فا   |   En
ورود به سایت
عنوان مقاله نویسنده (ها) مربوط به کنفرانس چکیده
بکارگیری داده‌کاوی جهت تعیین عوامل مؤثر در ابتلا به انواع سرطان و تعیین روش درمانی بهینه در پایگاه داده‌ی سرطان بیمارستان نمازی شیراز نسرین اسدی
محمدهادی صدرالدینی
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
در دهه¬های اخیر توانایی فنی بشر برای تولید و جمع آوری داده به سرعت افزایش یافته¬است. این رشد انفجاری در داده¬های ذخیره¬ شده، نیاز مبرم ابزارهای خودکارسازی را ایجاد کرده¬است، ... مشاهده کامل
در دهه¬های اخیر توانایی فنی بشر برای تولید و جمع آوری داده به سرعت افزایش یافته¬است. این رشد انفجاری در داده¬های ذخیره¬ شده، نیاز مبرم ابزارهای خودکارسازی را ایجاد کرده¬است، تا به صورت هوشمند به انسان یاری رساند تا این حجم عظیم داده را به دانش مفید و مورد نیاز خود تبدیل کند. به این فرآیند داده¬کاوی اطلاق می شود. یکی از زمینه¬هایی که می توان از این دانش به نحو مؤثری بهره¬گرفت، داده¬های پزشکی است. در این مقاله بر آن هستیم تا به کشف عوامل مؤثر در بروز انواع سرطان و تعیین نحوه¬ی درمان سرطان بپردازیم. بدین¬منظور از پایگاه داده سرطان بیمارستان نمازی شیراز در سال¬های 86-82 استفاده¬نمودیم. با اعمال الگوریتم¬های خوشه¬بندی و کشف قوانین وابستگی بر روی مجموعه داده¬ها به نتایج مفید و جالبی دست یافتیم. عدم مشاهده کامل
در دهه¬های اخیر توانایی فنی بشر برای تولید و جمع آوری داده به سرعت افزایش یافته¬است. این رشد انفجاری در داده¬های ذخیره¬ شده، نیاز مبرم ابزارهای خودکارسازی را ایجاد کرده¬است، ... مشاهده کامل
خرید مقاله
واژگان شناختی مبتنی بر ويکيپديا برای شخصی سازی وب سیما سلمانی
احمد عبداله‌زاده بارفروش
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
واژگان¬شناختی می¬تواند در محدوده وسيعی از قلمروها از قبيل وب¬معنايي و پردازش زبان طبيعی به منظور ايجاد فهمی مشترک از يک دامنه مورد استفاده قرار گيرد. يکی از کاربردهای واژگان¬شناختی ... مشاهده کامل
واژگان¬شناختی می¬تواند در محدوده وسيعی از قلمروها از قبيل وب¬معنايي و پردازش زبان طبيعی به منظور ايجاد فهمی مشترک از يک دامنه مورد استفاده قرار گيرد. يکی از کاربردهای واژگان¬شناختی در زمينه شخصی¬سازی وب است. شخصی¬سازی وب عبارتست از هر عملی که اطلاعات و سرويس¬های فراهم شده توسط يک وب¬سايت را با نيازهای کاربران سازگار کند. برای اين کار دانش کسب شده از تحليل رفتار پيگيری کاربر و علايق فردی او در ترکيب با محتوا و ساختار وب¬سايت بکار گرفته می¬شود. بنابراين دانش دامنه وب¬سايت و مدلی که بيانگر علايق کاربر باشد, عناصری کليدی در فرايند شخصی¬سازی می¬باشند. اين مدلها را می¬توان با ساختارهايی از جمله بردار کلمات کليدی/ مفاهيم نمايش داد, يا می¬توان از واژگان¬شناختی برای نمايش آنها استفاده کرد. در اين مقاله ابتدا ساخت يک واژگان¬شناختی از دانش دامنه وب سايت را گزارش می¬کنيم و سپس با نگاشت ثبت¬های وب¬سرور به اين واژگان¬شناختي, واژگان¬شناختی