فا   |   En
ورود به سایت
عنوان مقاله نویسنده (ها) مربوط به کنفرانس چکیده
تبدیل فضای جدید مبتنی بر زیرخوشه‌ها در خوشه‌بندی طیفی سهیلا اشک زری طوسی
هادی صدوقی یزدی
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
روش¬های کلاسیک خوشه¬بندی در برخورد با خوشه¬های نا¬محدب کارایی لازم را ندارند و عموما منجر به نتایج ضعیفی می¬شوند. در این حالت خوشه¬بندی طیفی روشی قدرتمند برای دسته¬بندی داده¬ها محسوب ... مشاهده کامل
روش¬های کلاسیک خوشه¬بندی در برخورد با خوشه¬های نا¬محدب کارایی لازم را ندارند و عموما منجر به نتایج ضعیفی می¬شوند. در این حالت خوشه¬بندی طیفی روشی قدرتمند برای دسته¬بندی داده¬ها محسوب می¬شود. این تکنیک با تبدیل فضای ورودی، فضای جدیدی با قابلیت توصیف مناسب¬تر از داده¬ها را در اختیار ما قرار می دهد. در این مقاله، فضایی جدید برای خوشه¬بندی طیفی معرفی می¬شود که مبتنی بر توصیف زیر¬خوشه¬های موجود در مجموعه¬داده می¬باشد. این فضا در برابر داده¬های نویزی مقاوم است و در مقایسه با روشNJW به عنوان یکی از پر¬کاربرد¬ترین الگوریتم¬های خوشه¬بندی طیفی، منجر به نتایجی به¬مراتب موفقیت¬آمیز¬تر می¬شود. عدم مشاهده کامل
روش¬های کلاسیک خوشه¬بندی در برخورد با خوشه¬های نا¬محدب کارایی لازم را ندارند و عموما منجر به نتایج ضعیفی می¬شوند. در این حالت خوشه¬بندی طیفی روشی قدرتمند برای دسته¬بندی داده¬ها محسوب ... مشاهده کامل
خرید مقاله
یک روش ترکیبی جدید بر اساس خوشه بندی و الگوریتم ژنتیک برای امتیازبندی مشتریان بانک فریبرز محمودی
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
در امتیازبندی اعتباری هدف کلی پیش¬بینی هر چه دقیقتر میزان شایستگی مشتریان است و تاکنون طیف وسیعی از انواع روش¬های آماری و هوش¬مصنوعی برای دستیابی به این هدف بکار گرفته ... مشاهده کامل
در امتیازبندی اعتباری هدف کلی پیش¬بینی هر چه دقیقتر میزان شایستگی مشتریان است و تاکنون طیف وسیعی از انواع روش¬های آماری و هوش¬مصنوعی برای دستیابی به این هدف بکار گرفته شده است. اما در بیشتر روش¬های مورد بحث نمی¬توان از روی داده¬های دو کلاسی بصورت چند کلاسی اقدام به دسته¬بندی نمود، در حالیکه در عمل همیشه یک مشتری با درجه¬ای از خوب یا بد سنجیده می¬شود. انجام این کار با مدل¬های آماری نیز نیازمند وجود مفروضات خاصی است که اغلب محقق نمی¬شود. از اینرو در این مقاله سعی شده تا پس از رفع مشکلات موجود در داده¬ها با استفاده از خوشه¬بندی برای هر کدام از نمونه¬ها یک برچسب ثانویه ایجاد شود. سپس با استفاده از یک مدل SVM چند کلاسی اقدام به دسته¬بندی داده¬های جدید می¬شود. بدین منظور با اعمال دو رویکرد متفاوت یکی بر مبنای انتخاب ویژگی و تنظیم پارامترها بصورت جداگانه (جستجوی مستقیم و انتخاب ویژگی آزمون t) و دیگری بصورت همزمان ( الگوریتم ژنتیک) اقدام به مقایسه نتایج با مدل لاجیت شده است. نتایج پیاده¬سازی نشان می¬دهد که مدل پیشنهادی علاوه بر افزایش دقت در شناسایی درست کلاس¬ها، توزیع بهتری از نتایج را بخصوص در رویکرد دوم بدست می¬دهد. عدم مشاهده کامل
