فا   |   En
ورود به سایت
عنوان مقاله نویسنده (ها) مربوط به کنفرانس چکیده
سيستم تشخيص نفوذ همکارانه مبتني بر دسته‌بند بيزي لیلی ذوالفقاری پور
احسان طیرانی راد
بیست و چهارمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
امروزه بحث امنيت شبکه بيش از پيش مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است و تشخيص نفوذ به‌عنوان يکي از اجزاي اصلي برقراري امنيت در شبکه‌هاي کامپيوتري شناخته مي‌شود. سيستم‌هاي تشخيص ... مشاهده کامل
امروزه بحث امنيت شبکه بيش از پيش مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است و تشخيص نفوذ به‌عنوان يکي از اجزاي اصلي برقراري امنيت در شبکه‌هاي کامپيوتري شناخته مي‌شود. سيستم‌هاي تشخيص نفوذ از تعدادي اشکالات مانند ميزان بالاي هشدارهاي نادرست، بازده تشخيص کم و کارايي پايين رنج مي‌برند. در اين مقاله يک سيستم تشخيص نفوذ همکارانه مبتني بر دسته‌بند بيزي براي بهبود مشکلات موجود ارائه شده است؛ به طوري‌که ترافيک به‌صورت جرياني وارد واحد آموزش دسته‌بندها شده و هر کدام از موتورهاي تشخيص با استفاده از دانش اوليه ايجاد مي‌شوند. در ادامه، در صورت مشاهده‌ داده‌ جديد، از ساير سيستم‌هاي موجود همکار، براي‌ تشخيص داده‌ جديد کمک خواسته مي‌شود. هر کدام از سيستم‌ها با توجه به واحد آموزش خود نسبت به داده جديد تشخيص مي‌دهند و نتايج را مي‌فرستند. سپس با توجه به نتايج، رأي‌گيري مي‌شود و مجدداً نتيجه‌ تشخيص به‌هنگام مي‌شود و داده‌ جديد به همراه نتيجه‌ به واحد آموزش اضافه مي‌شود. ارزيابي اين سيستم با استفاده از مجموعه داده NSL-KDD انجام و نتايج حاصل با دسته‌بند بيز ساده و بهبود يافته‌ آن مقايسه شده است. نتايج شبيه‌سازي‌ حاکي از آن است که سيستم پيشنهادي از لحاظ کارايي، دقت و نيز نرخ هشدارهاي نادرست عملکرد مناسب‌تري نسبت به سيستم‌هاي موجود دارد. عدم مشاهده کامل
امروزه بحث امنيت شبکه بيش از پيش مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است و تشخيص نفوذ به‌عنوان يکي از اجزاي اصلي برقراري امنيت در شبکه‌هاي کامپيوتري شناخته مي‌شود. سيستم‌هاي تشخيص ... مشاهده کامل
خرید مقاله
بررسي تأثير روابط موجود در شبکه اجتماعي علمي ResearchGate در اشاعه دانش با استفاده از تشخيص اجتماعات زهرا یعقوبی
مرضیه سادات میرنوراللهی
زهرا روزبهانی
امیر جلالی بیدگلی
جلال رضایی نور
بیست و چهارمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
شبکه‌ي اجتماعي ريسرچ‌گيت(ResearchGate) يک شبکه‌ي اجتماعي علمي است که با ايجاد فضايي تعاملي ميان کاربران، محيطي مناسب را جهت ارتباط، همکاري و مبادله‌هاي علمي براي پژوهشگران سراسر جهان فراهم نموده ... مشاهده کامل
