فا   |   En
ورود به سایت
عنوان مقاله نویسنده (ها) مربوط به کنفرانس چکیده
جریان‌سازی ویدیو در شبکه‌های نظیر به نظیر با رویکرد یادگیری تقویتی در انتخاب گره دستیار مصیب حاجی‌مقصودی
محسن سودخواه محمدی
وصال حکمی
مهدی دهقان تخت‌فولادی
بیست و دومین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
با افزایش میزان تقاضای محتوای چندرسانه‌ای، گونه جدیدی از شبکه‌های توزیع محتوا به نام شبکه جریان‌سازی ویدئو نظیربه‌نظیر چندکاناله مطرح شده است. در این شبکه‌ها، گره‌های دستیار، از یک سو ... مشاهده کامل
با افزایش میزان تقاضای محتوای چندرسانه‌ای، گونه جدیدی از شبکه‌های توزیع محتوا به نام شبکه جریان‌سازی ویدئو نظیربه‌نظیر چندکاناله مطرح شده است. در این شبکه‌ها، گره‌های دستیار، از یک سو میزان ارجاعات نظیرها را به سرور کاهش می‌‌دهند. از سوی دیگر، به‌عنوان ریز-سرورهای تأمین‌کننده محتوا، نقاط اتصال جدیدی را جهت دریافت محتوای مورد نظر هر نظیر، در اختیار آنها قرار می‌دهند. از طرفی، برای تضمین توازن بار، نیاز به هماهنگ‌سازی میان تصمیمات نظیرها بر سر پیوستن به گره‌های دستیار است. به دلیل نبود نظارت مرکزی در شبکه‌های واقعی، این هماهنگ‌سازی باید به صورت غیرمتمرکز توسط نظیرها و با اتکا به اطلاعات محلی‌شان محقق گردد. در این مقاله، مسألۀ انتخاب دستیار برای دریافت کانال خاص در یک سیستم نظیر-به-نظیر با جمعیت بالا، به عنوان بازی تکاملی مدل شده است که نقطۀ تعادل آن به منزلۀ برقراری هماهنگی میان انتخاب‌های نظیرهاست. تعادل بازی فرمول¬بندی شده، نقطۀ ثابت معادلۀ معروف پویای همانندساز است که ما برای محاسبۀ آن، نظیرها را مجهز به یک الگوریتم یادگیری غیرمتمرکز می‌نماییم. الگوریتم پیشنهادی قابلیت همگرایی برخط به تعادل بازی را با مفروضات اطلاعاتی پایین فراهم می‌آورد. نتایج شبیه‌سازی حاکی از کارایی الگوریتم پیشنهادی در ایجاد هماهنگی میان نظیرها و برقرای توازن بار در سیستم جریان‌سازی است. عدم مشاهده کامل
با افزایش میزان تقاضای محتوای چندرسانه‌ای، گونه جدیدی از شبکه‌های توزیع محتوا به نام شبکه جریان‌سازی ویدئو نظیربه‌نظیر چندکاناله مطرح شده است. در این شبکه‌ها، گره‌های دستیار، از یک سو ... مشاهده کامل
خرید مقاله
الگوریتم چندهسته‌ای برای کاوش زیرگراف‌های k-truss مهدی عالمی
حسن حقیقی
بیست و دومین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
امروزه به کارگیری ماشین‌های با تعداد هسته‌های پردازشی زیاد امری رایج در انجام پردازش‌های تحلیلی بر روی داده‌ها گردیده است. همچنین مدل کردن داده‌ها به صورت گراف در کاربردهای بسیاری ... مشاهده کامل
امروزه به کارگیری ماشین‌های با تعداد هسته‌های پردازشی زیاد امری رایج در انجام پردازش‌های تحلیلی بر روی داده‌ها گردیده است. همچنین مدل کردن داده‌ها به صورت گراف در کاربردهای بسیاری از جمله شبکه‌های اجتماعی، شبکه‌های بیولوژی و غیره صورت گرفته است. در این حوزه، زیرگراف کاوی جزء مسائل جذاب است که در آن می‌توان زیرگراف‌های ‌با خصوصیات مدنظر را از گراف (حجیم) ورودی استخراج کرد. یکی از زیرگراف‌های ‌پرکاربرد k-truss است که از آن برای به دست آوردن اجتماعات منسجم، نقاط پرچگال و افرازبندی استفاده می‌شود. در این مقاله یک الگوریتم چندهسته‌ای کارا و مقیاس پذیر