فا   |   En
ورود به سایت
مشاهده‌ مشخصات مقاله

يک روش جديد تخمين طيف با بار محاسباتي کم بر اساس نمايش تُنُک سيگنال‌ها

نویسنده (ها)
  • محمد حسین کهایی
مربوط به کنفرانس شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
چکیده در اين مقاله يک روش جديد براي تخمين طيف فرکانسي سيگنال‌ها معرفي مي‌شود. اين روش بر اساس نمايش تنکi تابع خودبستگي سيگنال در يک پايه فرکانسي با اضافاتii ارائه مي شود. بدين وسيله اندازه پايه فرکانسي به نصف رسيده و در نتيجه حجم محاسبات به طور قابل ملاحظه‌اي کاهش مي‌يابد. نتايج شبيه‌سازي نشان مي‌دهد که کارآيي روش پيشنهادي نسبت به روش مرجع در مدت زمان بسيار کمتري، مشابه مي باشد
قیمت
  • برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
  • برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
  • برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال

خرید مقاله