شبکه‌ي اجتماعي ريسرچ‌گيت(ResearchGate) يک شبکه‌ي اجتماعي علمي است که با ايجاد فضايي تعاملي ميان کاربران، محيطي مناسب را جهت ارتباط، همکاري و مبادله‌هاي علمي براي پژوهشگران سراسر جهان فراهم نموده و افراد از طريق دنبال‌کردن و پاسخ دادن به سؤال‌هاي ديگر کاربران به دنبال کشف يک فرصت جهت ايجاد ارتباط با کاربران تاثيرگذار، همکاري‌هاي علمي و ايجاد انجمن‌هاي علمي مي‌باشند. با تشخيص اجتماعات در اين شبکه که يکي از مهم‌ترين کاربردهاي تحليل شبکه‌هاي اجتماعي است، انجمن‌هاي شکل‌گرفته براساس روابط موجود در شبکه مشخص مي‌شوند. در اين پژوهش ابتدا روابط هم‌نويسندگي، دنبال‌کنندگي دنبال‌شوندگي و پرسش و پاسخ در شبکه‌ي ريسرچ‌گيت ايجاد‌ شده و با استفاده از روش ماژولاريتي(Modularity) که از الگوريتم لووين(louvain) پيروي مي‌کند انجمن‌هاي ايجاد شده در روابط با يکديگر مقايسه شده‌اند. از آنجائيکه در شبکه‌هاي اجتماعي علمي هدف از بارگذاري و انتشار مقالات توسط محققان، انتقال و به اشتراگ‌گذاري دانشي است که در پژوهش خود کسب کرده‌اند؛ بنابراين پژوهشگر مي‌تواند از طريق رابطه‌اي که به طور ميانگين افراد بيشتري را به يکديگر پيوند داده است دانش خود را ميان کاربران بيشتري به اشتراک بگذارد. طبق نتايج پژوهش حاضر، رابطه‌ي دنبال‌کنندگي دنبال‌شوندگي در اين شبکه بيشترين تراکم را در ميان روابط دارد و سبب انتقال دانش ميان کاربران بيشتري مي‌شود. عدم مشاهده کامل
شبکه‌ي اجتماعي ريسرچ‌گيت(ResearchGate) يک شبکه‌ي اجتماعي علمي است که با ايجاد فضايي تعاملي ميان کاربران، محيطي مناسب را جهت ارتباط، همکاري و مبادله‌هاي علمي براي پژوهشگران سراسر جهان فراهم نموده ... مشاهده کامل
خرید مقاله
ارائه يک الگوريتم ممتيک جديد با استفاده از ترکيب دانش پيشين و دانش پسين براي انتخاب ويژگي چندبرچسبه محمدباقر دولتشاهی
حجت نورمحمدی
بیست و چهارمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
برخلاف مجموعه داده‌هاي با ناظر تک برچسبه که در آنها به هر نمونه يک برچسب کلاس تخصيص داده مي‌شود، در مجموعه داده‌هاي چند برچسبه به هر نمونه چندين برچسب کلاس ... مشاهده کامل
برخلاف مجموعه داده‌هاي با ناظر تک برچسبه که در آنها به هر نمونه يک برچسب کلاس تخصيص داده مي‌شود، در مجموعه داده‌هاي چند برچسبه به هر نمونه چندين برچسب کلاس منتسب مي‌شود که همين امر، کار ساخت يک مدل دقيق و جامع از روي اين مجموعه داده‌ها را با چالش مواجه مي کند. بنابراين، استفاده از روش‌هاي تک‌برچسبه براي کار بر‌روي مجموعه داده‌هاي چند‌برچسبه منجر به نتايج قابل قبولي نخواهد شد. امروزه انتخاب ويژگي در مجموعه داده‌هاي چندبرچسبه به يکي از موضوعات چالش برانگيز در پژوهش‌هاي مرتبط با داده‌کاوي و يادگيري ماشين تبديل شده است. مجموعه داده‌هاي چندبرچسبه در حوزه‌هاي مختلفي مانند بيوانفورماتيک، گروه‌بندي متن، پردازش تصوير و غيره استفاده مي‌شوند. در اين مقاله، يک الگوريتم ممتيک براي انتخاب ويژگي در مجموعه داده‌هاي چندبرچسبه ارائه شده است. نوآوري اصلي اين مقاله، ارائه