در امتیازبندی اعتباری هدف کلی پیش¬بینی هر چه دقیقتر میزان شایستگی مشتریان است و تاکنون طیف وسیعی از انواع روش¬های آماری و هوش¬مصنوعی برای دستیابی به این هدف بکار گرفته ... مشاهده کامل
خرید مقاله
ارائه راهکار جدید برای قطعه بندی خودکار فضای دهانه حنجره از تصاویر ویدئویی استروبوسکپی با استفاده از تبدیل هاف داوود عقلمندی
سیده‌مریم خدامی
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
ناهنجاریهای صوتی بطور مستقیم به شکل فیزیکی تارهای صوتی بستگی داشته، و برای شناسایی اختلال در شکل فیزیکی تارهای صوتی، قطعه¬بندی فضای دهانه حنجره امری ضروری می¬باشد. یکی از مشکلات ... مشاهده کامل
ناهنجاریهای صوتی بطور مستقیم به شکل فیزیکی تارهای صوتی بستگی داشته، و برای شناسایی اختلال در شکل فیزیکی تارهای صوتی، قطعه¬بندی فضای دهانه حنجره امری ضروری می¬باشد. یکی از مشکلات اصلی در روشهای ارائه شده، پایین بودن دقت آنها می‏باشد. برای حل این مشکل در این مقاله، یک روش خودکار مبتنی بر لبه¬یاب کنی و تبدیل هاف برای استخراج فضای دهانه حنجره از تصاویر ویدئویی استروبوسکپی ارائه شده است. روش ما با روشهای بافت نگار و مرزهای فعال مقایسه شده و نتایج نشان می¬دهد که روش پیشنهادی جواب بهتری را ارائه می¬دهد. عدم مشاهده کامل
ناهنجاریهای صوتی بطور مستقیم به شکل فیزیکی تارهای صوتی بستگی داشته، و برای شناسایی اختلال در شکل فیزیکی تارهای صوتی، قطعه¬بندی فضای دهانه حنجره امری ضروری می¬باشد. یکی از مشکلات ... مشاهده کامل
خرید مقاله
تاثیر مدلهاي ترازبندي کلمات در سیستم‌هاي ترجمه ماشینی آماري ندا نورمحمدی
شهرام خدیوی
فضل‌الله ادیب‌نیا
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
هم¬ترازی لغوی در ترجمه ماشینی آماری یک مفهوم کلیدی محسوب می¬شود. در اغلب پژوهش¬ها، رابطه بین کیفیت هم¬ترازی و کیفیت ترجمه، رابطه¬ای مستقیم گزارش شده است. در این ... مشاهده کامل
هم¬ترازی لغوی در ترجمه ماشینی آماری یک مفهوم کلیدی محسوب می¬شود. در اغلب پژوهش¬ها، رابطه بین کیفیت هم¬ترازی و کیفیت ترجمه، رابطه¬ای مستقیم گزارش شده است. در این مقاله سعی بر آن است که همبستگی بین کیفیت هم¬ترازی ماشینی و کیفیت ترجمه به ازای جفت زبان فارسی- انگلیسی بررسی گردد. همچنین روشی برای سنجش کیفیت هم¬ترازی خودکار ارائه شده است که البته تعمیمی بر معادله استاندارد F-measure است. قابل ذکر است تمام آزمایشات انجام شده در این مقاله، با استفاده از یک مجموعه کوچک هم¬ترازی دستی تحت عنوان مجموعه¬ی "هم¬ترازی مرجع " که از طریق قضاوت¬های انسانی ساخته شده، صورت گرفته است. در انتها، نشان داده خواهد شد که با کمک گرفتن از این مجموعه کوچک هم¬ترازی دستی، ما می¬توانیم کیفیت سیستم ترجمه ماشینی را بهبود ببخشیم. عدم مشاهده کامل
هم¬ترازی لغوی در ترجمه ماشینی آماری یک مفهوم کلیدی محسوب می¬شود. در اغلب پژوهش¬ها، رابطه بین کیفیت هم¬ترازی و کیفیت ترجمه، رابطه¬ای مستقیم گزارش شده است. در این ... مشاهده کامل
خرید مقاله
یک الگوریتم تکاملی براي حفظ حريم خصوصی در کاوش سودمندي طاهر ره گوی
رضا منصفی
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