برای یافتن زیرگراف‌های ‌k-truss ارائه شده است. برای این منظور ابتدا یک الگوریتم چندهسته‌ای برای شمارش مثلث‌ها با ایجاد یک ساختار مناسب به نام FONL از گراف ورودی پیشنهاد شده است. سپس از خروجی‌های آن، یک الگوریتم تکرارشونده ارائه شده است که به صورت موازی آن یال¬های گراف، که خصوصیت k-truss را نقض می‌کنند، حذف می‌نماید. روش پیشنهادی با استفاده از مجموعه گراف‌های ‌استاندارد بر روی یک ماشین 12 هسته‌ای اجرا شده است. نتایج آزمایشات نشان دهنده مقیاس پذیری مناسب و کارایی بالای روش پیشنهادی در مقایسه با دیگر روش‌های موازی است. عدم مشاهده کامل
امروزه به کارگیری ماشین‌های با تعداد هسته‌های پردازشی زیاد امری رایج در انجام پردازش‌های تحلیلی بر روی داده‌ها گردیده است. همچنین مدل کردن داده‌ها به صورت گراف در کاربردهای بسیاری ... مشاهده کامل
خرید مقاله
ارائه مدل کیفی جهت اندازه‌گیری ساختار آنتولوژی مینا اردکانی موقتی
احمد عبداله‌زاده بارفروش
بیست و دومین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
در رشته‌های مهندسی از جمله مهندسی نرم افزار، اندازه‌گیری کیفیت به عنوان یک فعالیت ضروری جهت تعیین کارایی فرآیند ساخت، قابلیت استفاده و استحکام محصول نهایی به شمار می‌رود. اندازه‌گیری ... مشاهده کامل
در رشته‌های مهندسی از جمله مهندسی نرم افزار، اندازه‌گیری کیفیت به عنوان یک فعالیت ضروری جهت تعیین کارایی فرآیند ساخت، قابلیت استفاده و استحکام محصول نهایی به شمار می‌رود. اندازه‌گیری کیفیت سبب فهم بهتر، کنترل، ردیابی مسیر تغییرات و در نهایت بهبود کیفیت محصول نهایی خواهد شد. امروزه استفاده از آنتولوژی در سیستم‌های هوشمند جهت بازنمایی و اشتراک دانش دامنه در حال افزایش است. آنتولوژی نیز مانند هر محصول مهندسی دیگر، نیاز به روشی جهت اندازه‌گیری و ارزیابی کیفیت دارد. در طول سال‌های اخیر، روش های زیادی برای اندازه‌گیری و ارزیابی کیفیت آنتولوژی ارائه شده است که اکثر آن‌ها سعی در ارائه متریک و روش اندازه‌گیری بعد کیفی ساختاری آنتولوژی داشته اند. مساله‌ای که کمتر در اندازه‌گیری این بعد مورد توجه قرار گرفته است در نظرگرفتن معنا و دانش ضمنی آنتولوژی است. در این مقاله از تکنیک نقشه کشی دانش، جهت بازنمایی دانش ضمنی استفاده شده است. سپس بر مبنای این روش بازنمایی و مدل کیفی ساختار آنتولوژی، متریک‌هایی جهت اندازه‌گیری زیرفاکتور کیفی دقت ساختاری پیشنهاد شده است. در پایان متریک‌های پیشنهادی امکان سنجی شده اند و اعتبار و صحت آن‌ها نیز مورد بررسی قرار گرفته شده است. عدم مشاهده کامل
در رشته‌های مهندسی از جمله مهندسی نرم افزار، اندازه‌گیری کیفیت به عنوان یک فعالیت ضروری جهت تعیین کارایی فرآیند ساخت، قابلیت استفاده و استحکام محصول نهایی به شمار می‌رود. اندازه‌گیری ... مشاهده کامل
خرید مقاله
پروتکل کارا برای جمع چندسویه‌ی امن در مدل بدخواه با فرض کانال نا امن شادیه عزیزی
مائده عاشوری تلوکی
حمید ملا
بیست و دومین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
محاسبه‌ی امن و گروهی روی داده‌های خصوصی، توجه پژوهشگران حوزه‌ی امنیت اطلاعات را بیش از پیش به خود جلب نموده است. اولین مسئله از این دست، مسئله‌ی میلیونرهاست که در ... مشاهده کامل
