فا   |   En
ورود به سایت
مشاهده‌ مشخصات مقاله

طراحی یک زبان جهت مدل‌سازی محیط‌های واکنش اضطراری

نویسنده (ها)
  • طاهره آدم‌زاده
  • افسانه فاطمی
مربوط به کنفرانس بیستمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
چکیده یک زبان مدل‌سازی عبارت است از مجموعه‌ای از مفاهیم استخراج شده از دامنه‌ی مورد نظر و مجموعه‌ای از قیودی که بر روی این مفاهیم تعریف می‌شود. در این مقاله، یک زبان مدل‌سازی خاص مرحله‌ی واکنش از دامنه‌ی محیط‌های واکنش اضطراری ارائه شده است که بر مبنای متاکلاس‌های UML است. در طراحی این زبان، از مفاهیم تعریف شده در زبان مدل‌سازی DMM و MAS-ML استفاده شده است. فرایند طراحی زبان ارائه شده، در سه مرحله‌ی گسترش مدل نحوی، گسترش مدل واقعی و گسترش مدل دامنه توضیح داده شده است. در طراحی زبان مدل‌سازی ارائه شده، چارچوب تائو و زبان مدل‌سازی MAS-ML گسترش داده شده‌اند. با استفاده از این زبان، مدل‌سازی مرحله‌ی واکنش از محیط‌های واکنش اضطراری، راحت‌تر و سریع‌تر انجام شده و نیازی به یادگیری دانش محیط‌های واکنش اضطراری توسط همه‌ی توسعه‌دهندگان یک تیم نیست. به‌علاوه، سطح تجرید بالا رفته، سرعت روند توسعه افزایش پیدا کرده و نسبت به زبان‌های مدل‌سازی همه منظوره مثل UML، طراح به مفاهیم دامنه نزدیک‌تر خواهد شد.
قیمت
  • برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
  • برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
  • برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال

خرید مقاله