مدل کاربر را ارائه می¬دهيم. اما برای استخراج مفاهيم و روابط معنايی در واژگان¬شناختی مذکور, از ويکيپديا که يک منبع غنی اطلاعاتی است استفاده کرده¬ايم. حاصل کار يک واژگان¬شناختی از علايق کاربر است که نسبت به واژگان¬شناختی¬های پيشين از نظر روابط معنايی غنی¬تر است و می¬تواند در ارائه توصيه¬های بهتر بکار رود. صحت و کيفيت سيستم با استفاده از مدل¬های تحليل و طراحی در مهندسی نرم¬افزار بررسی گرديده است. عدم مشاهده کامل
واژگان¬شناختی می¬تواند در محدوده وسيعی از قلمروها از قبيل وب¬معنايي و پردازش زبان طبيعی به منظور ايجاد فهمی مشترک از يک دامنه مورد استفاده قرار گيرد. يکی از کاربردهای واژگان¬شناختی ... مشاهده کامل
خرید مقاله
ارائه يک راهکارِ جديد با بهبود دادنِ الگوريتم جستجوي گرانشي جهت کاوش قوانين وابستگي عددي در داده‌کاوي فریبا خادم القرانی
کامران زمانی‌فر
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
استخراجِ قوانين وابستگي در داده‌کاوي را مي‌توان به عنوان يك مسئله چندهدفه در نظر گرفت. اغلبِ روش‌هاي قبلي، قوانينِ پررخداد و با تعداد صفات زياد را از پايگاه داده كشف ... مشاهده کامل
استخراجِ قوانين وابستگي در داده‌کاوي را مي‌توان به عنوان يك مسئله چندهدفه در نظر گرفت. اغلبِ روش‌هاي قبلي، قوانينِ پررخداد و با تعداد صفات زياد را از پايگاه داده كشف مي‌کنند که براي کاربر، جذاب و قابل فهم نمي‌باشند و اين قوانين را طي گذراندن دو مرحله مجزا از هم بدست مي‌آورند. علاوه براين، در بيشتر داده‌ها صفات عددي وجود دارد. اكثرِ اين روش‌ها قادر به کاوشِ اينگونه قوانين نيستند. در نتيجه گسسته کردن مقادير فيلدهاي عددي قبل از کاوش ضروري مي‌باشد که با از دست رفتن اطلاعات مفيد مواجه مي‌شويم. در اين مقاله با بهبود دادنِ الگوريتم جستجوي گرانشي، يک روش مناسب براي استخراج قوانين وابستگي عددي ارائه مي‌کنيم. در واقع يک الگوريتم جستجوي گرانشي بهبود يافته بر اساس مفهوم مقادير سخت مطرح مي‌کنيم. اين مقادير با بازه‌هاي بالا و پايين تعريف شده‌اند که رنجي از مقادير را مشخص مي‌کنند. روش پيشنهاد شده بدون نياز به گسسته¬سازي فيلدهاي عددي و استفاده از مقادير آستانه حداقل پشتيبان و اطمينان، مناسب‌ترين فواصل عددي را در يک اجرا کشف مي‌کند. نتايج حاصل از راهکار ارائه شده، حاکي از کارامد بودن اين روش است. عدم مشاهده کامل
استخراجِ قوانين وابستگي در داده‌کاوي را مي‌توان به عنوان يك مسئله چندهدفه در نظر گرفت. اغلبِ روش‌هاي قبلي، قوانينِ پررخداد و با تعداد صفات زياد را از پايگاه داده كشف ... مشاهده کامل
خرید مقاله
ارايه راه‌كاري مبتني بر گراف جهت مكان يابي خطاهای معنایی نرم افزار سعید پارسا
ندا ابراهیمی کوپایی
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
در این مقاله، راهکاری نوین برای مکان¬یابی خطاهای معنایی موجود در نرم‌افزارها به صورت خودکار ارائه شده است. اغلب روش-های موجود، علل اصلی خطا را با مقایسه رفتار برنامه در ... مشاهده کامل
