فا   |   En
ورود به سایت
عنوان مقاله نویسنده (ها) مربوط به کنفرانس چکیده
بهبود بازشناسی ارقام مشابه فارسی مبتنی بر شبکه بازگشتی شیما طبیبیان
بیست و چهارمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
با توجه به پيشرفت روز‌افزون تکنولوژي و سيستم‌هاي هوشمند، تعامل مبتني بر گفتار ميان انسان و ماشين به امري متداول تبديل شده است. يکي از جنبه‌هاي رايج تعامل انسان و ... مشاهده کامل
با توجه به پيشرفت روز‌افزون تکنولوژي و سيستم‌هاي هوشمند، تعامل مبتني بر گفتار ميان انسان و ماشين به امري متداول تبديل شده است. يکي از جنبه‌هاي رايج تعامل انسان و ماشين، ارقام هستند. شماره‌گيرهاي خودکار تلفني، تراکنش‌هاي بانکي و سيستم هاي رزرواسيون از جمله کاربردهاي در ارتباط با ارقام مي‌باشند. يکي از چالش‌هاي تاثيرگذار بر دقت بازشناسي ارقام مجزاي زبان فارسي، مشابهت برخي از ارقام مانند صفر و سه و نه و دو به يکديگر مي‌باشد که بعضا منجر به شناسايي يک رقم به جاي رقم مشابه شده و نرخ بازشناسي را تنزل مي‌دهند. در اين مقاله يک راهکار مبتني بر حافظه کوتاه مدت ماندگار (LSTM) براي بهبود بازشناسي ارقام مشابه فارسي ارائه شده است. رويکرد ارائه شده، نرخ بازشناسي ارقام مشابه فارسي مبتني بر مدل مخفي مارکف را به طور متوسط حدود 75/3% بهبود داده است که بيشترين ميزان اين بهبود مربوط به بازشناسي رقم سه و برابر با 15% بوده است. عدم مشاهده کامل
با توجه به پيشرفت روز‌افزون تکنولوژي و سيستم‌هاي هوشمند، تعامل مبتني بر گفتار ميان انسان و ماشين به امري متداول تبديل شده است. يکي از جنبه‌هاي رايج تعامل انسان و ... مشاهده کامل
خرید مقاله
مروری برفناوری های‌مرتبط باپلتفرم های اینترنت اشیا فاطمه عبداله‌ئی
ملیحه آسمانی
فاطمه جباری
بیست و چهارمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
اينترنت اشياء با متصل کردن اشياء، و ضبط و پردازش داده‌ها و فناوريهاي ارتباطي، سرويس‌هاي پيشرفته‌اي براي ارائه به برنامه‌هاي کاربردي ارائه مي‌کند. اکوسيستم اينترنت اشياء شامل چهار بخش محيط ... مشاهده کامل
اينترنت اشياء با متصل کردن اشياء، و ضبط و پردازش داده‌ها و فناوريهاي ارتباطي، سرويس‌هاي پيشرفته‌اي براي ارائه به برنامه‌هاي کاربردي ارائه مي‌کند. اکوسيستم اينترنت اشياء شامل چهار بخش محيط و دستگاهها، شبکه، پلتفرم، و سرويس است. پلتفرم، در اکوسيستم اينترنت اشياء نقش کليدي و زيرساختي داشته و يکي از چهار حوزه ارزش اينترنت اشياء است. در اين مقاله پس از مروري بر ادبيات موضوع، شرحي بر فناوريهاي مرتبط با پلتفرمهاي اينترنت اشياء شامل ابر،محاسبات در مه/لبه، مجازي‌سازي شبکه، SDN، NFV ، کلان‌داده‌ها و زنجيره‌بلوکي ارائه ميشود. عدم مشاهده کامل
اينترنت اشياء با متصل کردن اشياء، و ضبط و پردازش داده‌ها و فناوريهاي ارتباطي، سرويس‌هاي پيشرفته‌اي براي ارائه به برنامه‌هاي کاربردي ارائه مي‌کند. اکوسيستم اينترنت اشياء شامل چهار بخش محيط ... مشاهده کامل