محاسبه‌ی امن و گروهی روی داده‌های خصوصی، توجه پژوهشگران حوزه‌ی امنیت اطلاعات را بیش از پیش به خود جلب نموده است. اولین مسئله از این دست، مسئله‌ی میلیونرهاست که در آن دو میلیونر بدون افشای میزان سرمایه‌ی خود و بدون استفاده از طرف سوم، قصد دارند بدانند کدامیک ثروتمندتر است. در اين تحقیق، مسئله‌ی جمع چندسویه‌ی امن مورد توجه گرفته‌است که در آن گروهی از کاربران مجموع داده‌ی محرمانه خود را با حفظ محرمانگی داده‌ها محاسبه می‌کنند. در این مقاله یک پروتکل کارا جهت محاسبه‌ی جمع چندسویه‌ی امن در مدل بدخواه ارائه شده است. راهکار پیشنهادی، بدون نیاز به کانال امن و با هزینه‌ی ارتباطی کمتر نسبت به روش‌های موجود، قادر به محاسبه‌ی حاصل جمع است. به‌علاوه، راهکار پیشنهادی محرمانگی حاصل‌جمع را تأمین نموده و در مقابل تبانی جزئی تا سطح n-2 نفر امن است. عدم مشاهده کامل
محاسبه‌ی امن و گروهی روی داده‌های خصوصی، توجه پژوهشگران حوزه‌ی امنیت اطلاعات را بیش از پیش به خود جلب نموده است. اولین مسئله از این دست، مسئله‌ی میلیونرهاست که در ... مشاهده کامل
خرید مقاله
بهبود عملکرد شبکه عصبی MLP در طبقه‌بندی تصاویر شبکیه چشم جهت تشخیص خودکار بیماری گلوکوم مبتنی بر قطعه‌بندی تصویر محمد قابل رحمت
کریم فائز
بیست و دومین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
در اين مقاله، از طریق طبقه‎بندی تصایر رنگی شبکیه‎ی چشم، یک سیستم تشخیص خودکار پزشکی برای بیماری آب سیاه طراحی می‎شود. در تصویر شبکیه نشانه‎های بیماری آب سیاه، در ناحیه ... مشاهده کامل
در اين مقاله، از طریق طبقه‎بندی تصایر رنگی شبکیه‎ی چشم، یک سیستم تشخیص خودکار پزشکی برای بیماری آب سیاه طراحی می‎شود. در تصویر شبکیه نشانه‎های بیماری آب سیاه، در ناحیه سرعصب بینایی ظاهر می‎شود.در اکثر موارد تشخیص بیماری در زمان مناسب انجام نمی‎گیرد و یک سیستم کمک تشخیص پزشکی می‎تواند بسیار مفید واقع شود. روش پیشنهادی شامل پنج بخش 1- پیش پردازش تصویر، 2- مکان‎یابی و استخراج خودکار دیسک‎ نوری ، 3- تولید ماسک‎های باینری، 4-استخراج ویژگی و 5- طبقه بندی تصاویر است. در این مقاله الگوریتمی جدید جهت استخراج الگوی رگها مبتنی بر فیلتر تقویت بالا و تبدیل پایین کلاه مورفولوژی ارائه می‎گردد.ایده اصلی در بخش استخراج ویژگی این است که ویژگی ها به صورت محلی استخراج شوند تا قابلیت تفکیک پذیری بالاتری داشته باشند، که شامل توصیف گرهای آماری سطوح شدت داخل دیسک‎نوری و ویژگی بافت حاشیه اطراف آن است. در این مقاله در بخش طبقه بندی برای بالا بردن قابلیت تعمیم شبکه عصبی MLP و جلوگیری از بیش برازش آن، روش جدیدی بر پایه رویکرد توقف زود هنگام و تحلیل T^2 ارائه می‎گردد.روش پیشنهادی بر روی پایگاه داده استاندارد تصاویر شبکیه آزمایش شده، که 100 تصویر سالم و 82 تصویر بیمار با دقت 96% درصد طبقه بندی شده است. عدم مشاهده کامل
در اين مقاله، از طریق طبقه‎بندی تصایر رنگی شبکیه‎ی چشم، یک سیستم تشخیص خودکار پزشکی برای بیماری آب سیاه طراحی می‎شود. در تصویر شبکیه نشانه‎های بیماری آب سیاه، در ناحیه ... مشاهده کامل
خرید مقاله
یک الگوریتم انتخاب نمونه مبتنی بر کشف الگوهای فازی نادر برای بهبود عملکرد دسته‌بندی ایوب صبری الوار
محمد صنیعی آباده
بیست و دومین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
