فا   |   En
ورود به سایت
عنوان مقاله نویسنده (ها) مربوط به کنفرانس چکیده
موارد کاربرد مدل مرجع نرم‌افزار‌‌ ایران فاطمه محسنی تنکابنی
سومین همایش ملی پیشرفت‌های معماری سازمانی
در این مقاله، عناصر اصلی مدل مرجع نرم‌افزار ایران به اختصار معرفی شده است. این مدل شامل سه سطح سیستم، مؤلفه‌های کاربردی و واسط است. در بخش سیستم این مدل، ... مشاهده کامل
در این مقاله، عناصر اصلی مدل مرجع نرم‌افزار ایران به اختصار معرفی شده است. این مدل شامل سه سطح سیستم، مؤلفه‌های کاربردی و واسط است. در بخش سیستم این مدل، 11 گروه سیستم، 74 سیستم و بیش از 250 ماژول وجود دارد. بخش مولفه‌های کاربردی شامل 4 گروه مؤلفه برنامه، 36 مؤلفه برنامه و بیش از 100 ماژول است. در نهایت، قسمت رابط‌ها شامل 16 رابط است. صرفاً ارائه مدل مرجع چندان مفید نیست و لازم است موارد استفاده از مدل مشخص شود. در همین راستا، این مقاله 10 مورد استفاده برای مدل مرجع نرم‌افزار ایران را شرح می‌دهد. به عنوان یک مورد خاص استفاده، مشارکت دولت در تهیه نرم‌افزارهای عمومی برای دستگاه‌های دولتی (بر اساس مدل مرجع نرم‌افزار ایران و با هدف کاهش هزینه در تهیه و نگهداری سیستم و افزایش کیفیت سیستم) توضیح داده شده است. عدم مشاهده کامل
در این مقاله، عناصر اصلی مدل مرجع نرم‌افزار ایران به اختصار معرفی شده است. این مدل شامل سه سطح سیستم، مؤلفه‌های کاربردی و واسط است. در بخش سیستم این مدل، ... مشاهده کامل
خرید مقاله
مدل مرجع نرم‌افزار ایران فرهود جعفری کلیبر
حسن حقیقی
مازیار مباشری
فاطمه حسینی
سومین همایش ملی پیشرفت‌های معماری سازمانی
از مشکلات مهم در پیشبرد پروژه‌های دولت الکترونیک در ایران عدم وجود مدل‌های مرجع ملی از جمله مدل مرجع نرم‌افزار است. ارائه مدل مرجع نرم‌افزار برای ایران منجر به کاهش ... مشاهده کامل
از مشکلات مهم در پیشبرد پروژه‌های دولت الکترونیک در ایران عدم وجود مدل‌های مرجع ملی از جمله مدل مرجع نرم‌افزار است. ارائه مدل مرجع نرم‌افزار برای ایران منجر به کاهش هزینه خرید یا تمدید مجوزهای نرم‌افزاری استفاده شده در دستگاه‌های دولتی می‌شود. همچنین این امر منجر به ایجاد مکانیزمی برای یافتن راه‌حل‌های نرم‌افزاری مناسب برای تأمین نیازهای کسب‌وکاری دستگاه‌ها می‌شود. سرانجام‌، این مدل پایه‌ای برای توسعه متوازن و هماهنگ لایه نرم‌افزار در معماری سازمانی دستگاه‌ها بوده و با ارائه یک دید سراسری به کل دولت و دستگاه‌های دولتی، سبد نرم‌افزارهای دولتی را بهتر می‌تواند مدیریت کند. در این مقاله‌، روش توسعه مدل مرجع نرم‌افزار ایران با نام INARM بررسی شده و عناصر اصلی این مدل به طور خلاصه معرفی شده است. در بخش سیستم این مدل‌، 11 گروه سیستم‌، ۷۴ سیستم و بیش از ۲۵۰ ماژول وجود دارد. بخش اجزای برنامه شامل ۴ گروه مؤلفه برنامه‌، ۳۶ مؤلفه برنامه و بیش از ۱۰۰ ماژول است. سرانجام‌، قسمت واسط‌ها حاوی ۱۶ واسط است. عدم مشاهده کامل