امروزه داده¬کاوی نقش مهمی در تجارت و فناوری اطلاعات ایفا می‌کند و روش‌های داده‌کاوی به طور وسیع در سازمان‌های تجاری به کار گرفته شده است. اگرچه به اشتراک‌گذاری داده‌ها در ... مشاهده کامل
امروزه داده¬کاوی نقش مهمی در تجارت و فناوری اطلاعات ایفا می‌کند و روش‌های داده‌کاوی به طور وسیع در سازمان‌های تجاری به کار گرفته شده است. اگرچه به اشتراک‌گذاری داده‌ها در بین سازمان‌ها مزایای بسیاری را در اختیار آن‌ها قرار داده است، اما از طرفی این امر موجب گردیده که خطر افشای اطلاعات حساس در داده‌های منتشر شده افزایش یابد. پاک‌سازی اطلاعات به پروسه‌ای گفته می‌شود که در آن با استفاده از اعمال تغییراتی در پایگاه‌داده اصلی، مجموعه-آیتم¬های حساس مخفی‌سازی می‌شوند. پس از پاک‌سازی داده‌ها، پایگاه‌داده حاصل انتشار می‌یابد.اين مقاله به بررسي حفظ حريم خصوصی در يکي از روش-هاي داده¬کاوي به نام کاوش سودمندي مي¬پردازد. پیدا کردن راه حل بهینه برای مسأله پاک‌سازی پایگاه داده در کاوش سودمندی، یک مسأله برنامه‌ریزی غیرخطی عدد صحیح با قید¬های غیر خطی می‌باشد. الگوریتم‌های اکتشافی قبلي ارائه شده در اين زمينه اگرچه به خوبي توانسته¬اند حريم خصوصی را حفظ کنند، اما از لحاظ کيفيت داده¬هاي توليد شده از کارايي مناسبي برخوردار نيستند. در این مقاله یک الگوریتم تکاملی برای حل این مسأله ارائه شده است. نتايج آزمايشات ارائه شده در اين مقاله نشان مي¬دهد که الگوريتم¬ارائه شده، از لحاظ کیفیت داده‌های تولید شده نسبت به الگوريتم¬هاي پيشين از برتري چشم¬گيري برخوردار است. عدم مشاهده کامل
امروزه داده¬کاوی نقش مهمی در تجارت و فناوری اطلاعات ایفا می‌کند و روش‌های داده‌کاوی به طور وسیع در سازمان‌های تجاری به کار گرفته شده است. اگرچه به اشتراک‌گذاری داده‌ها در ... مشاهده کامل
خرید مقاله
مقايسه شبكه عصبي مصنوعي موجكي و سيستم استنتاج فازي-عصبي تطبيقي موجكي در پيش‌بيني توليد زباله سيدهاشم محتشمي
مليحه امينی
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
مسائل اساسي سيستم مديريت زباله¬هاي جامد شهري در مديريت شهري، نياز به پيش¬بيني دقيق توليد زباله دارند. اما به دليل طبيعت ناهمگون و تأثير عوامل متنوع و خارج از کنترل ... مشاهده کامل
مسائل اساسي سيستم مديريت زباله¬هاي جامد شهري در مديريت شهري، نياز به پيش¬بيني دقيق توليد زباله دارند. اما به دليل طبيعت ناهمگون و تأثير عوامل متنوع و خارج از کنترل بر توليد زباله، همواره با مشکلات زيادي همراه بوده¬است. در اين تحقيق دو مدل سيستم استنتاج فازي-عصبي تطبيقي (ANFIS) و شبكه عصبي مصنوعي (ANN) كه تبديل موجك بر روي ورودي¬هاي آنها اعمال شده است، در پيش¬بيني توليد زباله هفتگي شهر مشهد براي پيچيدگي سيستم مديريت زباله¬هاي جامد شهري استفاده شده است. همچنين اين مدلها بدون اعمال تبديل موجك بر روي ورودي¬هاي آنها نيز در نظر گرفته شده¬اند. براي اين چهار مدل (ANN، ANFIS، WT-ANN و WT-ANFIS)، آزمايشات بر روي دو مجموعه داده ديگر (ecoli و pima) نيز انجام شد و نتايج بر اساس معيارهاس سنجش ضريب تبيين (R2)، ميانگين خطاي مطلق، جذر ميانگين مربعات خطا و ميانگين قدر مطلق خطاي نسبي با هم مقايسه شدند. نتايج بدست آمده از آزمايشات انجام شده در اين تحقيق بيانگر تاثير مثبت انجام پيش-پردازش تبديل موجك بر روي ورودي¬هاي هر سه مجموعه داده آزمايش شده است. همچنين مدلWT-ANFIS براي مجموعه داده¬هاي اصلي و مجموعه داده¬هاي آزمايش شده ديگر پيش¬بيني دقيق¬تري را حاصل شد. عدم مشاهده کامل
