فا   |   En
ورود به سایت
مشاهده‌ مشخصات مقاله

الگوئی پیشنهادی برای تولید چارچوب برنامه‌های درسی دوره‌های کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات

نویسنده (ها)
مربوط به کنفرانس سمپوزیوم هوش مصنوعی و پردازش سیگنال
چکیده
قیمت
  • برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
  • برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
  • برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال

خرید مقاله