فا   |   En
ورود به سایت
عنوان مقاله نویسنده (ها) مربوط به کنفرانس چکیده
بهبود کشف پوياي نامتغيرها در مورد آرايه‌ها محمّدهاني فولادگر
بهروز مينايي بيدگلی
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
مهندسي نرم‌افزار فعاليتي است شامل طراحي، پياده سازي،تغيير و بهبود نرم‌افزار که سرعت تهيه نرم‌افزار را بالا برده و کمک مي‌کند تا نرم‌افزاري با کيفيت بالاتر، کارآمدتر و با قابليت ... مشاهده کامل
مهندسي نرم‌افزار فعاليتي است شامل طراحي، پياده سازي،تغيير و بهبود نرم‌افزار که سرعت تهيه نرم‌افزار را بالا برده و کمک مي‌کند تا نرم‌افزاري با کيفيت بالاتر، کارآمدتر و با قابليت نگهداشت بالا داشته باشيم. در اين راستا نامتغيرها به برنامه نويس و آزمونگر کمک مي‌کند تا بعضي از مراحل مهندسي نرم‌افزار را سادتر و سريعتر انجام دهد. از آنجايي که آرايه‌ها و اشاره‌گر‌ها بيشتر امکان دارد که با خطا رو برو باشند، نامتغيرهايي که خصوصيات اين ساختار‌ها را گزارش مي‌دهند پرکاربردتر هستند. با آوردن عناصر اول و آخر آرايه در نامتغيرها مي‌توان بي‌دقتي‌هاي احتمالي در بکار بردن انديس‌ها که بسيار در حلقه‌ها متداول است را تشخيص داد. همچين بکارگيري تعداد عناصر مشترک در آرايه‌ها با نوع داده‌اي يکسان مي‌تواند بسيار کمک کننده باشد مخصوصاً در مواردي که يک آرايه از تغيير بر روي آرايه ديگر بدست مي‌آيد. اين دو خصوصيت به ما کمک مي‌کند تا بسياري از خطاهاي متداول برنامه نويسي را تشخيص دهيم و در رفع آن بکوشيم. عدم مشاهده کامل
مهندسي نرم‌افزار فعاليتي است شامل طراحي، پياده سازي،تغيير و بهبود نرم‌افزار که سرعت تهيه نرم‌افزار را بالا برده و کمک مي‌کند تا نرم‌افزاري با کيفيت بالاتر، کارآمدتر و با قابليت ... مشاهده کامل
خرید مقاله
تقريب و تجريد در منطق و مدل‌هاي زماني فازي علی موقر رحیم‌آبادی
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
براي لحاظ کردن سطوح مختلف عدم قطعيت و ناسازگاري، در فرايند چک کردن مدل، از منطق¬هاي زماني چندمقداري (روي جبرهاي شبه بولي) استفاده شده است. منطق فازي نيز نوعي منطق ... مشاهده کامل
براي لحاظ کردن سطوح مختلف عدم قطعيت و ناسازگاري، در فرايند چک کردن مدل، از منطق¬هاي زماني چندمقداري (روي جبرهاي شبه بولي) استفاده شده است. منطق فازي نيز نوعي منطق چندمقداري نامتناهي و پيوسته است که در حوزه¬هاي مختلف کاربرد دارد. با ترکيب منطق¬هاي زماني با منطق فازي مي¬توان مفاهيم فازي را در حوزه چک کردن مدل، وارد کرد. در اين مقاله ضمن تعريف مدل کريپکه فازي FzKripke جهت چک کردن خواص زماني روي اين مدل¬ها، منطق FzCTL* را ارائه مي¬کنيم. جهت برخورد با مشکل انفجار فضاي حالت، علاوه بر مفهوم تجريد و شبيه¬سازي دوگانه که در فرايند چک کردن مدل، مفاهيمي شناخته شده¬اند، به مفهوم تقريب روي اين منطق¬ها و مدلهاي فازي، به عنوان تکنيکی جديد پرداخته خواهد شد عدم مشاهده کامل
براي لحاظ کردن سطوح مختلف عدم قطعيت و ناسازگاري، در فرايند چک کردن مدل، از منطق¬هاي زماني چندمقداري (روي جبرهاي شبه بولي) استفاده شده است. منطق فازي نيز نوعي منطق ... مشاهده کامل
خرید مقاله
