فا   |   En
ورود به سایت
عنوان مقاله نویسنده (ها) مربوط به کنفرانس چکیده
ارائه يک پروتکل جمع‌آوري اطلاعات ترافيکي در نواحي شهري مبتني بر سنجش جمعي خودرويي سمیه مدنی
صالح یوسفی
رییوار کریمی
بیست و چهارمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
تخمين ترافيک جاده‌اي در نواحي شهري، به دليل وابستگي به زيرساخت‌هايي مانند دوربين و حلقه شناساگرها اغلب پرهزينه هستند. سنجش جمعي خودرويي يک راه‌حل در حال ظهور براي جمع‌آوري داده‌ها ... مشاهده کامل
تخمين ترافيک جاده‌اي در نواحي شهري، به دليل وابستگي به زيرساخت‌هايي مانند دوربين و حلقه شناساگرها اغلب پرهزينه هستند. سنجش جمعي خودرويي يک راه‌حل در حال ظهور براي جمع‌آوري داده‌ها از خودروهاي هوشمند است. در برنامه‌هاي کاربردي سنجش جمعي خودرويي، مقدار زيادي داده‌هاي ترافيکي بين خودروها جمع‌‌آوري‌شده و سپس روي شبکه‌ي LTE ارسال مي‌شود که اين عمل منجر به افزايش بار شبکه‌هاي LTE شده است. در اين مقاله استفاده‌ي مشترک از ارتباطات شبکه‌ي سلولي LTE و ارتباطات DSRC شبکه‌ي اقتضايي خودرويي به‌عنوان راه‌حلي براي حل اين مسئله در نظر گرفته‌شده است. بدين منظور يک روش خوشه‌بندي براي جمع‌آوري داده‌هاي سنجش جمعي خودرويي، به‌منظور بارگذاري اين داده‌ها روي شبکه‌ي LTE ارائه‌شده است. پروتکل پيشنهادي شامل يک پروتکل جمع‌آوري داده‌هاي FCD است که به‌طور کامل توزيع‌شده است، در اين پروتکل داده‌هاي FCD به‌صورت دوره‌اي توسط زيرمجموعه‌اي از خودروها تحت عنوان گره نماينده جمع‌آوري مي‌شود و با يک روش مناسب توسط اين گره‌ها تجميع شده و پس‌ازآن به شبکه‌ي LTE ارسال مي‌شود. دستاوردهاي حاصل از پروتکل پيشنهادي، کاهش هزينه‌ي جمع‌آوري داده، کاهش استفاده از پهناي باند، کاهش انتقال‌هاي انجام‌شده بر روي شبکه‌ي LTE و کاهش تعداد کانال‌هاي LTE مورداستفاده در زمان بارگذاري داده‌ها است. عدم مشاهده کامل
تخمين ترافيک جاده‌اي در نواحي شهري، به دليل وابستگي به زيرساخت‌هايي مانند دوربين و حلقه شناساگرها اغلب پرهزينه هستند. سنجش جمعي خودرويي يک راه‌حل در حال ظهور براي جمع‌آوري داده‌ها ... مشاهده کامل
خرید مقاله
تشخيص برخط رويداد در وب‌سايت‌هاي خبري با استفاده از گراف هم‌رخدادي عبارات الهام رسولی
سجاد ظریف زاده
امیر جهانگرد‌ رفسنجانی
بیست و چهارمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
با توجه به افزايش لحظه‌اي حجم اطلاعات منتشر شده در اينترنت، يکي از داغ‌ترين موضوعات، تشخيص سريع وقوع يک رويداد از اين اطلاعات مي‌باشد. تشخيص رويداد به دو دسته‌ي گذشته‌نگر ... مشاهده کامل
