فا   |   En
ورود به سایت
عنوان مقاله نویسنده (ها) مربوط به کنفرانس چکیده
تشخیص اجراهای خطادار نرم افزار با استفاده از روش خوشه‌بندی سعید پارسا
سمیه عربی نرئی
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
هدف از این مقاله ارائه روشی برای تشخیص خودکار خطاهای موجود در سیستم‌های نرم‌افزاری با حداکثر دقت ممکن و حداقل نیاز به بررسی دستی کد برنامه است. راه کارهایی که ... مشاهده کامل
هدف از این مقاله ارائه روشی برای تشخیص خودکار خطاهای موجود در سیستم‌های نرم‌افزاری با حداکثر دقت ممکن و حداقل نیاز به بررسی دستی کد برنامه است. راه کارهایی که تاکنون برای رسیدن به این هدف، ارائه شده‌اند سعی دارند با مقایسه اطلاعات زمان اجرای برنامهها در اجراهای موفق و ناموفق و در نقاط خاصی از برنامه که تعیینکننده نام دارند، نقاط مظنون به خطا را به برنامه نویس معرفی کنند. اما مشکل اصلی این است که تحلیل اطلاعات زمان اجرا در نقاط تعیینکننده بدون در نظر گرفتن وابستگیهای موجود بین تعیینکنندهها، منجر به عدم توانایی این روشها در کشف برخی از انواع خطاها خواهد شد. برای رفع این مشکلات در این مقاله راه کاری نوین بر مبنای تحلیل رفتارهای زمان اجرای برنامه ها در قالب مسیرهای اجرایی و با در نظر گرفتن تعاملات بین تعیینکنندهها، ارائه شدهاست. بدین منظور از یک روش تحلیل خوشهبندی به منظور تشخیص نزدیکترین اجراهای موفق و ناموفق جهت تعیین محل خطا، استفاده شدهاست. ارزیابی راهکار پیشنهادی بر روی مجموعهای از برنامه های واقعی، موفقیت روش پیشنهادی را در کشف دقیقتر خطاها نسبت به روش‌های پیشین نشان میدهد. عدم مشاهده کامل
هدف از این مقاله ارائه روشی برای تشخیص خودکار خطاهای موجود در سیستم‌های نرم‌افزاری با حداکثر دقت ممکن و حداقل نیاز به بررسی دستی کد برنامه است. راه کارهایی که ... مشاهده کامل
خرید مقاله
بهينه‏سازي اجراي پرس و جو در پايگاه داده‏ي رابطه‏اي با استفاده الگوريتم اکتشافي ذرات فريبرز محمودی
اميرحسين زاهدی انارکی
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
بهينه‏سازي پرس¬و¬جو در پايگاه داده¬هاي رابطه¬اي يك فرآيند پرهزينه مي‏باشد و تعداد جايگشت‏هاي مختلف عمليات پيوند براي يك پرس¬و¬جو، به‏ صورت نمائي با افزايش تعداد جداول سهيم در پرس¬و¬جو رشد ... مشاهده کامل
بهينه‏سازي پرس¬و¬جو در پايگاه داده¬هاي رابطه¬اي يك فرآيند پرهزينه مي‏باشد و تعداد جايگشت‏هاي مختلف عمليات پيوند براي يك پرس¬و¬جو، به‏ صورت نمائي با افزايش تعداد جداول سهيم در پرس¬و¬جو رشد مي‏كنند. تكنيكهاي فعلي بهينه‏سازي پرس¬و¬جو براي پشتيباني در حالاتي که تعداد جدول‏هاي پايگاه داده و تعداد سطرهاي هر جدول زياد باشند، نامناسب هستند از طرفي رمز موفقيت يك سيستم پايگاه داده كارا بودن مدل پرس‏و‏جوي آن مي‏باشد. لذا در اين مقاله روشي براي بهينه¬سازي اجراي پرس¬و-جو‏¬ها با تعداد جداول بالا پيشنهاد گرديده است. با توجه به افزايش روز افزون اهميت کاهش زمان اجراي طرح شبه بهينه در عمليات پيوند با تعداد جدولهاي بالا و حداقل سازي زمان اجراي الگوريتم در جهت يافتن طرح شبه بهينه و قرار نگرفتن طرح در بهينه‏هاي محلي، استفاده از الگوريتم¬هاي اکتشافي و کاراي نوين مورد توجه زيادي قرار گرفته است. بدين منظور دراين مقاله الگوريتم تعميم يافته بهينه‏سازي گسسته ذرات پيشنهاد گرديده و کارايي آن از طريق مقايسه با برخي الگوريتم¬هاي پيشين و با در نظر گرفتن چهار معيار زمان اجراي الگوريتم، زمان اجراي طرح، خطا و انحراف معيار، بررسي شده و نتايج حاصله نشان دهنده برتري اين روش خصوصا در تعداد بالاي جداول نسبت به الگوريتم هاي پيشين مي¬باشد. عدم مشاهده کامل
