فا   |   En
ورود به سایت
عنوان مقاله نویسنده (ها) مربوط به کنفرانس چکیده
ارائه‌ی روشی مبتنی بر شبکه‌های عصبی عمیق برای تشخیص نظرات اسپم فارسی مهناز پناهنده نیگجه
سید رسول موسوی
بیست و سومین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
در این مقاله روشی را برای تشخیص نظرات اسپم فارسی در شبکه‌های اجتماعی ارائه داده‌ایم. منظور از نظرات اسپم در این پژوهش، نظراتی هستند که با هدف تبلیغ محصول و ... مشاهده کامل
در این مقاله روشی را برای تشخیص نظرات اسپم فارسی در شبکه‌های اجتماعی ارائه داده‌ایم. منظور از نظرات اسپم در این پژوهش، نظراتی هستند که با هدف تبلیغ محصول و یا خدمات نوشته شده‌اند. با بررسی ماهیت نظراتی که در شبکه‌های اجتماعی ارسال می‌شوند دریافتیم که این ارسال‌ها در دسته متون کوتاه قرار می‌گیرند. در دسته‌بندی متون کوتاه تنک بودن داده‌ها اغلب مانع رسیدن به کارایی بالا می‌گردد و به منظور غلبه بر این ضعف باید روش‌هایی را به کار گرفت. در اینجا ما چارچوبی را برای بسط متون کوتاه، مبتنی بر موضوعات استخراج شده از یک پیکره خارجی و شبکه‌های عصبی کانولوشنال ارائه داده‌ایم. در این کار از دوکانال به عنوان ورودی شبکه عصبی استفاده کردیم؛ یک ورودی ماتریسی است که هر ستون آن مربوط به تعبیه کلمات هر کدام از نظرات است و ورودی دیگر مربوط به تعبیه برداری موضوعات متناظر با هر یک از کلمات متن ورودی است. بعد از پیاده‌سازی این روش با استفاده از مجموعه داده جمع‌آوری شده که شامل مجموعه‌ای از نظرات در شبکه اجتماعی اینستاگرام است. روش پیشنهادی را ارزیابی کرده‌ایم. نتایج بدست آمده کارایی روش پیشنهادی را نشان می‌دهند. عدم مشاهده کامل
در این مقاله روشی را برای تشخیص نظرات اسپم فارسی در شبکه‌های اجتماعی ارائه داده‌ایم. منظور از نظرات اسپم در این پژوهش، نظراتی هستند که با هدف تبلیغ محصول و ... مشاهده کامل
خرید مقاله
انتخاب و کاهش بُعد ویژگی توأم با ناظر برای تشخیص حالت احساس افراد از روی گفتار الهام کلهر
بهزاد بختیاری
بیست و سومین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
احساس با خلق و خوی افراد مرتبط است به همین دلیل تشخیص آن نقش مهمی در طبیعی‌سازی ارتباط میان انسان و ماشین دارد. تشخیص احساس از روی گفتار کاربردهای زیادی ... مشاهده کامل
احساس با خلق و خوی افراد مرتبط است به همین دلیل تشخیص آن نقش مهمی در طبیعی‌سازی ارتباط میان انسان و ماشین دارد. تشخیص احساس از روی گفتار کاربردهای زیادی دارد که از مهمترین آن‌ها می‌توان به ارتباط عاطفی میان انسان و ربات اشاره کرد. از چالش‌های اساسی در در زمینه پردازش گفتار می‌توان به بالا بودن بُعد ویژگی‌ و کم بودن نمونه‌های آموزشی اشاره کرد که باعث بیش برازش داده‌ها و کاهش کارایی سیستم می‌شود. از این رو انتخاب ویژگی‌های مناسب نقش مهمی در کارایی سیستم و کم‌شدن محاسبات دارد. در این مقاله از روش انتخاب ویژگی با ناظر با در نظر گرفتن همبستگی بین ویژگی‌ها و برچسب کلاس‌ها استفاده شده است. علاوه بر آن از تاثیرات ویژگی‌هایی که دارای اطلاعات متفاوت هستند نیز استفاده شد. در عین حال که این ویژگی‌ها اطلاعات کمی را در بردارند، اما به افزایش کارایی کمک می‌کنند. چهار روش همبستگی کانونی، پیرسون، اسپیرمن و کندال و دو روش کاهش بُعد PCA و LDA در نظر گرفته شد. در این مقاله از دادگان برلین که در حوزه‌ی پردازش حالت گفتار بسیار معروف است، استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد که استفاده از روش انتخاب ویژگی با ناظر و کاهش بُعد ویژگی‌های انتخاب شده و همچنین استفاده از تاثیرات ویژگی‌هایی با اطلاعات متفاوت کارایی را افزایش می‌دهد. عدم مشاهده کامل
