فا   |   En
ورود به سایت
عنوان مقاله نویسنده (ها) مربوط به کنفرانس چکیده
ارائه‌ی یک حمله‌ی Access-Driven جدید بر روی پردازنده‌های اینتل وحید معراجی
هادی سلیمانی
بیست و چهارمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
حملات Access-Driven، گروهی از حملات مبتنی بر حافظه‌ی نهان محسوب می‌شوند که به واسطه‌ی توانایی مهاجم در پاک‌کردن و یا فراخوانی اطلاعات حافظه‌ی نهان، نسبت به دیگر حملات مبتنی بر ... مشاهده کامل
حملات Access-Driven، گروهی از حملات مبتنی بر حافظه‌ی نهان محسوب می‌شوند که به واسطه‌ی توانایی مهاجم در پاک‌کردن و یا فراخوانی اطلاعات حافظه‌ی نهان، نسبت به دیگر حملات مبتنی بر این ابزار، از نمونه‌های اندازه‌گیری کم‌تری جهت استخراج مقادیر حساس کلید استفاده می‌نمایند. پیش‌نیاز اجرای فراخوانی و یا پاک‌کردن اطلاعات حافظه‌ی نهان در این دسته از حملات، آگاهی مهاجم از آفست‌های آدرس این اطلاعات در کتابخانه‌های مربوط به سیستم رمز‌نگاری می‌باشد. یکی از راهکارهای مقابله، جهت جلوگیری از نتیجه‌بخش بودن این دسته از حملات، جلوگیری از دسترسی مهاجم به آفست‌های مذکور است. این مقاله، جهت پاسخ به چالش مذکور، برای اولین بار اقدام به بررسی و پیاده‌سازی یک حمله‌ی Access-Driven جدید بر روی پردازنده‌ی اینتل مجری سیستم رمز‌نگاری AES ، بدون استفاده از آفست‌ آدرس‌های اطلاعات درون حافظه‌ی نهان می‌نماید. عدم مشاهده کامل
حملات Access-Driven، گروهی از حملات مبتنی بر حافظه‌ی نهان محسوب می‌شوند که به واسطه‌ی توانایی مهاجم در پاک‌کردن و یا فراخوانی اطلاعات حافظه‌ی نهان، نسبت به دیگر حملات مبتنی بر ... مشاهده کامل
خرید مقاله
خوشه بندي فازي چند هسته اي رفتار مشتريان بانکي علی اصغر سلامتخواه مهربانی
سیدامید آذرکسب
بیست و چهارمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
در کاربرد واقعي ممکن است خوشه ها داراي همپوشاني باشند. يک راه حل منطقي براي لحاظ کردن همپوشاني خوشه ها انتساب مجموعه اي از درجه عضويت به هر داده است. ... مشاهده کامل
در کاربرد واقعي ممکن است خوشه ها داراي همپوشاني باشند. يک راه حل منطقي براي لحاظ کردن همپوشاني خوشه ها انتساب مجموعه اي از درجه عضويت به هر داده است. توانايي منطق فازي در برخورد با داده هاي نويز دار و داده هاي پرت و تشخيص آسان داده هاي مبهم را مي توان از ديگر دلايل توجه اين مقاله به منطق فازي دانست. رويکرد روش پيشنهادي، مبتني بر معماري يادگيري چند هسته اي مي باشد. علاوه بر اين، روش پيشنهادي با تنظيم خودکار وزن هسته ها در يک چارچوب بهينه سازي از گزند مسائلي مانند هسته هاي ناکارآمد يا ويژگي هاي نامرتبط در امان مي ماند. معماري مدل پيشنهادي متشکل از شش مؤلفه اصلي فراهم کننده داده ها، پيش پردازنده، تحليل گر، پاسخ ده، ارزياب، مدير و کنترل کننده مرکزي مي باشد. به منظور ارزيابي کارايي روش پيشنهادي سه