از مشکلات مهم در پیشبرد پروژه‌های دولت الکترونیک در ایران عدم وجود مدل‌های مرجع ملی از جمله مدل مرجع نرم‌افزار است. ارائه مدل مرجع نرم‌افزار برای ایران منجر به کاهش ... مشاهده کامل
خرید مقاله
بررسی الگوهای معماری سازمانی به‌منظور تحلیل پشتیبانی فرآیندهای کسب وکار سمیه عشوریان
سومین همایش ملی پیشرفت‌های معماری سازمانی
الگوهای تجزیه‌ و تحلیل معماری سازمانی به یک موضوع مهم تحقیقاتی در زمینة معماری سازمانی می‌پردازند. در این مقاله، به بررسی و تحلیل الگوهای معماری سازمانی به‌منظور پشتیبانی از فرآیند ... مشاهده کامل
الگوهای تجزیه‌ و تحلیل معماری سازمانی به یک موضوع مهم تحقیقاتی در زمینة معماری سازمانی می‌پردازند. در این مقاله، به بررسی و تحلیل الگوهای معماری سازمانی به‌منظور پشتیبانی از فرآیند و مدل‌های کسب‌وکار پرداخته می‌شود و سپس یک نمای کلی از جنبه‌های مهم در این زمینه ارائه می‌شود. در این مقاله، الگوهای معماری سازمانی برای تجزیه‌ و تحلیل پشتیبانی از فرآیند کسب‌وکار تعریف می‌شوند. این الگوها به‌صورت مستقل اجرا می‌شوند و تجزیه‌ و تحلیل کیفی کارآمدتری از فرآیند کسب‌وکار را امکان‌پذیر می‌کنند، و این پایه و اساس برای دستیابی به فعالیت کسب‌وکار بهینه‌تر است. الگوها با استفاده از زبان معماری استاندارد شرکت ArchiMate تعریف می‌شوند. این زبان با تشخیص خودکار ساختارهای معماری متفاوت و مناسب، می‌تواند کارآمد باشد. پس از، مرور ادبیات مربوط به مدل‌سازی کسب‌وکار و الگوهای معماری سازمانی، در پایان الگوی معماری سازمانی پیشنهادی به‌منظور پشتیبانی از تحلیل فرایند کسب‌وکار ارائه می‌شود. این الگو برنامه‌ها یا سطوح تشکیل‌ شده توسط فرآیندهای کسب‌وکار را تعریف می‌کند و به‌صورت سلسله‌ مراتبی متشکل از اولین فرآیندهای کاری سطح زیرساخت‌های تکنولوژیکی، تا مدیریت تولید، سطوح مالی و استراتژیکی و راهبردی است. در الگوی پیشنهادی، سلسله‌ مراتب بین برنامه‌ها با شروع از برنامه زیرساخت‌های فنی ساخته می‌شود و به‌ عنوان پایه و اساس چارچوب سازمانی، پشتیبانی از برنامه مدیریت، که از برنامه مالی پشتیبانی می‌کند، از طرف دیگر، از استراتژیک و برنامه‌ریزی‌ها حمایت می‌کند. بنابراین، چارچوب سازمانی قادر به تنظیم قوانین تقدم است که موجب تثبیت نظم و سلسله‌ مراتب فرآیندهای کسب‌وکار می‌شود. عدم مشاهده کامل
الگوهای تجزیه‌ و تحلیل معماری سازمانی به یک موضوع مهم تحقیقاتی در زمینة معماری سازمانی می‌پردازند. در این مقاله، به بررسی و تحلیل الگوهای معماری سازمانی به‌منظور پشتیبانی از فرآیند ... مشاهده کامل
خرید مقاله
