فا   |   En
ورود به سایت
عنوان مقاله نویسنده (ها) مربوط به کنفرانس چکیده
تحليل نظرات کاربران فروشگاه‎هاي اندرويدي و استخراج اطلاعات آنها احسان خسروی
عیسی انامرادنژاد
جعفر حبیبی
بیست و چهارمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
امروزه دستگاه‌هاي تلفن همراه بخش عمده‌اي از دسترسي‌هاي اينترنت را به خود اختصاص داده‌اند به طوري که برنامه‌هاي کاربردي تلفن همراه و بسترهاي توزيع‌شده نيز جايگاه مهمي به دست آورده‌اند. ... مشاهده کامل
امروزه دستگاه‌هاي تلفن همراه بخش عمده‌اي از دسترسي‌هاي اينترنت را به خود اختصاص داده‌اند به طوري که برنامه‌هاي کاربردي تلفن همراه و بسترهاي توزيع‌شده نيز جايگاه مهمي به دست آورده‌اند. فروشگاه‌هاي برنامه‌هاي تلفن همراه به کابران فرصت جستجو، خريداري و نصب برنامه‌هاي کابردي مختلف را مي‌دهند. کابران نيز مي‌توانند با يادداشت نظرات خود يا دادن امتياز به هر برنامه به صورت موثرتري در بهبود برنامه‌ها نقش داشته باشند. هر نظر احتمالا شامل تجربه‌ي کاربري، عقيده‌ي شخصي کاربر، ويژگي‌هاي درخواستي و گزارش خطاهاي برنامه مي‌باشد. بنابراين نظرات يک کابر علاوه بر آنکه براي ساير کابران مفيد مي‌باشد به توسعه‎دهندگان و شرکت‌هاي نرم‌افزاري نيز اطلاعات ارزشمندي در مورد جنبه‌هاي مختلف برنامه‌ي توليدي مي‌دهد. يکي از اين چالش‌هاي توسعه‎دهندگان استخراج بي‌طرفانه‌ي نقاط قوت و ضعف برنامه‌هاي کاربردي مي‌باشد. از آنجا که ابزاري خودکار براي استخراج نظرات مؤثر کاربران وجود ندارد، برنامه‌نويسان مجبورند زمان زيادي را براي مطالعه و بررسي تک‌‎تک نظرات صرف کنند. در اين پژوهش راه‎حلي نوين براي اين چالش ارائه شده‎ که شامل پنج گام است: ۱) مدل‌سازي موضوعي، ۲) خوشه‌بندي، ۳) تحليل احساس نظرات، ۴) محاسبه‌ي رويکرد کلي کاربران در هر خوشه و ۵) انتخاب نقاط قوت و ضعف. براي ارزيابي اين رويکرد از نظرات کاربران بر روي تعدادي از برنامه‌هاي کاربردي فروشگاه Google Play استفاده شده‎است. عدم مشاهده کامل
امروزه دستگاه‌هاي تلفن همراه بخش عمده‌اي از دسترسي‌هاي اينترنت را به خود اختصاص داده‌اند به طوري که برنامه‌هاي کاربردي تلفن همراه و بسترهاي توزيع‌شده نيز جايگاه مهمي به دست آورده‌اند. ... مشاهده کامل
خرید مقاله
ارائه روشي براي بهبود الگوريتم برش بيتي با در نظر گرفتن معيار حافظه سعیده وثاقتی فاضل
مهدی عباسی
بیست و چهارمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
دسته‌بندي بسته‌ها يکي از وظايف اصلي پردازنده‌هاي شبکه‌اي مي‌باشد. مهمترين مسئله در اين زمينه، استفاده از الگوريتمي است که بتواند بسته‌ها را با سرعت بالا و مصرف حافظه پايين، دسته‌بندي ... مشاهده کامل