آزمايش انجام شده است. در ادامه با تغيير در مجموعه هسته ها و همچنين تغيير در فاکتورهاي خوشه بندي بهبودي بر روش پيشنهادي ارائه مي گردد. نتايج بررسي ها نشان مي دهد که خوشه هاي ايجاد شده توسط روش پيشنهادي بهبود يافته همپوشاني کمتري نسبت به روش پيشنهادي دارند. دقت خوب خوشه ها و همچنين کمتر شدن تعداد اعضاي هر خوشه باعث صرف جويي در هدر رفت منابع بانک در هنگام تخصيص منابع به مشتريان برگزيده مي شود. عدم مشاهده کامل
در کاربرد واقعي ممکن است خوشه ها داراي همپوشاني باشند. يک راه حل منطقي براي لحاظ کردن همپوشاني خوشه ها انتساب مجموعه اي از درجه عضويت به هر داده است. ... مشاهده کامل
خرید مقاله
ارائه يک روش جايابي به منظور تسهيل کشف تروآهاي سخت ‌افزاري میلاد شربتی
قباد زرین چیان
مرتضی صاحب الزمانی
بیست و چهارمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
از مسائل چالش برانگيز در چند سال اخير براي طراحان سخت افزار، مقابله با تروآهاي سخت افزاري است. عامل اصلي بروز اين مشکل، جدايي مراحل طراحي تراشه‌ها از فرايند ساخت ... مشاهده کامل
از مسائل چالش برانگيز در چند سال اخير براي طراحان سخت افزار، مقابله با تروآهاي سخت افزاري است. عامل اصلي بروز اين مشکل، جدايي مراحل طراحي تراشه‌ها از فرايند ساخت است. به واسطه طراحي هوشمندانه تروآها در مدار، کشف آن‌ها از طريق روش‌هاي معمول آزمون ديجيتال تراشه بسيار مشکل است و غالباً از روش‌هاي تحليل مشخصات جانبي مدار استفاده مي‌شود. گره‌هاي با سطح فعاليت کم به دليل اثرات کمي که بر روي مشخصه‌هاي تراشه مي‌گذارند، نقاط مناسبي براي تعبيه تروآ هستند. از طرفي، در تکنولوژي‌هاي جديد، اندازه طول اتصالات تأثير قابل توجهي بر روي اثرات جانبي مدار دارد. ايده اين پژوهش نيز بر پايه دو بحث مطرح شده شکل گرفته، بدين صورت که با در نظر گرفتن گره‌هاي کم فعاليت، جايابي طرح را مي‌توان به گونه‌اي تغيير داد تا مهاجم هنگامي که قصد تعبيه تروآ دارد و از اين گره‌ها خروجي مي‌گيرد، اثر آن بر روي اثرات جانبي قابل ردگيري باشد. نتايج به دست آمده نشان مي‌دهد با تحميل مقدار کمي هزينه به تراشه مي‌توان احتمال کشف تروآهاي سخت افزاري و قابليت اعتماد تراشه را افزايش داد، ضمن آنکه خنثي سازي تغييرات به وجود آمده از سمت مهاجم بسيار دشوار خواهد شد. عدم مشاهده کامل
از مسائل چالش برانگيز در چند سال اخير براي طراحان سخت افزار، مقابله با تروآهاي سخت افزاري است. عامل اصلي بروز اين مشکل، جدايي مراحل طراحي تراشه‌ها از فرايند ساخت ... مشاهده کامل
خرید مقاله
طراحي و بهينه سازي حسگر اندازه گيري تمام ديجيتال تغييرات فرآيند ساخت و سالمندي زهرا خجسته
حسین کریمیان علی داش
بیست و چهارمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
با کوچک‌سازي اندازه‌ي ترانزيستورهاي CMOS و پيدايش تکنولوژي‌هاي ميکرومتري، تغييرات فرآيند ساخت به‌عنوان يک عامل تاثير گذار بر بازده ساخت، عدم تطابق در مدار و محدوديت‌هاي کارايي مورد ... مشاهده کامل