کاتالوگی از الگوهای یکپارچه‌سازی سازمانی به منظور تحلیل ارتباطات بین سرویسی در معماری میکروسرویس‌ها راضیه کنعانی
سومین همایش ملی پیشرفت‌های معماری سازمانی
میکروسرویس‌ها تازه‌ترین رویکرد موجود در طراحی، توسعه و تحویل سرویس‌های نرم‌افزاری هستند. ساختار میکرو سرویس نشان دهنده‌ی یک سبک ساختاری مبتنی بر سرویس جدید با تمرکز قوی بر سرویس پیوسته‌ی ... مشاهده کامل
میکروسرویس‌ها تازه‌ترین رویکرد موجود در طراحی، توسعه و تحویل سرویس‌های نرم‌افزاری هستند. ساختار میکرو سرویس نشان دهنده‌ی یک سبک ساختاری مبتنی بر سرویس جدید با تمرکز قوی بر سرویس پیوسته‌ی تقریباً ترویجی می‌باشد. یک میکرو سرویس قابلیت ساختاری متمایزی را ایجاد می‌کند و میزان استقلال زیادی را در خصوص توسعه و عملیات از خود نشان می‌دهد. معماری میکروسرویس یک رویکرد مهندسی مبتنی بر شکست یک نرم‌افزار به ماژول‌های تک -کار کردی است که مستقلا تولید و مستقر می‌شوند و با واسط‌های خوش تعریف با دیگر سرویس‌ها ارتباط دارند. این سرویس‌ها توسط تیم‌های کوچکی تولید و پشتیبانی می‌شوند که از تمام چرخه حیات سرویس پشتیبانی می‌کنند. میکروسرویس‌ها نیاز به برقراری ارتباط از طریق مکانیسم ارتباطات بین سرویس‌ها دارند. این مساله به یکپارچگی سرویس منجر می‌شود و نیاز به جنبه پیام‌رسانی و مدیریت رویداد دارد که در زمان تعیین سرویس‌های میکرو در نظر گرفته شده است. بنابراین استفاده از الگوی یکپارچه‌سازی سازمانی) EIP (در زمینه طراحی معماری میکروسرویس‌ها یک رویکرد امیدوار کننده برای مهندسی معماری میکروسرویس به نظر می‌رسد. با استفاده از این الگوها، میکروسرویس‌ها قادر خواهند بود به شکلی ثمر بخش و بدون نیاز به ایجاد تغییر در ساختار داده‌ها و زیرساخت‌های‌شان با یکدیگر تعامل داشته و داده‌ها و فرایندهای‌شان را با سایر نرم‌افزارها به اشتراک بگذارند. این مقاله با ارائه کاتالوگی از انواع الگوهای یکپارچه‌سازی سازمانی، مشخصات میکروسرویس را بصورت دقیق ارائه می‌دهد که می‌تواند برای شبیه‌سازی‌ها، تغییرات و یا کارکردهای تولید کد استفاده شود و به تسهیل روند ساخت برنامه‌های کاربردی در میکروسرویس‌ها کمک می‌کنند. عدم مشاهده کامل
میکروسرویس‌ها تازه‌ترین رویکرد موجود در طراحی، توسعه و تحویل سرویس‌های نرم‌افزاری هستند. ساختار میکرو سرویس نشان دهنده‌ی یک سبک ساختاری مبتنی بر سرویس جدید با تمرکز قوی بر سرویس پیوسته‌ی ... مشاهده کامل
خرید مقاله
بررسی تعامل‌پذیری در مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار با استفاده از معماری ریزسرویس‌ها سینا تفقدی جامی
داود وحدت
سومین همایش ملی پیشرفت‌های معماری سازمانی
امروزه با مطرح شدن مباحثی همچون دولت الکترونیک، با فرآیندهای بزرگ و پیچیده‌ای مواجه هستیم که برمبنای مشارکت سازمان‌های مختلف و سرویس‌های آن‌ها طراحی می‌شوند. در راستای این مشارکت، روز ... مشاهده کامل
