فا   |   En
ورود به سایت
عنوان مقاله نویسنده (ها) مربوط به کنفرانس چکیده
طراحي شبکه‌ي ميان ‌ارتباطي نوري تحمل‌پذير اشکال، براي مراکز داده سعیده اکبری رکن آبادی
سمیه کوهی
بیست و چهارمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
با توجه به مزايايي که براي شبکه‌هاي نوري ميان‌ارتباطي مراکز داده نسبت به ساختارهاي سنتي الکتريکي برشمرده مي‌شود، اين شبکه‌ها از جذابيت بيش‌تري برخوردار هستند؛ بااين‌حال در ساختارهاي اوليه‌اي که ... مشاهده کامل
با توجه به مزايايي که براي شبکه‌هاي نوري ميان‌ارتباطي مراکز داده نسبت به ساختارهاي سنتي الکتريکي برشمرده مي‌شود، اين شبکه‌ها از جذابيت بيش‌تري برخوردار هستند؛ بااين‌حال در ساختارهاي اوليه‌اي که براي آن‌ها ارائه شده‌است، مسائلي مانند محدوديت مقياس‌پذيري و وجود يک نقطه‌ي خرابي مطرح است. در اين مقاله، به ارائه‌ي راه‌کارهايي براي مقاوم ساختن شبکه‌ي مقياس‌پذير توري مدور در برابر خرابي پرداخته مي‌شود. راهکار مطرح‌شده در اين مقاله، از قابليت شبکه‌ي حلقه‌ي سه‌بعدي در ارائه‌ي مسيرهاي بدون استفاده بين گره‌ها، براي ارائه ي پروتکل انتقال داده در هنگام بروز خرابي در مسير انتقال، استفاده مي‌کند. نتايج شبيه‌سازي حاکي از بهبودي در حدود 50% در ارسال موفق بسته‌هاي داده است. عدم مشاهده کامل
با توجه به مزايايي که براي شبکه‌هاي نوري ميان‌ارتباطي مراکز داده نسبت به ساختارهاي سنتي الکتريکي برشمرده مي‌شود، اين شبکه‌ها از جذابيت بيش‌تري برخوردار هستند؛ بااين‌حال در ساختارهاي اوليه‌اي که ... مشاهده کامل
خرید مقاله
تحليل و ارزيابي امنيت لايه فيزيکي در شبکه مشارکتي رله‌ي تقويت -و- ارسال در حضور چندين شنود‌گر سحر پرکوک
محمد ترابی
سعید شکرالهی
بیست و چهارمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
امروزه استفاده از شبکه‌هاي ارتباطي بي‌سيم در محيط‌هاي مختلف فراگير شده است. يکي از چالش‌هاي مهم اين شبکه‌ها، آسيب‌پذيري در برابر حملات شنودگر است. يکي از راهکارهاي مطرح شده براي ... مشاهده کامل
امروزه استفاده از شبکه‌هاي ارتباطي بي‌سيم در محيط‌هاي مختلف فراگير شده است. يکي از چالش‌هاي مهم اين شبکه‌ها، آسيب‌پذيري در برابر حملات شنودگر است. يکي از راهکارهاي مطرح شده براي کاهش اين آسيب‌پذيري، برقراري امنيت در لايه فيزيکي با استفاده از روش ارتباط مشارکتي است. در اين مقاله، امنيت و محرمانگي لايه فيزيکي شبکه مشارکتي با رله‌ي تقويت -و- ارسال بر روي کانال‌هاي با محوشدگي رايلي در حضور چندين شنودگر مورد بررسي قرار مي‌گيرد. بدين منظور روابط رياضي براي ارزيابي محرمانگي شبکه‌هاي مخابراتي بدست مي‌آوريم. اين روابط رياضي شامل رابطه‌ي ظرفيت محرمانگي غير صفر، رابطه‌ي احتمال قطع محرمانگي و رابطه‌ي ميانگين ظرفيت محرمانگي مي‌باشند. در ادامه با استفاده از نتايج عددي حاصل از روابط بدست آمده به ارزيابي کارايي امنيت ارسال و دريافت اطلاعات در شبکه مشارکتي پرداخته مي‌شود. همچنين صحت روابط بدست آمده با استفاده از شبيه‌سازي مونت-کارلو مورد راستي‌آزمايي قرار مي‌گيرد. در انتها، احتمال قطع محرمانگي در شبکه مشارکتي با احتمال قطع محرمانگي در شبکه ارسال بدون مشارکتي مقايسه مي‌شود. نتايج نشان مي‌دهد که شبکه مشارکتي با رله‌ي تقويت -و- ارسال، امنيت لايه فيزيکي بهتري را نسبت به شبکه ارسال مستقيم و بدون مشارکتي ايجاد مي‌کند. عدم مشاهده کامل
امروزه استفاده از شبکه‌هاي ارتباطي بي‌سيم در محيط‌هاي مختلف فراگير شده است. يکي از چالش‌هاي مهم اين شبکه‌ها، آسيب‌پذيري در برابر حملات شنودگر است. يکي از راهکارهاي مطرح شده براي ... مشاهده کامل
خرید مقاله
کنفرانس‌ها و رخدادها

عضویت در انجمن کامپیوتر ایران
جستجوی مقالات