با کوچک‌سازي اندازه‌ي ترانزيستورهاي CMOS و پيدايش تکنولوژي‌هاي ميکرومتري، تغييرات فرآيند ساخت به‌عنوان يک عامل تاثير گذار بر بازده ساخت، عدم تطابق در مدار و محدوديت‌هاي کارايي مورد توجه طراحان قرار گرفته است. از طرفي کاهش کارايي ترانزيستورها با افزايش زمانِ کارکرد آن‌ها، يکي ديگر از معيارهاي تغييرپذيري است. يکي از معروف‌ترين سازوکارهاي تنزل ولتاژ آستانه در ترانزيستورها ناپايداري حاصل از دما و باياس است که به‌عنوان مهم‌ترين پديده در سالمندي مدار شناخته ‌مي‌شود. براي مقابله با اين دو چالش رويکردهاي انطباقي در مرحله پس از ساخت نيازمند معماري نظارت کننده براي نمونه برداري و اندازه‌گيري از PV و BTI هستند. در اين مقاله براساس وابستگي بين تاخير و ولتاژ آستانه ترانزيستورهاي MOS دو معماري اندازه‌گيري و نظارت بر سالمندي و تغييرات فرآيند ساخت براي تکنولوژي nm32 با شبيه‌سازي دقيق ارائه مي‌شود که تمام ديجيتال بوده و به تجهيزات بيرون از تراشه نيازمند نيست. با اندازه‌گيري تاخير در راستاي يک زنجيره از ترانزيستورهاي گذر در دو حسگر مجزا براي nMOS ها و pMOS ها و با تکيه بر مفهوم «تقويت تغييرات» اثرات نوسان فرآيند ساخت و سالمندي تحت بررسي قرار مي‌گيرند. عدم مشاهده کامل
با کوچک‌سازي اندازه‌ي ترانزيستورهاي CMOS و پيدايش تکنولوژي‌هاي ميکرومتري، تغييرات فرآيند ساخت به‌عنوان يک عامل تاثير گذار بر بازده ساخت، عدم تطابق در مدار و محدوديت‌هاي کارايي مورد ... مشاهده کامل
خرید مقاله
بهبود تعامل‌پذیری سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان متعامل با سیستم‌های فوق مقیاس وسیع، با استفاده از طبقه‌بندی آنتولوژیک اسناد صالح راد
اسلام نظامی
بیست و چهارمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
مفهوم جهانی شدن برای سازمان‌ها به معنای اجبار در ایجاد قابلیت‌ها و توانایی‌هایی به منظور تسهیل تبادلات اطلاعاتی (تعامل) و امکان ارتباط با سازمان‌های دیگر به منظور دریافت و ... مشاهده کامل
مفهوم جهانی شدن برای سازمان‌ها به معنای اجبار در ایجاد قابلیت‌ها و توانایی‌هایی به منظور تسهیل تبادلات اطلاعاتی (تعامل) و امکان ارتباط با سازمان‌های دیگر به منظور دریافت و ارسال داده‌هایی است که در محیط به شدت رقابتی امروز، حیات کسب و کار وابسته به آن است. با قطعیت می‌توان گفت کمتر سازمانی وجود دارد که در محیط تجارت (ملّی یا جهانی) حاضر باشد و جزیی از یک سیستم فوق مقیاس وسیع نباشد. به همین ترتیب، سیستم فوق مقیاس وسیع، شبکه‌ای از سیستم‌های اطلاعاتی متعامل است که از طرف سازمان‌ها با یکدیگر ارتباط داشته و به تبادل اطلاعات می‌پردازند. سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان نیز به عنوان یک سیستم اطلاعاتی مستقر در سازمان، برای برآوردن اهداف