بهينه‏سازي پرس¬و¬جو در پايگاه داده¬هاي رابطه¬اي يك فرآيند پرهزينه مي‏باشد و تعداد جايگشت‏هاي مختلف عمليات پيوند براي يك پرس¬و¬جو، به‏ صورت نمائي با افزايش تعداد جداول سهيم در پرس¬و¬جو رشد ... مشاهده کامل
خرید مقاله
ارائه‌ي يك سيستم توصيه‌گر مبتني بر اعتماد با استفاده از شبكه عصبي آزاده سلطانی
محسن كاهانی
محمدرضا اكبرزاده توتونچي
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
سيستمهاي توصيه‌گر، با استفاده از ابزارهاي داده كاوي ميتوانند پيشنهادهاي مناسبي، براي انتخاب از بين حجم وسيعي از داده براي ما فراهم سازند. اكثر اين سيستمها بر ... مشاهده کامل
سيستمهاي توصيه‌گر، با استفاده از ابزارهاي داده كاوي ميتوانند پيشنهادهاي مناسبي، براي انتخاب از بين حجم وسيعي از داده براي ما فراهم سازند. اكثر اين سيستمها بر اساس روش پالايش گروهي كار ميكنند. در اين روش به كمك معيارهاي شباهت، همسايه هاي مشابه براي يك فرد، انتخاب شده سپس بر اساس براورد نظرات آنها، پيشنهاد مورد نظر ارائه ميگردد. معيار شباهت تاثير بسيار زيادي بر عملكرد اينگونه سيستمها ميگذارد. انتخاب معيار مناسب يكي از چالشها در اين زمينه است. در اين مقاله، سيستمي پيشنهاد شده، كه بدون نياز به يافتن كاربران مشابه و به كمك نظرات افراد ديگر واعتمادي كه نسبت به آنها كسب كرده، ميتواند پيشنهادهاي مناسبي را ارائه دهد. در اين سيستم، از شبكه عصبي پس انتشار خطا، براي كشف روابط و اعتماد استفاده شده است. آزمايشها نشان ميدهد كه روش پيشنهادي كارايي را بالاتر برده است. عدم مشاهده کامل
سيستمهاي توصيه‌گر، با استفاده از ابزارهاي داده كاوي ميتوانند پيشنهادهاي مناسبي، براي انتخاب از بين حجم وسيعي از داده براي ما فراهم سازند. اكثر اين سيستمها بر ... مشاهده کامل
خرید مقاله
تشخیص جنسیت اشخاص مبتنی بر روش چند‌مقیاسی الگوی باینری محلی عباس رعایایی اردکانی
بیتا شادگار
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
در این مقاله یک روش تشخیص جنسیت جدید با دقت دسته‌بندی و قابلیت اعتماد بالا ارایه شده است. در این روش از نوعی استخراج مشخصه بر اساس عملگر آنالیز ... مشاهده کامل
در این مقاله یک روش تشخیص جنسیت جدید با دقت دسته‌بندی و قابلیت اعتماد بالا ارایه شده است. در این روش از نوعی استخراج مشخصه بر اساس عملگر آنالیز بافت الگوی باینری محلی استفاده شده است. این تکنیک قادر است بدون تحمیل عوارض جانبی از جمله افزایش بیش از حد حالت‌های ممکن و محاسبات زیاد، با توسعه فضای همسایگی اطراف نقاط در هنگام استخراج اطلاعات، باعث بدست آمدن اطلاعات دقیق‌تری در مورد ساختارهای موجود در تصویر شود. این روش به علت سرعت بالای استخراج مشخصه، قابلیت به کارگیری در سیستم‌های بلادرنگ تشخیص جنسیت اشخاص را دارا است. نتایج بدست آمده از پیاده‌سازی روش پیشنهادی نشان‌دهنده دقت بالای این روش و برابر97.43% است عدم مشاهده کامل
