فا   |   En
ورود به سایت
عنوان مقاله نویسنده (ها) مربوط به کنفرانس چکیده
روشی نوین برای مدلسازی عدم قطعیت در تطبیق آنتولوژی مهدیه کارگر قوی
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
تطبیق آنتولوژی سعی در برقراری روابط معنایی بین المان­های مشابه در آنتولوژی­­های متفاوت دارد تا قابلیت تعامل را در وب­معنایی فراهم کند. پرداختن به مسئله ناهمگنی معنایی، نکته­ای کلیدی در ... مشاهده کامل
تطبیق آنتولوژی سعی در برقراری روابط معنایی بین المان­های مشابه در آنتولوژی­­های متفاوت دارد تا قابلیت تعامل را در وب­معنایی فراهم کند. پرداختن به مسئله ناهمگنی معنایی، نکته­ای کلیدی در محیط وب­معنایی است. تولید (نیمه) اتوماتیک نگاشت­ها با درنظرگرفتن عدم قطعیت، کاری فشرده و مستعد خطاست. وقتی مقادیر اطمینان نگاشت­ها خود غیرقطعی هستند، چگونه متد تجمیع آنها می­تواند قطعی باشد؟ چگونه آنها را به روشی مشخص مدل کنیم؟ این مقاله روشی را برای مدلسازی عدم قطعیت در تطبیق آنتولوژی­ براساس تئوری مجموعه­های فازی و با استفاده از عدد فازی ذوزنقه­ای معرفی می­کند و سپس به توصیف روشی برای تجمیع عقاید تطبیق­گران می­پردازد. به کمک این روش، همترازی تطبیق­گران را ترکیب می­کند تا بر همترازی­های متناقض و ناقص یا موارد مخرب غلبه شود. آزمایشات نشان داد که در آنتولوژی­­های واقعی، نتایج بدست­آمده، از میانگین تطبیق­گران هم بالاتر ­است و به بهترین ایشان نزدیک می­شود. عدم مشاهده کامل
تطبیق آنتولوژی سعی در برقراری روابط معنایی بین المان­های مشابه در آنتولوژی­­های متفاوت دارد تا قابلیت تعامل را در وب­معنایی فراهم کند. پرداختن به مسئله ناهمگنی معنایی، نکته­ای کلیدی در ... مشاهده کامل
خرید مقاله
ODMRP و MAODV پروتکل‌های چندپخشی در شبکه‌های سیار موردی: مقایسه دو پروتکل امین حدیدی
وحید حدیدی
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
چند پخشي نقش مهمي را در برخي از كاربردهاي شبكه هاي سيار موردي ايفا مي كند نظير كاربردهاي اورژانسي، جستجو ونجات و ارتباطات نظامي. در چنين محيطهايي نودها گروههايي را ... مشاهده کامل
چند پخشي نقش مهمي را در برخي از كاربردهاي شبكه هاي سيار موردي ايفا مي كند نظير كاربردهاي اورژانسي، جستجو ونجات و ارتباطات نظامي. در چنين محيطهايي نودها گروههايي را تشكيل مي دهند تا بتوانند برخي عمليات شامل ارسال داده و صوت به صورت يك به چند و يا چند به چند انجام دهند. حركت نودها توپولوژي شبكه را به طور غير قابل پيش بيني تغيير مي دهد و همراه با محدوديت توان، چند پخشي در شبكه هاي سيار موردي را بسيار چالش برانگير نموده است. در این مقاله در مورد عملکرد دو پروتکل چندپخشی شبکه های سیار موردی MAODV و ODMRP بحث شده است. پروتکل MAODV بر اساس ساختار درخت عمل می کند ( Tree Based ) که در این حالت بین دو گره مختلف فقط یک مسیر منحصر به فرد وجود دارد و پروتکل ODMRP بر اساس ساختار مش عمل می کند ( Mesh Based ) که در این حالت بین دو گره مختلف مسیرهای متفاوتی وجود دارد. پروتکل MAODV یک درخت چندپخشی را براساس اطلاعات سخت افزاری پایه گذاری و نگهداری می کند در حالی که ODMRP شبکه ای را براساس اطلاعات نرم افزاری نگهداری می کند. نتایج بررسی های ما نشان می دهد که، در بیشتر سناریوها پروتکل ODMRP نرخ تحویل بسته بالاتری دارد نسبت به MAODV اما ضعف ان سربار ( Overhead ) بالاتر ان است نسبت به MAODV. عدم مشاهده کامل