سازمان و ایجاد مزیّت رقابتی به دریافت و ارسال داده‌ها به سیستم‌های اطلاعاتی درون سازمان (یکپارچگی) و بیرون سازمان (تعامل) نیاز دارد. در این مقاله، با توجه به فراگیری اجرای مدل‌های بلوغ تعامل‌پذیری در سیستم‌های فوق مقیاس وسیع، با شناسایی مفاهیم آنتولوژیک اسناد مدل بلوغ تعامل‌ پذیری سیستم‌های فوق مقیاس وسیع و مدل‌های ارزیابی پذیرش و انتخاب سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان، ارتباط بین مفاهیم دامنه، سطح بالا و فوق دامنه برقرار (is-a) و با طبقه‌بندی مفاهیم، ضمن راستی آزمایی آماری شباهت بین اسناد با استفاده از تابع ضریب Dice، به منظور بهبود تعامل‌پذیری سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان با سیستم‌های فوق مقیاس وسیع متعامل، دو روش در بخش کاربست‌پذیری تحقیق ارائه شده است. روش اول شامل 6 گام مبتنی بر طبقه‌بندی آنتولوژیکال مفاهیم برای انتخاب مدل «ارزیابی آمادگی پذیرش» و «انتخاب» مناسب و روش دوم شامل 11 گام مبتنی بر انطباق اسنادی برای «استقرار» سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان است. پیاده‌سازی روش‌های ارائه شده در این تحقیق توسط تیم‌های ارزیاب، پیاده‌ساز و توسعه‌دهنده سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان، می‌تواند از طریق بهبود تعامل‌پذیری و عوامل حیاتی موفقیت پروژه مانند افزایش ضریب دقت و کاهش زمان و هزینه اجرای پروژه و همچنین بهبود ویژگی‌های کیفی قابلیت اصلاح‌پذیری، قابلیت تغییرپذیری و قابلیت مقیاس‌پذیری و افزایش عمر سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان منجر به افزایش ضریب موفقیت پروژه‌های سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان شود. عدم مشاهده کامل
مفهوم جهانی شدن برای سازمان‌ها به معنای اجبار در ایجاد قابلیت‌ها و توانایی‌هایی به منظور تسهیل تبادلات اطلاعاتی (تعامل) و امکان ارتباط با سازمان‌های دیگر به منظور دریافت و ... مشاهده کامل
خرید مقاله
رسم m مسير ساده مجزا از مجموعه نقاط درون چندضلعي ساده در فضاي دوبعدي عبداله سپه‌وند
محمدرضا رزازی
بیست و چهارمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
پيدا کردن مسير ساده از مجموعه نقاط داده شده درون چندضلعي اولين بار توسط چنگ و همکارانش مطرح شد. اين مسئله مي‌تواند در مسيريابي حرکت ربات‌ها، توليد چندضلعي‌هاي تصادفي، طراحي ... مشاهده کامل
پيدا کردن مسير ساده از مجموعه نقاط داده شده درون چندضلعي اولين بار توسط چنگ و همکارانش مطرح شد. اين مسئله مي‌تواند در مسيريابي حرکت ربات‌ها، توليد چندضلعي‌هاي تصادفي، طراحي مدارهاي VLSI و غيره کاربرد داشته باشد. در اين مقاله اثبات مي‌کنيم که رسم m زنجيره ساده با طول‌هاي متفاوت داده شده از يک مجموعه نقطه درون يک چندضلعي ساده به‌طوري‌که تمام نقاط را پوشش دهند و زنجيره‌هاي رسم شده باهم تقاطع نداشته باشند ان پي-کامل است. براي اثبات ان پي-کامل بودن اين مسئله، از مسئله «3-پارتيشن» که خود يک مسئله ان پي-کامل است استفاده مي‌کنيم و آن را به مسئله مطرح‌شده کاهش مي‌دهيم. در پايان نيز اثبات مي‌کنيم که رسم يک دورهميلتوني از نقاط درون چندضلعي ساده که لزوماً ساده نيست ان پي- کامل مي‌باشد. عدم مشاهده کامل