در این مقاله یک روش تشخیص جنسیت جدید با دقت دسته‌بندی و قابلیت اعتماد بالا ارایه شده است. در این روش از نوعی استخراج مشخصه بر اساس عملگر آنالیز ... مشاهده کامل
خرید مقاله
مدلي براي تحليل عددي خسارت جمعي ناشي از آسيب‌پذيري‌هاي امنيتي الهه سميع
حميدرضا شهرياری
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
مديريت امنيت سيستم‌هاي اطلاعاتي و تحليل مخاطرات امنيتي اين سيستم‌ها در سطح گسترده‌اي مورد توجه پژوهشگران ‌است. دست¬يابي به معياري براي ارزيابي امنيت سيستم جهت بهبود عملكرد آن، بسيار مهم ... مشاهده کامل
مديريت امنيت سيستم‌هاي اطلاعاتي و تحليل مخاطرات امنيتي اين سيستم‌ها در سطح گسترده‌اي مورد توجه پژوهشگران ‌است. دست¬يابي به معياري براي ارزيابي امنيت سيستم جهت بهبود عملكرد آن، بسيار مهم است. معيارهاي امنيتي امكان اولويت‌بندي مخاطراتي كه سيستم با آن‌ها مواجه است را فراهم مي‌كنند. دراين‌ميان تحليل آسيب‌پذيري‌ها به‌عنوان نقطه ورود به سيستم و كسب دسترسي‌هاي غيرمجاز توسط مهاجم اهميت ويژه‌اي دارد. در استاندارد CVSS (Common Vulnerability Scoring System) كه به‌منظور امتيازدهي آسيب‌پذيري‌ها ارئه شده، امتياز خسارت براي هر آسيب‌پذيري مستقل و مجزا مي‌باشد. در‌حاليكه اثر آسيب‌پذيري‌هاي موجود در يك سيستم برهم قابل چشم‌پوشي نيست. همچنين سوء استفاده از برخي آسيب‌پذيري‌ها، دسترسي‌هاي مشترك در سيستم ايجاد مي‌كنند و اثر مشترك بر سيستم دارند. بنابراين امتياز خسارت واقعي مجموعه‌اي از آسيب‌پذيري‌ها با جمع ساده امتياز خسارت‌هاي CVSS قابل محاسبه نمي‌باشد. در اين مقاله به‌منظور مشخص كردن اهميت آسيب‌پذيري‌هاي موجود در سيستم و اثر جمعي خسارت ناشي از سوء ‌استفاده از آن‌ها، مدلي ارائه شده‌است. اين مدل به بررسي خسارت آسيب‌پذيري‌ها با درنظر گرفتن دسترسي‌هاي كسب شده توسط مهاجم پس از سوء استفاده از آن‌ها پرداخته است. به‌اين‌ترتيب علاوه‌بر محاسبه خسارت جمعي مربوط به مجموعه‌اي از آسيب‌پذيري‌ها، خسارت‌هاي وارد بر ويژگي‌هاي امنيتي سيستم به‌صورت مجزا مشخص شده‌است. عدم مشاهده کامل
مديريت امنيت سيستم‌هاي اطلاعاتي و تحليل مخاطرات امنيتي اين سيستم‌ها در سطح گسترده‌اي مورد توجه پژوهشگران ‌است. دست¬يابي به معياري براي ارزيابي امنيت سيستم جهت بهبود عملكرد آن، بسيار مهم ... مشاهده کامل
خرید مقاله
ارائه متريك هايي براي ارزيابي ريسك هاي محصولات نرم افزاري و طبقه بندي متريك هاي ارائه شده آرمن کشيشيان
حسن رشيدی
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
مديريت ريسک در تمام دوره حيات نرم‏افزار نقش پررنگي در موفقيت پروژه¬ها ايفا مي¬کند. يکي از ضعف¬هايي که در مديريت ريسک¬ها سبب کاهش توجه مهندسين نرم¬افزار و متعاقباً کاهش نظارت ... مشاهده کامل