احساس با خلق و خوی افراد مرتبط است به همین دلیل تشخیص آن نقش مهمی در طبیعی‌سازی ارتباط میان انسان و ماشین دارد. تشخیص احساس از روی گفتار کاربردهای زیادی ... مشاهده کامل
خرید مقاله
ارائه‌ی روشی جهت مدیریت ریسک جامع در فناوری اطلاعات زهرا باوفا
افشین رضاخانی
ابوالفضل اسفندی
بیست و سومین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
مدیریت ریسک به‌عنوان بخش جدایی‌ناپذیری از فرایندهای اصلی هر سازمان، با توجه به شرایط و متناسب با رویکردهای اصلی آن سازمان، انجام میشود. استاندارد ISO/IEC 27005 دستورالعمل‌هایی را برای مدیریت ... مشاهده کامل
مدیریت ریسک به‌عنوان بخش جدایی‌ناپذیری از فرایندهای اصلی هر سازمان، با توجه به شرایط و متناسب با رویکردهای اصلی آن سازمان، انجام میشود. استاندارد ISO/IEC 27005 دستورالعمل‌هایی را برای مدیریت ریسک امنیت اطلاعات فراهم مینماید و نیاز به انجام فرایند مدیریت ریسک را تعریف میکند؛ اما درعین‌حال روشی را برای انجام آن ارائه نمیدهد. ازاین‌رو، نوآوري ما در اين مقاله، ارائه‌ي متدولوژی مدیریت ریسک جامع امنیت اطلاعات، بر اساس این استاندارد برای سازمان‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات است. روش پیشنهادی شامل یک گردش کار هفت مرحله‌ای است که با استفاده از آن میتوان مدیریت ریسک را روی منابع درون سازمان انجام داد. این گردش کار دارای مراحل شفاف و قابل‌انعطافی است که با مشارکت ذینفعان سازمان در تکمیل اطلاعات آن، به‌طور منظم امنیت منابع را مورد پایش و نظارت قرار میدهد. به عنوان مطالعه‌ی موردي، يک کتابخانه براي انجام اين مراحل، انتخاب شده و از ابزارهای BIZAGI Studio براي مدل‌سازي و Alloy براي ارزیابی آن استفاده نموده‌ايم. ازآنجایی‌که در هر سازمان ممکن است تغییراتی در تمرکز و اهداف، قوانین، منابع سازمان و سطح اهمیت آن‌ها ایجاد شود، روش پیشنهادی ما سعی دارد با توجه به این تغییرات مدیریت ریسک مداومی را برای تمامی منابع، در طول حیات سازمان، انجام دهد. عدم مشاهده کامل
مدیریت ریسک به‌عنوان بخش جدایی‌ناپذیری از فرایندهای اصلی هر سازمان، با توجه به شرایط و متناسب با رویکردهای اصلی آن سازمان، انجام میشود. استاندارد ISO/IEC 27005 دستورالعمل‌هایی را برای مدیریت ... مشاهده کامل
خرید مقاله
ارائه یک مدل ترکیبی به جهت پیش‌بینی عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان هنرستان ریحانه شفیعی
هادی خسروی
بیست و سومین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
امروزه یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سیستم آموزش و پروش کشور، عملکرد تحصیلی مطلوب دانش‌آموزان به جهت جلوگیری از هدر رفتن منابع مالی و انسانی است. به این منظور رویکرد داده‌کاوی ... مشاهده کامل