پيدا کردن مسير ساده از مجموعه نقاط داده شده درون چندضلعي اولين بار توسط چنگ و همکارانش مطرح شد. اين مسئله مي‌تواند در مسيريابي حرکت ربات‌ها، توليد چندضلعي‌هاي تصادفي، طراحي ... مشاهده کامل
خرید مقاله
بيشينه‌سازي تاثير در مدل آبشاري مستقل در شرايط هزينه ناهمگون عیسی انامرادنژاد
محمدامین فضلی
بیست و چهارمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
با گسترش شبکه‌هاي اجتماعي آنلاين و اثرات استفاده از آن در زندگي روزمره مردم، تبليغات از طريق اين رسانه‌هاي جديد در حال گسترش است. يکي از سوالات مطرح در تحليل ... مشاهده کامل
با گسترش شبکه‌هاي اجتماعي آنلاين و اثرات استفاده از آن در زندگي روزمره مردم، تبليغات از طريق اين رسانه‌هاي جديد در حال گسترش است. يکي از سوالات مطرح در تحليل شبکه‌هاي اجتماعي، مدل‌سازي گسترش اطلاعات و بررسي بيشينه‌سازي تاثير در ميان کاربران است. در اکثر مقالات پيشين انجام گرفته در زمينه بيشينه‌سازي تاثير در شبکه‌هاي اجتماعي، هزينه انتخاب يک کاربر به عنوان راس اوليه انتشار اثر (فارغ از ويژگي‌هاي ناهمگون کاربران همچون تعداد دوستان و يا دنبال‌کننده ) همواره يکسان تلقي شده است که اين فرض، در شبکه‌هاي اجتماعي که افراد قادر به تعيين هزينه و يا رد يک درخواست هستند، چندان منطقي نيست. در اين مقاله قصد داريم تا بيشينه‌سازي تاثير در مدل آبشاري مستقل (Independent Cascade) در شبکه‌هاي اجتماعي را در شرايطي که هزينه انتخاب راس‌هاي اوليه ناهمگون باشد، بررسي و مدل‌سازي کنيم. همچنين با انتخاب راس‌هاي اوليه با استفاده از پنج رويکرد مختلف، نحوه گسترش اثر را براي سه نوع شبکه مختلف (تصادفي، Small-World و Scale-free) نمايش داده و رويکرد صحيح انتخاب کاربران اوليه را براي بيشينه‌سازي اثرگذاري در اين شرايط روشن نماييم. عدم مشاهده کامل
با گسترش شبکه‌هاي اجتماعي آنلاين و اثرات استفاده از آن در زندگي روزمره مردم، تبليغات از طريق اين رسانه‌هاي جديد در حال گسترش است. يکي از سوالات مطرح در تحليل ... مشاهده کامل
خرید مقاله
طراحي حسگرتصوير هوشمند جهت پياده‌سازي سخت‌افزاري فيلترهاي پردازش تصاوير مناسب براي کاربردهاي اينترنت اشيا علیرضا قمی
حسین کریمیان
بیست و چهارمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
در اين مقاله يک ساختار سخت‌افزاري نو براي سيستم‌هاي پردازش تصاوير هوشمند ارائه مي‌شود. با روش پيشنهادي بدون نياز به پردازشگر بيروني مي‌توان انواع فيلترهاي پردازش تصاوير را در ... مشاهده کامل