دسته‌بندي بسته‌ها يکي از وظايف اصلي پردازنده‌هاي شبکه‌اي مي‌باشد. مهمترين مسئله در اين زمينه، استفاده از الگوريتمي است که بتواند بسته‌ها را با سرعت بالا و مصرف حافظه پايين، دسته‌بندي نمايد. الگوريتم‌هاي دسته‌بندي به دو رده‌ي کلي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري تقسيم مي‌شوند. الگوريتم‌هاي مبتني بر درخت تصميم يک گروه از روش‌هاي نرم‌افزاري دسته‌بندي بسته‌ها هستند که با به کارگيري روش‌هاي مختلف براي انجام برش در مدل هندسي معادل نمايش قانون‌هاي دسته‌بند، درخت تصميم بهينه را مي‌سازند. الگوريتم‌هاي موجود در اين دسته، در دسته‌بندي مجموعه قوانين بزرگ عملکرد مطلوبي از خود نشان نمي‌دهند. آنها براي کاهش حافظه مصرفي، تعداد دفعات دسترسي به حافظه را که بيانگر سرعت جستجو مي‌باشد را تا حد چشمگيري افزايش مي‌دهند و يا بالعکس، براي افزايش سرعت جستجو با افزايش قابل توجهي در حافظه مصرفي مواجه مي‌شوند. الگوريتم BitCuts که اخيرا براي افزايش سرعت جستجو در الگوريتم‌هاي درختي ارائه شده است نيز از اين مشکل مستثني نشده است. ما در اين مقاله روش جديدي ارائه داده‌ايم که با تغيير نحوه انتخاب بيت در هر گره از درخت، حافظه مورد نياز و تعداد دسترسي به حافظه را در الگوريتم مذکور کاهش مي‌دهد. نتايج ارزيابي مويد آن است که متوسط تعداد دسترسي ها به حافظه جهت دسته بندي بسته‌ها و ميزان حافظه مصرفي در روش پيشنهادي، به ترتيب برابر %61 و %13 روش پايه Bitcuts است. عدم مشاهده کامل
دسته‌بندي بسته‌ها يکي از وظايف اصلي پردازنده‌هاي شبکه‌اي مي‌باشد. مهمترين مسئله در اين زمينه، استفاده از الگوريتمي است که بتواند بسته‌ها را با سرعت بالا و مصرف حافظه پايين، دسته‌بندي ... مشاهده کامل
خرید مقاله
نگاشت و زمان‌بندي اولويت-محور وظايف با آگاهي از انرژي و قابليت اطمينان در سامانه‌هاي نهفته‌ي بحراني-مختلط چندهسته‌اي حورا سبحانی
سپیده صفری
شاهین حسابی
بیست و چهارمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
سامانه‌هاي نهفته‌ي بحراني-مختلط با به‌کارگيري اجزا با سطوح بحراني مختلف در يک بستر سخت‌افزاري مشترک، محبوبيت بسياري در صنايع هوايي و خودروسازي يافته‌اند. به‌منظور افزايش کارايي و کاهش هزينه، اين ... مشاهده کامل
سامانه‌هاي نهفته‌ي بحراني-مختلط با به‌کارگيري اجزا با سطوح بحراني مختلف در يک بستر سخت‌افزاري مشترک، محبوبيت بسياري در صنايع هوايي و خودروسازي يافته‌اند. به‌منظور افزايش کارايي و کاهش هزينه، اين بسترها به‌سوي استفاده از چندين هسته‌ پيش مي‌روند. به دليل پردازش انبوه و طراحي عموماً مبتني بر باتري و نيز با توجه به کاهش ابعاد فناوري که خود موجب کاهش قابليت اطمينان مي‌گردد، توجه همزمان به مصرف انرژي و قابليت اطمينان در سامانه‌هاي بحراني-مختلط حائز اهميت است. در اين پژوهش راهکاري جهت نگاشت وظايف و زمان‌بندي آگاه از انرژي و قابليت اطمينان در يک سامانه‌ي بحراني-مختلط چندهسته‌اي با در نظر گرفتن سه سطح بحراني ارائه شده است. اين روش در زمان طراحي با توجه به قيود زماني و قابليت اطمينان به نگاشت و زمان‌بندي وظايف در عين کاهش انرژي مي‌پردازد. در زمان اجرا، علاوه بر کاهش هرچه بيشتر انرژي، با ارائه‌ي سناريوي تدريجي به مديريت توأمان زمان‌بندي و قابليت اطمينان در صورت رخداد سرريز در سامانه مي‌پردازد. راهکار پيشنهادي مقدار انرژي مصرفي را در فاز برون‌خط به طور ميانگين 14‌/‌5 درصد و در فاز برخط به طور ميانگين 41‌/‌5 درصد نسبت به حالت بدون اعمال DVFS کاهش مي‌دهد. عدم مشاهده کامل