در این مقاله، راهکاری نوین برای مکان¬یابی خطاهای معنایی موجود در نرم‌افزارها به صورت خودکار ارائه شده است. اغلب روش-های موجود، علل اصلی خطا را با مقایسه رفتار برنامه در اجراهای موفق و ناموفق، کشف می¬کنند. مشکل اصلی در این راهکارها این¬است که نقاطی گسسته از برنامه را به عنوان علل اصلی خطا اعلام می¬کنند و در نتیجه یافتن علت اصلی خطا نیاز به جستجو و تحلیل دستی حجم زیادی از کد دارد. برای حل این مشکل، در این مقاله استفاده از روش¬های کاوش گراف بر روی مجموعه گراف¬های حاصل از اجراهای برنامه، پیشنهاد می¬گردد. با نمایش هر اجرای برنامه در قالب یک گراف وزن¬دار، زیرگراف¬های متمایزکننده بین گراف¬های اجرایی موفق و ناموفق می¬تواند به عنوان عوامل خطا به برنامه نویس معرفی شوند. برتری اصلی راهکار پیشنهادی نسبت به روش¬های موجود این¬است که عوامل اصلی خطا در قالب زیرگراف¬های اجرایی و به صورت دنباله¬ای از خطوط برنامه که منجر به شکست نرم¬افزار شده¬اند به برنامه¬نویس اعلام می¬شوند و بنابراین به بررسی دستی حجم بسیار کمتری از کد برای فهم و رفع خطا نیاز است. تحلیل راهکار پیشنهادی بر روی مجموعه آزمون مشهور زیمنس در زمینه ارزیابی و مقایسه روش¬های مکان¬یابی خطاهای معنایی، موفقیت روش پیشنهادی را در کشف دقیق‌تر خطاها در این نرم¬افزار نشان میدهد. عدم مشاهده کامل
در این مقاله، راهکاری نوین برای مکان¬یابی خطاهای معنایی موجود در نرم‌افزارها به صورت خودکار ارائه شده است. اغلب روش-های موجود، علل اصلی خطا را با مقایسه رفتار برنامه در ... مشاهده کامل
خرید مقاله
یک الگوریتم فازی کارآمد برای افزایش نرخ توفیق Cache در بانک‌های اطلاعاتی متحرک فردین محمدی سقایشی
محمد ابراهیم شیری احمدآبادی
محمد محدی سقایشی
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
پیشرفتهای جدید در تکنولوژی شبکه های بی سیم و ارتباطات سلولی(Cell Connection) امکان استفاده از سیستم های محاسبات سیار(Mobile Computing) را فراهم نموده است. نکته قابل توجه در محاسبات سیار، ... مشاهده کامل
پیشرفتهای جدید در تکنولوژی شبکه های بی سیم و ارتباطات سلولی(Cell Connection) امکان استفاده از سیستم های محاسبات سیار(Mobile Computing) را فراهم نموده است. نکته قابل توجه در محاسبات سیار، حرکت برخی از واحدهای موجود در محدوده سلول است. این حرکت برای انجام محاسبات سیار که نیاز به دریافت اطلاعات از بانک اطلاعاتی دارند مشکل آفرین است. حرکت سیستم حین اجرای تراکنش منجر به قطع ارتباط سیستم سیار با شبکه بی سیم کارگزارمی شود و این قطع ارتباط منجر به سقوط تراکنش در حال اجرا شده و سیستم سیار مجبور به اجرای مجدد تراکنش از ابتدا می شود . یکی از روشهای جلوگیری از سقوط تراکنش استفاده از Cache در ميزبانهاي متحرك است. معمولاً در Cache اطلاعات مورد نياز فعلي تراكنش در حال اجرا نگهداري مي‌شود. هدف ما در این مقاله استفاده از تئوری فازي برای پیش بینی اطلاعات مورد نیار واحد متحرک و ارسال آنها به واحد مورد نظر، جهت استقرار در Cache می باشد. در این کار فقط بر روی اطلاعات ارسالی به سیستم متحرک متمرکز شده¬ایم تا نرخ توفيق در Cache افزايش يافته و از ارسال درخواست به كارگزار جلوگيري شود. عدم مشاهده کامل