در اين مقاله يک ساختار سخت‌افزاري نو براي سيستم‌هاي پردازش تصاوير هوشمند ارائه مي‌شود. با روش پيشنهادي بدون نياز به پردازشگر بيروني مي‌توان انواع فيلترهاي پردازش تصاوير را در کنار حسگر تصوير هوشمند و بدون تغيير در ساختار و تقارن پيکسل‌هاي حسگر تصوير پياده‌سازي کرد. به منظور حفظ حداکثري پارامتر ضريب فضاي موثر، در داخل حسگر تصوير تغييراتي داده نمي‌شود بلکه مدارات فيلترهاي پردازشي و پنجره‌هاي تصوير بر روي تراشه حسگر ولي در بيرون از ناحيه حساس به نور قرار داده مي‌شوند. در ساختار پيشنهادي علاوه بر مدار بازخواني، 8 فيلتر از پرکاربردترين فيلترهاي مورد استفاده در پردازش تصوير طراحي و پياده‌سازي شده است. نتايج طراحي و شبي‌سازي نشان مي‌دهد که علاوه بر عملکرد صحيح در تصويربرداري، آرايه‌اي از پيکسل‌ها با ابعاد 64×64، توان مصرفي سيستم پيشنهادي، معادل با 64 ميلي‌وات است. همچنين ضريب فضاي موثر برابر با بيشترين مقدار مي‌باشد، اين در حاليست كه در حسگرهاي تصوير مشابه، در کنار عدم تقارن تعداد فيلترهاي پردازش تصاوير محدود و قابليت افزودن فيلترهاي ديگر به دليل انتخاب ساختار طراحي آنالوگ وجود نداشت. طرح و الگوريتم پيشنهادي محدوديتي در ابعاد حسگر تصوير ندارد و به دليل طراحي ديجيتالي قابليت پياده‌سازي انواع فيلترهاي پردازشي را در سريع‌ترين زمان و بدون طراحي‌هاي پيچيده مجدد دارا مي‌باشد. عدم مشاهده کامل
در اين مقاله يک ساختار سخت‌افزاري نو براي سيستم‌هاي پردازش تصاوير هوشمند ارائه مي‌شود. با روش پيشنهادي بدون نياز به پردازشگر بيروني مي‌توان انواع فيلترهاي پردازش تصاوير را در ... مشاهده کامل
خرید مقاله
يک پروتکل دوطرفه امن براي يافتن اشتراک بين دو پوسته محدب امیراحمد چپ نویس
بابک صادقیان
بیست و چهارمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
تشخيص اشتراک بين حجم‌هاي سه‌بعدي، کاربردهاي مختلفي در گرافيک‌هاي کامپيوتري، بازي‌سازي، صنعت ربات و همچنين صنايع نظامي دارد. در برخي از جنبه‌ها، موجوديت‌ها نمي‌خواهند اطلاعات حساس مربوط به خودشان که ... مشاهده کامل
تشخيص اشتراک بين حجم‌هاي سه‌بعدي، کاربردهاي مختلفي در گرافيک‌هاي کامپيوتري، بازي‌سازي، صنعت ربات و همچنين صنايع نظامي دارد. در برخي از جنبه‌ها، موجوديت‌ها نمي‌خواهند اطلاعات حساس مربوط به خودشان که شامل موقعيت مکاني آن‌ها مي‌باشد، افشا شود. در اين مقاله، يک پروتکل دوطرفه امن، براي تشخيص وجود و يا عدم وجود اشتراک در بين موجوديت‌ها ارائه مي‌کنيم. پروتکل ارائه‌شده در اين مقاله امکان تشخيص اشتراک براي فضاي سه‌بعدي را در هندسه محاسباتي فراهم مي‌کند. براي تشخيص جدايي و يا اشتراک دو فضا، رويکردمان استفاده از وجود يک صفحه عبورکننده بين دو فضا مي‌باشد. بدين منظور، ابتدا پروتکل‌ براي تعيين وجود صفحه عبورکننده ارائه مي‌کنيم. در رويکرد ارائه‌شده در اين مقاله، از تفريق مينکاوسکي براي کاهش مسئله دو فضا به يک فضا