با توجه به افزايش لحظه‌اي حجم اطلاعات منتشر شده در اينترنت، يکي از داغ‌ترين موضوعات، تشخيص سريع وقوع يک رويداد از اين اطلاعات مي‌باشد. تشخيص رويداد به دو دسته‌ي گذشته‌نگر و برخط تقسيم مي‌شود که هدف اولي، يافتن رويدادها در مجموعه‌اي از اسناد از پيش جمع‌آوري شده است، درحاليکه دومي بر شناسايي رويدادهاي جديد در جريان‌هاي خبري برخط تمرکز دارد. در اين مقاله، روشي مبتني بر گراف عبارات براي تشخيص برخط رويداد در وب‌سايت‌هاي خبري ارائه شده است. روش پيشنهادي، گرافي از عبارات انفجاري ايجاد مي‌کند که اين گراف براساس هم‌رخدادي عبارات موجود در اسناد تشکيل مي‌شود. در اين روش، ويژگي‌هاي جديدي شامل کليک‌هاي کاربران بر اسناد و فراواني وزن‌دار عبارات موجود در اسناد از دادگان استخراج مي‌شوند. سپس با به کارگيري اين ويژگي‌ها در وزن‌دهي گراف و پس از آن اجراي الگوريتم تشخيص جامعه به‎روي گراف، خوشه‌هاي عبارات توصيف کننده‌ي هر رويداد شناسايي مي‌شوند. نتايج نشان مي‌دهد که روش پيشنهادي از نظر دقت و فراخواني در مقايسه با روش‌هاي گذشته پيشرفت چشمگيري (براي مثال، نزديک به پنج برابر بهبود از نظر معيار دقت) داشته است. عدم مشاهده کامل
با توجه به افزايش لحظه‌اي حجم اطلاعات منتشر شده در اينترنت، يکي از داغ‌ترين موضوعات، تشخيص سريع وقوع يک رويداد از اين اطلاعات مي‌باشد. تشخيص رويداد به دو دسته‌ي گذشته‌نگر ... مشاهده کامل
خرید مقاله
بهبود بازشناسي ارقام مجزاي فارسي در تلفن همراه برمبناي کاهش خطاي دسته‌بندي در سطح قاب شيما طبيبيان
بیست و چهارمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
امروزه با پيشرفت تکنولوژي و ظهور روش‌هاي نوين بازشناسي گفتار، استفاده از گفتار براي تعامل با ماشين و انجام امور روزانه بيش از پيش مرسوم شده است. تعداد زيادي از ... مشاهده کامل
امروزه با پيشرفت تکنولوژي و ظهور روش‌هاي نوين بازشناسي گفتار، استفاده از گفتار براي تعامل با ماشين و انجام امور روزانه بيش از پيش مرسوم شده است. تعداد زيادي از امور روزانه مانند تراکنش‌هاي بانکي، پرداخت قبوض و سيستم‌هاي خدمات‌رساني با ارقام در ارتباط هستند. از سوي ديگر اکثر اين امور با استفاده از گوشي‌هاي تلفن همراه صورت مي‌پذيرد. در اين مقاله، دو رويکرد مبتني بر شبکه باور عميق و ماشين بردار پشتيبان به منظور بازشناسي اعداد تک رقمي فارسي در تلفن همراه ارائه و ارزيابي شده‌اند. به منظور بهبود بازشناسي ارقام فارسي در دسته‌بندهاي مبتني بر قاب (ماشين بردار پشتيبان و شبکه باور عميق)، استخراج نتايج در سطح کلمه از نتايجِ در سطح قاب و اصلاح مرزبندي نواحي سکوت و گفتار الگوريتمي ارائه شده است که با بهره گيري از قوانين ساده، خطاي در سطح قاب را به طور قابل توجهي کاهش مي‌دهد. براي ارزيابي روش‌هاي پياده‌سازي شده يک مجموعه دادگان از ارقام مجزاي فارسي مبتني بر تلفن همراه جمع‌آوري و برچسب‌گذاري شده است. آموزش و آزمون دسته‌بندهاي در سطح قاب کاملا مستقل از گوينده و در دو حالت (با استفاده از ويژگي‌هاي حساس و غير حساس به محتوا) انجام شده است. نتايج ارزيابي‌ها بر روي دادگان مذکور حاکي از عملکرد قابل توجه دسته‌بندهاي در سطح قاب در حالت حساس به محتوا در مقايسه با حالت غير حساس به محتوا (حدود 5% بهبود دقت) و تاثير چشمگير الگوريتم کاهش خطاي در سطح قاب (حدود 10% بهبود دقت) مي‌باشد. عدم مشاهده کامل
