فا   |   En
ورود به سایت
مشاهده‌ مشخصات مقاله

بهينه‌سازي Fuzzy c-means در جهت پيدا کردن مراکز اوليه مناسب براي خوشه‌ها

نویسنده (ها)
  • الهه مرادی
  • محمد مهدی عبادزاده
مربوط به کنفرانس شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
چکیده Fuzzy c-means يک موضوع مطالعاتي مهم در خوشه¬بندي داده¬ها در تکنولوژي داده کاوي است که کاربردهاي عملي در زمينه-هاي مختلف دارد. بزرگترين عيب اين الگوريتم خوشه¬بندي فازي، حساسيت آن به مقداردهي اوليه به تعداد خوشه¬ها و مراکز اوليه خوشه¬ها است. انتخاب نا¬مناسب مراکز اوليه خوشه¬ها در اين الگوريتم منجر به مينيمم محلي مي¬شود. اين مقاله نسخه¬اي بهبود يافته از الگوريتم FCM با رويکرد رفع برخي از مشکلات اين الگوريتم، ازجمله حساسيت به شرايط اوليه ارائه مي¬کند. الگوريتم پيشنهادي مي¬تواند راه¬حل¬هاي بهينه سراسري، از طريق يک قانون ساده و جديد براي انتخاب مناسب مراکز اوليه خوشه بدست آورد. روش پيشنهادي در مقايسه با الگوريتم FCM متداول دقت بالاتري دارد، براي مقايسه دو روش از داده¬هاي دو مجموعه داده حقيقي استفاده شده است.
قیمت
  • برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
  • برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
  • برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال

خرید مقاله