فا   |   En
ورود به سایت
ثبت‌نام در این کارگاه

نام کارگاه کارگاه یک‌روزه سیستم‌های حافظه
One-Day Workshop on Memory Systems
برگزارکنندگان آزمايشگاه شبکه‌ها و معماری‌های پردازش سريع - دانشکده مهندسی کامپیوتر - دانشگاه صنعتی شریف
زمان ٣٠ مهر ۱٣۹٣ از ساعت ۹تا ۱٧

در این كارگاه یك‌روزه، به موضوع سیستم‌های حافظه با تمركز بر تكنولوژی غیرفرار خواهیم پرداخت. طی این كارگاه تعدادی از مقالات مهم منتشر شده توسط آزمایشگاه در سال 2014 در مورد سیستم‌های حافظه که در كنفرانس‌های PACT ،ISCA ،DSN ،DAC و مجلات معتبر IEEE CAL و IEEE TCADS) منتشر شده‌اند ارائه خواهند شد. همچنین شبیه‌ساز تهیه شده توسط این آزمایشگاه كه می‌تواند برای انجام تحقیقات در زمینه معماری كامپیوتر بسیار مفید باشد نیز معرفی خواهد شد.

 

هزینه ثبت نام:

  • دانشجویی عضو انجمن :‌ ۲۰۰/۰۰۰ ریال
  • دانشجویی غیرعضو انجمن: ۳۰۰/۰۰۰ ریال
  • عادی عضو انجمن: ۴۰۰/۰۰۰ ریال
  • عادی غیر عضو انجمن: ۶۰۰/۰۰۰ ریال

 

برنامه کارگاه

زمان

عنوان جلسه

ارائه دهنده

09:00-09:15

افتتاحيه کارگاه

دکتر حميد سربازی‌آزاد

09:15-10:15

مقدمه‌ای بر سلسله مراتب حافظه و تکنولوژي‌های حافظه غيرفرار

محمد ارجمند

10:15-11:00

Network-on-SSD: A Scalable and High-Performance Communication Design Paradigm for SSDs

آرش توکل

11:00-11:30

پذیرایی

11:30-13:00

M-Simulator

محمدرضا جوکار و

 مرتضی حسين‌زاده

13:00-14:00

ناهار و نماز

14:00-14:30

OD3P: On-Demand Page Paired PCM

مرجان اسدی‌نيا

14:30-15:00

A Reliable 3D MLC PCM Architecture with Resistance Drift Predictor

مجيد جليلی

15:00-15:30

Reducing access latency of MLC PCMs through line striping

مرتضی حسین‌زاده

15:30-16:00

پذیرایی

16:00-16:30

On-demand associativity for multi-level cell spin-transfer torque RAM last-level cache

محمد ارجمند

16:30-17:00

An Efficient STT-RAM Last Level Cache Architecture for GPUs

محمدحسن سماواتيان

17:00

اختتاميه کارگاه

دکتر حميد سربازی‌آزاد


عضویت در انجمن کامپیوتر ایران