فا   |   En
ورود به سایت
عنوان مقاله نویسنده (ها) مربوط به کنفرانس چکیده
ارائه يک الگوريتم زمانبندی با استفاده از تبديل LJ برای سویچهای سلولی با صف ورودی رضا سعيدي نيا
محمود فتحی
نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
...
خرید مقاله
ارائه روشی برای دسته‌بندی بسته‌ها بر اساس ماتریس‌های بیتی محمود فتحی
نیک محمد بلوچ زهی
نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
...
خرید مقاله
انتخاب یک مدل مناسب برای شبیه‌سازی ترافیک شبکه مسعود پشمچی
سیاوش خرسندی
نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
...
خرید مقاله
روشی برای جستجو در جدول مسیریابی IP با استفاده از سخت‌افزار قابل باز پیکربندی حمید فدیشه‌ای
مسعود صبائی
مرتضی صاحب الزمانی
نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
...
خرید مقاله
پیاده‌سازی واحد IP_Lookup بهینه‌سازی شده برای مسیریاب‌های Access حدیث محسنی تکلو
آرش طبیبی آذر
نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
...
خرید مقاله
طراحی یک پردازنده‌ی خاص منظوره جهت پیاده‌سازی الگوریتم رمز معماگر بر روی FPGA اسدالله وکیلی
نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
...
خرید مقاله
VHDL Based Symbolic Model Checker with Improved CTL Property Language Hamid Shojai
Hadi Parandeh Afshar
Zainalabedin Navabi
نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
...
خرید مقاله
Synthesis Tool for Asynchronous Circuits Based on PCFB and PCHB K. Saleh
M. H. Shafiaabad
H. Kalantari
A. Farhoodfar
نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
...
خرید مقاله
A Transistor-Level Placement Tool for Asynchronous Circuits M. Salehi
h. Pedram
m. saheb zamani
M. Naderi
n. araghi
نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
...
خرید مقاله
Hierarchical Global Routing Integrated with Floorplanning and Placement Morteza Saheb Zamani
Saeed Kazemi
نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
...
خرید مقاله
کنفرانس‌ها و رخدادها

عضویت در انجمن کامپیوتر ایران
جستجوی مقالات