افزار محور یکی از راهکارهای نوین و مورد توجه در راستای بهبود شبکه‌های سنتی به شمار می‌‌آیند که به جداسازی سطح کنترل از سطح داده می‌پردازند و جریان باز ... مشاهده کامل
شبکه‌های نرم‌افزار محور یکی از راهکارهای نوین و مورد توجه در راستای بهبود شبکه‌های سنتی به شمار می‌‌آیند که به جداسازی سطح کنترل از سطح داده می‌پردازند و جریان باز به عنوان شناخته شده‌ترین پروتکل ارتباطی میان این دو سطح به کار می‌رود. در این شبکه‌ها، چالش‌های زیادی در زمینه قابلیت اطمینان، مقیاس‌پذیری و کارایی وجود دارند که باید بررسی شوند. یکی از مهم‌ترین مسائل مطرح در این شبکه‌ها بحث مقیاس‌پذیری است که بسیار وابسته به ارتباطات بین کنترلر و سوئیچ است و به شدت کارایی شبکه را تحت تاثیر قرار می‌دهد و به مسأله جایگیری کنترل‌کننده معروف است. به همین دلیل در این پژوهش به حل مسأله جایگیری کنترل‌کننده توزیع‌شده در شبکه‌های نرم‌افزار محور با استفاده از الگوریتم ژنتیک چندهدفه پرداخته شده و از عملگرهای مبادله، معکوس‌سازی و تابع کرم شب‌تاب مبتنی بر جهش در جهت بهبود الگوریتم ژنتیک چندهدفه بهره برده شده است و نتایج با الگوریتم بهینه‌سازی علف هرز چندهدفه مقایسه شده است. نتایج حاکی از عملکرد بهتر الگوریتم ژنتیک چندهدفه بر اساس زمان ارسال و زمان تاخیر در بسته‌های اطلاعاتی است. عدم مشاهده کامل
شبکه‌های نرم‌افزار محور یکی از راهکارهای نوین و مورد توجه در راستای بهبود شبکه‌های سنتی به شمار می‌‌آیند که به جداسازی سطح کنترل از سطح داده می‌پردازند و جریان باز ... مشاهده کامل
خرید مقاله
پیش‌بینی سری‌های زمانی مالی با استفاده از شبکه عصبی عمیق خود‌رمزنگار علی غمگسار
ساسان حسینعلی‌زاده
بیست و ششمین کنفرانس بین‌المللی انجمن کامپیوتر ایران
پیش‌بینی سری‌های زمانی مالی یکی از مباحث داغ و مورد علاقه برای بسیاری از سرمایه گذاران می‌باشد. از آنجا که داده‌های سری زمانی مالی ماهیتی non-stationary و غیرخطی دارند ... مشاهده کامل
پیش‌بینی سری‌های زمانی مالی یکی از مباحث داغ و مورد علاقه برای بسیاری از سرمایه گذاران می‌باشد. از آنجا که داده‌های سری زمانی مالی ماهیتی non-stationary و غیرخطی دارند پیش‌بینی این بازار به خودی خود می‌تواند بسیار چالش برانگیز باشد. نویز و ناهنجاری نیز پدیده جدا نشدنی داده‌های از نوع سری زمانی هستند که پیش‌بینی این داده‌های ماهیتا پیچیده را دشوارتر می‌کنند. رفتارهای هیجانی سرمایه گذاران می‌تواند باعث ایجاد الگوهایی بر خلاف روند معمول بازار گردد که شناسایی و حذف این الگوها می‌تواند در ادامه پیش‌بینی روند بازار موثر واقع گردد. در اینجا سعی شده تا با استفاده از یک Autoencoder داده‌های مربوط رفتارهای هیجانی بازار را شناسایی کرده و با جایگذاری بهینه این ناهنجاری‌ها داده‌های بهتری را در اختیار یک شبکه عمیق LSTM که به عنوان مدل نهایی جهت پیش‌بینی بازار مورد استفاده واقع شده است قرار دهیم. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که انجام پیش پردازش بر روی داده‌ها باعث بهبود عملکرد مدل و کاهش خطای پیش‌بینی می‌شود به طوریکه خطای پیش‌بینی با روش ارائه شده در کمترین حالت بر اساس توابع ،RMSE MAPE و MAE به ترتیب ۴ ،۴و ۵ درصد بهود داشته است. عدم مشاهده کامل
پیش‌بینی سری‌های زمانی مالی یکی از مباحث داغ و مورد علاقه برای بسیاری از سرمایه گذاران می‌باشد. از آنجا که داده‌های سری زمانی مالی ماهیتی non-stationary و غیرخطی دارند ... مشاهده کامل
خرید مقاله
ارائه یک الگوریتم مکاشفه‌ای مبتنی بر قوانین برای مقیدسازی و نگاشت مدار ورودی بر روی یک معماری قابل بازپیکربندی درشت‌دانه سمانه امامی