سامانه‌هاي نهفته‌ي بحراني-مختلط با به‌کارگيري اجزا با سطوح بحراني مختلف در يک بستر سخت‌افزاري مشترک، محبوبيت بسياري در صنايع هوايي و خودروسازي يافته‌اند. به‌منظور افزايش کارايي و کاهش هزينه، اين ... مشاهده کامل
خرید مقاله
بررسي اثر استفاده از اطلاعات جانبي براي حل مشکل شروع سرد در نظرکاوي فاطمه پورغلامعلی
محسن کاهانی
بیست و چهارمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
در وب‌سايت‌هاي تجاري اکثريت محصولات داراي تعداد کمي نظر و امتياز مي‌باشند و اين براي بسياري از سيستم‌ها مانند سيستم‌هاي نظرکاوي و توصيه‌گر مشکل زاست. اين مشکل که اصطلاحا مشکل ... مشاهده کامل
در وب‌سايت‌هاي تجاري اکثريت محصولات داراي تعداد کمي نظر و امتياز مي‌باشند و اين براي بسياري از سيستم‌ها مانند سيستم‌هاي نظرکاوي و توصيه‌گر مشکل زاست. اين مشکل که اصطلاحا مشکل شروع سرد محصولات نام دارد، کاربران و صاحبان کسب و کار را نيز با مشکل مواجه مي‌کند. در اين مقاله، به مساله توليد نظر براي محصول سرد پرداخته شده‌است. برخي تحقيقات با استفاده از اطلاعات ساخت‌يافته محصولات، شباهت بين محصولات و نظرات را اندازه‌گيري کرده و از نظرات محصولات مشابه براي محصول سرد استفاده مي‌نمايند. اگرچه اين اطلاعات به خوبي ويژگي‌هاي محصولات را بازنمايي مي‌نمايد، اما از آنجا که اين اطلاعات در همه وب‌سايت‌ها و براي همه محصولات موجود نيست اين روش ها از نظر تعميم پذيري دچار مشکل مي‌شوند. در اين پژوهش، چارچوبي براي بکارگيري انواع داده‌هاي جانبي از جمله داده‌هاي ساخت0‌يافته و غيرساخت‌يافته و انواع ارتباطات موجود بين موجوديت‌هاي مختلف در بسترهاي تجاري مانند ارتباط کاربران و محصولات در قالب يک گراف ناهمگن مورد استفاده قرار مي‌گيرد. سپس با بکارگيري تکنيک تعبيه گراف براي تمامي موجويت‌ها، يک بازنمايي معنايي توليد مي‌گردد و روشي براي انتخاب نظر براي محصول سرد با استفاده از بازنمايي‌هاي توليد شده معرفي مي‌گردد. علاوه بر اين، اثر استفاده از انواع هر يک از اين داده ها مورد بررسي و بحث قرار مي‌گيرد. عدم مشاهده کامل
در وب‌سايت‌هاي تجاري اکثريت محصولات داراي تعداد کمي نظر و امتياز مي‌باشند و اين براي بسياري از سيستم‌ها مانند سيستم‌هاي نظرکاوي و توصيه‌گر مشکل زاست. اين مشکل که اصطلاحا مشکل ... مشاهده کامل
خرید مقاله
تعيين قطبيت نظرات کاربران و تشخيص درخواست‌ها با کمک تکنيک‌هاي يادگيري عميق در تلگرام عاطفه محمدی
محمدرضا پژوهان
مهدی رضاییان
بیست و چهارمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
يادگيري عميق به عنوان يک تکنيک يادگيري قدرتمند ظاهر شده است که چندين لايه‌ از ويژگي‌ها را از داده ياد مي‌گيرد و نتايجي را توليد مي‌کند. همراه با موفقيت يادگيري ... مشاهده کامل