روش‌های انتخاب نمونه به دنبال کاهش نیازمندی‌های حافظه، بهبود عملکرد دسته‌بندها و کاهش زمان محاسباتی برای الگوریتم‌های یادگیری مبتنی بر نمونه هستند. اکثر این روش‌ها، تلاش می‌کنند بهترین زیرمجموعه ... مشاهده کامل
روش‌های انتخاب نمونه به دنبال کاهش نیازمندی‌های حافظه، بهبود عملکرد دسته‌بندها و کاهش زمان محاسباتی برای الگوریتم‌های یادگیری مبتنی بر نمونه هستند. اکثر این روش‌ها، تلاش می‌کنند بهترین زیرمجموعه از نمونه‌ها را برای الگوریتم‌های یادگیری ماشین، انتخاب کنند. ما در این مقاله، یک روش انتخاب نمونه را معرفی می‌کنیم که FFP-IS نام دارد. این روش مبتنی بر الگوهای فازی نادر است که در نمونه‌های مرزی قرار دارند. هدف اصلی این الگوریتم این است که نمونه‌های نزدیک به مرز تصمیم‌گیری بین کلاس‌ها حفظ و سایر نمونه‌ها حذف شوند. ما روش پیشنهادی را با تعدادی از معروف‌ترین الگوریتم‌های انتخاب نمونه مورد مقایسه قرار داده‌ایم. برای ارزیابی عملکرد روش پیشنهادی از الگوریتم دسته‌بند KNN استفاده شده است. در آزمایش‌های انجام‌شده، تعدادی از مجموعه داده‌های موجود در مخزن داده‌ای UCI را مورد بررسی قرار داده‌ایم. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که روش پیشنهادی حدود 90 درصد از نمونه‌های هر مجموعه داده را کاهش می‌دهد و دارای بهترین میانگین دقت نسبت به سایر روش‌ها است. در واقع می‌توان گفت این روش، نمونه‌های مرزی مناسب را انتخاب می‌کند. عدم مشاهده کامل
روش‌های انتخاب نمونه به دنبال کاهش نیازمندی‌های حافظه، بهبود عملکرد دسته‌بندها و کاهش زمان محاسباتی برای الگوریتم‌های یادگیری مبتنی بر نمونه هستند. اکثر این روش‌ها، تلاش می‌کنند بهترین زیرمجموعه ... مشاهده کامل
خرید مقاله
ارائه مدلی احتمالاتی برای دست نوشته فارسی و استفاده از آن در تشخیص نویسنده عبدالرضا علوی قره باغ
فرزین یغمایی
بیست و دومین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
تشخيص نويسنده بر اساس متون دست‌نویس از زمینه‌هایی است که از قدیم متداول بوده و امروزه با توجه به گسترش هوش مصنوعی و پردازش تصویر، محققان سعی در ارتقا الگوریتم‌های ... مشاهده کامل
تشخيص نويسنده بر اساس متون دست‌نویس از زمینه‌هایی است که از قدیم متداول بوده و امروزه با توجه به گسترش هوش مصنوعی و پردازش تصویر، محققان سعی در ارتقا الگوریتم‌های اتوماتیک این کار دارند. با توجه به پیچیدگی‌های ساختاری زبان فارسی نسبت به سایر زبان‌ها از نظر فرم و تحریرهای موجود در دست نوشته، تشخیص هویت نویسنده بر اساس فرم دست خط در فارسی مطمئنا می‌تواند کارایی مناسب‌تر و در عین حال ویژگی‌های پیچیده‌تری داشته باشد. با توجه به کارهای اندک انجام شده در زمینه تشخیص نویسنده بر اساس دست نوشته در زبان فارسی، در این مقاله سعی شده بر اساس ویژگی های عمومی مبتنی بر گرادیان، یک مدل احتمالاتی برای هر نویسنده در هر گرافم برآورد شده و سپس کارایی مدل بدست آمده در تشخیص نویسنده بررسی شود. نتایج پیاده‌سازی روش پیشنهادی بر روی یک پایگاه داده نسبتا جامع فارسی، انطباق بسیار بالای مدل احتمالاتی پیشنهادی و دقت بسیار مناسب و سرعت بالای آن را در تشخیص نویسنده نشان می‌دهد. عدم مشاهده کامل