استفاده کرده و سپس مجموعه مجزاکننده به دست آورده مي‌شود و با توجه به شمول نقطه مرکز، جدايي دو شکل تشخيص داده مي‌شوند. سپس پروتکل ارائه‌شده را با اصلاح روش محاسبه مجزاکننده به‌صورت حافظ حريم خصوصي و تغيير در روش محاسبه تفريق مينکاوسکي، امن مي‌کنيم. پروتکل مطرح‌شده براي هر نوع شکل سه‌بعدي محدب قابل استفاده است. آزمايش‌هاي انجام‌شده براي اين پروتکل قادر است تا براي اشکال هندسي مانند هرم، مکعب مستطيل، پروتکل امن براي يافتن اشتراک بين دو پوسته محدب را به صورت موفق حاصل نمايد. عدم مشاهده کامل
تشخيص اشتراک بين حجم‌هاي سه‌بعدي، کاربردهاي مختلفي در گرافيک‌هاي کامپيوتري، بازي‌سازي، صنعت ربات و همچنين صنايع نظامي دارد. در برخي از جنبه‌ها، موجوديت‌ها نمي‌خواهند اطلاعات حساس مربوط به خودشان که ... مشاهده کامل
خرید مقاله
بررسي عملکرد شرکت‌هاي حمل‌ونقل در رشته بيمه مسئوليت متصديان حمل و نقل داخلي سیدمسعود ولی‌نیا
محسن مشکی
رزیتا ولی نیا
بیست و چهارمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
بيمه‌ي مسئوليت متصديان حمل‌ونقل داخلي بخش مهمي از رشته‌ي بيمه مسئوليت است که همه خسارت وارده به کالاهايي که توسط متصديان حمل‌ونقل در سطح کشور جابجا مي‌شوند را تحت پوشش ... مشاهده کامل
بيمه‌ي مسئوليت متصديان حمل‌ونقل داخلي بخش مهمي از رشته‌ي بيمه مسئوليت است که همه خسارت وارده به کالاهايي که توسط متصديان حمل‌ونقل در سطح کشور جابجا مي‌شوند را تحت پوشش خود قرار مي‌دهد. اشخاص حقيقي و حقوقي مختلف در اين حوزه نقش‌آفريني مي‌کنند که شامل ستادها، شعبه‌ها، نمايندگان و دفترهاي بيمه، شرکت‌هاي باربري، رانندگان و صاحبان کالا هستند. از ديد شرکت‌هاي بيمه يک شرکت باربري با پارامترهاي عملکردي مختلفي قابل ارزيابي است که برخي از آنها پارامترهاي منفي به حساب مي‌آيند. پارامترهاي عملکردي منفي از جمله ابطال‌هاي غيرطبيعي، عدم شفافيت در ثبت درست حق بيمه دريافتي از بيمه شونده، ثبت غير معمول حق بيمه صفر و ... وجود دارد. اين مقاله، به بررسي عوامل موثر بر پارامترهاي عملکردي منفي شرکت‌هاي باربري با بهره‌گيري از ابزارهاي داده‌کاوي مي‌پردازد. اين پژوهش مي‌تواند به شرکت‌هاي بيمه براي نظارت بر سو رفتارهاي شرکت‌هاي حمل‌ونقل همکار کمک کند. در بخش نتايج تجربي، با استفاده از الگوريتم استخراج قوانين تداعي سه دسته قانون از عملکرد شرکت هاي باربري داخلي استخراج شده است. اين سه دسته قانون عوامل موثر بر سه پارامتر عملکردي منفي نرخ ابطال بالا، حق بيمه ناچيز و دريافتي اضافه از مشتري را نشان مي‌دهند. عدم مشاهده کامل
بيمه‌ي مسئوليت متصديان حمل‌ونقل داخلي بخش مهمي از رشته‌ي بيمه مسئوليت است که همه خسارت وارده به کالاهايي که توسط متصديان حمل‌ونقل در سطح کشور جابجا مي‌شوند را تحت پوشش ... مشاهده کامل
خرید مقاله
کنفرانس‌ها و رخدادها

عضویت در انجمن کامپیوتر ایران
جستجوی مقالات