امروزه با مطرح شدن مباحثی همچون دولت الکترونیک، با فرآیندهای بزرگ و پیچیده‌ای مواجه هستیم که برمبنای مشارکت سازمان‌های مختلف و سرویس‌های آن‌ها طراحی می‌شوند. در راستای این مشارکت، روز به روز شاهد افزایش اهمیت مبحث تعامل‌پذیری برون سازمانی هستیم. در این مقاله با تمرکز بر جایگاه تعامل‌پذیری در فرآیندهای کسب‌وکار و با بررسی چالش‌های این حوزه، از جمله بار سنگین ناشی از فراخوانی‌های مکرر و لزوم پشتیبانی از سرویس‌های کاری متنوع و پویا در تعاملات و فرآیندها، به معرفی راهکاری مبتنی‌ بر معماری ریزسرویس‌ها درجهت رفع این چالش‌ها و افزایش بهره‌مندی از تاثیرات مثبت ناشی از تعامل‌پذیری فرآیندهای کسب‌وکار و همچنین بهبود تعامل‌پذیری میان سرویس‌های سازمان‌های مختلف می‌پردازیم. برای ارزیابی رویکرد ارائه شده، یک سناریو از فرآیندهای سازمانی را شبیه‌سازی کرده و ویژگی‌های کیفی مرتبط با تعامل‌پذیری را اندازه‌گیری کردیم. عدم مشاهده کامل
امروزه با مطرح شدن مباحثی همچون دولت الکترونیک، با فرآیندهای بزرگ و پیچیده‌ای مواجه هستیم که برمبنای مشارکت سازمان‌های مختلف و سرویس‌های آن‌ها طراحی می‌شوند. در راستای این مشارکت، روز ... مشاهده کامل
خرید مقاله
برقراری توازن بار در پروتکل RPL به منظور استفاده در معماری سازمانی مبتنی بر اینترنت اشیاء سید علی فاطمی‌فر
رضا جاویدان
سومین همایش ملی پیشرفت‌های معماری سازمانی
با پیشرفت روز افزون فناوری‌های جدید مانند اینترنت اشیاء، خدمات مفیدتر و سریعتری در زمینه‌های مختلف به دنیا عرضه شده است. سازمان‌ها برای بهره‌مندی و استفاده از این پیشرفت‌ها، نیاز ... مشاهده کامل
با پیشرفت روز افزون فناوری‌های جدید مانند اینترنت اشیاء، خدمات مفیدتر و سریعتری در زمینه‌های مختلف به دنیا عرضه شده است. سازمان‌ها برای بهره‌مندی و استفاده از این پیشرفت‌ها، نیاز به تغییرات اساسی در ساختار خود دارند. مهم ترین اصل در انجام در تغییرات با هدف بهره‌گیری از این فناوری‌های جدید، استفاده از یک معماری سازمانی مناسب و قابل انعطاف است. با استفاده از اینترنت اشیاء در سازمان‌ها، می‌توان شبکه‌ای از اشیاء فیزیکی متنوع را ایجاد کرد که این شبکه قادر به جمع‌آوری و مبادله داده‌ها است و همچنین ارتباطی مستقیم بین سیستم‌های کامپیوتری و دنیای فیزیکی را فراهم کرده است. اینترنت اشیاء در لایه شبکه، از پروتکل RPL برای مسیریابی استفاده می‌کند. یکی از ضعف‌های عمده و بزرگ پروتکل RPL، عدم پشتیبانی از توازن بار در شبکه است که این امر باعث به وجود آمدن ازدحام در شبکه و در نتیجه کاهش کارایی شبکه شده است. در این مقاله ضمن معرفی معماری اینترنت اشیاء، روشی برای برقراری توازن بار در پروتکل مسیریابی RPL ارائه شده است. در این روش معیاری بنام