فا   |   En
ورود به سایت

یافتن بهترین مکان جغرافیایی برای مرکز داده سبز در ایران با توجه به شرایط اقلیمی، سیاسی و اجتماعی

نویسنده: مجید حاجی بابا و سعید گرگین

شناسايي و تعیین مختصات جغرافیایی مکان مراکز داده، براي سازمان‌ها داراي اهميت بسزايي است. ارزيابي،‌شناسايي و تعيين مختصات به فاكتورها، معيارها و پارامترهاي مختلفي وابسته است كه این تنوع پيچيدگي، تصميم‌گيري براي مدیران سطح بالا را دوچندان مي‌سازد. این مقاله براي اولين بار، به بررسي جامع معيارهاي تصمیم‌گیری و تبيين گزینه‌های در دسترس برای میزبانی مراکز داده بومي سبز در ایران می‌پردازد. سيستم ارائه شده در اين مقاله، با بررسی و ارزیابی لیست جامعی از عوامل بالقوه و با توجه به شرایط اقلیمی، سیاسی و اجتماعی ایران و ديگر فاكتورهاي موثر،‌ استان‌ها را به منظور تعيين مختصات جغرافیایی مراكز داده رتبه‌بندی می‌کند. در این سیستم بیش از 40 معیار در قالب 4 دسته اصلی شامل آب و هوا، حوادث طبیعی، امکانات و حوادث غیرطبیعی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. فرآیند استنتاج این سیستم، با ادغام و وزن‌دهی به پارامترها با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و براساس نظرسنجی بین متخصصان و استفاده از رای‌گیری اکثریت، با فرآيندي تطبيقي و انعطاف‌پذير تكميل می‌شود و با صحت بسیار بالا به ترتیب نواحی جغرافیایی مناسب را پیشنهاد می‌دهد.

فایل مقاله