فا   |   En
ورود به سایت
عنوان مقاله نویسنده (ها) مربوط به کنفرانس چکیده
زبانی برای پرسش زمانی فازی مرجان نظریان نائینی
سید محمد تقی روحانی رانکوهی
نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
...
خرید مقاله
موازی سازی نگاشت فضای چند بعدی در داده‌کاوی نمایشی شادی اشنایی
نرگس سیمجور
نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
...
خرید مقاله
A new approach for ranking web pages azadeh shakery
Mohammad Ghodsi
نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
...
خرید مقاله
تعیین هوشیاری از روی حالت چشمان شخص عبدالحسین فتحی
محمد تقی منظوری
نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
...
خرید مقاله
روش جدیدی برای نمایه‌سازی و بازیابی تصویر در قلمرو DCT حسین نظام آبادی پور
مرجان توکلی
امینه خواجه پور
سعید سریزدی
احسان اله کبیر
نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
...
خرید مقاله
تا کردن متعامد خط‌کش در فضای d بعدی علی نوراله
محمد رضا رزازی
نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
...
خرید مقاله
یک روش جدید برای تثبیت دنباله تصاویر جهت ردگیری اشیاء متحرک پیمان حقیقت
رضا صفا بخش
نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
...
خرید مقاله
شناسایی ارقام دستنویس فارسی با استفاده از گرادیان و دسته‌بندی کننده ماشین بردار پشتیبان حسن سلطان زاده
محمد رحمتی
نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
...
خرید مقاله
روش نوینی جهت فشرده‌سازی تصاویر بر اساس روش ترفیع و پیاده‌سازی آن بر روی تراشه‌های FPGA امیر استاد حسن معمار
شهره کسایی
نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
...
خرید مقاله
بهبود آلگوريتم پردازش اشاره گرهای TU در شبکه‌های SDH عباس ایروانی
حمیده صبائی
احمد خادم زاده
نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
...
خرید مقاله
کنفرانس‌ها و رخدادها

عضویت در انجمن کامپیوتر ایران
جستجوی مقالات