يادگيري عميق به عنوان يک تکنيک يادگيري قدرتمند ظاهر شده است که چندين لايه‌ از ويژگي‌ها را از داده ياد مي‌گيرد و نتايجي را توليد مي‌کند. همراه با موفقيت يادگيري عميق در بسياري از دامنه‌هاي کاربردي، يادگيري عميق در تجزيه و تحليل احساسات هم به کار برده مي‌شود. در اين پژوهش، از يادگيري عميق براي تشخيص قطبيت نظرات و تعيين درخواست‌‌هاي کاربران در تلگرام استفاده شده است که بر خلاف ساير روش‌هاي قبلي به جاي استفاده از کلمات پرتکرار براي توليد واژگان، روش امتيازدهي td-idf به کار گرفته شده است و کلماتي براي ايجاد واژگان به کار مي‌روند که داراي امتياز بيشتري هستند. ارزيابي‌هاي انجام‌شده روي دو مجموعه داده‌ي مختلف نشان مي‌دهند که اين روش با صحت خوبي توانسته است قطبيت هر نظر و يا هر درخواست کاربر را تشخيص دهد. روش پيشنهادي به زبان و دامنه‌‌ي خاصي محدود نيست و مي‌‌تواند براي همه‌‌ي زبان‌‌ها مورد استفاده قرار گيرد. عدم نياز مدل پيشنهادي به ديکشنري احساسات و تنها نيازش به متن خام به عنوان ورودي از مزاياي اين روش است. عدم مشاهده کامل
يادگيري عميق به عنوان يک تکنيک يادگيري قدرتمند ظاهر شده است که چندين لايه‌ از ويژگي‌ها را از داده ياد مي‌گيرد و نتايجي را توليد مي‌کند. همراه با موفقيت يادگيري ... مشاهده کامل
خرید مقاله
بهينه‌سازي بهره‌وري منابع در شبکه‌سازي نرم‌افزارمحور از طريق مسيريابي پويا سیداحسان زادخوش
ابوالفضل مریدی
حسین بهرامگیری
مسعود صبایی
بیست و چهارمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
شبکه‌سازي ‌نرم‌افزارمحور راه‌کاري عملي و قابل توسعه براي ايجاد واحد مديريتي منطقاً متمرکز است. چنين واحد کنترلي ضمن ساده‌سازي مديريت، امکان استفاده‌ي بهينه از تجهيزات شبکه را نيز فراهم مي‌کند. ... مشاهده کامل
شبکه‌سازي ‌نرم‌افزارمحور راه‌کاري عملي و قابل توسعه براي ايجاد واحد مديريتي منطقاً متمرکز است. چنين واحد کنترلي ضمن ساده‌سازي مديريت، امکان استفاده‌ي بهينه از تجهيزات شبکه را نيز فراهم مي‌کند. از طرفي معماري شبکه‌سازي ‌نرم‌افزارمحور، با جداسازي بخش کنترل و داده، در جهت بالا بردن سرعت تکامل و اِعمال تغييرات در شبکه نيز حرکت مي‌کند. با جداسازي صورت گرفته، انعطاف کافي براي استفاده از الگوريتم‌هاي دلخواه و پروتکل‌هاي شخصي‌سازي‌شده در شبکه‌ها فراهم شده است. در اين مقاله، ما الگوريتم مسيريابي‌اي پويا در بخش کنترل شبکه‌سازي ‌نرم‌افزارمحور پياده‌سازي کرده‌ايم. اين الگوريتم ضمن در نظر گرفتن توپولوژي کلي شبکه، وزن دهي مسيرها را بر اساس وضعيت لحظه‌اي ابزارهاي شبکه انجام مي‌دهد. درنتيجه، الگوريتم پيشنهادي با تنظيم دقيق و لحظه‌اي پارامترهاي مسيريابي، انتخاب مسير بهينه را بهبود مي‌بخشد. حاصل اين بهبود، توزيع متوازن‌تر بار و نهايتاً افزايش بهره‌وري کلي تجهيزات شبکه خواهد بود. نتايج مقايسه‌ي الگوريتم پيشنهادي با الگوريتمي که تنها تعداد گام را براي انتخاب مسير در نظر مي‌گيرد و همچنين الگوريتم RR به ترتيب بهبود حدود ۷ و ۲.۵ برابري توزيع بار را نشان مي‌دهد. همچنين استفاده از الگوريتم پيشنهادي بهره‌وري کلي شبکه را نيز نسبت به دو الگوريتم ذکرشده به ترتيب حدود ۲۴٪ و ۲۰۰٪ افزايش مي‌دهد. عدم مشاهده کامل