چند پخشي نقش مهمي را در برخي از كاربردهاي شبكه هاي سيار موردي ايفا مي كند نظير كاربردهاي اورژانسي، جستجو ونجات و ارتباطات نظامي. در چنين محيطهايي نودها گروههايي را ... مشاهده کامل
خرید مقاله
ارائه روشی براي بهبود رضايت طرفين در مذاکرات خودکار چندموضوعه فرناز طهماسبیان
مهدی شجری
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
در چند سال اخير اکثر سيستم‌هاي تجارت الکترونيکي از مذاکره خودکار براي امور خود استفاده مي‌کنند. مذاکرات خودکار چندموضوعه يکي از مهمترين و ارزشمندترين مکانيزم‌ها در سيستم‌هاي تجارت الکترونيک به ... مشاهده کامل
در چند سال اخير اکثر سيستم‌هاي تجارت الکترونيکي از مذاکره خودکار براي امور خود استفاده مي‌کنند. مذاکرات خودکار چندموضوعه يکي از مهمترين و ارزشمندترين مکانيزم‌ها در سيستم‌هاي تجارت الکترونيک به شمار مي‌روند. يکي از مسائل مهمي که همواره در سيستم مذاکره خودکار چند موضوعه داراي اهميت است توافق بر روي يک موضوع پيشنهاد شده‌است. بدين منظور از تابع مطلوبيت که تنها مبتني بر وزن هر يک از موضوعات مي‌باشد، استفاده مي‌شود. در اين مقاله رويکرد متفاوتي مبتني بر واسط براي انتخاب يک توافق به کار گرفته شده است همچنين تابع مطلوبيتي پيشنهاد مي‌شود که نه تنها به وزن هر يک از موضوعات اهميت داده شده بلکه روابط وابستگي بين موضوعات را نيز در نظر گرفته است. اين مدل در محيط JADE پياده سازي شده و نشان ميدهد در مواردي که موضوعات مورد مذاکره به يکديگر وابسته هستند جواب بهتري را به طرفين برگردانده و رضايت بيشتری را برای طرفين برآورده میسازد. عدم مشاهده کامل
در چند سال اخير اکثر سيستم‌هاي تجارت الکترونيکي از مذاکره خودکار براي امور خود استفاده مي‌کنند. مذاکرات خودکار چندموضوعه يکي از مهمترين و ارزشمندترين مکانيزم‌ها در سيستم‌هاي تجارت الکترونيک به ... مشاهده کامل
خرید مقاله
ارائه روشي براي گسترش پرس‌وجو در بازيابي اطلاعات XML با استفاده از بازخورد کور فروغ شهابیان
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
در بازيابي اطلاعات XMLاي که دادهها شماي ناهمگون، پيچيده و نامعلومي دارند، اغلب کاربران از پرسوجوهاي مبتني بر محتوا استفاده ميکنند. بيشتر اين پرسوجوها از اطلاعات مهمي که در ساختار ... مشاهده کامل
در بازيابي اطلاعات XMLاي که دادهها شماي ناهمگون، پيچيده و نامعلومي دارند، اغلب کاربران از پرسوجوهاي مبتني بر محتوا استفاده ميکنند. بيشتر اين پرسوجوها از اطلاعات مهمي که در ساختار XML نهفته است بهره نميبرند و نياز کاربر را نيز به طور کامل بيان نميکنند. از اين رو و به منظور بالا بردن کيفيت بازيابيها، مي توان پرس وجوها را گسترش داد. براي گسترش پرسوجوها ميتوان از بازخورد رابطه کور استفاده کرد که اخيراً در بازيابي اطلاعات XML مورد توجه قرار گرفته است. در روش پيشنهادي اين مقاله ابتدا بستر کلمات قابل افزودن به پرسوجو با استفاده از بازخورد کور شناسايي ميشوند. سپس اين بسترها براي يافتن کلمات مناسب مورد کاوش قرار ميگيرند. بيشتر موتورهاي بازخورد موجود، تنها از محتويات بازخورد کور بهره ميبرند در حاليکه روش ارائه شده در اين رهاورد از اطلاعات ساختاري اين بازخوردها نيز استفاده ميکند. همچنين براي افزايش دقت بازيابي ها و کاهش ابهام پرسوجوها از معناي پرسوجو استفاده شده است. ارزيابي صورت گرفته، افزايش دقت بازيابيها را با استفاده از روش پيشنهادي نشان ميدهد. عدم مشاهده کامل