صفحه‌بندي بهينه چارت سازماني به عنوان يك مسئله NP-Complete حمید حاج سید جوادی
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
چارت سازماني، يكي از نمودارهاي مهمي است كه معرف سلسله مراتب پست¬ها در يك سازمان است و ابزارهاي متعددي به صورت خودكار آن را توليد مي¬كنند. در اين مقاله، ... مشاهده کامل
چارت سازماني، يكي از نمودارهاي مهمي است كه معرف سلسله مراتب پست¬ها در يك سازمان است و ابزارهاي متعددي به صورت خودكار آن را توليد مي¬كنند. در اين مقاله، بهينه¬سازي مصرف كاغذ براي اين ابزارها، در قالبي رسمي بيان شده و به كمك كاهش مسائل به يكديگر، نشان مي¬دهيم كه اين مسئله از رده پيچيدگي محاسباتي NP-Complete است. عدم مشاهده کامل
چارت سازماني، يكي از نمودارهاي مهمي است كه معرف سلسله مراتب پست¬ها در يك سازمان است و ابزارهاي متعددي به صورت خودكار آن را توليد مي¬كنند. در اين مقاله، ... مشاهده کامل
خرید مقاله
الگوريتمي تقريبي براي صفحه‌بندي بهينه چارت سازماني حمید حاج سید جوادی
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
چارت سازماني، يكي از نمودارهاي مهمي است كه معرف سلسله مراتب پست¬ها در يك سازمان است و ابزارهاي متعددي به صورت خودكار آن را توليد مي¬كنند. در اين مقاله، ... مشاهده کامل
چارت سازماني، يكي از نمودارهاي مهمي است كه معرف سلسله مراتب پست¬ها در يك سازمان است و ابزارهاي متعددي به صورت خودكار آن را توليد مي¬كنند. در اين مقاله، بهينه¬سازي مصرف كاغذ براي اين ابزارها، در قالبي رسمي بيان شده و با توجه به آنكه اين مسئله از پيچيدگي محاسباتي رده NP-Complete است، الگوريتمي تقريبي با ضريب تقريب ثابت براي آن ارائه مي كنيم. در اين الگوريتم از تكنيك برنامه¬ريزي غير خطي و برنامه¬ريزي پويا استفاده شده است. عدم مشاهده کامل
چارت سازماني، يكي از نمودارهاي مهمي است كه معرف سلسله مراتب پست¬ها در يك سازمان است و ابزارهاي متعددي به صورت خودكار آن را توليد مي¬كنند. در اين مقاله، ... مشاهده کامل
خرید مقاله
توليد فضاي حالت نمادين با کمک نمودار تصميم دودويي مرتب کاهش‌يافته براي توصيف‌هاي سيسستم‌هاي تصادفي گسسته رخداد رضا فتحی
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
يکي از مشکلات بررسي مدل¬ها، توليد فضاي حالت است. به دليل بزرگ بودن فضاي حالت معمولاً مشکل انفجار حالت پيش مي‌آيد. يکي از راهکارهاي حل اين مشکل، استفاده از نمودار ... مشاهده کامل
يکي از مشکلات بررسي مدل¬ها، توليد فضاي حالت است. به دليل بزرگ بودن فضاي حالت معمولاً مشکل انفجار حالت پيش مي‌آيد. يکي از راهکارهاي حل اين مشکل، استفاده از نمودار تصميم دودويي است. در اين روش، فضاي حالت مدل به جاي نگهداري مجموعه¬اي، به صورت نمادين نگهداري مي‌شود. نگهداري فضاي حالت به صورت نمادين، ذخيره و پردازش فضاي حالت را به ذخيره و پردازش گراف¬ها کاهش مي‌دهد که از هزينه نگهداري و پردازش مجموعه¬ها به مراتب کمتر است. در اين مقاله الگوريتمي براي توليد فضاي حالت نمادين از توصيف سيستم‏هاي تصادفي گسسته رخداد بدست آمده از يک مدل ارائه شده است. استفاده از توصيف سيستم‏هاي تصادفي گسسته رخداد که يک توصيف صوري