شبکه‌سازي ‌نرم‌افزارمحور راه‌کاري عملي و قابل توسعه براي ايجاد واحد مديريتي منطقاً متمرکز است. چنين واحد کنترلي ضمن ساده‌سازي مديريت، امکان استفاده‌ي بهينه از تجهيزات شبکه را نيز فراهم مي‌کند. ... مشاهده کامل
خرید مقاله
برچسب‎گذاري خودکار موضوعات استخراج شده از متون فارسي پریسا ابوالفتح بیگی دزفولی
سعیده ممتازی
بیست و چهارمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
در اغلب موارد، براي مدل‎سازي موضوع در اسناد متني از توزيع چندجمله‎اي بر روي کلمات استفاده مي‎شود. چالشي که در استفاده از اين مدل‎هاي موضوع در ديگر مسائل متن‎کاوي وجود ... مشاهده کامل
در اغلب موارد، براي مدل‎سازي موضوع در اسناد متني از توزيع چندجمله‎اي بر روي کلمات استفاده مي‎شود. چالشي که در استفاده از اين مدل‎هاي موضوع در ديگر مسائل متن‎کاوي وجود دارد اين است که درک مفهوم هر موضوع در قالب يک توزيع چندجمله‎اي بر روي کلمات ممکن است براي کاربر بسيار دشوار باشد. در اين مقاله، روشي براي برچسب‎گذاري خودکار موضوعات استخراج‎شده توسط مدل تخصيص پنهان ديريکله از پيکره‎اي از اسناد ارائه مي‎شود. در مدل پيشنهادي، برچسب‎هاي کانديد بدون استفاده از منابع اطلاعاتي خارجي، تنها از متن خود پيکره جمع‎آوري مي‎شوند؛ دسته‎اي از برچسب‎هاي کانديد از ميان عبارات اسمي حاصل از قطعه‎بندي نحوي متن پيکره و دسته‎اي ديگر نيز از ميان عبارات دوتايي و سه‎تايي متن انتخاب مي‎شود. پس از مرحله‎ي جمع‎آوري برچسب‎هاي کانديد، مسئله‎ي برچسب‎گذاري خودکار موضوعات را به مسئله‎ي بهينه‎سازي تابع‎ نمره‎دهي ميزان شايستگي برچسب تبديل مي‎کنيم و براي هر موضوع ليستي از برچسب‎ها را با بيشترين ميزان شايستگي براي آن موضوع ارائه مي‎دهيم. براي متمايز بودن برچسب‎هاي موضوعات مختلف دو رويکرد پيشنهاد مي‎کنيم: يکي با ارائه‎ي تعريفي متفاوت از تابع نمره‎دهي و ديگري با پالايش برچسب‎هاي حاصل از همان تابع نمره‎دهي اوليه با استفاده از معيار معکوس فراواني سند. نتايج نشان مي‎دهد که در رويکرد پالايش برچسب‎ها بيشترين تعداد موضوع به طور مناسب برچسب‎گذاري مي‎شوند. عدم مشاهده کامل
در اغلب موارد، براي مدل‎سازي موضوع در اسناد متني از توزيع چندجمله‎اي بر روي کلمات استفاده مي‎شود. چالشي که در استفاده از اين مدل‎هاي موضوع در ديگر مسائل متن‎کاوي وجود ... مشاهده کامل
خرید مقاله
تشخیص زبان درشبکه های اجتماعی ندا ناصری
مصطفی صالحی
محمود بی جن خان
هادی ویسی
وحید رنجبر
بیست و چهارمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
با فراگير شدن اينترنت و وب حجم زيادي از متون که به هر زباني نوشته مي‌شوند در دسترس است. مسئله تشخيص زبان يکي از مراحل اصلي براي هر نوع پردازش ... مشاهده کامل
