فا   |   En
ورود به سایت
مشاهده‌ مشخصات مقاله

هم‌ترازی اتوماتیک و بهینه‌ی آنتولوژی‌ها در اسناد OWL

نویسنده (ها)
  • آزاده هراتیان‌نژادی
  • بیتا شادگار
  • علیرضا عصاره
مربوط به کنفرانس سمپوزیوم هوش مصنوعی و پردازش سیگنال
چکیده
قیمت
  • برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
  • برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
  • برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال

خرید مقاله