امروزه با پيشرفت تکنولوژي و ظهور روش‌هاي نوين بازشناسي گفتار، استفاده از گفتار براي تعامل با ماشين و انجام امور روزانه بيش از پيش مرسوم شده است. تعداد زيادي از ... مشاهده کامل
خرید مقاله
تعيين سنجمان براي کلمات و عبارات فارسي با استفاده از يادگيري عميق امید حاجی پور
سعیده سادات سدیدپور
محمدعلی کیوان راد
بیست و چهارمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
تجزيه و تحليل نظرات کاربران، يک حوزه فعال در پردازش زبان طبيعي مي‌باشد که هدف آن، شناسايي، استخراج و سازماندهي نظرات متون توليد شده توسط کاربر مي‌باشد. در طول دو ... مشاهده کامل
تجزيه و تحليل نظرات کاربران، يک حوزه فعال در پردازش زبان طبيعي مي‌باشد که هدف آن، شناسايي، استخراج و سازماندهي نظرات متون توليد شده توسط کاربر مي‌باشد. در طول دو دهه گذشته، بسياري از مطالعات در اين حوزه، از روش‌هاي يادگيري ماشين براي حل وظايف تجزيه و تحليل نظرات ديدگاه‌هاي مختلف بهره برده‌اند. از آنجايي که امروزه روش‌هاي يادگيري عميق به عنوان مدل‌هاي محاسباتي قدرتمند، قادر به تفسير و درک معنايي متن و داده‌ها مي‌باشند، در اين مقاله روشي براي تعيين سنجمان کلمات و عبارات فارسي با استفاده از يادگيري عميق و ميدان‌هاي تصادفي شرطي (CRF) پيشنهاد شده است. در واقع به اين علت که کلمات و عبارات مي‌توانند در متن‌ها و بافتارهاي مختلف داراي سنجمان‌هايي متفاوتي باشند، هدف اين مقاله دادن بار معنايي به آن‌ها بوده و سيستم قادر به تشخيص سنجمان‌هاي مختلف آن‌ها مي‌باشد. به دليل اينکه سنجمان کلمات و عبارات مجاور بر روي يکديگر اثر مي‌گذارد، نتيجه CRF در روش پيشنهادي بهتر از softmax مي‌باشد. عدم مشاهده کامل
تجزيه و تحليل نظرات کاربران، يک حوزه فعال در پردازش زبان طبيعي مي‌باشد که هدف آن، شناسايي، استخراج و سازماندهي نظرات متون توليد شده توسط کاربر مي‌باشد. در طول دو ... مشاهده کامل
خرید مقاله
بهبود کنترل خطا در شبکه هاي حسگر بيسيم چندرسانه‌اي پریسا دانشمند
سیداکبر مصطفوی
کیارش ميزانيان
بیست و چهارمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
شبکه‌هاي حسگر بي‌سيم چندرسانه‌اي (WMSN) با چالش‌هاي خاص خود از جمله نياز به پهناي باند بالا، روشهاي فشرده‌سازي متنوع، تأمين کيفيت سرويس و محدوديت منابع در دسترس روبرو هستند. در ... مشاهده کامل