چندگانه است، اين امکان را مي‌دهد که روش¬هاي صوري سيستم¬هاي تصادفي گسسته رخداد ديگر مثل شبکه¬هاي پتري تصادفي يا شبکه¬هاي فعاليت تصادفي و غيره را به روش صوري SDES تبديل و فضاي حالت نمادين براي آنها توليد کرد. با استفاده از توليد نمادين فضاي حالت با کمک نمودار تصميم¬گيري دودويي مرتب کاهش¬يافته، فضاي حالت بسيار بزرگتري را مي¬توان توليد کرد. در نتيجه با استفاده از اين روش، مي‌توان مشکل انفجار حالت را تخفيف داد. عدم مشاهده کامل
يکي از مشکلات بررسي مدل¬ها، توليد فضاي حالت است. به دليل بزرگ بودن فضاي حالت معمولاً مشکل انفجار حالت پيش مي‌آيد. يکي از راهکارهاي حل اين مشکل، استفاده از نمودار ... مشاهده کامل
خرید مقاله
مدلسازی و ارزيابی سیستم‌های اطلاعاتی با استفاده از شبکه‌های پتری رنگی فازی علی هارون‌آبادی
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
زبان مدلسازی يکپارچه (UML) جهت رسیدگی به نیازهای وظیفه مندی در مهندسی نرم افزار مورد استفاده قرار می گیرد. هرچند انجمن مدیریت شیئ (OMG )زیر نمایه کارائی ... مشاهده کامل
زبان مدلسازی يکپارچه (UML) جهت رسیدگی به نیازهای وظیفه مندی در مهندسی نرم افزار مورد استفاده قرار می گیرد. هرچند انجمن مدیریت شیئ (OMG )زیر نمایه کارائی را جهت پشتیبانی از نیازهای غیروظیفه مندی در سال 2002 مطرح نمود، لیکن جهت ارزیابی کارائی نیاز به یک مدل رسمی ضروری می باشد. شبکه پتری با بهره گیری از پشتوانه ریاضی جهت مدلسازی رفتار در این زمینه مفید می باشد. از سوی دیگر با توجه به ماهیت غیرقطعی اطلاعات در سیستمهای اطلاعاتی ، استفاده از متغیرهای زبانی و منطق فازی دقت بالاتری را در محاسبات مربوط به ارزیابی کارائی سیستم به همراه خواهد داشت. در این مقاله با تبدیل مدل واقعی به مدل رسمی(F_CPN) امکان ارزیابی کارائی سیستم را بر روی مدل رسمی فراهم می نمائیم. با استفاده از منطق فازی و تحلیل بازخورد قبل از مرحله پیاده سازی می توان کارائی سیستم را بهبود بخشید. با بررسی نتایج ملاحظه می نماییم رویکرد فازی موجب بهبود کارائی می گردد عدم مشاهده کامل
زبان مدلسازی يکپارچه (UML) جهت رسیدگی به نیازهای وظیفه مندی در مهندسی نرم افزار مورد استفاده قرار می گیرد. هرچند انجمن مدیریت شیئ (OMG )زیر نمایه کارائی ... مشاهده کامل
خرید مقاله
توصیف و وارسی نرم‌افزارهای زمانی با ماشین حالت و منطق زمانی سیدمرتضی بابامیر
مهدی برهانی دهکردی
امیر اسماعیلی
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
راستی¬آزمایی نرم¬افزارهای زمان¬واقعی با دو مسئله مواجه است: (1) چگونه قوانین راستی¬آزمایی تولید کنیم و (2) چگونه آنها را برای راستی-آزمایی توصیف مسئله به کار ببریم. ما در این مقاله ... مشاهده کامل
