فا   |   En
ورود به سایت
عنوان مقاله نویسنده (ها) مربوط به کنفرانس چکیده
لزوم و نحوه بازنگری در ارائه‌ دو درس «ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها» و «طراحی و تحلیل الگوریتم‌ها» جعفر الماسی‌زاده
بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی انجمن کامپیوتر ایران
دو درس «ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها» و «طراحی و تحلیل الگوریتم‌ها» را می‌توان محوری‌ترین دروس در برنامه درسی دوره کارشناسی رشته‌های مهندسی رایانه و علوم رایانه دانست. با وجود نقش ... مشاهده کامل
دو درس «ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها» و «طراحی و تحلیل الگوریتم‌ها» را می‌توان محوری‌ترین دروس در برنامه درسی دوره کارشناسی رشته‌های مهندسی رایانه و علوم رایانه دانست. با وجود نقش برجسته این دو درس در آموزش تفکر الگوریتمی به دانشجویان، به نظر می‌رسد که نحوه ارائه این دو درس در دانشگاه‌های ایران نیازمند بازنگری باشد. ما در این مقاله، به ذکر دو اشکال برجسته که بر نحوه ارائه این دو درس وارد است می‌پردازیم و آنگاه راهکارهایی را برای ارائه یکپارچه و روشمند این دو درس پیشنهاد می‌کنیم. ما هم مبنای اشکالات خود را و هم مبنای راهکار‌های پیشنهادی خود را شیوه آموزش الگوریتم‌ها در کتاب‌های درسی معتبری که در سال‌های اخیر به عنوان مراجع درسی و با هدف آموزش الگوریتم‌ها نوشته‌اند گذاشته‌ایم. آنچه در این متن به عنوان دو اشکال اساسی در ارائه دو درس مذکور مطرح شده‌اند عبارتند از تفکیک ساختمان‌داده‌ها از الگوریتم‌ها و نادیده گرفتن فنون طراحی الگوریتم ها. ما این دو اشکال را تبیین خواهیم کرد و آنگاه خواهیم گفت که چگونه مدرسان می‌توانند ساختمان داده‌ها را در متن طراحی الگوریتم ها معرفی کنند و اینکه چگونه می‌توانند الگوریتم ها را بر مبنای فنون طراحی دسته‌بندی و معرفی کنند. عدم مشاهده کامل
دو درس «ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها» و «طراحی و تحلیل الگوریتم‌ها» را می‌توان محوری‌ترین دروس در برنامه درسی دوره کارشناسی رشته‌های مهندسی رایانه و علوم رایانه دانست. با وجود نقش ... مشاهده کامل
خرید مقاله
کنفرانس‌ها و رخدادها

عضویت در انجمن کامپیوتر ایران
جستجوی مقالات