خرید مقاله
خوشه‌‌بندي شبکه‌‌هاي حسگر بي‌‌سيم با استفاده از الگوريتم بهينه‌‌سازي قلب جهت افزايش طول عمر شبکه محسن اعرابی
عبدالرضا حاتم لو
بیست و چهارمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
شبکه‌هاي حسگر بي‌سيم شامل تعداد زيادي گره حسگر با انرژي محدود مي‌باشند که در مناطق جغرافيايي خاص پراکنده مي‌‌شوند. مهمترين مسئله در اين شبکه‌ها افزايش طول عمر شبکه است. با ... مشاهده کامل
شبکه‌هاي حسگر بي‌سيم شامل تعداد زيادي گره حسگر با انرژي محدود مي‌باشند که در مناطق جغرافيايي خاص پراکنده مي‌‌شوند. مهمترين مسئله در اين شبکه‌ها افزايش طول عمر شبکه است. با توجه به محدوديت‌هاي موجود در آرايش و طراحي گره‌ها در شبکه‌‌هاي حسگر، خوشه‌بندي يکي از مناسب‌‌ترين راه حل‌‌ها براي بهبود در استفاده از انرژي و غلبه بر اين محدوديت انرژي مي‌باشد. در اين مقاله يک مدل برمبناي الگوريتم بهينه‌‌سازي قلب براي خوشه‌بندي شبکه‌هاي حسگر بي‌سيم ارائه شده است. در مدل پيشنهادي، سرخوشه‌ها برمبناي انرژي باقيمانده و فاصله انتخاب مي‌شوند. در هر خوشه، يک گره به عنوان سرخوشه انتخاب مي‌‌شود که گره‌‌هاي زير مجموعه‌‌ي اين سرخوشه اطلاعات خود را به آن ارسال کرده و گره سرخوشه، داده‌‌هاي دريافتي، را به چاهک ارسال مي‌‌کند. اين سرخوشه در دورهاي بعدي تغيير مي‌‌کند تا تمامي گره‌‌هاي زير مجموعه يکبار سرخوشه شوند. نتايج شبيه‌سازي نشان داد که مدل پيشنهادي در مقايسه با LEACH عملکرد بهتري دارد. تعداد بسته‌‌هاي دريافت شده توسط چاهک در مدل پيشنهادي در مقايسه با LEACH بيشتر است. با بررسي نمودارهاي مربوط به تعداد بسته‌‌هاي دريافت شده توسط چاهک، تعداد گره مرده و تعداد گره زنده مشهود است که مدل پيشنهادي کارايي بالايي دارد. مدل پيشنهادي برمبناي پارامترهاي فاصله و انرژي باقيمانده در مقايسه با LEACH عملکرد بهتري دارد و توانسته طول عمر گره‌‌ها را بهبود دهد. عدم مشاهده کامل
شبکه‌هاي حسگر بي‌سيم شامل تعداد زيادي گره حسگر با انرژي محدود مي‌باشند که در مناطق جغرافيايي خاص پراکنده مي‌‌شوند. مهمترين مسئله در اين شبکه‌ها افزايش طول عمر شبکه است. با ... مشاهده کامل
خرید مقاله
دسته بندي کاربردهاي زنجيره بلوکي کلثوم عباسی شاهکوه
زهرا معز کریمی
بیست و چهارمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
زنجيره بلوکي فناوري نوظهوري است که پيدايش آن ريشه در کاربردهاي مالي دارد. اين درحالي است که کاربردهاي اين فناوري محدود به حوزه کاربردهاي مالي نبوده و ويژگيهاي خاص فناوري ... مشاهده کامل