با فراگير شدن اينترنت و وب حجم زيادي از متون که به هر زباني نوشته مي‌شوند در دسترس است. مسئله تشخيص زبان يکي از مراحل اصلي براي هر نوع پردازش ديگر بر روي متن است. تاکنون پژوهش‌هايي بر روي تشخيص زبان در متون انگليسي انجام شده اما کارها روي زبان فارسي در اين حوزه محدود است. از طرفي با گسترش رسانه‌هاي اجتماعي متون محاوره بيشتر مورد استفاده قرار مي‌گيرند که روش‌هاي تشخيص زبان ارائه شده براي زبان رسمي دقت خوبي براي اين نوع متون ندارند. در اين مقاله روشي جهت تشخيص زبان محاوره ارائه شده و تمرکز بر تشخيص زبان فارسي و زبان‌هاي با رسم‌الخط مشابه يعني کردي مرکزي، عربي، پشتو و اردو و فضاي مورد مطالعه، شبکه‌هاي اجتماعي است. فرآيند طراحي شده از يک مرحله سنجش آماري (الگوي زباني مبتني بر Nتايي‌ها) و دو مرحله غيرآماري (نويسه‌هاي ويژه و ايست‌واژه‌ها) تشکيل شده است. براي ارزيابي روش پيشنهادي مجموعاً تعداد ۱۰۰۰ جمله از هر پنج زبان به صورت تصادفي از پيام‌هاي شبکه‌هاي اجتماعي استخراج شده است. نتايج به دست آمده از ارزيابي روش پيشنهادي بر روي مجموعه داده جمع‌آوري شده نشان مي‌دهد که روش پيشنهادي که تلفيق روش آماري و غيرآماري است بهبود قابل‌توجهي نسبت به روش آماري به تنهايي داشته است. همچنين نتايج به دست آمده نشان‌دهنده عملکرد خوب روش پيشنهادي در مقايسه با ابزارهاي قدرت‌مندي مانند گوگل و زيراکس است. اين ابزار همچنين توانايي تشخيص زبان پشتو و کردي مرکزي را دارد که براي ساير ابزارهاي معروف تشخيص زبان، قابل شناسايي نيست. عدم مشاهده کامل
با فراگير شدن اينترنت و وب حجم زيادي از متون که به هر زباني نوشته مي‌شوند در دسترس است. مسئله تشخيص زبان يکي از مراحل اصلي براي هر نوع پردازش ... مشاهده کامل
خرید مقاله
تعيين اندازه فريم تجميعي با محاسبه سهم بيتي هر ايستگاه در شبکه‌هاي WLAN و پياده‌سازي و ارزيابي آن بر روي يک بستر واقعي پریسا عبدالمالکی
محمد نصیری
سیدوحید ازهری
بیست و چهارمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
امروزه با گسترش استفاده از شبکه‌هاي بي‌سيم محلي، نياز به افزايش سرعت و کيفيت انتقال اطلاعات در اين شبکه‌ها بسيار افزايش يافته‌است. يکي از موثرترين روش‌هايي که تاکنون در راستاي ... مشاهده کامل
امروزه با گسترش استفاده از شبکه‌هاي بي‌سيم محلي، نياز به افزايش سرعت و کيفيت انتقال اطلاعات در اين شبکه‌ها بسيار افزايش يافته‌است. يکي از موثرترين روش‌هايي که تاکنون در راستاي دستيابي به اين هدف مطرح شده‌است، مکانيسم تجميع فريم است. تعيين اندازه فريم تجميعي همواره يک چالش مهم بوده و هدف اصلي پژوهش‌هاي مرتبط با اين مسئله، افزايش اندازه تجميع تا حداکثر ميزان ممکن با توجه به محدوديت‌هاي تأخير بوده‌است. از طرفي ارزيابي روش‌هاي موجود اغلب از طريق شبيه‌سازي صورت گرفته است. اين مقاله روشي جديد به نام Binary BitAllowance را معرفي مي‌کند که در آن اندازه فريم تجميعي با توجه به نرخ ارسال، براي هر ايستگاه تعيين مي‌شود. هدف اصلي در اين روش کمينه‌سازي مجموع