پیشرفتهای جدید در تکنولوژی شبکه های بی سیم و ارتباطات سلولی(Cell Connection) امکان استفاده از سیستم های محاسبات سیار(Mobile Computing) را فراهم نموده است. نکته قابل توجه در محاسبات سیار، ... مشاهده کامل
خرید مقاله
استفاده از روش برنامه‌ریزی عدد صحیح برای حفظ حریم خصوصی در کاوش سودمندی طاهر ره‌گوی
رضا منصفی
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
یکی از مسائل مهم دنیای امروز استخراج دانش از پایگاه‌داده‌های بسیار بزرگ است.داده‌کاوی این امکان را فراهم کردهاست که بتوان به‌صورت خودکار اطلاعات مفیدی را از پایگاه داده‌های بسیار بزرگ ... مشاهده کامل
یکی از مسائل مهم دنیای امروز استخراج دانش از پایگاه‌داده‌های بسیار بزرگ است.داده‌کاوی این امکان را فراهم کردهاست که بتوان به‌صورت خودکار اطلاعات مفیدی را از پایگاه داده‌های بسیار بزرگ استخراج نمود. یکی از روش‌های بسیار مهم در داده‌کاوی، کاوش قوانین انجمنی می‌باشد. در سال‌های اخیر مبحث حفظ حریم خصوصی در داده‌کاوی و به‌خصوص کاوش قوانین انجمنی به شدت مورد توجه محققین قرار گرفته است. یکی از روش‌های کاوش قوانین انجمنی، کاوش سودمندی می‌باشد. مبحث حفظ حریم خصوصی در کاوش سودمندی اخیراً در محافل علمی مطرح گردیده است و تاکنون دو الگوریتم اکتشافی برای آن ارائه شده است. اگرچه این الگوریتم‌های اکتشافی به خوبی می‌توانند حریم خصوصی داده‌ها را حفظ کنند اما داده‌های تولید شده توسط این الگوریتم‌ها از کیفیت مناسبی برخوردار نیستند. مسأله یافتن راه‌حل بهینه برای پاک‌سازی پایگاه‌داده از مجموعه-آیتم¬های حساس، یک مسأله برنامه‌ریزی غیرخطی عدد صحیحمی‌باشد. در این مقاله مدل ساده شده‌ای از مسأله پاک‌سازی پایگاه‌داده ارائه شده است که یک مسأله برنامه‌ریزی خطی عدد صحیح می‌باشد و می‌توان آن را با استفادهاز روش‌های عددی حل نمود.نتايج آزمايشات ارائه شده در اين مقاله نشان مي¬دهد که مدل¬ارائه شده به طور چشم‌گیری از الگوريتم¬هاي پيشين بهتر عمل می¬کند. عدم مشاهده کامل
یکی از مسائل مهم دنیای امروز استخراج دانش از پایگاه‌داده‌های بسیار بزرگ است.داده‌کاوی این امکان را فراهم کردهاست که بتوان به‌صورت خودکار اطلاعات مفیدی را از پایگاه داده‌های بسیار بزرگ ... مشاهده کامل
خرید مقاله
بهينه‌سازي Fuzzy c-means در جهت پيدا کردن مراکز اوليه مناسب براي خوشه‌ها الهه مرادی
محمد مهدی عبادزاده
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
Fuzzy c-means يک موضوع مطالعاتي مهم در خوشه¬بندي داده¬ها در تکنولوژي داده کاوي است که کاربردهاي عملي در زمينه-هاي مختلف دارد. بزرگترين عيب اين الگوريتم خوشه¬بندي فازي، حساسيت آن به ... مشاهده کامل