زنجيره بلوکي فناوري نوظهوري است که پيدايش آن ريشه در کاربردهاي مالي دارد. اين درحالي است که کاربردهاي اين فناوري محدود به حوزه کاربردهاي مالي نبوده و ويژگيهاي خاص فناوري زنجيره بلوکي، پتانسيل بالايي را براي ايجاد تغيير و تحول بنيادين در کسب ‌وکارهاي مختلف فراهم مي‌کند. در اين مقاله تلاش خواهد شد که کاربردهاي مختلف زنجيره بلوکي ارائه شده در مراجع و منابع مختلف بررسي و در نهايت يک دسته بندي کاربردي‌تري از زنجيره بلوکي ارائه شود. لذا، در اين مقاله ابتدا مروري بر مفاهيم زنجيره بلوکي و کاربردهاي آن شده است. سپس با استفاده از روش فراترکيبي، کاربردهاي زنجيره بلوکي دسته بندي و در نهايت در سه دسته مختلف کاربردهاي عمومي، کاربرد در صنايع و کاربرد در فناوريهاي ديگر تقسيم و شرح داده شده اند. عدم مشاهده کامل
زنجيره بلوکي فناوري نوظهوري است که پيدايش آن ريشه در کاربردهاي مالي دارد. اين درحالي است که کاربردهاي اين فناوري محدود به حوزه کاربردهاي مالي نبوده و ويژگيهاي خاص فناوري ... مشاهده کامل
خرید مقاله
ارائه‏‌ي يک روش تطبيق لينک براي افزايش بازده طيفي در ارتباطات فروسو براي اينترنت اشياي باند-باريک فرشید صانعی
حامد فربه
بیست و چهارمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
اينترنت اشياي باند-باريک (NB-IoT) فناوري جديدي است که براي برآورده‏سازي نيازهاي مربوط به شبکه‏هاي دوربرد کم‏توان اخيراً توسط مؤسسه‌ي 3GPP معرفي شده‏ است. تکرار ارسال يکي از ويژگي‌هاي اصلي اين ... مشاهده کامل
اينترنت اشياي باند-باريک (NB-IoT) فناوري جديدي است که براي برآورده‏سازي نيازهاي مربوط به شبکه‏هاي دوربرد کم‏توان اخيراً توسط مؤسسه‌ي 3GPP معرفي شده‏ است. تکرار ارسال يکي از ويژگي‌هاي اصلي اين فناوري است که براي افزايش پوشش در شبکه‏هاي ارتباطات ماشيني، شامل اينترنت اشياي باند-باريک استفاده مي‏شود. با معرفي اين ويژگي جديد، تطبيق لينک در اين شبکه‏ها حداقل بايد در دو بُعد انجام گيرد: 1) سطح مدولاسيون و کدينگ، مشابه شبکه‏هاي نسل چهارم و 2) تعداد تکرار ارسال بسته. در اين مقاله، يک روش تطبيق لينک براي ارتباطات فروسو در اينترنت اشياي باند-باريک براي افزايش بازده طيفي شبکه ارائه مي‏شود. اين کار با انتخاب پايين‏ترين سطح مدولاسيون ممکن و کمترين مقدار براي پارامتر تکرار ارسال انجام مي‏شود. اين روش بر مبناي تغييرات شرايط کانال در طول زمان، به صورت پويا پارامترهاي ارسال را به نحوي تنظيم مي‌کند که با حفظ سطح مطلوب قابليت اطمينان شبکه، ارسال بسته‌ها با حداقل هزينه انجام شود. نتايج شبيه‌سازي نشان مي‌دهد که روش پيشنهادي در مقايسه با روش مرجع، تعداد بلوک‌ منابع مصرف شده را براي ارسال بسته‌هايي به طول 4، 6 و 8 کيلوبيت به ترتيب %5.35، 2%.37 و %1.37 کاهش مي‌دهد. عدم مشاهده کامل
اينترنت اشياي باند-باريک (NB-IoT) فناوري جديدي است که براي برآورده‏سازي نيازهاي مربوط به شبکه‏هاي دوربرد کم‏توان اخيراً توسط مؤسسه‌ي 3GPP معرفي شده‏ است. تکرار ارسال يکي از ويژگي‌هاي اصلي اين ... مشاهده کامل
خرید مقاله
معماري جديد امنيتي براي نظارت بر خانه‌هاي هوشمند در اينترنت اشياء سجاد زارعی
محمدرضا مجمع