امروزه یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سیستم آموزش و پروش کشور، عملکرد تحصیلی مطلوب دانش‌آموزان به جهت جلوگیری از هدر رفتن منابع مالی و انسانی است. به این منظور رویکرد داده‌کاوی مورد توجه قرار گرفته که یکی از اهداف آن شناسایی روشی‌ست که قابلیت عمومی‌سازی خوبی داشته باشد. قابلیت عمومی‌‌سازی دسته‌بندهای ترکیبی (تعدادی دسته‌بند مبنا) بسیار بالاتر از این قابلیت در یک دسته‌بند مبنا است. روش ترکیبی قادر است دسته‌بندهایی که کمی بهتر از تصادفی هستند، به دسته‌بندی با قابلیت پیش‌بینی بالا تبدیل کند. در این مقاله، مدل پیشنهادی، ترکیبی از دو دسته‌بند مبنای متفاوت درخت تصمیم و شبکه‌های عصبی است که دقت پیش‌بینی عملکرد دانش‌آموزان با این روش از دقت تک تک دسته‌بندهای مذکور بیشتر شده است. موضوع قابل اهمیت دیگر مطرح در داده‌کاوی کیفیت داده است. از عوامل تأثیرگذار بر کیفیت داده، وجود مقادیر پرت، گمشده و نحوه‌ی برخورد با این مقادیر است. همچنین به‌منظورکاهش ابعاد مسئله از چندین روش انتخاب ویژگی به منظور افزایش دقت مدل با دخالت دادن عوامل قطعی و مؤثرتر در عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان، استفاده شد. داده‌های آزمایشی استفاده شده داده‌های واقعی مربوط به دانش‌آموزان هنرستان مکتبی اصفهان است که بر اساس متدولوژی CRISP-DM و با بهره‌گیری از نرم‌افزار WEKAتحلیل شده‌اند. عدم مشاهده کامل
امروزه یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سیستم آموزش و پروش کشور، عملکرد تحصیلی مطلوب دانش‌آموزان به جهت جلوگیری از هدر رفتن منابع مالی و انسانی است. به این منظور رویکرد داده‌کاوی ... مشاهده کامل
خرید مقاله
ارائه‌ی یک میان‌افزار هوشمند برای سرویس‌های آگاه به زمینه با هدف بهبود کارایی منابع سپهر امیری
کامران زمانی‌فر
بیست و سومین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
محاسبات فراگیر به‌عنوان یکی از جدیدترین الگوهای محاسباتی شناخته می‌شود و کاربردهای گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف دارد. هدف آن، فراهم کردن سرویس‌های آگاه به زمینه در هر مکان و هر ... مشاهده کامل
محاسبات فراگیر به‌عنوان یکی از جدیدترین الگوهای محاسباتی شناخته می‌شود و کاربردهای گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف دارد. هدف آن، فراهم کردن سرویس‌های آگاه به زمینه در هر مکان و هر زمان برای کاربران است. پیشرفت‌ها در ساخت و استفاده از حسگرهای کوچک در دستگاه‌های سیار و همچنین رشد روزافزون سیستم‌های تعبیه شده، دستگاه‌های هوشمند را قادر ساخته است که از زمینه و محیطی که در آن قرار دارند آگاه شوند. دستگاه‌ها می‌توانند با استفاده از اطلاعات به دست آمده از محیط عکس‌العمل‌های مناسب‌تر و هوشمندانه‌تری در تعامل با کاربران از خود نشان دهند. به همین دلیل شناسایی، جمع‌آوری و استفاده از اطلاعات وضعیتی محیط (موسوم به زمینه) برای تحلیل رفتار محیط و سازگارکردن رفتار دستگاه‌ها با آن مورد توجه محققان زمینه‌ی محاسبات فراگیر قرار گرفته است. دستگاه‌های هوشمند استفاده شده در محاسبات فراگیر دارای منابع محدودی هستند. یکی از چالش‌های اصلی در زمینه‌ی محاسبات فراگیر استفاده‌ی بهینه از منابع محدود دستگاه‌های هوشمند است. در این تحقیق یک میان‌افزار برای ارتقای کارایی منابع در سرویس‌های آگاه به زمینه توسعه می‌یابد. میان‌افزار ما زمینه‌های مورد نیاز سرویس‌های آگاه به زمینه را برای آنها فراهم می‌کند، در این حال با مدیریت منابع دستگاه استفاده از آن‌ها را کاهش می‌دهد. میان‌افزار با تحت نظر گرفتن زمینه‌ها و مقادیر‌ آن‌ها در زمان‌ها و شرایط متفاوت، شروع به یادگیری عادت‌های کاربر می‌کند. در بسیاری از موارد میان‌افزار مقدار زمینه‌ی درخواست شده را با توجه به تاریخچه‌ی زمینه و یادگیری عادت‌های کاربر پیش‌بینی می‌کند. آزمایشات ما که برای زمینه‌ی «حضور در خانه» و بر روی داده‌های واقعی سه هفته‌ی چند کاربر انجام شده است نشان می‌دهد این میان‌افزار می‌تواند با افزایش سربار بسیار کمی برای حافظه و پردازنده دستگاه بیشتر از 50 درصد درخواست‌ها برای زمینه‌ها را پیش‌بینی کند و مصرف انرژی به همین نسبت کاهش می‌یابد. عدم مشاهده کامل