مديريت ريسک در تمام دوره حيات نرم‏افزار نقش پررنگي در موفقيت پروژه¬ها ايفا مي¬کند. يکي از ضعف¬هايي که در مديريت ريسک¬ها سبب کاهش توجه مهندسين نرم¬افزار و متعاقباً کاهش نظارت بر ريسک¬ها مي‏شود، عدم وجود معيارهاي قابل اندازه-گيري است. ريسک¬هاي نرم‏افزاري نيز مانند هر عرصه ديگري که نيازمند ارزيابي هستند، بايد بر اساس کميت¬هاي عددي بيان شوند. در اين مقاله با مروري کلي بر مديريت ريسک¬ها و مطالعه طبقه‏بندي¬هاي موجود، همچنين با در نظر گرفتن متريک¬هايي که در کارهاي مشابه مطرح شده، متريک‏هايي ارائه مي¬شود. اين متريک¬ها با توجه به شناسايي معماري و روش¬هاي توسعه نرم¬افزار و هم چنين مشاهدات و تجارب بدست آمده از چند شرکت نرم¬افزاري در ايران ارائه مي¬شوند. جهت سهولت امر مديريت و همچين بکار بستن اين متريک¬ها در دنياي واقعي، يک طبقه¬بندي منطقي و ويژه بر روي آنها انجام مي¬شود. به کمک طبقه بندي ارائه شده، ¬مي¬توان مسئولين نظارت و کنترل متريک‏ها را در هر مرحله شناسايي کرده و در زمان صحيح مديريت ريسک را به درستي بکار بست. عدم مشاهده کامل
مديريت ريسک در تمام دوره حيات نرم‏افزار نقش پررنگي در موفقيت پروژه¬ها ايفا مي¬کند. يکي از ضعف¬هايي که در مديريت ريسک¬ها سبب کاهش توجه مهندسين نرم¬افزار و متعاقباً کاهش نظارت ... مشاهده کامل
خرید مقاله
IUI_B : واسط کاربری هوشمند مبتنی بر عامل برای نابینایان الهام عبد نیکویی‌پور
احمد عبداله‌زاده بارفروش
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
...
IUI_B : واسط کاربری هوشمند مبتنی بر عامل برای نابینایان
IUI_B : واسط کاربری هوشمند مبتنی بر عامل برای نابینایان
خرید مقاله
الگوريتم‌هايي براي بدست آوردن دو درخت پوشاي کمينه مهدی وجدی
محمدرضا رزازی
مهدی وجدی
محمدرضا رزازی
مهدی وجدی
محمدرضا رزازی
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
درخت هاي پوشاي کمينه يکي از پر کاربردترين ها ساختمان داده ها در علوم هستند. در مسئله دو درخت پوشاي کمينه هدف پوشش دادن مجموعه نقاط با دو درخت ... مشاهده کامل
درخت هاي پوشاي کمينه يکي از پر کاربردترين ها ساختمان داده ها در علوم هستند. در مسئله دو درخت پوشاي کمينه هدف پوشش دادن مجموعه نقاط با دو درخت جدا از هم است که مجموع طول اين دو درخت کمينه باشد. کاربرد اين مسئله در مواردي است که نياز به سرويس‌رساني به مجموعه اي از نقاطِ تقاضا توسط دو سرويس‌دهنده باشد و بخواهيم مجموع مسافت طي شده و يا طول شبکة ايجاد شده جهت ارائه سرويس را کمينه کنيم. اين مسئله مي‌تواند با محدوديت هاي مختلفي نيز بررسي شود. در اين مقاله ما ابتدا يک الگوريتم بهينه براي مسئله در حالت کلي ارائه مي‌دهيم و سپس به بررسي مسئله با محدوديت مساوي بودن تعداد گره هاي دو درخت مي‌پردازيم. در اين حالت براي مسئله دو الگوريتم مکاشفه‌اي و ژنتيک ارائه مي‌کنيم و به مقايسه نتايج آن‌ها با جواب هاي دقيق مسئله و با يکديگر مي‌پردازيم. نتايج مقايسه نشان دهنده آن است که الگوريتم ژنتيک ارائه شده مي‌تواند در زماني خوب و با دقتي مناسب به حل مسئله بپردازد. عدم مشاهده کامل
درخت هاي پوشاي کمينه يکي از پر کاربردترين ها ساختمان داده ها در علوم هستند. در مسئله دو درخت پوشاي کمينه هدف پوشش دادن مجموعه نقاط با دو درخت ... مشاهده کامل
خرید مقاله
محکي براي سيستم‌هاي مديريت جريان داده احتمالاتي آرميتا کراچی
محمد قلمبر دزفولي
مصطفی سانيجی حق‌جو
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