بیست و ششمین کنفرانس بین‌المللی انجمن کامپیوتر ایران
امروزه با افزایش پیچیدگی سیستم‌های دیجیتال، استفاده از سنتز سطح بالا در طراحی و پیاده‌سازي‌هاي سخت‌افزارهای مختلف به یک ضرورت تبدیل شده است. به علاوه، به دلیل بالا بودن هزینه‌های ... مشاهده کامل
امروزه با افزایش پیچیدگی سیستم‌های دیجیتال، استفاده از سنتز سطح بالا در طراحی و پیاده‌سازي‌هاي سخت‌افزارهای مختلف به یک ضرورت تبدیل شده است. به علاوه، به دلیل بالا بودن هزینه‌های ساخت مدارهای دیجیتال، تمایل به استفاده از سخت‌افزارهای قابل بازپیکربندی افزایش یافته است. اما برای حفظ سرعت و کارایی، ریزدانگی در طراحی این سخت‌افزارها به تدریج افزایش یافته، به طوریکه در حال حاضر سخت‌افزارهای قابل بازپیکربندی درشت‌دانه در کاربرهای مختلف از جايگاه ویژه‌ای برخوردار هستند. از سوی دیگر، استفاده از کاربردهای حسابی و به ویژه حساب دهدهی در زندگی روزمره بشر بسیار رایج است و به همین دلیل، بهینگی این مدارها و کارایی آن‌ها بسیار حائز اهمیت می‌باشد. این مقاله به اراﺋﻪ یک الگوریتم مکاشفه‌ای مبتنی بر قوانین برای مرحله مقیدسازی و نگاشت در سنتز سطح بالای مدارهای دهدهی ورودی بر روي یک ﻣﻌﻤﺎري ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎزﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪي درﺷﺖداﻧﻪ در این کاربرد می‌پردازد. عدم مشاهده کامل
امروزه با افزایش پیچیدگی سیستم‌های دیجیتال، استفاده از سنتز سطح بالا در طراحی و پیاده‌سازي‌هاي سخت‌افزارهای مختلف به یک ضرورت تبدیل شده است. به علاوه، به دلیل بالا بودن هزینه‌های ... مشاهده کامل
خرید مقاله
ارائه یک سیستم پیشنهادگر مبتنی‌ بر مدل با استفاده از تحلیل شبکه‌های اجتماعی امین نظری
محرم منصوری‌زاده
مجتبی کردآبادی
بیست و ششمین کنفرانس بین‌المللی انجمن کامپیوتر ایران
امروزه با توجه به حجم فراوان و روبه رشد اطلاعات بر روی وب و اینترنت، فرآیند تصمیم‌گیری و انتخاب اطلاعات و یا کالاهای موردنیاز، برای بسیاری از کاربران وب دشوار ... مشاهده کامل
امروزه با توجه به حجم فراوان و روبه رشد اطلاعات بر روی وب و اینترنت، فرآیند تصمیم‌گیری و انتخاب اطلاعات و یا کالاهای موردنیاز، برای بسیاری از کاربران وب دشوار شده ‌است. این موضوع با عنوان مشکل سرریز داده‌ها شناخته می‌شود. سیستم‌های توصیه‌گر می‌توانند به‌عنوان یک راهنما، کاربران را در انتخاب‌های خودیاری رسانند. در این مقاله یک سیستم توصیه‌گر ارائه‌ شده‌ است که در آن اطلاعات کاربران و آیتم‌ها در قالب یک گراف بازنمایی می‌شوند؛ سپس این گراف، مانند یک گراف شبکه اجتماعی در نظر گرفته‌شده و برای تحلیل آن از الگوریتم کشف انجمن و پیش‌بینی لینک استفاده می‌شود. هر انجمن به‌عنوان یک خوشه در نظر گرفته‌ شده و پس از پیش‌بینی لینک برای شناسایی روابط پنهان بین کاربران و آیتم، پیشنهاد‌ها برای هر خوشه به‌صورت جداگانه‌ای ارائه خواهد شد. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که روش پیشنهادی نسبت به روش‌های مبتنی‌ بر مدل که در سال‌های اخیر ارائه‌ شده‌اند، بهبود قابل‌ توجهی داشته است. عدم مشاهده کامل
امروزه با توجه به حجم فراوان و روبه رشد اطلاعات بر روی وب و اینترنت، فرآیند تصمیم‌گیری و انتخاب اطلاعات و یا کالاهای موردنیاز، برای بسیاری از کاربران وب دشوار ... مشاهده کامل
خرید مقاله
درج واژه برای تحلیل احساسی متن رضوان محمدی باغ ملایی
علی احمدی
بیست و ششمین کنفرانس بین‌المللی انجمن کامپیوتر ایران