بیست و چهارمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
با گسترش روزافزون اينترنت اشياء، وابستگي مردم به خانه‌هاي هوشمند و سيستم‌هاي امنيتي مرتبط با آن مانند اعلام حريق يا ورود غيرمجاز افزايش يافته است. سيستم‌هاي امنيتي خانه‌هاي هوشمند بايد ... مشاهده کامل
با گسترش روزافزون اينترنت اشياء، وابستگي مردم به خانه‌هاي هوشمند و سيستم‌هاي امنيتي مرتبط با آن مانند اعلام حريق يا ورود غيرمجاز افزايش يافته است. سيستم‌هاي امنيتي خانه‌هاي هوشمند بايد بتوانند در شرايط بحراني، اقدامات پيشگيرانه براي کاهش خسارت‌هاي مالي و جاني انجام دهند. معماري جديد پيشنهادي به‌صورت دائم فضاي داخلي خانه را بررسي و در صورت بروز تهديد به ساکنين خانه هاي هوشمند هشدار مي دهد و در صورتي که ساکنين خانه هاي هوشمند اقدام مناسبي انجام ندهند و هشدار به سطح بحران برسد، سيستم بطور اتوماتيک اقدام لازم براي کاهش خسارت‌ را انجام دهد. عدم مشاهده کامل
با گسترش روزافزون اينترنت اشياء، وابستگي مردم به خانه‌هاي هوشمند و سيستم‌هاي امنيتي مرتبط با آن مانند اعلام حريق يا ورود غيرمجاز افزايش يافته است. سيستم‌هاي امنيتي خانه‌هاي هوشمند بايد ... مشاهده کامل
خرید مقاله
ارايه روشي براي بهبود قابليت رديابي داده‌هاي ارزيابي مدل‌هاي بلوغ، مبتني بر معماري سازماني صالح راد
فریدون شمس علیئی
بیست و چهارمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
به منظور ارزيابي حوزه‌هاي گوناگون فناوري اطلاعات و علوم کامپيوتر مدل‌هاي بلوغ متنوعي توسعه داده شده است. ارزيابي سطح بلوغ فرآيندها، معماري سازماني، توسعه نرم‌افزار، مديريت پروژه‌هاي فناوري اطلاعات، ... مشاهده کامل
به منظور ارزيابي حوزه‌هاي گوناگون فناوري اطلاعات و علوم کامپيوتر مدل‌هاي بلوغ متنوعي توسعه داده شده است. ارزيابي سطح بلوغ فرآيندها، معماري سازماني، توسعه نرم‌افزار، مديريت پروژه‌هاي فناوري اطلاعات، يکپارچه‌سازي اهداف و رويه‌ها، مهندسي سيستم، تعامل‌پذيري و امنيت اطلاعات از جمله حوزه‌هاي کاربردي مدل‌هاي بلوغ هستند. همچنين رشد پروژه‌هاي معماري سازماني و پياده‌سازي چارچوب‌هاي معماري سازماني بر اساس لايه‌هاي راهبرد، کسب و کار، داده و اطلاعات، برنامه‌هاي کاربردي و زيرساخت سازمان و همچنين محصولات و فرآورده‌هاي معماري که عموما بر پايه همين لايه‌ها توليد مي‌شوند، فرصتي براي ساير مدل‌هاي حوزه فناوري اطلاعات فراهم مي‌آورد تا با همراستايي با معماري سازماني مزيت رقابتي بيشتري را براي ذينفعان به وجود آورند. در اين تحقيق، با هدف کاهش پيچيدگي و افزايش قابليت رديابي داده‌هاي ارزيابي مدل‌هاي بلوغ، با استفاده از راهکارهايي که معماري سازماني فراهم مي‌آورد، روشي مبتني بر نگاشت اقدامات مدل بلوغ به لايه‌هاي معماري سازماني ارائه شده است. در اين روش به منظور افزايش قابليت رديابي داده‌هاي ارزيابي، با تغيير معماري (ساختار و ارتباط بين عناصر) و تغيير در زمينه