شبکه‌هاي حسگر بي‌سيم چندرسانه‌اي (WMSN) با چالش‌هاي خاص خود از جمله نياز به پهناي باند بالا، روشهاي فشرده‌سازي متنوع، تأمين کيفيت سرويس و محدوديت منابع در دسترس روبرو هستند. در اين شبکه‌ها، انتقال محتواي چندرسانه‌اي فشرده روي کانال‌هاي بي‌سيم مستعد خطا، احتمال بروز خطا را به شدت افزايش مي‌دهد. از سوي ديگر به دليل محدوديت پهناي باند کانال بي‌سيم و انرژي گره‌هاي حسگر، نمي‌توان به شکل دلخواه، حجم داده ارسالي را با داده‌هاي افزونه براي تشخيص و تصحيح خطا افزايش داد. از اين رو، کنترل خطا در WMSN از جمله مسائل چالش‌برانگيز و موضوع تحقيقات گسترده‌اي بوده است.مکانيزم‌هاي کنترل خطاي لايه‌اي به دليل محدوديت دسترسي به اطلاعات ساير لايه‌ها، عملکرد مناسبي در اين شبکه‌ها ندارند. در مقابل، مکانيزم‌هاي کنترل خطاي بين لايه‌اي موجود عليرغم بهبود کنترل خطا، محدوديت‌هاي ازدحام شبکه و مصرف انرژي را لحاظ نمي‌کنند. در اين مقاله يک روش کنترل خطاي بين لايه‌اي بهبوديافته پيشنهاد مي‌شود که با بهره‌گيري از اطلاعات بين لايه‌اي و در نظر گرفتن ترافيک و محدوديت‌هاي WMSN، به شکل پويا ميزان افزونگي در داده‌هاي کنترلي را تنظيم مي‌کند. نتايج شبيه‌سازي‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد که روش پيشنهادي، انرژي مصرفي را کاهش داده و در عين حال کيفيت ويديوي دريافتي را در سطح قابل قبولي حفظ نموده است. عدم مشاهده کامل
شبکه‌هاي حسگر بي‌سيم چندرسانه‌اي (WMSN) با چالش‌هاي خاص خود از جمله نياز به پهناي باند بالا، روشهاي فشرده‌سازي متنوع، تأمين کيفيت سرويس و محدوديت منابع در دسترس روبرو هستند. در ... مشاهده کامل
خرید مقاله
کشف ساختار داده، ارائه کرنلي جديد براي ماشين بردار پشتيبان شهرام استکي
احمدرضا نقش نيلچي
محمدسعید احسانی
بیست و چهارمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
برازش منحني يكي از مسايل پركاربرد در يادگيري ماشين است. كشف ساختار زيربنايي داده‌ها براي داشتن يك برازش با دقت قابل قبول امري ضروري است. در اين مقاله برازش منحني ... مشاهده کامل
برازش منحني يكي از مسايل پركاربرد در يادگيري ماشين است. كشف ساختار زيربنايي داده‌ها براي داشتن يك برازش با دقت قابل قبول امري ضروري است. در اين مقاله برازش منحني از ديدگاه رگرسيون را در نظر گرفته، سپس با مروري بر روش‌هاي كشف ساختار داده، يك رگرسور براي كشف ساختار زير بنايي داده بر مبناي سري فوريه(انتگرال فوريه در حالت تناوبي نبودن داده‌هاي ورودي) بدست مي‌آوريم. از اين رگرسور يك كرنل ساخته كه در ماشين‌هاي كرنل پذير همانند ماشين بردار پشتيبان استفاده مي‌شود. كرنل به دست آمده ترکيبي از كرنل ديريکله با فرمول بسته است. نتايج پياده سازي شده بر روي چند مجموعه داده و روش‌هاي دسته بندي متفاوت، قدرت و برتري اين كرنل را نشان ميدهد. عدم مشاهده کامل
برازش منحني يكي از مسايل پركاربرد در يادگيري ماشين است. كشف ساختار زيربنايي داده‌ها براي داشتن يك برازش با دقت قابل قبول امري ضروري است. در اين مقاله برازش منحني ... مشاهده کامل
خرید مقاله