يک الگوريتم جستجوي محلي جديد است که در ترکيب با الگوريتم ژنتيک، چارچوب اصلي الگوريتم ممتيک پيشنهادي را تشکيل مي‌دهد. ايده اصلي الگوريتم جستجوي محلي پيشنهادي، ساخت تعدادي همسايه براي يک راه‌حل با استفاده از بردار دانش پيشين و بردار دانش پسين جهت انتخاب ويژگي‌هاي موثر و حذف ويژگي‌هاي غيرمفيد است. نتايج پياده‌سازي الگوريتم پيشنهادي و مقايسه اين نتايج با کارهاي مشابه، نشان دهنده اين موضوع است که روش پيشنهادي در اکثر موارد منجر به توليد نتايج بهتري مي‌گردد. عدم مشاهده کامل
برخلاف مجموعه داده‌هاي با ناظر تک برچسبه که در آنها به هر نمونه يک برچسب کلاس تخصيص داده مي‌شود، در مجموعه داده‌هاي چند برچسبه به هر نمونه چندين برچسب کلاس ... مشاهده کامل
خرید مقاله
آناليز احساسات در توييتر با ارائه رويکرد ترکيبي نوين با استفاده از درخت تصميم CART و روش‏هاي مبتني بر واژه نصیر طیرانی نجاران
اسد صاحب علم
الیاس عاملی بافنده
بیست و چهارمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
شبکه‏‌هاي اجتماعي، پنجره‏اي رو به اجتماعات مجازي مي‏‌گشايد که در آن کاربران نظرات خود را بيان مي‏کنند. توييتر همواره به عنوان يک منبع غني از عقايد و احساسات شناخته مي‏شود. ... مشاهده کامل
شبکه‏‌هاي اجتماعي، پنجره‏اي رو به اجتماعات مجازي مي‏‌گشايد که در آن کاربران نظرات خود را بيان مي‏کنند. توييتر همواره به عنوان يک منبع غني از عقايد و احساسات شناخته مي‏شود. هدف تحليل احساسات، دسته‏‌بندي و تعيين قطبيت کلمات به احساسات مثبت، منفي و خنثي است؛ که به کمک آن مي‏توان عقايد منتشر شده حول يک موضوع خاص را شناسايي کرد. چالش اصلي، افزايش دقت دسته‏‌بندي و مقابله با پراکندگي داده‏‌ها مي‏باشد. گاهي عدم دسته‏‌بندي صحيح توييت‏‌ها باعث افزايش غيرعادي توييت‌‏هاي نامرتبط مي‏‌شود که اين امر دسته‏‌بندي اشتباه توييت‏‌ها را در پي دارد. متن‏کاوي به عنوان راهکار مهمي براي حل مسائل ذکر شده مطرح شده است. در اين مقاله رويکردي نوين جهت تحليل احساسات در توييتر بيان شده است. نوآوري ارائه شده شامل معرفي يک لغت نامه پيشنهادي مربوط به رشته مهندسي کامپيوتر، ليست رفع ابهام از اين حوزه، رويکرد ترکيبي با استفاده از درخت تصميم CART (روش يادگيري ماشين) و الگوريتم SentiStrength (روش مبتني بر واژه) جهت تحليل دقيق‏ احساسات مي‏باشد. نتايج پياده‏سازي در تشخيص نوع قطبيت احساسات در اغلب شاخص‏ها بهبود دسته‏‌بندي را نشان مي‏‌دهد. همچنين بهينه‏‌سازي ليست انتخابي منجر به غربال صحيح توييت‏‌هاي مرتبط گرديده که باعث دقيق‌‏تر شدن ورودي برنامه جهت پردازش نهايي شده است. عدم مشاهده کامل
شبکه‏‌هاي اجتماعي، پنجره‏اي رو به اجتماعات مجازي مي‏‌گشايد که در آن کاربران نظرات خود را بيان مي‏کنند. توييتر همواره به عنوان يک منبع غني از عقايد و احساسات شناخته مي‏شود. ... مشاهده کامل
خرید مقاله