یکی از محدودیت‌هایی که در بیشتر کارهای موجود در مدل‌کردن زبان‌های طبیعی به چشم می‌خورد، نحوه‌ی واردکردن جنبه‌ی احساسی زبان به متن می‌باشد. با این توضیح که مطالعات موجود عموما ... مشاهده کامل
یکی از محدودیت‌هایی که در بیشتر کارهای موجود در مدل‌کردن زبان‌های طبیعی به چشم می‌خورد، نحوه‌ی واردکردن جنبه‌ی احساسی زبان به متن می‌باشد. با این توضیح که مطالعات موجود عموما به هنگام پردازش یک متن احساسی بر حالت‌های دوگانه‌ی مثبت و منفی و یا یک حالت هیجانی مشخص تمرکز کرده و تنها قادر به تحلیل متن با گونه‌ی احساسی یگانه هستند. این در حالی است که انسان‌ها معمولا احساسات و هیجانات مختلفی را در یک زمان تجربه می‌کنند و این احساسات را در زمان استفاده از زبان گفتار یا نوشتار خود نیز بکار می‌برند. در این پژوهش مساله‌ی تحلیل و پردازش متن با تاکید بر گونه‌های هیجانی-ترکیبی تعریف شده و قطبیت یک واژه‌ی احساسی به‌صورت مقادیری پیوسته و ترکیبی از گونه‌های هیجانی به جای دسته‌های گسسته درنظر گرفته شده است. بر این اساس در این پژوهش مدلی جهت درج احساسی واژه پیشنهاد شده است که با استفاده از اطلاعات واژه‌نامه‌های احساسی، بردار یک واژه احساسی را متناسب با گونه‌های هیجانی-ترکیبی خاصی تولید می‌کند. تحلیل‌های انجام گرفته در این پژوهش شامل تحلیل فضای همسایگی و دسته‌بندی احساسی متن بوده و حاکی از برتری مدل پیشنهادی نسبت به مدل‌های رایج درج واژه می‌باشد. عدم مشاهده کامل
یکی از محدودیت‌هایی که در بیشتر کارهای موجود در مدل‌کردن زبان‌های طبیعی به چشم می‌خورد، نحوه‌ی واردکردن جنبه‌ی احساسی زبان به متن می‌باشد. با این توضیح که مطالعات موجود عموما ... مشاهده کامل
خرید مقاله
ارائه روشی رسمی و مبتنی بر الگو جهت بررسی خودکار سازگاری در مدل‌ها پس از بازآرایی سعیده قائدی
شهره آجودانیان
بیست و ششمین کنفرانس بین‌المللی انجمن کامپیوتر ایران
تکامل نرم‌افزار یکی از قسمت‌های مهم فرایند توسعه نرم‌افزار است. یکی از اثرات منفی ناشی از تکامل نرم‌افزار فرسایش طراحی است. بازآرایی یک تکنیک است که هدف آن مبارزه با ... مشاهده کامل
تکامل نرم‌افزار یکی از قسمت‌های مهم فرایند توسعه نرم‌افزار است. یکی از اثرات منفی ناشی از تکامل نرم‌افزار فرسایش طراحی است. بازآرایی یک تکنیک است که هدف آن مبارزه با این پدیده می‌باشد از این رو بازآرایی یکی از فرایندهای مهم توسعه نرم‌افزار می‌باشد که برای بهبود کیفیت نرم‌افزار بدون تغییر رفتار بیرونی آن صورت می‌گیرد. بازآرایی در سطح مدل همانند بازآرایی در سطح کد می‌باشد و مزایای مشابهی دارد با این تفاوت که بازآرایی در سطح مدل از آنجایی که در مراحل اولیه فرایند توسعه نرم‌افزار انجام می‌گیرد تاثیر بیشتری در کاهش هزینه و افزایش بهره‌وری دارد. انجام به موقع و مداوم این روال در یک پروژه نرم‌افزاری اثرات بلند مدت بسیار مثبتی برای آن خواهد داشت به ویژه زمانی که این امر با ابزار مخصوص به خود انجام گیرد آنگاه بازآرایی یک عمل سریع، آسان و امن برای بهبود کیفیت سیستم‌های نرم‌افزاری می‌باشد. ایده اصلی این پایان‌نامه بررسی خودکار سازگاری در بازآرایی مدل به منظور حفظ رفتار مدل با استفاده از زبان مدل‌سازی Alloy می‌باشد. به همین جهت با بکارگیری الگوهای رفتاری به عنوان یک مولفه قابل استفاده مجدد و خوش تعریف و قوانین سازگاری می‌توان این هدف را تحقق بخشید. عدم مشاهده کامل
تکامل نرم‌افزار یکی از قسمت‌های مهم فرایند توسعه نرم‌افزار است. یکی از اثرات منفی ناشی از تکامل نرم‌افزار فرسایش طراحی است. بازآرایی یک تکنیک است که هدف آن مبارزه با ... مشاهده کامل
خرید مقاله
کنفرانس‌ها و رخدادها

عضویت در انجمن کامپیوتر ایران
جستجوی مقالات