بهينه‌سازي مسيريابي جريان‌داده بحراني براي بهبود کيفيت سرويس در شبکه‌هاي مبتني بر نرم‌افزار با استفاده از الگورتيم‌هاي فراابتکاري مریم تیموری
محمدرضا خیام‌باشي
بیست و چهارمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
شبکه‌هاي مبتني بر نرم‌افزار با جداسازي لايه‌هاي کنترل و داده از يکديگر و اضافه کردن ماهيت نرم‌افزاري کنترلر، علاوه بر آسان کردن مديريت، بهبود کيفيت سرويس را براي مدير سيستم ... مشاهده کامل
شبکه‌هاي مبتني بر نرم‌افزار با جداسازي لايه‌هاي کنترل و داده از يکديگر و اضافه کردن ماهيت نرم‌افزاري کنترلر، علاوه بر آسان کردن مديريت، بهبود کيفيت سرويس را براي مدير سيستم به ارمغان مي‌آورد، که به معناي ارسال به موقع و درست منابع سيستم به خصوص جريان‌ها مي‌باشد. يکي از راه‌هاي تضمين کيفيت سرويس، مسيريابي بهينه در سيستم است که اين امر در شبکه‌هاي مبتني بر نرم‌افزار توسط کنترلر انجام مي‌گردد. کنترلرهاي شبکه‌ي مبتني بر نرم‌افزار جهت برقراري ارتباط با لايه‌ي داده با استفاده از پروتکل OpenFlow، به صورت پيش فرض از الگوريتم دايکسترا براي مسيريابي استفاده مي‌کنند. دراين مقاله از الگوريتم‌هاي فراابتکاري ژنتيک و کلوني مورچگان در شبيه‌ساز Mininet به همراه کنترلر RYU استفاده و نتايج به دست آمده با هم مقايسه شده است. معيارهاي ارزيابي کارايي الگوريتم‌ها در يک دقيقه، تأخير در زمان دريافت داده‌ها در مقصد، متوسط پهناي باند استفاده شده و نرخ از بين رفتن جريان‌ها مي‌باشد. در الگوريتم ژنتيک ميزان تأخير 019/0 ميلي ثانيه، نرخ از بين رفتن جريان 5/0 درصد، پهناي باند استفاده شده 01/6 مگابيت بر ثانيه و در الگوريتم کلوني مورچگان ميزان تأخير 018/0 ميلي ثانيه، نرخ ازبين رفتن جريان 34/0 درصد، پهناي باند استفاده شده 34/6 مگابيت بر ثانيه مي‌باشد. عدم مشاهده کامل
شبکه‌هاي مبتني بر نرم‌افزار با جداسازي لايه‌هاي کنترل و داده از يکديگر و اضافه کردن ماهيت نرم‌افزاري کنترلر، علاوه بر آسان کردن مديريت، بهبود کيفيت سرويس را براي مدير سيستم ... مشاهده کامل
خرید مقاله
بهبود شناسايي حساب‌هاي جعلي در توييتر با استفاده از الگوريتم‌هاي يادگيري نظارتي زهرا لطفی
محمدرضا خیام باشی
بیست و چهارمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
در سال‌هاي گذشته، کاربران محدود به مشاهده اطلاعات در وب‌سايت‌ها بوده‌اند اما امروزه با گسترش استفاده از شبکه‌هاي اجتماعي در بين کاربران در سرتاسر جهان، افراد بيش‌ترين زمان خود ... مشاهده کامل