کاهش مصرف انرژي در مسيريابي چند مسيري در شبکه‌هاي حسگر بي‌سيم با استفاده از الگوريتم ژنتيک یاسر اقائی
سیدحسین خواسته
بیست و چهارمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
در شبکه‌هاي حسگر بي‌سيم، زماني که گرهي رويدادي را دريافت مي‌کند بعد از پردازش، آن را به چاهک ارسال مي‌کند. به دليل محدوديت گره‌هاي حسگر، داده ‌پردازش شده بايد به ... مشاهده کامل
در شبکه‌هاي حسگر بي‌سيم، زماني که گرهي رويدادي را دريافت مي‌کند بعد از پردازش، آن را به چاهک ارسال مي‌کند. به دليل محدوديت گره‌هاي حسگر، داده ‌پردازش شده بايد به صورت چند گامي به چاهک مسيريابي شود. بيشتر روش‌هاي مسيريابي موجود در شبکه‌هاي حسگر بي‌سيم بر اساس راهبرد مسيريابي تک-مسير طراحي شده‌اند که اين نوع روش‌ها داراي مشکلاتي هستند. به منظور مقابله با محدوديت‌هاي روش‌هاي مسيريابي تک-مسيري، يک نوع استراتژي مسيريابي وجود دارد که مسيريابي چند مسيري ناميده مي‌شود. در مسيريابي چند مسيري، مسيرهاي کشف شده مي‌توانند به صورت همزمان براي ارسال داده‌ها به کار گرفته شوند و يا هر گره منبع مي‌تواند فقط از يک مسير به منظور ارسال داده استفاده کند و در زمان خراب شدن يک گره، مسير ديگري را انتخاب کند. يکي از روش‌هايي که براي کشف مسيرهاي چند مسيري کاربرد دارند، استفاده از الگوريتم ژنتيک است. الگوريتم‌ ژنتيک براي جستجوي بهينه سراسري در فضاي پيچيده، قوي و کارآمد هستند. در اين مقاله، ما يک روش مسيريابي چند مسيري با استفاده از الگوريتم ژنتيک در شبکه‌هاي حسگر بي‌سيم ارائه کرده‌ايم. در روش پيشنهادي ما يک تابع برازش متفاوت نسبت به الگوريتم GAEMW ارائه شده است که موجب کاهش انرژي مصرفي نسبت به الگوريتم GAEMW شده است. عدم مشاهده کامل
در شبکه‌هاي حسگر بي‌سيم، زماني که گرهي رويدادي را دريافت مي‌کند بعد از پردازش، آن را به چاهک ارسال مي‌کند. به دليل محدوديت گره‌هاي حسگر، داده ‌پردازش شده بايد به ... مشاهده کامل
خرید مقاله
ارزيابي و بهبود کارايي پروتکل LoRa با انتخاب پيکربندي مناسب علی کریمی
حاتم عبدلی
محمد نصیری
بیست و چهارمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
امروزه اينترنت اشياء بسيار محبوب و فراگير است بطوريکه به سرعت در زمينه‌هاي گوناگوني کاربرد پيدا کرده است. بسته به محل استفاده از اينترنت اشياء و نحوه ارتباط گره‌ها با ... مشاهده کامل
امروزه اينترنت اشياء بسيار محبوب و فراگير است بطوريکه به سرعت در زمينه‌هاي گوناگوني کاربرد پيدا کرده است. بسته به محل استفاده از اينترنت اشياء و نحوه ارتباط گره‌ها با يکديگر و با سرور، پروتکل‌هاي متفاوت ارتباطي مورد نياز است که مي‌توان آنها را بر اساس عوامل مختلفي همچون سرعت، توان مصرفي، يک طرفه يا دو طرفه بودن ارتباطات بررسي کرد. با توجه به نيازمندي هاي کاربرد مورد نظر و براساس مصالحه بين معيارهاي مختلف، مي‌توان پروتکل مناسب