فا   |   En
ورود به سایت

ارائه یک شبکه روی تراشه با کارآیی بالا و توان مصرفی کم برای شبکه‌های عصبی

نویسنده: نسرین اکبری، بیتا دبیری و مهدی مدرسی

پیاده‌سازی سخت‌افزاری شبکه‎های عصبی به دلیل سفارشی‌سازی ساختار سخت‌افزار و حذف سربار نرم‌افزار سهم به‌سزایی در بهینه‌سازی توان و تاخیر انجام محاسبات عصبی دارد. نظر به اهمیت ارتباطات بین نورون‌ها در کارایی کلی شبکه‎های عصبی، در این مقاله یک هم‌بندی نوین شبکه روی تراشه جهت مدیریت ترافیک شبکه‎های عصبی ارائه شده است. این هم‌بندی، که براساس هم‌بندی معروف dragonfly ساخته شده است، برای انجام ترافیک چندپخشی و کاهش اتصالات بهینه گشته است. این هم‌بندی یک نمونه از هم‌بندی‌های سلسله مراتبی است و گره‌ها ابتدا در قالب گروه‌هایی تقیسم شده و در داخل هر گروه، از یک گذرگاه مشترک برای ارتباط آن‌ها استفاده می‌شود. سپس یک هم‌بندی سطح بالاتر گروه‌ها را به یکدیگر متصل می‌سازد. مشخصه اصلی هم‌بندی ارائه شده قطر کم و توانایی مناسب در انجام همه‌پخشی است. در این شبکه با انجام زمان‏بندی ارتباطات در زمان طراحی، از پیچیدگی مسیریاب‌ها کم شده که این امر زمینه‌ساز کاهش بیشتر توان و تاخیر شبکه می‌شود. این مقاله هم‌بندی پیشنهادی را با چند هم‌بندی پیشین مقایسه می‎کند که نتایج، نشان‌دهنده‏ی کاهش چشم‏گیر توان مصرفی و زمان تأخیر ارسال بسته‌ها و نیز افزایش گذردهی کلی شبکه تحت ترافیک چندپخشیِ شبکه‌های عصبی است.

فایل مقاله