تشخيص نويسنده بر اساس متون دست‌نویس از زمینه‌هایی است که از قدیم متداول بوده و امروزه با توجه به گسترش هوش مصنوعی و پردازش تصویر، محققان سعی در ارتقا الگوریتم‌های ... مشاهده کامل
خرید مقاله
دسته‌بندی نیمه نظارتی مبتنی بر منیفلد با بهره‌گیری از رفتار لاپلاسین تابع جهت تمایز نقاط داخلی زهره کریمی
سعید شیری قیدرای
بیست و دومین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
دسته‌بندی نیمه نظارتی مبتنی بر منیفلد در سال‌های اخیر مورد توجه بسیاری از پژوهشگران واقع شده است. رویکرد های موجود از فاصله اقلیدسی به صورت محلی برای تقریب فاصله ... مشاهده کامل
دسته‌بندی نیمه نظارتی مبتنی بر منیفلد در سال‌های اخیر مورد توجه بسیاری از پژوهشگران واقع شده است. رویکرد های موجود از فاصله اقلیدسی به صورت محلی برای تقریب فاصله روی منیفلدها و اعمال فرض هموار بودن روی منیفلد استفاده می‌کنند. در فضایی که چند منیفلد با یکدیگر اشتراک دارند این تقریب در نواحی اشتراک صحیح نبوده و باعث انتشار اشتباه برچسب‌ها می‌شود. در این مقاله الگوریتمی برمبنای تفکیک نقاط داخلی منیفلد از سایر نقاط جهت دسته‌بندی نیمه نظارتی روی منیفلدهای متقاطع جهت یادگیری دسته‌بند مبتنی بر اتصالات مطمئن‌تر در گراف ارائه کننده‌ی داده پیشنهاد شده است. تفکیک نقاط داخلی از سایر نقاط بر مبنای رفتار متمایز لاپلاسین تابع هموار روی هر منیفلد در نقاط داخلی نسبت به سایر نقاط صورت می‌گیرد. الگوریتم پیشنهادی وزن یال‌های گراف ارائه کننده‌ی منیفلد را جهت انتشار برچسب اصلاح می‌کند. در مقایسه با رویکردهای دسته‌بندی نیمه نظارتی روی چند منیفلد، رویکرد پیشنهادی فرض مشخص بودن ابعاد ذاتی منیفلدها را نداشته، نیاز به تعداد خیلی زیاد داده‌های بدون برچسب ندارد، همچنین خصوصیات همسایگی مشابه به تمام همسایگی‌ها نسبت نمی‌دهد. آزمایش‌ها روی مجموعه داده‌های مصنوعی و واقعی نشان دهنده‌ی دقت خوب روش پیشنهادی نسبت به روش‌های مشابه است. عدم مشاهده کامل
دسته‌بندی نیمه نظارتی مبتنی بر منیفلد در سال‌های اخیر مورد توجه بسیاری از پژوهشگران واقع شده است. رویکرد های موجود از فاصله اقلیدسی به صورت محلی برای تقریب فاصله ... مشاهده کامل
خرید مقاله
مدلی برای تخمین انرژی-کارایی برای برنامه‌های موازی مبتنی بر چارچوب Phoenix++ هما شفیعی
حمید نوری
احد هراتی
بیست و دومین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
در راستای فراهم آوردن سرعت پردازش بیش‌تر، تولیدکنندگان تجهیزات کامپیوتری همواره در صدد افزایش کارایی محصولات خود بوده‌اند. امروزه پردازنده‌های چند هسته‌ای به عنوان راهی برای رسیدن به کارایی و ... مشاهده کامل
در راستای فراهم آوردن سرعت پردازش بیش‌تر، تولیدکنندگان تجهیزات کامپیوتری همواره در صدد افزایش کارایی محصولات خود بوده‌اند. امروزه پردازنده‌های چند هسته‌ای به عنوان راهی برای رسیدن به کارایی و موازی‌سازی بیش‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرند. استفاده‌ی مناسب از منابع پردازشی در این پردازنده‌ها می‌تواند در افزایش کارایی برنامه‌ها بسیار موثر باشد و در نقطه‌ی مقابل، عدم استفاده‌ی بهینه و شایسته از آن‌ها نه تنها باعث عدم افزایش کارایی بلکه در مواردی باعث افت شدید کارایی در برنامه‌ها خواهد شد. یکی از مناسب‌ترین مدل‌های برنامه‌نویسی برای موازی‌سازی داده، مدل نگاشت-کاهش می‌باشد. چارچوب‌های