در بازيابي اطلاعات XMLاي که دادهها شماي ناهمگون، پيچيده و نامعلومي دارند، اغلب کاربران از پرسوجوهاي مبتني بر محتوا استفاده ميکنند. بيشتر اين پرسوجوها از اطلاعات مهمي که در ساختار ... مشاهده کامل
خرید مقاله
ارائه روشی برای ساختاریابی اجتماعات در شبکه‌های اجتماعی شهرام خدیوی
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
در جهان پیرامون ما پدیده‌های زیادی وجود دارد که در آن موجودات در تعامل با یکدیگر هستند. اغلب این پدیده‌ها قابل مدل‌سازی با شبکه‌های اجتماعی می‌باشند. پیچیدگی این شبکه‌ها از ... مشاهده کامل
در جهان پیرامون ما پدیده‌های زیادی وجود دارد که در آن موجودات در تعامل با یکدیگر هستند. اغلب این پدیده‌ها قابل مدل‌سازی با شبکه‌های اجتماعی می‌باشند. پیچیدگی این شبکه‌ها از نظر بزرگی و نحوه تعاملات باعث می‌شود تا برای بررسی آن‌ها به روش‌های تحلیل شبکه‌ی اجتماعی روی آوریم. شبکه‌های اجتماعی اینترنتی مصداقی از این شبکه‌های پیچیده هستند. با ظهور وب2 و رشد ساختار‌های اجتماعی در اینترنت، نیاز به تحلیل ابعاد مختلف شبکه‌های‌اجتماعی بیشتر شده است. یکی از این تحلیل‌ها، ساختاریابی اجتماع می‌باشد که طی آن گروه‌بندی‌های موجود در شبکه‌ی اجتماعی را استخراج می‌نماییم. در این مقاله، روشی دقیق و کارآمد –به نام رٌخ- برای ساختاریابی شبکه‌های اجتماعی ارائه شده‌است. رُخ از نقطه قوت الگوریتم خوشه‌بندی Chameleon، یعنی استفاده همزمان از دو ویژگی ارتباطِ‌متقابل و تراکم ایده می‌گیرد و با بهبود و تعمیم توأمان این دو ویژگی، الگوریتم جدیدی ارائه می‌دهد. یکی از شاخصه‌های اصلی این الگوریتم دید چگالی‌محور و کل‌نگرانه آن استکه اغلب در افزایش کیفیت ساختاریابی موثر است. نتایج حاصل از ارزیابی رُخ و دو روش دیگر روی مجموعه‌داده‌های این مقاله نشان می‌دهد که رُخ نسبت به برخی روش‌های جدید بر مبنای ماژولاریتی از دقت بالاتری برخوردار است. عدم مشاهده کامل
در جهان پیرامون ما پدیده‌های زیادی وجود دارد که در آن موجودات در تعامل با یکدیگر هستند. اغلب این پدیده‌ها قابل مدل‌سازی با شبکه‌های اجتماعی می‌باشند. پیچیدگی این شبکه‌ها از ... مشاهده کامل
خرید مقاله
طراحي و تولید سامانه رایانه‌ای مولد آداب نامه‌های سازماني با امکان سنجش ميزان تحقق و بهبود سیدابراهیم ابطحی
کاوه نفری
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
پذیرش آداب سازمانی به عنوان وسیله ای برای افزایش کارایی و منفعت سازمانی، طراحی و تولید سامانه های رایانه ای کمک به تدوین آداب نامه های سازمانی را ایجاب نموده ... مشاهده کامل