را انتخاب نمود. در اين مقاله به بررسي و ارزيابي پروتکل دوربرد LoRa که يکي از پروتکل‌هاي پرکاربرد در اينترنت اشياء است پرداخته مي-شود تا براساس معيارهاي مختلفي مانند توان مصرفي، سرعت انتقال داده، محدوده‌ي تحت پوشش و غيره، امکان انتخاب پروتکل و پيکربندي مناسب آن فراهم شود. نتايج ارزيابي نشان مي‌دهد که براي بهبود انرژي مصرفي، براي فواصل کمتر از 3 کيلومتر انتخاب پهناي باند بزرگتر مناسب‌تر است و همچنين براي کاهش تاخير ارسال، انتخاب مقادير کمتر براي SF اولويت دارد. عدم مشاهده کامل
امروزه اينترنت اشياء بسيار محبوب و فراگير است بطوريکه به سرعت در زمينه‌هاي گوناگوني کاربرد پيدا کرده است. بسته به محل استفاده از اينترنت اشياء و نحوه ارتباط گره‌ها با ... مشاهده کامل
خرید مقاله
بازيابي سريع تصاوير چهره در پايگاه داده حجيم فاطمه نیکان
حمید حسن پور
بیست و چهارمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
تشخيص چهره يکي از حوزه‌هاي تحقيقاتي مهمي است که براي شناسايي هويت افراد بکار مي‌رود. هدف اين مقاله بازيابي سريع تصوير چهره از پايگاه داده حجيم است. روش ارائه شده ... مشاهده کامل
تشخيص چهره يکي از حوزه‌هاي تحقيقاتي مهمي است که براي شناسايي هويت افراد بکار مي‌رود. هدف اين مقاله بازيابي سريع تصوير چهره از پايگاه داده حجيم است. روش ارائه شده در اين مقاله، به کمک تجزيه ماتريس نامنفي، ويژگي هاي اساسي در ساختار چهره را استخراج مي‌کند. در اين روش، براساس مجموعه تصاوير چهره موجود در پايگاه داده مورد بررسي، ديکشنريي از المان‌هاي ساختاري اوليه چهره تشکيل مي‌شود. هر تصوير چهره، بر اساس ويژگي‌هاي منحصر به فرد خود، با ترکيب المان‌هاي اوليه موجود در ديکشنري توصيف مي‌شود. بر اين اساس، براي جستجوي يک چهره در پايگاه داده، صرفاً جستجو بر روي بردارهاي ويژگي تصاوير چهره موجود در پايگاه داده انجام مي‌شود. در اين مقاله، به منظور تشکيل دقيق‌تر المان‌هاي ساختاري، ديکشنري جداگانه‌اي براي نيمه بالا و پايين مجموعه تصاوير چهره تشکيل مي-شود. روش ارائه شده با استفاده از پايگاه داده FERET، حاوي يک تصوير چهره از 990 افراد مختلف ، مورد ارزيابي قرار گرفته است. روش پيشنهادي در اين مقاله، به مراتب سريع‌تر از روش‌هاي موجود، با نرخ بازيابي نزديک به 90 درصد تصاوير چهره را از پايگاه داده بازيابي مي‌کند. عدم مشاهده کامل
تشخيص چهره يکي از حوزه‌هاي تحقيقاتي مهمي است که براي شناسايي هويت افراد بکار مي‌رود. هدف اين مقاله بازيابي سريع تصوير چهره از پايگاه داده حجيم است. روش ارائه شده ... مشاهده کامل
خرید مقاله
ارائه و توسعه‌ي يک محصول کتابخانه‌اي براي پوشش تمامي انواع داده‌گراف‌ها با هدف مدلسازي مقياس‌پذير سامانه‌هاي زيستي مهرشاد خسرویانی
سپهر نجارپور
بیست و چهارمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