در سال‌هاي گذشته، کاربران محدود به مشاهده اطلاعات در وب‌سايت‌ها بوده‌اند اما امروزه با گسترش استفاده از شبکه‌هاي اجتماعي در بين کاربران در سرتاسر جهان، افراد بيش‌ترين زمان خود را در اين شبکه‌ها صرف مي‌کنند. شبکه‌هايي نظير فيس‌بوک، يوتيوب و توييتر به عنوان پرکاربردترين و محبوب‌ترين نوع شبکه‌هاي اجتماعي بر اساس تعداد کاربران شناخته شده‌اند، اين محبوبيت در شبکه‌هاي اجتماعي منجر به مشکلات مختلفي ازجمله امکان افشاي اطلاعات نادرست و ايجاد محتواي مخرب به کاربران خود از طريق حساب‌هاي جعلي شده‌اند که باعث به‌‌وجود آمدن مشکلات و آسيب‌هاي جدي براي کاربران در دنياي واقعي و مجازي شده است. از اين‌رو در اين پژوهش به شناسايي حساب‌هاي جعلي در توييتر برمبناي ويژگي‌هاي مبتني بر پروفايل و محتواي توييت و طراحي ويژگي‌هاي موثر با استفاده از يادگيري نظارتي و الگوريتم‌هاي طبقه‌بندي J48، K-نزديک‌ترين همسايه، بيزين، شبکه عصبي و پرسپترون پرداخته شده است که در نهايت پس از آزمايش مجموعه داده‌ و تست نتايج، دقت تشخيص نسبت به اکثر پژوهش‌هاي پيشين بهبود يافته است. الگوريتم J48 توانسته است بهترين نتيجه را با دقت %92/99 به‌دست آورد که با مقايسه اين مطالعه با تحقيقات اخير در اين حوزه دقت روش پيشنهادي در اين پژوهش ثابت شده است. عدم مشاهده کامل
در سال‌هاي گذشته، کاربران محدود به مشاهده اطلاعات در وب‌سايت‌ها بوده‌اند اما امروزه با گسترش استفاده از شبکه‌هاي اجتماعي در بين کاربران در سرتاسر جهان، افراد بيش‌ترين زمان خود ... مشاهده کامل
خرید مقاله
سامانه‌ي توصيه‌گر برنامک‌هاي گوشي‌هاي هوشمند بر اساس نظرات کاربران حسین مبشر
عباس حیدرنوری
بیست و چهارمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
افزايش محبوبيت گوشي‌هاي هوشمند و به سبب آن افزايش تعداد برنامه‌هاي آن باعث شد تا شرکت‌هاي پيش‌رو در فناوري، فروشگاه‌هايي را براي توزيع برنامه‌ها و تعامل کاربران و توسعه‌دهندگان ايجاد ... مشاهده کامل
افزايش محبوبيت گوشي‌هاي هوشمند و به سبب آن افزايش تعداد برنامه‌هاي آن باعث شد تا شرکت‌هاي پيش‌رو در فناوري، فروشگاه‌هايي را براي توزيع برنامه‌ها و تعامل کاربران و توسعه‌دهندگان ايجاد کنند. در سال‌هاي اخير، اين فروشگاه‌ها به عنوان يکي از مخازن مهم نرم‌افزاري معرفي شدند و چالش‌هاي جديدي را براي پژوهش‌گران ايجاد کردند. يکي از اين چالش‌ها، جست‌وجوي دقيق برنامه‌ها و دسترسي راحت کاربران به برنامه‌هاي مطلوب مي‌باشد. پژوهش‌هايي مرتبط با اين حوزه با رويکردهاي ارتباط افراد و توجه به محتواي برنامه‌ها ديده مي‌شود. از کمبودهاي موجود در اين پژوهش‌ها، عدم توجه به نظرات کاربران و اطلاعاتي است که کاربران به صورت صريح در فروشگاه‌ها قرار مي‌دهند. از اين رو در اين پژوهش، رويکردي بر اساس نظرات کاربران براي حل اين چالش بيان خواهد شد. اين رويکرد با استفاده از توضيحات توسعه‌دهندگان، نظرات کاربران و اطلاعات دسته‌هاي برنامه‌ها، برنامه‌هاي مشابه را پيدا و پيشنهاد مي‌دهد. در ادامه‌ي اين پژوهش نشان داده مي‌شود که الگوريتم‌هاي مورد استفاده براي استخراج امتياز برنامه از نظرات کاربران، با دقت ٪۸۱ کار مي‌کند. همچنين ميزان مقبوليت اين روش به نسبت خروجي گوگل‌پلي ٪۴ بهبود داشته و تقريبا به ميزان دو برابر گوگل‌پلي تنوع در برنامه‌هاي پيشنهادي ديده مي‌شود. عدم مشاهده کامل
