فا   |   En
ورود به سایت
مشاهده‌ مشخصات مقاله

حذف نویز اسپکل از تصاویر فراصوت توسط روش حساب تغییرات مبتنی بر پنجره‌های شکل‌دار

نویسنده (ها)
  • مهدی نخعی کهن
  • حمید بهنام
مربوط به کنفرانس سمپوزیوم هوش مصنوعی و پردازش سیگنال
چکیده
قیمت
  • برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
  • برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
  • برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال

خرید مقاله