با ملاحظه‌ي مقبوليت عمومي و روبه‌گسترش استفاده از روش‌ها و الگوريتم‌هاي مبتني‌بر گراف در زيست‌شناسي سامانه‌ها و زيست‌شناسي مصنوعي، و همچنين، گستردگي تنوع گراف‌هاي بکارگرفته‌شده توسط اين الگوريتم‌ها، توليد ... مشاهده کامل
با ملاحظه‌ي مقبوليت عمومي و روبه‌گسترش استفاده از روش‌ها و الگوريتم‌هاي مبتني‌بر گراف در زيست‌شناسي سامانه‌ها و زيست‌شناسي مصنوعي، و همچنين، گستردگي تنوع گراف‌هاي بکارگرفته‌شده توسط اين الگوريتم‌ها، توليد و توسعه‌ي يک محصول جامع کتابخانه‌اي که با اتکاي بر آن بتوان نمايشي کامل و بي‌نقص از انواع سامانه‌هاي زيستي را ارائه داد، ضروري به نظر مي‌رسد. فقدان محصولات کتابخانه‌اي با غناي آنچه که براي طراحي، بررسي و تحليل شبکه‌هاي مختلف زيستي موردنياز است، از ديگر انگيزه‌هاي ما براي حرکت در راستاي نيل به اين مقصود بود. در کنار اين موارد، استفاده از معماري سه لايه در طراحي محصول مزايايي را بهمراه دارد که نتيجه‌اش توليد محصولي کارآمد است؛ مزيت‌هايي مانند: 1) توسعه‌ي يک معماري ماژولار ساختارمند براي ملاحظه‌ي انواع داده‌گراف‏ها ‏و کاهش پيچيدگي‌هاي وابسته، 2) حفظ دقت و صحت داده-گراف‌ها بدون دخالتِ کاربر نهايي در نحوه‌ي ذخيره‌سازي‌شان در کامپيوتر و 3) افراز محصول کتابخانه‌اي به زيربخش‌هاي مختلف بنابر آنچه که گفته شد و نقصان‌هاي موجود، اين مقاله به معرفي ساختار يک محصول کتابخانه‌اي توسعه‌پذير براي پوشش تمامي انواع داده‌گراف‌ها و نحوه‌ي توليد آن که مبتني‌بر معماري سه لايه است، مي‌پردازد. محصول مذکور با بهره-گيري از زبان برنامه‌نويسي جاوا و پايگاه داده‌اي MySQL پياده‌سازي شده و درحال بسط و گسترش است. عدم مشاهده کامل
با ملاحظه‌ي مقبوليت عمومي و روبه‌گسترش استفاده از روش‌ها و الگوريتم‌هاي مبتني‌بر گراف در زيست‌شناسي سامانه‌ها و زيست‌شناسي مصنوعي، و همچنين، گستردگي تنوع گراف‌هاي بکارگرفته‌شده توسط اين الگوريتم‌ها، توليد ... مشاهده کامل
خرید مقاله
ارائه يک ساختار ميان زباني براي دسته‌بندي بانظارت متون بدون داده آموزش هدف سهیل محرم خانی
سعیده ممتازی
بیست و چهارمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
دسته‌بندي موضوعي متون يکي از مباحث پرکاربرد حوزه‌ي پردازش زبان طبيعي مي‌باشد. به همين جهت تاکنون کارهاي متفاوتي به جهت افزايش دقت در اين حوزه انجام شده‌است. بسياري از اين ... مشاهده کامل
دسته‌بندي موضوعي متون يکي از مباحث پرکاربرد حوزه‌ي پردازش زبان طبيعي مي‌باشد. به همين جهت تاکنون کارهاي متفاوتي به جهت افزايش دقت در اين حوزه انجام شده‌است. بسياري از اين راهکارها بر اساس ساخت مدلي با نظارت و با استفاده از داده برچسب‌دار ارائه مي‌شود. در مواردي که داده برچسب‌دار موجود باشد، مدل‌هاي فوق عملکرد بسيار مناسبي دارند ولي در موارد بسياري چنين داده‌اي وجود ندارد و تهيه‌ي آن هزينه‌بر است. بنابراين روش‌هاي ياد شده در مواجهه با چنين شرايطي کارايي خود را از دست مي‌دهند. در اين مقاله به جهت مقابله با شرايطي که داده برچسب‌دار موجود نباشد، راهکاري مبتني بر بازنمايي بين زباني کلمات ارائه مي‌گردد که با استفاده از روش‌هاي انتخاب ويژگي و روش‌هاي دسته‌بندي ارائه شده‌است تا علاوه برحفظ دقت بالا در دسته‌بندي موضوعي، فقدان وجود داده برچسب‌دار را جبران سازد . عدم مشاهده کامل