عدم دقت ذاتي داده در بسياري از برنامه¬هاي کاربردي، لزوم مديريت عدم قطعيت را نشان مي¬دهد. از آنجا که مديريت عدم قطعيت در داخل برنامه¬هاي کاربردي پيچيده بوده علاوه بر ... مشاهده کامل
عدم دقت ذاتي داده در بسياري از برنامه¬هاي کاربردي، لزوم مديريت عدم قطعيت را نشان مي¬دهد. از آنجا که مديريت عدم قطعيت در داخل برنامه¬هاي کاربردي پيچيده بوده علاوه بر اينکه کارآمد نيز نمي¬باشد، نياز به سيستمي است که بتواند داده¬هاي غيرقطعي را به طور مناسبي مديريت کند. رويکردهاي مختلفي در اين رابطه وجود دارد اما روش استانداري نياز است که به صورت کارآمدي تمامي روش¬هاي موجود را با يکديگر مقايسه کند. محک پيشنهادي ما به منظور ارزيابي عملکرد سيستم¬هاي مديريت جريان داده احتمالاتي (PDSMS) در مقايسه با يکديگر و همچنين پايگاه داده¬هاي احتمالاتي (PDB) طراحي شده است. محک PLR نسخه احتمالاتي محک Linear Road است که خصوصيات ترافيکي يک سيستم بزرگراه ساده را شبيه¬سازي مي-کند. در محک پيشنهادي با استفاده از تعريف عوارض متغير، ميزان تراکم بزرگراه¬ها مديريت مي¬شود در حالي¬که بيشترين تمرکز بر روي مفاهيم احتمالاتي است. در اين مقاله، بعد از مقدمه¬اي کوتاه در خصوص محک در سيستم¬هاي احتمالاتي، چالش¬هاي موجود را مورد بررسي قرار مي¬دهيم. ساختار محک پيشنهادي را با توصيف داده¬هاي ورودي، پرس¬وجوها و معيارهاي ارزيابي بررسي مي¬کنيم. در آخر نيز مقايسه عملکرد برخي از PDSMSها را به عنوان کار آينده خود مطرح مي¬نماييم. عدم مشاهده کامل
عدم دقت ذاتي داده در بسياري از برنامه¬هاي کاربردي، لزوم مديريت عدم قطعيت را نشان مي¬دهد. از آنجا که مديريت عدم قطعيت در داخل برنامه¬هاي کاربردي پيچيده بوده علاوه بر ... مشاهده کامل
خرید مقاله
گذری بر امکان‌سنجی نامتغيرهاي شرطي محمّدهاني فولادگر
بهروز مينايي بيدگلی
شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
مهندسي نرم افزار از تعدادي فرآيند تشکيل شده است از جمله طراحي، پياده سازي و تغيير نرم افزار که همه اين فرآيند‌ها در جهت توليد و توسعه نرم افزار و ... مشاهده کامل
مهندسي نرم افزار از تعدادي فرآيند تشکيل شده است از جمله طراحي، پياده سازي و تغيير نرم افزار که همه اين فرآيند‌ها در جهت توليد و توسعه نرم افزار و همچنين دسترسي به يک نرم افزار کارآمد و با کيفيت و قابل نگهداشت انجام مي‌شود. نامتغيرها به برنامه نويس کمک مي‌کند بيشتر مراحل مهندسي نرم افزار را راحتر انجام دهد. نامتغير خصوصيات هميشه درست با ضريب اطمينان مشخص هستند. از آنجايي که بعضي از نامتغيرها طي شرايطي در مسير اجراي برنامه ايجاد مي‌شوند، ايجاد نامتغيرهاي شرطي مي‌تواند بسيار مفيدتر و کمک کننده باشد. براي توليد اين نوع از نامتغيرها مي‌توان از تکنيک‌هاي داده کاوي مثل کشف قوانين انجمني و يا استفاده از درخت تصميم براي بدست آوردن نامتغيرهاي شرطي استفاده کرد. عدم مشاهده کامل
مهندسي نرم افزار از تعدادي فرآيند تشکيل شده است از جمله طراحي، پياده سازي و تغيير نرم افزار که همه اين فرآيند‌ها در جهت توليد و توسعه نرم افزار و ... مشاهده کامل
خرید مقاله
کنفرانس‌ها و رخدادها

عضویت در انجمن کامپیوتر ایران
جستجوی مقالات