مختلفی بر طبق این مدل به وجود آمده‌اند که چارچوب Phoenix++ برای سیستم‌های با حافظه مشترک پیاده‌سازی شده است و هدف آن پشتیبانی از اجرای کارا روی سیستم‌های چند هسته‌ای است بدون این‌که برنامه‌نویس مسئولیت مدیریت هم‌روندی را بر عهده داشته باشد. با توجه به اهمیت کاهش مصرف انرژی در سال‌های اخیر، زمان اجرا را نمی‌توان به عنوان تنها معیار ارزیابی کارایی در نظر گرفت. قربانی کردن کارایی به خاطر کاهش انرژی، به یکی از معیار‌های مهم ارزیابی یک سیستم کامپیوتری مبدل گشته است. به منظور کاهش انرژی، می‌توان از قابلیت‌های سخت‌افزاری مانند تنظیم پویای ولتاژ و فرکانس استفاده کرد. با این حال قابلیت‌های سخت‌افزاری را نمی‌توان به تنهایی کافی دانست و از این رو باید آن را با منطق دیگری ادغام نمود تا بتوان مشخص کرد که به چه میزانی باید از تکنیک‌های کاهش انرژی استفاده کرد که درعین‌حال کارایی نیز حفظ شود و زیاد افت نکند. در این مقاله مدلی ارائه می‌کنیم که با در نظر گرفتن تعداد هسته‌های فعال، تعداد نخ‌ها، سطح فرکانس کاری و شمارنده‌های کارایی معیار انرژی-کارایی را برای برنامه‌های موازی مبتنی بر Phoenix++ پیش‌بینی می‌کند و با نتایج آزمایش‌هایی که بر روی سیستم واقعی به دست آورده‌ایم دقت مدل را گزارش می‌کنیم. عدم مشاهده کامل
در راستای فراهم آوردن سرعت پردازش بیش‌تر، تولیدکنندگان تجهیزات کامپیوتری همواره در صدد افزایش کارایی محصولات خود بوده‌اند. امروزه پردازنده‌های چند هسته‌ای به عنوان راهی برای رسیدن به کارایی و ... مشاهده کامل
خرید مقاله
طراحی سلول نیم جمع کننده سه ارزشی با استفاده از جمع خازنی در منطق DCVS معصومه بسطامی
رضا فقیه میرزایی
محمد فدائیان
بیست و دومین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
مدارهای DCVS از جمله ساختارهای شناخته شده در طراحی مدارهای مجتمع هستند. این روش طراحی منجر به تولید همزمان دو خروجی می‌شود. به دلیل وجود افزونگی ذاتی در ساختار داخلی، ... مشاهده کامل
مدارهای DCVS از جمله ساختارهای شناخته شده در طراحی مدارهای مجتمع هستند. این روش طراحی منجر به تولید همزمان دو خروجی می‌شود. به دلیل وجود افزونگی ذاتی در ساختار داخلی، از این مدارها معمولا در کاربردهای تشخیص خطا استفاده می‌کنند. سرعت بالا از دیگر مزایای این طرح است. در این مقاله، یک نیم جمع کننده سه ارزشی بر این اساس و با استفاده از جمع خازنی ارائه می‌شود. طرح پیشنهادی نمونه منحصربفردی است که تا جایی که نویسندگان این مقاله اطلاع دارند، قبلا مشابه آن وجود نداشته است. طراحی مدار با استفاده از ترانزیستورهای نانو لوله کربنی انجام می‌شود. این فنآوری نوظهور به عنوان اصلی ترین جایگزین ترانزیستورهای ماسفت در آینده شناخته می‌شود که قابلیت‌های زیادی به ویژه برای طرح‌های چند ارزشی ایجاد می‌کند. شبیه سازی‌هایی که با نرم افزار HSPICE و تکنولوژی 32 نانو متر انجام گرفته است نشان از استحکام و سرعت بالای مدار پیشنهادی دارد. عدم مشاهده کامل
مدارهای DCVS از جمله ساختارهای شناخته شده در طراحی مدارهای مجتمع هستند. این روش طراحی منجر به تولید همزمان دو خروجی می‌شود. به دلیل وجود افزونگی ذاتی در ساختار داخلی، ... مشاهده کامل
خرید مقاله
کنفرانس‌ها و رخدادها

عضویت در انجمن کامپیوتر ایران
جستجوی مقالات