تعداد فرزندان در هنگام ساخت گراف DODAG محاسبه شده و با استفاده از ترکیبی از این معیار در کنار معیار تعداد انتقال مورد انتظار، تابع هدف جدیدی در جهت متوازن کردن شبکه ارائه شده است. جهت بررسی عملکرد روش پیشنهادی، این روش با تابع هدف استاندارد MRHOF مقایسه شده است. نتایج بررسی نشان داده که الگوریتم پیشنهادی توانسته است از لحاظ توازن بار، انرژی مصرفی و طول عمر شبکه عملکرد قابل قبولی را نسبت به تابع هدف مورد مقایسه، از خود نشان دهد. عدم مشاهده کامل
با پیشرفت روز افزون فناوری‌های جدید مانند اینترنت اشیاء، خدمات مفیدتر و سریعتری در زمینه‌های مختلف به دنیا عرضه شده است. سازمان‌ها برای بهره‌مندی و استفاده از این پیشرفت‌ها، نیاز ... مشاهده کامل
خرید مقاله
مدل بلوغ داده سازمان‌های ایران هانیه کشفی
مازیار مباشری
پریسا صیادی
سومین همایش ملی پیشرفت‌های معماری سازمانی
در این مقاله، مدل بلوغ داده سازمان‌های ایران مبتنی بر سه محور داده، جنبه و ابعاد معرفی شده است. محور داده شامل هر یک از داده‌های کسب‌وکار و یا مجموعه ... مشاهده کامل
در این مقاله، مدل بلوغ داده سازمان‌های ایران مبتنی بر سه محور داده، جنبه و ابعاد معرفی شده است. محور داده شامل هر یک از داده‌های کسب‌وکار و یا مجموعه داده‌های مرتبط به هم از سازمان است. سیاست، فرآیند، افراد، بودجه و تجهیزات نیز پنج جنبه مطرح در این مدل هستند. برای محور ابعاد در این مدل نیز دوازده بعد معرفی شده است که هر یک بخشی از مفاهیم مدیریت و حاکمیت داده در سازمان را پوشش می‌دهند. در ادامه روش ارزیابی بلوغ داده مبتنی بر این مدل نیز در مقاله ارائه شده است. جهت افزایش دقت ارزیابی، هر یک از ابعاد در صورت امکان به موضوعاتی تجزیه شده تا امکان امتیازدهی بهتر میسر گردد. مدل ارائه شده به شکل جامع طراحی شده است اما ساختار آن به نحوی انعطاف‌پذیر است که می‌توان این مدل را جهت انجام ارزیابی‌های کم هزینه‌تر و سریع‌تر، کوچک‌تر نمود. عدم مشاهده کامل
در این مقاله، مدل بلوغ داده سازمان‌های ایران مبتنی بر سه محور داده، جنبه و ابعاد معرفی شده است. محور داده شامل هر یک از داده‌های کسب‌وکار و یا مجموعه ... مشاهده کامل
خرید مقاله
بررسی پلتفرم‌های محاسبات بدون نیاز به سرویس‌دهنده از نظر تاخیر شروع سرد پریچهر وحیدی‌نیا
بهار فراهانی
فریدون شمس علیئی
سومین همایش ملی پیشرفت‌های معماری سازمانی
محاسبات بدون نیاز به سرویس‌دهنده جدیدترین مدل محاسباتی رایانش ابری است که نشان‌دهنده تکامل مدل‌های برنامه‌‌نویسی ابر و افزایش سطح انتزاع از زیرساخت است. این مدل محاسباتی مزایای زیادی برای ... مشاهده کامل