دسته‌بندي موضوعي متون يکي از مباحث پرکاربرد حوزه‌ي پردازش زبان طبيعي مي‌باشد. به همين جهت تاکنون کارهاي متفاوتي به جهت افزايش دقت در اين حوزه انجام شده‌است. بسياري از اين ... مشاهده کامل
خرید مقاله
SharedLEC: ارائه روشي به منظور محافظت از حافظه‌هاي مقاومتي در برابر خطاهاي سخت حامد قدیمی
مهدی فاضلی
حسینعلی علیزاده
بیست و چهارمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
در سال‌هاي اخير، ابعاد سلول‌هاي حافظه‌هاي امروزي مانند DRAM، SRAM و FLASH خيلي کوچک شده است. جريان نشتي بالا و همچنين حساسيت نسبت به خطاهاي نرم، مقياس‌پذيري اين حافظه‌ها را ... مشاهده کامل
در سال‌هاي اخير، ابعاد سلول‌هاي حافظه‌هاي امروزي مانند DRAM، SRAM و FLASH خيلي کوچک شده است. جريان نشتي بالا و همچنين حساسيت نسبت به خطاهاي نرم، مقياس‌پذيري اين حافظه‌ها را با مشکلات جدي مواجه کرده است. به همين دليل، حافظه‌هاي مقاومتي غير‌فرار در حال پيدايش، به عنوان يک جايگزين، بسيار مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته‌اند. اين حافظه‌هاي نوظهور داراي ويژگي‌هاي مثبتي چون چگالي بالا، توان ايستاي تقريباً صفر و مقاوم بودن در برابرخطاهاي نرم مي‌باشند. اما همچنان تعداد دفعاتي که مي‌توان عمل نوشتن را به صورت مطمئن در اين حافظه‌ها انجام داد، مشکلي است که مانع از توسعه اين فناوري و جايگزيني کامل حافظه‌هاي سنتي مبتني بر فناوري CMOS شده است. به اين خطاي ناشي از نوشتن زياد بر روي اين حافظه‌ها، خطاي سخت مي‌گويند. در اين مقاله مکانيزمي براي مقابله با خطاي سخت و افزايش طول عمر حافظه مقاومتي تغيير فاز مطرح شده است. اين روش مبتني بر روش‌هاي تشخيص و تصحيح خطاست و اين کار را در دو سطح انجام مي‌دهد. در ابتدا اگر خطايي اتفاق افتاد، براي تصحيح آن از حافظه دم دستي کنار هر صفحه استفاده مي‌کند. اگر اين حافظه پر شده بود، از استخر بخش‌هاي تصحيح خطا که در انتهاي حافظه تعبيه شده است استفاده مي‌نمايد. نتايج حاصل از شبيه‌سازي نشان مي‌دهد که طول عمر حافظه به نسبت روش شناخته شده ECP-6، 1/2 برابر و در قياس با روش PAYG، 4/1 برابر شده است. عدم مشاهده کامل
در سال‌هاي اخير، ابعاد سلول‌هاي حافظه‌هاي امروزي مانند DRAM، SRAM و FLASH خيلي کوچک شده است. جريان نشتي بالا و همچنين حساسيت نسبت به خطاهاي نرم، مقياس‌پذيري اين حافظه‌ها را ... مشاهده کامل
خرید مقاله
کنفرانس‌ها و رخدادها

عضویت در انجمن کامپیوتر ایران
جستجوی مقالات