فا   |   En
ورود به سایت
مشاهده‌ مشخصات مقاله

ترکیب کلونی مورچگان و الگوریتم شایعه‌پراکنی محلی در مدل میدان تصادفی به منظور قطعه‌بندی تصاویر سه‌بعدی مغز

نویسنده (ها)
  • سحر یوسفی
  • رضا عزمی
مربوط به کنفرانس شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
چکیده قطعه‌بندی تصاوير مغز يکي از اساسي‌ترين پروسه‌ها در آناليز بيماري‌های مغزی و طراحي برنامه‌هاي درمان است. تصاوير پزشکي همواره با مقدار قابل توجهي نويز ناشی از شرايط محيطي، ماهيت تصويربرداري و تاثیر امواج ساير تجهيزات پزشکي همراه است که منجر به ناکارآمدي روش‌هاي قطعه‌بندی مي‌شود. مدل میدان تصادفی مارکوف یک مدل آماری است که با یاری گرفتن از تعریف سیستم همسایگی و قیود وابستگی‌های فاصله‌ای تاثير نويز در قطعه‌بندی را کاهش داده و مساله قطعه‌بندی را به يافتن يک میدان برچسب‌گذاري شده با مقدار انرژي بهينه تبديل مي‌نمايد. روش‌های جستجوی گوناگونی برای یافتن این میدان بهینه پیشنهاد شده‌اند. اگرچه با کمک این روش‌ها موفقیت‌های چشمگیری در این زمینه بدست آمده اما در عمل بار محاسباتی بالا و سرعت کم این مدل برای انجام پروسه قطعه‌بندی کماکان یک چالش محسوب می‌شود. برای رفع این مشکل، در این مقاله یک روش ترکیبی جدید بر پایه الگوریتم بهینه‌سازی کلونی مورچگان و الگوریتم شایعه‌پراکنی به منظور قطعه‌بندی تصاویر سه‌بعدی مغز ارائه شده است. نتایج بدست آمده سرعت بالاتر روش پیشنهادی را نسبت به روش‌های موجود نشان می‌دهد.
قیمت
  • برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
  • برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
  • برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال

خرید مقاله