راستی¬آزمایی نرم¬افزارهای زمان¬واقعی با دو مسئله مواجه است: (1) چگونه قوانین راستی¬آزمایی تولید کنیم و (2) چگونه آنها را برای راستی-آزمایی توصیف مسئله به کار ببریم. ما در این مقاله روشی را ارائه می¬دهیم تا به وسیله آن به حل این دو مسئله برای سیستم¬هایی که با ماشین حالت زماندار توصیف می¬شوند، بپردازیم. در قدم اول، گزاره¬های منطقی زمان واقعی را از توصیف¬ مسئله به دست می¬آوریم. در قدم دوم، قیود ایمنی را از گراف حالات ماشین حالت زماندار توصیف مسئله به دست می¬آوریم و در قدم سوم این قیود را به گزاره¬های منطقی زمان واقعی تبدیل می¬کنیم. این گزاره¬ها که قیود ایمنی را نشان می¬دهند برای راستی¬آزمایی گزاره¬های حاصل از توصیف که در قدم اول به دست آمده¬اند، به کار گرفته می¬شوند. برای نشان¬دادن عملی¬بودن روش¬مان، مسئله سیستم زمان¬واقعی تقاطع جاده و راه¬آهن را مطرح می¬کنیم و روش¬مان را برای آن به کار می¬بریم. عدم مشاهده کامل
راستی¬آزمایی نرم¬افزارهای زمان¬واقعی با دو مسئله مواجه است: (1) چگونه قوانین راستی¬آزمایی تولید کنیم و (2) چگونه آنها را برای راستی-آزمایی توصیف مسئله به کار ببریم. ما در این مقاله ... مشاهده کامل
خرید مقاله
روشی نوین جهت طبقه‌بندی داده‌ها به کمک SAW پیمان غلامی
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
روش مجموع ساده وزین (SAW) یکی از ساده ترین تکنیک های جبرانی تصمیم گیری چند معیاره است. این روش برای حل مسائل تصمیم گیری چند معیاره به کار برده ... مشاهده کامل
روش مجموع ساده وزین (SAW) یکی از ساده ترین تکنیک های جبرانی تصمیم گیری چند معیاره است. این روش برای حل مسائل تصمیم گیری چند معیاره به کار برده می شود. از طرفی دیگر داده کاوی یکی از 10 علم رو به رشد دنیا است و یکی از مهمترین الگوریتم های داده کاوی، الگوریتم های مبتنی بر مدل های پیشگویی است که برای پیش بینی آینده به کار برده می شوند. اکثر این الگوریتم ها پیچیده و زمان بر می باشند. در این مقاله روشی نوینی برای طبقه بندی داده ها به کمک روش SAW با استفاده از امتیاز فیشر به خصیصه ها معرفی شده است که مزیت اصلی آن سادگی است. همچنین از توابع فازی برای بهبود دقت این روش استفاده کرده ایم. بر اساس آزمایش های انجام شده بر روی دو پایگاه اطلاعاتی استاندارد و نتایج بدست آمده حاکی از دقت بالای روش نسبت به اکثر الگوریتم های طبقه بندی است. عدم مشاهده کامل
روش مجموع ساده وزین (SAW) یکی از ساده ترین تکنیک های جبرانی تصمیم گیری چند معیاره است. این روش برای حل مسائل تصمیم گیری چند معیاره به کار برده ... مشاهده کامل
خرید مقاله
ارائه روش تطابق وزن دار براي تطبيق فيلدها و ركوردها در پايگاه داده‌ها محمدرضا فيضي درخشي
آزاده روحاني
مهسا صباغ نوبريان
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
نحوه¬هاي مختلف ورود اطلاعات باعث به¬وجودآمدن ركوردهاي تكراري مي¬شود كه اين امر باعث افزايش حجم پايگاه¬داده¬ها مي-گردد. در اين مقاله، روشي به نام تطابق وزن¬دار پيشنهاد شده¬است تا تطابق بين ... مشاهده کامل
نحوه¬هاي مختلف ورود اطلاعات باعث به¬وجودآمدن ركوردهاي تكراري مي¬شود كه اين امر باعث افزايش حجم پايگاه¬داده¬ها مي-گردد. در اين مقاله، روشي به نام تطابق وزن¬دار پيشنهاد شده¬است تا تطابق بين فيلدها و ركوردها معقول¬تر انجام شود. برخي از روشهاي موجود روي كلمات يك بخشي به خوبي عمل مي¬كنند ولي كاربرد خوبي در كلمات چندبخشي ندارند ولي روش تطابق وزن¬دار كارايي خوبي براي كلمات چندبخشي دارد و درجه شباهت بالايي را براي اين¬گونه فيلدها دارا است