فا   |   En
ورود به سایت
مشاهده‌ مشخصات مقاله

توسعه شبيه‌ساز عامل ‌پايه صحنه نبرد مبتني بر رويكردهاي نوين شناختي با استفاده از نرم‌افزار MATLAB

نویسنده (ها)
  • کمال میرزایی
  • مهدی نقيان فشاركی
مربوط به کنفرانس شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
چکیده امروزه، در بيشتر موارد انجام آزمايش‌ها در جوامع انساني كاري غيرعملي و يا غيراخلاقي است و مواردي همچون صحنه‌نبرد، آزمايش مدل‌ها،تئوري‌ها و سناريوهاي ارائه‌شده، مستلزم هزينه‌هاي جاني و مالي زيادي خواهد بود. از اينرو توسعه محيط‌هاي شبيه‌سازي، رويكرد رايج براي بررسي سناريوهاي مختلف است. شبيه‌سازي، به پژوهشگران امكان‌مي‌دهد تا مدل‌ها و تئوري‌هاي خود را با پارامترهاي مختلف و از زواياي متفاوت، بررسي و ارزيابي‌كنند. رويكرد شبيه‌سازي نرم‌افزاري، جايگزين مناسب و در برخي موارد، تنها راه ممكن براي بررسي سناريوها در صحنه‌نبرد است. در اين رويكرد، صحنه نبرد در قالب يك سيستم چندعاملي شبيه‌سازي و بررسي‌مي‌شود كه نرم‌افزارهاي اين حوزه را شبيه‌ساز عامل‌پايه(ABD) مي‌نامند. در اين مقاله، معماري براي شبيه‌ساز صحنه نبرد مبتني بر سه مفهوم اصلي عامل، شبكه و فرايند شناختي طراحي‌شده‌است. اين سه مفهوم منطبق بر چارچوب مفهومي كاپرا است كه براساس رويكردهاي نوين شناختي ارائه‌شده‌است. معماري پيشنهادي به صورت يك نرم‌افزار شبيه‌ساز با استفاده از زبانMATLAB، پياده‌سازي‌شده و قابليت‌هاي تشخيص استراتژي با توجه به پراكندگي عامل‌ها در صحنه نبرد و رفتار انطباقي عامل‌ها در حركت، توسط اين نرم‌افزار مورد بررسي و ارزيابي قرار‌گرفته‌است. نتايج اين شبيه‌سازي، مي‌تواند پيش از اعمال استراتژي‌ها در دنياي واقعي، مورداستفاده‌قرارگيرد.
قیمت
  • برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
  • برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
  • برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال

خرید مقاله