پذیرش آداب سازمانی به عنوان وسیله ای برای افزایش کارایی و منفعت سازمانی، طراحی و تولید سامانه های رایانه ای کمک به تدوین آداب نامه های سازمانی را ایجاب نموده است. در این پژوهش پس از مباحث نظری لازم، از تلفیق دو مدل رضایت سنجی مشتریان و اعتماد آفرینی سازمانی، مدل سه وجهی (به نام سرمآن) طراحی شده است که توفیق یا شکست سازمان را در قبال بندهای آداب نامه ای ارزیابی نموده و بندهای آدابی کم اثر را جهت حذف یا بازبینی معرفی می نماید. نرم افزار طراحی و تولید شده براساس این مدل، بهبود آتی بندهای آدابی تولیدی سامانه را پس از اثر سنجی پیشنهاد می کند. کمّی سازی اثرات بکارگیری آداب نامه تولیدی رایانه ای در فعالیت های سازمانی و ارائه گزارش تحلیلی متنی رایانه ای در این مورد ، از نوآوری های این مقاله است. عدم مشاهده کامل
پذیرش آداب سازمانی به عنوان وسیله ای برای افزایش کارایی و منفعت سازمانی، طراحی و تولید سامانه های رایانه ای کمک به تدوین آداب نامه های سازمانی را ایجاب نموده ... مشاهده کامل
خرید مقاله
سامانه‌ی رایانه‌ای ارزیاب تحقق اهداف برنامه‌ای (شرایط پایان‌دهی) پروژه‌ها (ساتاب) سیدابراهیم ابطحی
البرز افلاطونیان
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
پروژه های فناوری اطلاعات به دلیل پیچیدگی زیاد ، در موارد متعددی به شکست می انجامند یا اینکه از زمان یا هزینه ی پیش بینی شده فراتر می روند ... مشاهده کامل
پروژه های فناوری اطلاعات به دلیل پیچیدگی زیاد ، در موارد متعددی به شکست می انجامند یا اینکه از زمان یا هزینه ی پیش بینی شده فراتر می روند . یکی از راه هایی که می توان با استفاده از آن جلوی شکست این پروژه ها را گرفت ، ارزیابی و ضعیت فعلی پروژه و بدست آوردن برآوردی از آینده ی پروژه است .در این مقاله قابلیتهای سامانه طراحی و ساخته شده "ساتاب" سامانه ی ارزیاب تحقق اهداف برنامه ای (شرایط پایان دهی) که با استفاده از مدل های تحلیل وضعیت به برآورد شرایط آتی یک پروژه در دست اجرا می پردازد ، توصیف شده است. این سامانه وضعیت فعلی را با آنچه که در ابتدای پروژه پیش بینی شده بود مقایسه شده و موارد عقب ماندگی از هزینه و زمان ، کارآیی زمان بندی و کارآیی هزینه ، بودجه ی تخمینی برای اتمام پروژه ، میزان کارآیی مالی پروژه و روند سودآوری آن را مشخص می کند. همچنین با استفاده از نظرات خبرگان در رابطه با معیارهای موفقیت و شکستی که در پروژه وجود دارد ، احتمالی برای موفقیت و شکست پروژه تعیین می کند و در نهایت به شناسایی خطرهای پروژه و ارائه ی راهکارهای بهبود طلب برای پروژه می پردازد . همچنین ارزیابی های پروژه در بازه های مختلف زمانی را باهم مقایسه می کند و بدین وسیله روند پایان دهی پروژه را نشان می دهد و در خاتمه یک گزارش تحلیلی نهایی رایانه ای شامل یک تصمیم توصیه ای در مورد توقف یا ادامه پروژه تا اتمام را تولید می کند. عدم مشاهده کامل
پروژه های فناوری اطلاعات به دلیل پیچیدگی زیاد ، در موارد متعددی به شکست می انجامند یا اینکه از زمان یا هزینه ی پیش بینی شده فراتر می روند ... مشاهده کامل
خرید مقاله
تشخيص و رديابي چشم در تصاوير با استفاده از تكنيك بسته‌هاي پيكسل محمدعلی عظیمی کاشانی
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
براي تشخيص و رديابي چشم در تصاوير با پس زمينه پيچيده، از ويژگي هاي متمايز چشم استفاده مي شود. به طور کلي يک سيستم تشخيص و رديابي چشم مي تواند ... مشاهده کامل