زمان ارسال در هر ايستگاه است. در نتيجه ميزان استفاده از کانال توسط ايستگاه‌هاي مختلف کاهش يافته و منابع موجود به صورت بهينه‌ مورد استفاده قرار مي‌گيرند. روش پيشنهادي به‌همراه دو روش مهم EDF و موعدمحور در يک بسترواقعي و در هسته لينوکس پياده‌سازي شده و مورد ارزيابي قرار گرفته‌اند. نتايج ارزيابي‌ها نشان مي‌دهند که در حالت ارسال ترافيک به صورت اشباع، اين روش نه تنها ميانگين تأخير در ارسال بسته‌ها را نسبت به دو روش ديگر به حدود يک پنجم کاهش مي‌دهد، بلکه مدت زمان اشغال کانال در آن نيز ثابت بوده‌است. همچنين در اين روش هيچ يک از بسته‌ها گم نشده و حتي تأخير ارسال در هيچ بسته‌اي بيشتر از آستانه قابل قبول نبوده‌است. در حالي که در دو روش ديگردر حالت اشباع، حدود 80% از بسته‌ها آستانه تأخير را نقض کرده و حدود 15% از آنها گم شده‌اند. عدم مشاهده کامل
امروزه با گسترش استفاده از شبکه‌هاي بي‌سيم محلي، نياز به افزايش سرعت و کيفيت انتقال اطلاعات در اين شبکه‌ها بسيار افزايش يافته‌است. يکي از موثرترين روش‌هايي که تاکنون در راستاي ... مشاهده کامل
خرید مقاله
ادغام ويژگي‌ها در معماري موبايل‌نت براي طبقه‌بندي تصاوير سنجش از راه دور راضیه قانونی
فرزین یغمایی
بیست و چهارمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
طبقه‌بندي تصاوير سنجش از راه دور به دليل اينکه اطلاعات زيادي را براي بسياري از کاربردهاي موجود فراهم مي‌کند از اهميت بالايي برخوردار است و کاربردهايي مانند مديريت شهري و ... مشاهده کامل
طبقه‌بندي تصاوير سنجش از راه دور به دليل اينکه اطلاعات زيادي را براي بسياري از کاربردهاي موجود فراهم مي‌کند از اهميت بالايي برخوردار است و کاربردهايي مانند مديريت شهري و کشاورزي و موارد ديگر نياز به طبقه‌بندي تصاوير ماهواره‌اي دارد. در اين مقاله روشي براي درک صحنه‌هاي سنجش از راه دور با وضوح بالا، ارائه شد. ابتدا شبکه موبايل‌نت که يک شبکه پيش‌آموزش‌ديده است، جهت استخراج ويژگي‌هاي حاوي اطلاعات با ارزش از تصاوير به کار رفت. سپس تمام لايه‌هاي کاملا متصل که در آن هر لايه ويژگي جداگانه‌اي را توصيف مي‌کند توسط روش الحاق، جهت استخراج ويژگي‌هاي مفيدتر ادغام شدند. در نهايت با استفاده از رگرسيون چند کلاسه به عنوان يک طبقه‌بند اين تصاوير با وضوح بالا طبقه‌بندي شدند. براي شبيه‌سازي از کتابخانه کراس در سيستم عامل لينوکس اوبونتو با پشتباني Anaconda استفاده شده است. معيار ارزيابي روش پيشنهادي دقت بوده است که بر روي دو مجموعه داده U-Merced و WHU-RS به ترتيب معادل 28/84 % و 23/94 % به دست آمده که در مقايسه با ساير روش‌هاي مطرح، به دقت و عملکرد بهتري رسيده است. عدم مشاهده کامل
طبقه‌بندي تصاوير سنجش از راه دور به دليل اينکه اطلاعات زيادي را براي بسياري از کاربردهاي موجود فراهم مي‌کند از اهميت بالايي برخوردار است و کاربردهايي مانند مديريت شهري و ... مشاهده کامل
خرید مقاله
کنفرانس‌ها و رخدادها

عضویت در انجمن کامپیوتر ایران
جستجوی مقالات