Fuzzy c-means يک موضوع مطالعاتي مهم در خوشه¬بندي داده¬ها در تکنولوژي داده کاوي است که کاربردهاي عملي در زمينه-هاي مختلف دارد. بزرگترين عيب اين الگوريتم خوشه¬بندي فازي، حساسيت آن به مقداردهي اوليه به تعداد خوشه¬ها و مراکز اوليه خوشه¬ها است. انتخاب نا¬مناسب مراکز اوليه خوشه¬ها در اين الگوريتم منجر به مينيمم محلي مي¬شود. اين مقاله نسخه¬اي بهبود يافته از الگوريتم FCM با رويکرد رفع برخي از مشکلات اين الگوريتم، ازجمله حساسيت به شرايط اوليه ارائه مي¬کند. الگوريتم پيشنهادي مي¬تواند راه¬حل¬هاي بهينه سراسري، از طريق يک قانون ساده و جديد براي انتخاب مناسب مراکز اوليه خوشه بدست آورد. روش پيشنهادي در مقايسه با الگوريتم FCM متداول دقت بالاتري دارد، براي مقايسه دو روش از داده¬هاي دو مجموعه داده حقيقي استفاده شده است. عدم مشاهده کامل
Fuzzy c-means يک موضوع مطالعاتي مهم در خوشه¬بندي داده¬ها در تکنولوژي داده کاوي است که کاربردهاي عملي در زمينه-هاي مختلف دارد. بزرگترين عيب اين الگوريتم خوشه¬بندي فازي، حساسيت آن به ... مشاهده کامل
خرید مقاله
ارائه يک مدل محاسباتی مبتنی بر معناشناخت صوری با استفاده از منطق فازی برای تعيين اعتماد در شبکه‌های بزرگ نرگس عبدی
غزال مارین
رضا عظمی
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
در اين مقاله، يک مدل محاسباتی مبتنی بر معناشناخت صوری همراه با منطق فازی برای تعيين اعتماد ارائه شده است. اين مدل برای ارزيابی اعتماد در شبکه‌های بزرگ و پيچيده ... مشاهده کامل
در اين مقاله، يک مدل محاسباتی مبتنی بر معناشناخت صوری همراه با منطق فازی برای تعيين اعتماد ارائه شده است. اين مدل برای ارزيابی اعتماد در شبکه‌های بزرگ و پيچيده که چندين مسير مختلف بين اعتمادکننده و اعتمادشونده وجود دارد مناسب است. روش‌های ارائه شده در کارهای پيشين محدود به شبکه‌های ساده بوده و برای پياده‌سازی در اين نوع شبکه‌ها کارآمد نيستند. در مدل پيشنهادی از عملگرهای ساده‌تری استفاده شده است که علاوه بر سربار محاسباتی کمتر، نتيجه حاصل از آن دارای دقت بهتر و کارايی بالاتر است. مدل پيشنهادی در يک قالب مناسب صوری ارائه شده و روی يک شبکه نمونه آزموده شده است، که نشان می‌دهد ميزان عدم قطعيت در سيستم محدودتر شده و کارايی محاسباتی آن نيز بالاتر است. عدم مشاهده کامل
در اين مقاله، يک مدل محاسباتی مبتنی بر معناشناخت صوری همراه با منطق فازی برای تعيين اعتماد ارائه شده است. اين مدل برای ارزيابی اعتماد در شبکه‌های بزرگ و پيچيده ... مشاهده کامل
خرید مقاله
يك راه‌حل موازي جديدي براي حل عددي زنجيره‌هاي مارکوف زمان پيوسته شهرزاد ترابی
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
زنجيره¬هاي مارکوف زمان پيوسته¬ (CTMCs) براي تحليل کارايي سيستم¬هاي کامپيوتري و ارتباطي مورد استفاده قرار مي‌گيرند. با محاسبه احتمالات حالت پايدار CTMC، بسياري از معیارهای مفيد کارايي به دست ... مشاهده کامل