مسائل اساسي سيستم مديريت زباله¬هاي جامد شهري در مديريت شهري، نياز به پيش¬بيني دقيق توليد زباله دارند. اما به دليل طبيعت ناهمگون و تأثير عوامل متنوع و خارج از کنترل ... مشاهده کامل
خرید مقاله
تبدیل فوریه زمان کوتاه و عکس آن با نمونه‌برداری غیرخطی مهدی مهدی خانی
محمد حسین کهایی
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
در این مقاله به بیان الگوریتمی برای محاسبه تبدیل فوریه زمان کوتاه و عکس آن با نمونه¬برداری غیرخطی می¬پردازیم. تفاوت اصلی این روش با تبدیل فوریه زمان کوتاه معمولی در ... مشاهده کامل
در این مقاله به بیان الگوریتمی برای محاسبه تبدیل فوریه زمان کوتاه و عکس آن با نمونه¬برداری غیرخطی می¬پردازیم. تفاوت اصلی این روش با تبدیل فوریه زمان کوتاه معمولی در فرکانس بین¬های فرکانسی است به¬گونه¬ای که در دومی لازم است فاصله فرکانسی بین¬ها برابر باشد اما در الگوریتم پیشنهادی، این محدودیت وجود ندارد و چینش بین¬های فرکانسی به هر صورتی می-تواند انتخاب گردد. به عبارت دیگر در تبدیل فوریه زمان کوتاه معمولی، از محور فرکانس به¬صورت خطی و یکنواخت نمونه-برداری می¬شود اما در الگوریتم پیشنهادی، نمونه¬های فرکانسی به¬صورت غیرخطی و غیر یکنواخت قابل انتخاب می¬باشند. از آن-جایی¬که تبدیل فوریه زمان کوتاه معمولی و عکس آن حالت خاص الگوریتم پیشنهادی می¬باشند لذا به آن GSTFT1 و به عکس آن IGSTFT2 می¬گوییم عدم مشاهده کامل
در این مقاله به بیان الگوریتمی برای محاسبه تبدیل فوریه زمان کوتاه و عکس آن با نمونه¬برداری غیرخطی می¬پردازیم. تفاوت اصلی این روش با تبدیل فوریه زمان کوتاه معمولی در ... مشاهده کامل
خرید مقاله
بخش‌بندی فضا برای بهبود کارایی الگوريتم PSO در محیط‌های پویا ایمان رضازاده
مهدی عبدالکریم وند
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
بسیاری از مسائل دنیای واقعی پویا هستند بطوری که بهینه‌های محلی و سراسری در طول زمان تغییر می‌کنند. الگوریتم PSO بر روی این مسائل به منظور پیدا کردن و ... مشاهده کامل
بسیاری از مسائل دنیای واقعی پویا هستند بطوری که بهینه‌های محلی و سراسری در طول زمان تغییر می‌کنند. الگوریتم PSO بر روی این مسائل به منظور پیدا کردن و دنبال کردن بهینه با موفقیت مورد استفاده قرار گرفته است. در این مقاله الگوریتم PSO برای محیط‌های پویا بهبود داده شده است. الگوریتم ارائه شده فضا را به قسمت های مختلفی تقسیم می‌کند و در هر قسمت به طور جداگانه گروه‌هایی ایجاد می‌شود و به جستجو می‌پردازد؛ برای بهبود سرعت همگرایی میزان اینرسی ذرات به صورت پویا تنظیم می‌شود و همچنین بهترین گروه موجود برای بهبود جواب بدست آمده یک جستجوی محلی نیز انجام می¬دهد. نتایج بدست آمده برروی بنچمارک قله‌های متحرک (MPB) نشان می‌دهد که الگوریتم ارائه شده نسبت به روش های مشابه عملکرد بهتری دارد. عدم مشاهده کامل