ارزيابي مدل بلوغ، اقدامات از معماري اوليه به معماري مبتني بر لايه‌هاي معماري سازماني نگاشت شده‌اند. ارزيابي کيفي مدل با استفاده از يک پرسشنامه استاندارد که براي توسعه مدل‌هاي بلوغ مورد استفاده قرار مي‌گيرد انجام شده است. نتايج پرشسنامه نشان دهنده دستيابي به اهداف توسعه مدل بلوغ، با ميانگين کمّي 3.91 و توصيف کيفي «مطلوب» بوده است. پايايي پرسشنامه با استفاده از آلفاي کرونباخ در SPSS-16 عدد 0.85 محاسبه شده است. همچنين، بهبود شاخص قابليت رديابي داده‌هاي ارزيابي، با استفاده از مطالعه موردي (مدل بلوغ قابليت امنيت اطلاعات حوزه نفت و گاز ONG-C2M2) نشان داده شده است. عدم مشاهده کامل
به منظور ارزيابي حوزه‌هاي گوناگون فناوري اطلاعات و علوم کامپيوتر مدل‌هاي بلوغ متنوعي توسعه داده شده است. ارزيابي سطح بلوغ فرآيندها، معماري سازماني، توسعه نرم‌افزار، مديريت پروژه‌هاي فناوري اطلاعات، ... مشاهده کامل
خرید مقاله
بررسي شرکت‌هاي مطرح در حوزه زنجيره‌بلوکي از منظر پلتفرم معصومه علی‌جربان
زهرا معز‌کریمی
بیست و چهارمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
با ظهور فناوري زنجيره‌بلوکي، شرکت‌هاي مختلف با توجه به نياز خود و مشتريان، اقدام به تحقيق و توسعه محصولات مبتني بر فناوري زنجيره‌بلوکي بخصوص پلتفرم‌ نموده‌اند. در اين مقاله ... مشاهده کامل
با ظهور فناوري زنجيره‌بلوکي، شرکت‌هاي مختلف با توجه به نياز خود و مشتريان، اقدام به تحقيق و توسعه محصولات مبتني بر فناوري زنجيره‌بلوکي بخصوص پلتفرم‌ نموده‌اند. در اين مقاله پس از معرفي و مروري بر شرکت‌هاي برتر جهاني در حوزه پلتفرم‌هاي زنجيره‌بلوکي، به بررسي تمرکز هر يک از شرکت‌ها و نحوه فعاليت هر يک پرداخته شده است. در بررسي شرکت‌هاي منتخب، معيار بررسي، نوع پلتفرم ارائه‌شده و کاربردهاي پلتفرم‌ها در حوزه‌هاي مختلف است. همچنين ساير خدمات، سرويس‌ها و يا برنامه‌هاي کاربردي که با استفاده از فناوري زنجيره بلوکي توسط اين شرکت‌ها ارائه‌شده است نيز مورد مطالعه قرارگرفته است. عدم مشاهده کامل
با ظهور فناوري زنجيره‌بلوکي، شرکت‌هاي مختلف با توجه به نياز خود و مشتريان، اقدام به تحقيق و توسعه محصولات مبتني بر فناوري زنجيره‌بلوکي بخصوص پلتفرم‌ نموده‌اند. در اين مقاله ... مشاهده کامل
خرید مقاله
ارائه يک روش کدگذاري مثلث‌بندي مجموعه نقاط داده‌شده درR^2 علی نوراله
مرضیه غلامی
بیست و چهارمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
مثلث‌بندي T با n رأس، m يال و f وجه در صفحه R^2را در نظر بگيريد. مسئله کدگذاري، مثلث‌بندي T را به رشته بيتي مانندS تبديل مي‌کند. هدف اين ... مشاهده کامل