محاسبات فراگیر به‌عنوان یکی از جدیدترین الگوهای محاسباتی شناخته می‌شود و کاربردهای گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف دارد. هدف آن، فراهم کردن سرویس‌های آگاه به زمینه در هر مکان و هر ... مشاهده کامل
خرید مقاله
تشخیص سرطان ملانوما با استفاده از ماشین بردار پشتیبان سروش بابایی
اسداله شاه بهرامی
میلاد کشتکار لنگرودی
بیست و سومین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
ملانوما یکی از تومورهای بدخیم پوستی است، که در سال های اخیر به مرگبارترین سرطان ها تبدیل شده و رشد فزاینده این بیماری محققان را به تحقیقات گسترده در این ... مشاهده کامل
ملانوما یکی از تومورهای بدخیم پوستی است، که در سال های اخیر به مرگبارترین سرطان ها تبدیل شده و رشد فزاینده این بیماری محققان را به تحقیقات گسترده در این زمینه ترغیب نموده است. هدف از این مطالعه تشخیص خودکار ملانوما از طریق چهار مرحله پیش پردازش، تقطیع ، استخراج ویژگی و دسته بندی است. در مرحله پیش پردازش با استفاده از فیلتر های مناسب تمایز بیشتری بین ناحیه پس زمینه و ضایعه پوستی ایجاد شده است وعمل تقطیع را با دقت بیشتری به انجام می رساند. همچنین در مرحله تقطیع با استفاده از عمگرهای ریخت شناسی شیارها و حفره های حاصل از تقطیع را پوشش داده و در گام استخراج ویژگی با محاسبه محور تقارن در 180 درجه و محاسبه مساحت ضایعه، به جای قطر آن بهبودهای مناسبی در دقت ارائه شده است. سپس وِیژگی ها توسط ماشین بردار پشتیبان به دو دسته، ملانوما و غیرملانوما تقسیم شد که موجب افزایش دقت تشخیص تا 98 درصد گردیده و در مقایسه با برخی کارهای پیشین با مجموعه تصاویر مشابه، نتیجه بهتری ارائه نموده است. عدم مشاهده کامل
ملانوما یکی از تومورهای بدخیم پوستی است، که در سال های اخیر به مرگبارترین سرطان ها تبدیل شده و رشد فزاینده این بیماری محققان را به تحقیقات گسترده در این ... مشاهده کامل
خرید مقاله
بهبود روش SitRS بر اساس روش‌های ترکیبی و با استفاده از درخت تصمیم حسین رجبی فقیهی
احسان شفیعی
بیست و سومین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
در اين مقاله، قصد داریم ابتدا مروری بر روش‌های تشخیص موقعیت در اینترنت اشیاء داشته باشیم. سپس با در نظر گرفتن یکی از روش‌های موجود قبلی بر پایه ساختار موقعیتها ... مشاهده کامل
در اين مقاله، قصد داریم ابتدا مروری بر روش‌های تشخیص موقعیت در اینترنت اشیاء داشته باشیم. سپس با در نظر گرفتن یکی از روش‌های موجود قبلی بر پایه ساختار موقعیتها و ترکیب آن با درخت تصمیم‌گیری روشی ارائه کنیم که صورت ترکیبی به تشخیص موقعیت کمک کرده و نتایج حاصل از سیستم تشخیص موقعیت را بهبود ببخشد. هدف استفاده از روش‌های ترکیبی در تشخیص موقعیت به‌طورکلی حفظ کارکرد سیستم از ابتدا توسط روش‌های منطقی و همچنین شخصی‌سازی و رفع ایرادات سیستم اولیه با استفاده از روش‌های مبتنی بر یادگیری ماشین است. روش عنوان‌شده در یک محیط شبیه‌سازی‌شده کوچک آزمایش و نتایج حاصل باعث افزایش دقت و همچنین رفع برخی ایرادات اولیه گشته است. عدم مشاهده کامل