زنجيره¬هاي مارکوف زمان پيوسته¬ (CTMCs) براي تحليل کارايي سيستم¬هاي کامپيوتري و ارتباطي مورد استفاده قرار مي‌گيرند. با محاسبه احتمالات حالت پايدار CTMC، بسياري از معیارهای مفيد کارايي به دست می¬آیند. اما مدل¬هاي CTMC براي سيستم¬هاي واقعي بسيار بزرگ بوده و حل آنها زمان¬گیر بوده و از مشکل انفجار فضاي حالت رنج مي¬برند. در اين مقاله يک راه¬حل موازي براي حل حالت پايدار مدل¬های CTMC ارائه مي¬دهيم. در این راه حل مشکل انفجار فضاي حالت را با استفاده از موازي¬سازي روش¬هاي ضمني تخفيف داده‌ايم. زيرا اين روش¬ها قادرند يک نمايش فشرده از CTMC ساختاريافته بزرگ ارائه دهند. آنگاه با استفاده از ترکيب روش¬هاي مستقيم وتکراري حل دستگاه معادلات خطي، يک فن حل حالت پايدار موازي براي CTMC ارائه نموده‌ايم. جزئیات راه حل پیشنهادی و الگوریتم¬های مربوطه در این مقاله ارائه شده است. عدم مشاهده کامل
زنجيره¬هاي مارکوف زمان پيوسته¬ (CTMCs) براي تحليل کارايي سيستم¬هاي کامپيوتري و ارتباطي مورد استفاده قرار مي‌گيرند. با محاسبه احتمالات حالت پايدار CTMC، بسياري از معیارهای مفيد کارايي به دست ... مشاهده کامل
خرید مقاله
مهندسي هوش در سيستم‌هاي محاسباتي: بررسي کمي ويژگي‌هاي هوشمندي شیوا وفادار
احمد عبداله‌زاده بارفروش
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
مهندسي هوش يکي از کمبودهاي موجود براي توسعه عاملهاي هوشمند با استفاده از روشهاي مهندسي است. منظور از مهندسي هوش، پيروي از روشي سيستماتيک براي توليد هوش عاملهاست. يکي از ... مشاهده کامل
مهندسي هوش يکي از کمبودهاي موجود براي توسعه عاملهاي هوشمند با استفاده از روشهاي مهندسي است. منظور از مهندسي هوش، پيروي از روشي سيستماتيک براي توليد هوش عاملهاست. يکي از مسايل موجود در اين زمينه، وجود تعاريف مختلف (بر اساس ديدگاههاي متفاوت) براي هوش است. درنتيجه، مجموعه مشخصي از ويژگيهاي هوش محاسباتي ارائه نشدهاندکه بتوانند مبناي تعيين نيازمنديهاي نرم‌افزار هوشمند قرار گيرند. در اين مقاله, يک ديدگاه مهندسي نرم افزاري از قابليت هوشمندي عاملهاي نرم افزاري ارائه شده است. بدين منظور با بررسي و تحليل بيش از 70 تعريف مختلف براي هوش (تعاريف عام، تعاريف در روانشناسي و هوش مصنوعي) 33 ويژگي مشترک آنها استخراج و با حذف ويژگيهاي غيرمحاسباتي، مجموعه اي از ويژگيهاي هوش محاسباتي ارائه شده است. بدين منظور،در اين مقاله براي مهندسي نمودن فرآيند تعيين ويژگيهاي هوش محاسباتي، روشي کمي براي رتبه بندي آنها ارائه شده است. بدين ترتيب که با درنظر گرفتن تکرار ويژگيهاي مشترک در تعاريف مختلف و وزن دهي بر اساس اهميت هر دسته در هوش محاسباتي، مجموعه ويژگيها رتبه‌بندي شده اند. در اين مجموعه، ويژگيهاي يادگيري، قابليت انطباق با محيط يا شرايط جديد، هدف گرايي، قابليت حل مساله، اکتساب و ذخيره سازي دانش و استدلال، به ترتيب داراي بالاترين رتبه هستند. عدم مشاهده کامل
مهندسي هوش يکي از کمبودهاي موجود براي توسعه عاملهاي هوشمند با استفاده از روشهاي مهندسي است. منظور از مهندسي هوش، پيروي از روشي سيستماتيک براي توليد هوش عاملهاست. يکي از ... مشاهده کامل
خرید مقاله
کنفرانس‌ها و رخدادها

عضویت در انجمن کامپیوتر ایران
جستجوی مقالات