محاسبات بدون نیاز به سرویس‌دهنده جدیدترین مدل محاسباتی رایانش ابری است که نشان‌دهنده تکامل مدل‌های برنامه‌‌نویسی ابر و افزایش سطح انتزاع از زیرساخت است. این مدل محاسباتی مزایای زیادی برای سازمان‌ها و توسعه‌دهندگان برنامه‌های کاربردی دارد. سهولت توسعه، صرفه‌جویی در منابع و کاهش زمان عرضه محصول به بازار از جمله مزایای این مدل هستند. طبق این مدل محاسباتی، منطق یک برنامه کاربردی به واحدهایی مستقل و تک وظیفه‌ای به نام تابع تجزیه می‌شود. یکی از قابلیت‌های منحصر به فرد این مدل محاسباتی که منجر به صرفه‌جویی در هزینه‌ها می‌گردد، قابلیت مقیاس‌پذیری به صفر است. این قابلیت به دلیل آزاد کردن تمام منابع اختصاص یافته به تابع پس از اتمام اجرای آن، منجر به چالش تاخیر شروع سرد می‌گردد. هر پلتفرم برای غلبه بر این تاخیر راه حل پیشنهادی خود را دارد که در این مقاله به آن‌ها اشاره شده است. همچنین ارزیابی پلتفرم‌های مدل محاسباتی بدون نیاز به سرویس‌دهنده در این مقاله انجام شده و در نهایت با اجرای یک بنچ مارک بر روی پلتفرم Apache OpenWhisk متغیرهای مرتبط با تاخیر شروع سرد اندازه‌گیری و تحلیل شده است. متوسط تاخیر شروع سرد در این پلتفرم ۵۹ میلی ثانیه گزارش شده است. عدم مشاهده کامل
محاسبات بدون نیاز به سرویس‌دهنده جدیدترین مدل محاسباتی رایانش ابری است که نشان‌دهنده تکامل مدل‌های برنامه‌‌نویسی ابر و افزایش سطح انتزاع از زیرساخت است. این مدل محاسباتی مزایای زیادی برای ... مشاهده کامل
خرید مقاله
بررسی روش‌های پیش‌بینی ریزش مشتریان در سازمان‌ها سید محمد سینا میرعبدالباقی
بهار فراهانی
سومین همایش ملی پیشرفت‌های معماری سازمانی
امروزه با توجه به تعداد زیاد شرکت‌های رقیب در حوزه‌های مختلف صنعت و خدمات، و رقابتی شدن هر چه بیشتر کسب‌وکارها، ریزش مشتریان از یک فراهم‌کننده خدمت یا محصول به ... مشاهده کامل
امروزه با توجه به تعداد زیاد شرکت‌های رقیب در حوزه‌های مختلف صنعت و خدمات، و رقابتی شدن هر چه بیشتر کسب‌وکارها، ریزش مشتریان از یک فراهم‌کننده خدمت یا محصول به فراهم کننده دیگر تبدیل به دغدغه جدی برای صاحبان کسب‌وکار شده است. با توجه به اینکه مشتریان در معرض انبوه تبلیغات و پیشنهادات جذاب از سوی کسب و کارهای رقیب هستند، می‌توان با توجه به رفتار و ویژگی‌های مصرف کننده قبل از وقوع ریزش به شناسایی مشتریانی که احتمال ریزش بالایی دارند پرداخت و با ایجاد کمپین‌های تبلیغاتی مختلف و ارائه دادن پیشنهاداتی آن‌ها را حفظ نمود. در بازاریابی همه بر این امر توافق دارند که حفظ یک مشتری از جذب یک مشتری جدید بسیار کم هزینه‌تر است. از این رو این مقاله به معرفی فازهای مختلف رویکرد پیش‌بینی مشتری ریزشی پرداخته است. در ادامه روش‌های گذشته به کار گرفته شده برای پیش‌بینی در سازمان‌های مختلف با یکدیگر مقایسه شده و ویژگی‌های هر یک مطرح گردیده است. عدم مشاهده کامل