در اين مقاله، قصد داریم ابتدا مروری بر روش‌های تشخیص موقعیت در اینترنت اشیاء داشته باشیم. سپس با در نظر گرفتن یکی از روش‌های موجود قبلی بر پایه ساختار موقعیتها ... مشاهده کامل
خرید مقاله
ارائه یک الگوریتم کارآمد مسیریابی آگاه از ازدحام در شبکه‏های بر‏تراشه ناهید طاهرخانی
فرشاد صفایی
بیست و سومین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
ازدحام، یکی از مهم‌‏ترین چالش‌های مطرح در شبکه ‌برتراشه‌ها است. روش‏های مختلفی برای غلبه بر پدیده ازدحام در شبکه برتراشه تاکنون ارائه شده است که از اصلی‌ترینشان، استفاده از الگوریتم‌های ... مشاهده کامل
ازدحام، یکی از مهم‌‏ترین چالش‌های مطرح در شبکه ‌برتراشه‌ها است. روش‏های مختلفی برای غلبه بر پدیده ازدحام در شبکه برتراشه تاکنون ارائه شده است که از اصلی‌ترینشان، استفاده از الگوریتم‌های ازدحام-آگاه است. در این مقاله یک روش مسیریابی ازدحام-آگاه جدید ارائه شده است. در این روش ابتدا شبکه ‌برتراشه به تعدادی زیرشبکه تقسیم می‏شود. سپس در داخل هر زیرشبکه از یک الگوریتم مسیریابی سراسری و بین زیرشبکه‏ها از الگوریتم مسیریابی محلی برای مسیریابی استفاده می‏شود. برای انتخاب مسیر در داخل زیرشبکه کلیه مسیرهای کمین از گره فعلی تا یکی از گره‏های مرزی بررسی شده و مسیری که کمترین ازدحام را دارد انتخاب می‏شود. این الگوریتم باعث کاهش میانگین تأخیر بسته‏ها در سیستم نسبت به کارهای پیشین شده است بدون آن‏که توان مصرفی سیستم را افزایش دهد. در آزمایشی که تحت ترافیک‏های ترانهاده و بیت معکوس انجام شد، مشخص شد که این الگوریتم نسبت به الگوریتم‏های DOR، DyAD و CATRA دیرتر به حالت اشباع می‏رود. همچنین در آزمایشی که تحت ترافیک‌های SPLASH 2 انجام شد، مشخص شد که تأخیر بسته‏ها به طور میانگین نسبت به سه الگوریتم فوق‌الذکر به ترتیب 19%، 13% و 3% بهبود پیدا کرده است. عدم مشاهده کامل
ازدحام، یکی از مهم‌‏ترین چالش‌های مطرح در شبکه ‌برتراشه‌ها است. روش‏های مختلفی برای غلبه بر پدیده ازدحام در شبکه برتراشه تاکنون ارائه شده است که از اصلی‌ترینشان، استفاده از الگوریتم‌های ... مشاهده کامل
خرید مقاله
Fast Write Operations in Non-Volatile Memories Using Latency Masking Ali Hoseinghorban
Mostafa Bazzaz
Alireza Ejlali
سمپوزیوم بین‌المللی سیستم‌ها و فن‌آوری‌های بی‌درنگ و نهفته RTEST 2018
Energy consumption is an important issue in designing embedded systems and the emerging Internet of Things (IoT). The use of non-volatile memories instead of SRAM in these systems improves their ... مشاهده کامل
Energy consumption is an important issue in designing embedded systems and the emerging Internet of Things (IoT). The use of non-volatile memories instead of SRAM in these systems improves their energy consumption since nonvolatile memories consume much less leakage power and provide better capacity given the same die area as SRAM. However, this can impose significant performance overhead because the write operation latency of non-volatile memories is more than that of SRAM. In this paper we presented an NVM-based data memory architecture for embedded systems which improves the performance of the system at the cost of a slight energy consumption overhead. The architecture employs multi-banking techniques to parallelize the write operations and adds a write buffer which masks the latency of some write operations and reduces the average write latency of the memory subsystem. Compared to a system which uses a single-bank NVM, the proposed architecture can improve the performance by 38% at the cost of 9% increase in the energy consumption. عدم مشاهده کامل