براي تشخيص و رديابي چشم در تصاوير با پس زمينه پيچيده، از ويژگي هاي متمايز چشم استفاده مي شود. به طور کلي يک سيستم تشخيص و رديابي چشم مي تواند به چهار مرحله تقسيم شود. تشخيص صورت، تشخيص محدوده ي چشم، يافتن موقعيت مردمک و رديابي چشم. براي بدست آوردن موقعيت مردمک چشم، ابتدا ناحيه ي صورت را از بقيه تصوير جدا نموده، که اين امر باعث مي شود پس زمينه تصاوير در مراحل بعدي کار ما بي تاثير باشد. بر اساس تكنيك بسته هاي پيكسل، محدوده اي از صورت که شامل چشم ها و ابروها مي باشد جدا مي شود. تكنيك بسته هاي پيكسل(Bag Of Pixels)اين امكان را فراهم مي آورد تا بخش هاي از تصوير كه اهميت بيشتري دارد انتخاب شوند. فضاي بسته پيکسل ها افزايش تغييرات خطي معني دار مانند مورفينگ ها و انتقال ها را نشان مي دهد. اين مرحله باعث کاهش حجم محاسبات و ناديده گرفتن عواملي مانند ريش مي شود. در پايان با استفاده از الگوريتم هريس و ويژگي هاي محلي چشم، موقعيت مردمک را بدست مي آوريم. در مرحله بعد به رديابي محدوده ي چشم مي پردازيم. نتايج آزمايش نرخ تشخيص صحيح 94.9% رانشان مي دهد، كه نشان دهنده ي برتري اين روش و پايداري بالاي آن مي باشد. عدم مشاهده کامل
براي تشخيص و رديابي چشم در تصاوير با پس زمينه پيچيده، از ويژگي هاي متمايز چشم استفاده مي شود. به طور کلي يک سيستم تشخيص و رديابي چشم مي تواند ... مشاهده کامل
خرید مقاله
ارائه یک گیت برگشت‌پذیر و خود معکوس برای انجام محاسبات کوانتومی و نانوتکنولوژی محمد مهدی پناهی
آزاده پناهی
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
...
خرید مقاله
طراحی جدید برای مدار برگشت‌پذیر تمام جمع کننده و تفریق کننده در محاسبات کوانتومی و نانوتکنولوژی محمد مهدی پناهی
آزاده پناهی
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
در سالهای اخیر، مدارات برگشتپذیر بسیار مورد توجه قرار گرفتهاند. از کاربردهای آن میتوان به طراحی مدارهای دیجیتالی با توان مصرف پایین، طراحی مدارهای محاسباتی در کامپیوترهای کوانتومی و محاسبات ... مشاهده کامل
در سالهای اخیر، مدارات برگشتپذیر بسیار مورد توجه قرار گرفتهاند. از کاربردهای آن میتوان به طراحی مدارهای دیجیتالی با توان مصرف پایین، طراحی مدارهای محاسباتی در کامپیوترهای کوانتومی و محاسبات مبتنی بر DNA اشاره نمود. با این حال، دستهای از مدارات برگشتپذیر که دارای ویژگی خود معکوس هستند، کمتر مورد بررسی قرار گرفتهاند. در این مقاله، ابتدا با مقایسه بین گیتهای برگشتپذیر، گیتهایی را که دارای ویژگی خود معکوس هستند، مطرح کرده، سپس گیت جدید RMF که یک گیت کامل در این گروه است، ارائه شده است. با استفاده از گیت جدید RMF، سلول حافظه لچ D و دیکدر 4×2 پیادهسازی شدهاند. مقایسه با طرحهای مشابه، نشان داده است که مدارات پیشنهادی در این مقاله، علاوه بر دارا بودن ویژگی خود معکوس، از گیتهای کمتری تشکیل شدهاند و همچنین خروجیهای غیر قابل استفاده کمتری دارند. عدم مشاهده کامل
در سالهای اخیر، مدارات برگشتپذیر بسیار مورد توجه قرار گرفتهاند. از کاربردهای آن میتوان به طراحی مدارهای دیجیتالی با توان مصرف پایین، طراحی مدارهای محاسباتی در کامپیوترهای کوانتومی و محاسبات ... مشاهده کامل
خرید مقاله
کنفرانس‌ها و رخدادها

عضویت در انجمن کامپیوتر ایران
جستجوی مقالات