امروزه با توجه به تعداد زیاد شرکت‌های رقیب در حوزه‌های مختلف صنعت و خدمات، و رقابتی شدن هر چه بیشتر کسب‌وکارها، ریزش مشتریان از یک فراهم‌کننده خدمت یا محصول به ... مشاهده کامل
خرید مقاله
فضای داده شهر هوشمند: دیدگاه‌ها، پارادایم‌ها، چالش‌ها و معماری‌ها فاطمه صادقی نوری
بهار فراهانی
سومین همایش ملی پیشرفت‌های معماری سازمانی
تعامل بین فناوری و شهرها سابقه‌ای طولانی دارد. با این حال، رشد سریع و تصویب الگوی اینترنت اشیاء، ظهور حسگر‌های مینیاتوری و پیشرفت‌های تحقیق در روش‌های کلان داده‌ها و هوش ... مشاهده کامل
تعامل بین فناوری و شهرها سابقه‌ای طولانی دارد. با این حال، رشد سریع و تصویب الگوی اینترنت اشیاء، ظهور حسگر‌های مینیاتوری و پیشرفت‌های تحقیق در روش‌های کلان داده‌ها و هوش مصنوعی، تغییر بزرگی در خدمات شهری ایجاد کرده و فرصت‌های جدیدی را از حمل و نقل هوشمند تا سلامت هوشمند ایجاد کرده است. از مزایای این خدمات می توان به بهینه‌سازی و بهره‌وری بیشتر از خدمات و کاربری‌های شهری اشاره کرد. با این وجود، برای ایجاد سیستم‌های سازگار، مناسب، ایمن، انعطاف‌پذیر و با انرژی مناسب برای نیازهای شهری بایستی چالش‌های بسیاری برطرف شود. یکی از مهمترین فرآیندها در شهرهای هوشمند فرآیند جمع‌آوری اطلاعات از شهروندان، دستگاه‌ها و منابع شهری است که معمولا در سیلوهای داده مجزا و ایزوله نگهداری می‌شوند. عبارت "سیلو" در سیلوهای داده برای توصیف سازمان‌هایی استفاده می‌شود که برخی از بخش‌ها با سایر افراد و ادارات در همان سازمان اطلاعاتی را به اشتراک نمی‌گذارند و یا افشا نمی‌کند. با این حال، این مشکل نه تنها در یک سازمان بلکه در بین سازمان‌ها نیز دیده می‌شود. در واقع یکی از مهمترین چالش‌های موجود در شهرهای هوشمند، عدم تبادل داده بین سازمان‌ها و یا حتی درون سازمان‌ها است. دلایل مختلفی از دلایل کاملا فنی تا دلایل سیاسی برای این امر وجود دارد. به طور مثال اغلب مدیران سازمان‌ها نگران هستند که اطلاعات حساس سازمان به افراد دیگری منتقل شود و یا از سازمان خارج شود. عدم‌ تبادل داده خود باعث عدم ایجاد و یا توسعه سرویس‌ها و کسب‌وکارهای هوشمند مبتنی بر داده می‌شود. در این حالت اغلب داده‌ها ایجاد و جمع‌آوری شده به صورت تاریک در سیلوها باقی مانده و هیچ بینشی از آنها استخراج نمی‌شود. برای حل این مسئله مهم در شهرهای هوشمند، این مقاله راه حل‌ها، معماری‌ها و استانداردهای تبادل و اشتراک‌گذاری داده را با در نظر گرفتن حریم شخصی و حاکمیت داده‌ها بررسی می‌کند. عدم مشاهده کامل
تعامل بین فناوری و شهرها سابقه‌ای طولانی دارد. با این حال، رشد سریع و تصویب الگوی اینترنت اشیاء، ظهور حسگر‌های مینیاتوری و پیشرفت‌های تحقیق در روش‌های کلان داده‌ها و هوش ... مشاهده کامل
خرید مقاله
کنفرانس‌ها و رخدادها

عضویت در انجمن کامپیوتر ایران
جستجوی مقالات