مثلث‌بندي T با n رأس، m يال و f وجه در صفحه R^2را در نظر بگيريد. مسئله کدگذاري، مثلث‌بندي T را به رشته بيتي مانندS تبديل مي‌کند. هدف اين مسئله، ارائه روشي براي هر چه کوتاه‌تر ساختن رشته S همراه باقابليت بازسازي مثلث‌بندي از روي آن و حداقل پيچيدگي زماني الگوريتم‌هاي کدگذاري و کدگشايي است. در اين مقاله، يک روش کدگذاري براي مثلث‌بندي مجموعه نقاط داده شده در صفحه R^2 مطرح مي‌شود. اين روش کدگذاري، بر اساس توليد دوگان مثلث‌بندي و پيمايش DFS روي گراف دوگان طراحي‌شده است. الگوريتم کدگشايي يک الگوريتم بازگشتي است که قابليت بازسازي مثلث‌بندي از رشته S را دارد. با کمک اين روش مي‌توان طول رشته‌ي کد شده را به 4n-5 log⁡n-10+2n log⁡n بيت براي هر مثلث‌بندي داده شده، رساند که اين مقدار از کليه روش‌هاي ارائه شده تا به حال کمتر است. عدم مشاهده کامل
مثلث‌بندي T با n رأس، m يال و f وجه در صفحه R^2را در نظر بگيريد. مسئله کدگذاري، مثلث‌بندي T را به رشته بيتي مانندS تبديل مي‌کند. هدف اين ... مشاهده کامل
خرید مقاله
بهبود مصرف انرژي در خوشه‌بندي گره‌ها در شبکه‌‌هاي حسگر بي‌سيم محمدرضا قلیچ لی
محسن رضوانی
علی اکبر پویان
منصور فاتح
بیست و چهارمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
خوشه‌بندي در شبکه‌هاي حسگر بي‌سيم يک روش مناسب جهت ساختار بخشيدن به شبکه بوده و با هدف انتساب مجموعه‌‌اي از گره‌هاي شبکه به يک سرخوشه انجام مي‌گيرد. سرخوشه، داده‌ها را ... مشاهده کامل
خوشه‌بندي در شبکه‌هاي حسگر بي‌سيم يک روش مناسب جهت ساختار بخشيدن به شبکه بوده و با هدف انتساب مجموعه‌‌اي از گره‌هاي شبکه به يک سرخوشه انجام مي‌گيرد. سرخوشه، داده‌ها را از گره‌هاي حسگر جمع‌آوري نموده و با استفاده از ارتباطات دوربرد براي مرکز اصلي ارسال مي‌نمايد. اين وظيفه مي‌تواند به سرعت انرژي سرخوشه را تحليل ببرد. لذا گره‌هاي سرخوشه بايستي به طور متناوب تغيير کنند. يکي از روش‌هاي اخير براي خوشه‌بندي گره‌ها، الگوريتم BLAC است که علاوه بر درنظرگرفتن معيارهايي از پيش تعريف شده، ميزان انرژي هر گره را نيز در هر تناوب در نظر مي‌گيرد. اين الگوريتم تنها پارامتر طول عمر شبکه را بهبود داده و پارامترهاي ديگر کارايي شبکه از قبيل متوسط نرخ تحويل بسته‌ها، متوسط تعداد گام‌ها تا گره سرخوشه و ميزان پايداري شبکه را در نظر نمي‌گيرد. در اين مقاله با استفاده از معيارهاي جديد کارايي شبکه از قبيل ضريب خوشه‌بندي، رتبه‌بندي گره‌ها و همچنين وزن‌دهي معيارها، نسخه توسعه‌ يافته‌اي از الگوريتم BLAC ارائه مي‌شود که گره‌هاي سرخوشه را به صورت بهبود يافته انتخاب مي‌نمايد. نتايج شبيه‌سازي نشان مي‌دهد که استفاده از معيارهاي پيشنهادي، علاوه‌بر افزايش طول عمر شبکه تا 34 درصد نسبت به نسخه اصلي BLAC ، پارامترهاي ديگر کارايي را نيز بهبود داده است. عدم مشاهده کامل
خوشه‌بندي در شبکه‌هاي حسگر بي‌سيم يک روش مناسب جهت ساختار بخشيدن به شبکه بوده و با هدف انتساب مجموعه‌‌اي از گره‌هاي شبکه به يک سرخوشه انجام مي‌گيرد. سرخوشه، داده‌ها را ... مشاهده کامل
خرید مقاله
کنفرانس‌ها و رخدادها

عضویت در انجمن کامپیوتر ایران
جستجوی مقالات