افزايش محبوبيت گوشي‌هاي هوشمند و به سبب آن افزايش تعداد برنامه‌هاي آن باعث شد تا شرکت‌هاي پيش‌رو در فناوري، فروشگاه‌هايي را براي توزيع برنامه‌ها و تعامل کاربران و توسعه‌دهندگان ايجاد ... مشاهده کامل
خرید مقاله
ترکيب شبکه مبتني بر نرم‌افزار و نسل پنجم شبکه‌هاي موبايل جهت بهبود کيفيت سرويس در شبکه خودرويي احمد بختیاری شهری
جواد حمیدی
بیست و چهارمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
شبکه‌‌هاي خودرويي يکي اجزاي کليدي سامانه‌هاي حمل‌ونقل هوشمند محسوب مي‌شوند که بستر مناسبي را جهت مديريت ترافيک و اطلاع‌رساني شرايط جاده‌ها فراهم مي‌کنند. در اين شبکه‌ها به دليل فقدان کنترل ... مشاهده کامل
شبکه‌‌هاي خودرويي يکي اجزاي کليدي سامانه‌هاي حمل‌ونقل هوشمند محسوب مي‌شوند که بستر مناسبي را جهت مديريت ترافيک و اطلاع‌رساني شرايط جاده‌ها فراهم مي‌کنند. در اين شبکه‌ها به دليل فقدان کنترل مرکزي، تحرک بالاي گره‌ها و اتصالات کوتاه‌مدت و متناوب تلاش بر اين است که روش‌هاي تحويل محتواي مؤثر و قابل‌اطميناني طراحي شود. با توجه به محدوديت‌هاي موجود در نسل فعلي شبکه‌ها، امکان برآورده نمودن نيازهاي کاربران و تأمين کيفيت سرويس ارتباطات با اين حجم بسيار زياد از داده وجود ندارد و نياز به معرفي نسل جديدي از شبکه‌ها احساس مي‌شود. در نسل پنجم ارتباطات موبايل پهناي باند بهبود داده‌شده و ظرفيت بالايي براي ارتباط با دستگاه‌هاي مختلف در شبکه ايجاد شده است. لذا در اين پژوهش جهت غلبه بر مشکلات شبکه خودرويي از نسل پنجم شبکه‌هاي موبايل براي ارتباطات استفاده مي‌شود. از طرفي براي دستيابي به اهداف تعريف‌شده براي نسل پنجم موبايل، نياز به سيستمي براي مديريت پوياي شبکه‌ها کاملاً احساس مي‌شود. خوشبختانه، شبکه‌هاي تعريف‌شده با نرم‌افزار منجر به پياده‌سازي سريع سياست‌ها و الگوريتم‌هاي جديد در شبکه مي‌شود و در پي آن مديريت شبکه را آسان و متمرکز مي‌کند. لذا در اين مقاله شبکه خودرويي مبتني بر نرم‌افزار که از امکانات نسل پنجم شبکه‌هاي موبايل جهت انتقال اطلاعات ترافيکي و سرگرمي بهره مي‌برد ارائه خواهد شد. براي شبيه‌سازي از يک بستر ترکيبي شامل سه ابزار OMNet++،SUMO و Veins استفاده شده است. نتايج شبيه‌سازي نشان‌دهنده اين است که روش پيشنهادي پارامترهاي کيفيت سرويس مدنظر را تا حد قابل قبولي بهبود مي‌بخشد عدم مشاهده کامل
شبکه‌‌هاي خودرويي يکي اجزاي کليدي سامانه‌هاي حمل‌ونقل هوشمند محسوب مي‌شوند که بستر مناسبي را جهت مديريت ترافيک و اطلاع‌رساني شرايط جاده‌ها فراهم مي‌کنند. در اين شبکه‌ها به دليل فقدان کنترل ... مشاهده کامل
خرید مقاله
کنفرانس‌ها و رخدادها

عضویت در انجمن کامپیوتر ایران
جستجوی مقالات