و از آنجايي كه بيشتر عدم تشابه¬ها وابسته به خطاهايي است كه بر اثر ورود اشتباهي حروف مشابه به¬وجود آمده¬است، اين روش با درنظر گرفتن شباهتي براي حروف مشابه، دقت را در خطاهاي تايپي بالا مي¬¬برد. همچنين اين روش حساسيتي نسبت به كاراكترهاي شبيه به¬هم دارد. از آنجايي كه مقادير نامعتبر فيلدها تاثير زيادي روي تطابق ركوردها دارد، اين روش اثرات اين نوع فيلدها را كمتر در نظر مي¬گيرد تا دقت معقول¬تري به¬دست بيايد. بعداز بيان و بررسي روش تطابق وزن¬دار، آزمايشهايي با اين روش و روشهاي موجود روي دو پايگاه¬داده واقعي انجام شد و نتايج آن مورد مقايسه و بررسي قرار گرفت كه اين روش بر روي پايگاه¬داده¬ها دقتي درحدود90درصد داشت كه مابين 6 تا 8 درصد نسبت به بهترين حالت بهبود نشان مي¬دهد. عدم مشاهده کامل
نحوه¬هاي مختلف ورود اطلاعات باعث به¬وجودآمدن ركوردهاي تكراري مي¬شود كه اين امر باعث افزايش حجم پايگاه¬داده¬ها مي-گردد. در اين مقاله، روشي به نام تطابق وزن¬دار پيشنهاد شده¬است تا تطابق بين ... مشاهده کامل
خرید مقاله
ارائه يك رويكرد پيش كنشي براي ارزيابي كارآيي فرآيند BPEL با استفاده از شبكه پتري تصادفي مجتبی بخشنده
اشکان سامی
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
معماري سرويس گرا با امكان سازي ايجاد چابكي و انعطاف پذيري لازم در سازمان ها، تحولي شگرف و نوين را در عرصه مهندسي نرم افزار فراهم آورده است كه دراين ... مشاهده کامل
معماري سرويس گرا با امكان سازي ايجاد چابكي و انعطاف پذيري لازم در سازمان ها، تحولي شگرف و نوين را در عرصه مهندسي نرم افزار فراهم آورده است كه دراين ميان ، استاندارد BPEL راه را براي ساخت پيمانه هاي جديد براساس تركيبي از سرويس ها، هموار نموده است. اگرچه تلاش هاي زيادي براي اثبات درستي عمليات پذيري سرويس هاي تركيبي براساس روش هاي رسمي انجام گرديده ، پيش بيني ويژگي هاي غيرعملياتي نظير كارآيي، قابليت اطمينان و دسترس پذيري كمتر مورد كنكاش قرار گرفته است. نوآوري ما ابداع يك رويكرد تحليلي مبتني بر شبكه پتري تصادفي و تئوري صف مي باشد كه كارآيي يك گردش كاري را محاسبه مي نمايد. اين مدل براي انواع فرآيندهاي پايه اي توالي ، شرط ، توازي و حلقه مورد آزمون قرار گرفته كه بدليل حجم زياد محاسبات، براي يك نمونه فرآيند تركيبي محاسبات انجام و ارائه شده است. به منظور تصديق مدل، نمونه فرآيند تركيبي همزمان در نرم افزار Arena مدلسازي و نتايج، مقايسه گرديده كه باتوجه به ميزان انحراف اندك نتايج ، صحت مدل تاييد مي گردد. لذا این رویکرد ، قابلیت بکارگیری جهت محاسبه و تخمین کارآیی ، قابلیت اطمینان ، در دسترس بودن و ديگر ويژگي¬هاي غيرعملياتي را داشته و در صورت اجرا در زمان قبل از اجرا جهت سرویس های BPEL ، زمینه اطمینان دهی اجرای تعهدات را به سرویس گیرندگان از سوی سرویس دهندگان فراهم می آورد. عدم مشاهده کامل
معماري سرويس گرا با امكان سازي ايجاد چابكي و انعطاف پذيري لازم در سازمان ها، تحولي شگرف و نوين را در عرصه مهندسي نرم افزار فراهم آورده است كه دراين ... مشاهده کامل
خرید مقاله
کنفرانس‌ها و رخدادها

عضویت در انجمن کامپیوتر ایران
جستجوی مقالات