فا   |   En
ورود به سایت
مشاهده‌ مشخصات مقاله

بهبود ضرب‌كننده پيمانه‌اي مونتگمري مبناي دو با استفاده از كدگذاري ‌جديد داده

نویسنده (ها)
  • ستاره بازرگان
  • کوروش منوچهری کلانتری
مربوط به کنفرانس شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
چکیده الگوريتم ضرب‌ پيمانه‌اي مونتگمري براي پياده‌سازي‌هاي سيستم‌هاي رمز همچون ECC و ديگر سيستم‌هاي رمزي كه بر پايه محاسبات‌پيمانه‌اي استوارند، استفاده‌مي‌شود. براي مناسب نمودن اين الگوريتم جهت پياده‌سازي سخت‌افزاري، بهبودهاي مختلفي پيشنهاد‌شده‌است. نسخه‌ مبناي‌دو اين الگوريتم براي طراحي‌هاي سخت‌افزاري، ساده و سريع است. در اين مقاله براي تسريع در محاسبات پيمانه‌اي، از نحوه نمايش اعداد به‌صورت علامت‌دار استفاده‌شده‌است و با تعميم جمع‌كننده‌جديدي كه از همين نحوه‌نمايش اعداد استفاده‌مي‌كند، ضرب‌كننده‌اي طراحي شده‌است كه نسبت به معماري‌هاي قبلي هم از نظر فضاي‌مصرفي تا 12.5% و هم‌ از نظر تاخير تا 30% بهبود پيدا نموده‌است. همچنين اين ضرب‌كننده در برابر"Fault Attacks " كه يك تهديد جدي براي سيستم‌هاي‌‌رمز همچون ECC است، مقاوم مي‌باشد و مقاومت خود را با استفاده از گيت‌هاي منطقي نگهدارنده توازن(PPLG)، بدست‌آورده‌است. معماري جديد قابليت تشخيص خطا بالايي دارد. با مجهز نمودن ضرب‌كننده مونتگمري مبناي دو به قابليت تشخيص خطا، نسخه‌جديد آن كه از جمع‌كننده جديد استفاده‌مي‌كند، از نظر فضاي‌مصرفي تا 16% و از نظر تاخير تا 28% بهبود پيدا نموده‌است.
قیمت
  • برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
  • برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
  • برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال

خرید مقاله