فا   |   En
ورود به سایت

نگاشت و زمان‌بندی همزمان وظایف و ارتباطات انرژی‌آگاه بی‌درنگ در ساختارهای چندهسته‌ای

نویسنده: امین‌اله مه‌آبادی و فاطمه عسگری بیدهندی

در این مقاله یک متدلوژی نگاشت و زمان‌بندی بی‌درنگ انرژی‌آگاه برای برنامه‌ریزی همزمان وظایف و ارتباطات با هدف حل سریع با جواب نزدیک بهینه درتراشه‌های چند هسته‌ای ارایه می‌شود. متدلوژی پیشنهادی با برخورداری از ساختار نوین کروموزوم در الگوریتم ژنتیک و برخورداری از تابع جهش شبیه‌سازی گداخت، دارای قابلیت جلوگیری از تولید راه‌حل‌های غیرممکن جهت کاهش زمان تولید جواب نزدیک بهینه است. تحلیل ما از نتایج آزمایشات در فضای نانو تکنولوژی نشان می‌دهد که در نگاشت و زمان‌بندی همزمان نسبت به روش سنتی ژنتیک از سرعت همگرایی بسیار خوبی برخورداری است و به‌طور متوسط در ساختار زمان‌بندی حدود 10% و در ساختار نگاشت بيش از 90% بهبود سرعت در زمان اجرا، همراه با تولید جواب نزدیک بهینه را نشان می‌دهد.

فایل مقاله