بسیاری از مسائل دنیای واقعی پویا هستند بطوری که بهینه‌های محلی و سراسری در طول زمان تغییر می‌کنند. الگوریتم PSO بر روی این مسائل به منظور پیدا کردن و ... مشاهده کامل
خرید مقاله
روش جدید خلاصه‌سازی استخراجی تک سندی با استفاده از نظریه مرکزیت محسن کاهانی
محسن کامیار
آصف پورمعصومی
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
در این مقاله یک تکنیک جدید برای خلاصه کردن یک متن با توجه به ویژگی¬های زبانی عناصر موجود در متن و زنجیره¬های معنای میان آن¬ها ارائه شده¬است. در ... مشاهده کامل
در این مقاله یک تکنیک جدید برای خلاصه کردن یک متن با توجه به ویژگی¬های زبانی عناصر موجود در متن و زنجیره¬های معنای میان آن¬ها ارائه شده¬است. در بسیاری از روش¬های موجود خلاصه¬سازی متون، تمامی توجه به ویژگی¬های آماری عناصر متن می¬باشد. در اینجا با استفاده از نظریه مرکزیت که زنجیره¬های انسجام در داخل متن را تشخیص می¬دهد، یک روش جدید خلاصه¬سازی خودکار متن ارائه می¬شود. برای پردازش متن توسط نظریه مرکزیت و استخراج یک خلاصه¬ی منسجم احتیاج به در¬هم آمیختن تعدادی از ابزارهای پردازش متن شامل روش جایگزینی ضمایر و گروه¬های اسمی با مرجع اسمی آنها (Coreference Resolution)، روش برچسب¬زنی نقش گرامری اسامی در داخل یک جمله (Semantic Role Labeling) و روش برچسب¬زنی گروه¬های اسمی (POS Tagger) می¬باشد. عدم مشاهده کامل
در این مقاله یک تکنیک جدید برای خلاصه کردن یک متن با توجه به ویژگی¬های زبانی عناصر موجود در متن و زنجیره¬های معنای میان آن¬ها ارائه شده¬است. در ... مشاهده کامل
خرید مقاله
استفاده‌ی مؤثر از الگوریتم‌های همکارگونه‌ی مبتنی بر حافظه در سیستم‌های توصیه‌گر گیلدا مرادی داخل
مهرگان مهدوی
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
سيستم¬هاي¬ توصيه¬گر روشي را براي ايجاد پيشنهادات شخصي¬سازي شده از روي اطلاعات موجود ارائه مي¬دهند که مي¬توانند نقش مهمي را در سيستم¬هايي نظير تجارت الکترونيک و شبکه¬هاي اجتماعي ... مشاهده کامل
سيستم¬هاي¬ توصيه¬گر روشي را براي ايجاد پيشنهادات شخصي¬سازي شده از روي اطلاعات موجود ارائه مي¬دهند که مي¬توانند نقش مهمي را در سيستم¬هايي نظير تجارت الکترونيک و شبکه¬هاي اجتماعي ايفا نمايند. يکي از الگوريتم¬هايي که براي ايجاد پيشنهاد در اين سيستم¬ها استفاده مي¬شود، الگوريتم فيلترينگ همکارگونه ¬ مي¬باشد. اين مقاله به بررسي گونه¬اي از اين الگوريتم¬ها به نام الگوريتم مبتني بر حافظه مي¬پردازد و کارآيي و کيفيت آن را در سيستم¬هاي توصيه¬گر مورد ارزيابي قرار مي¬دهد. عدم مشاهده کامل
سيستم¬هاي¬ توصيه¬گر روشي را براي ايجاد پيشنهادات شخصي¬سازي شده از روي اطلاعات موجود ارائه مي¬دهند که مي¬توانند نقش مهمي را در سيستم¬هايي نظير تجارت الکترونيک و شبکه¬هاي اجتماعي ... مشاهده کامل
خرید مقاله
کنفرانس‌ها و رخدادها

عضویت در انجمن کامپیوتر ایران
جستجوی مقالات