Energy consumption is an important issue in designing embedded systems and the emerging Internet of Things (IoT). The use of non-volatile memories instead of SRAM in these systems improves their ... مشاهده کامل
خرید مقاله
DrAx: An Automatic Approach to Designing More Precise and Energy-Efficient Approximate Adders Morteza Rezaalipour
Sarvenaz Tajasob
Masoud Dehyadegari
Mahdi Nazm Bojnordi
سمپوزیوم بین‌المللی سیستم‌ها و فن‌آوری‌های بی‌درنگ و نهفته RTEST 2018
As Moore’s Law scaling tapers off, there is a growing emphasis on improving the energy-efficiency of nanometer ICs through architectural techniques. Recently, approximate computing has been introduced to address the ... مشاهده کامل
As Moore’s Law scaling tapers off, there is a growing emphasis on improving the energy-efficiency of nanometer ICs through architectural techniques. Recently, approximate computing has been introduced to address the energy-efficiency problems of error tolerant applications in all forms of computing from mobile IoT devices to datacenters and servers. This technique has proved successful in various application domains such as digital signal processing, deep machine learning, and combinatorial optimization. Approximate computing trades accuracy for power, delay, and area in computing systems. One key arithmetic circuit in digital signal processing is multi-bit digital adder that is widely used in today’s user applications. Adders consume significant amounts of system energy and occupy large portions of the processor die area. The need for low power and high-speed circuits as well as the error-resiliency of the digital signal processing systems allow the system designers to innovate energy-efficient approximate adders. This paper examines DrAx, a design remedy for approximation, which provides an automatic method to improve the accuracy of approximate adders with virtually no impact on their power and area consumption. The proposed method is applied to seven state-of-the-art approximate adders for evaluation; our simulation results indicate 12-50% accuracy regarding mean error distance metric improvements are attainable for the baseline approximate adders using the proposed design approach. عدم مشاهده کامل
As Moore’s Law scaling tapers off, there is a growing emphasis on improving the energy-efficiency of nanometer ICs through architectural techniques. Recently, approximate computing has been introduced to address the ... مشاهده کامل
خرید مقاله
کنفرانس‌ها و رخدادها

عضویت در انجمن کامپیوتر ایران
جستجوی مقالات