فا   |   En
ورود به سایت
مشاهده‌ مشخصات مقاله

طراحی مدلی مبتنی بر قاعده با استفاده از ماشین بردار پشتیبان و درخت تصمیم به منظور تشخیص صفحات فیشینگ در بانکداری اینترنتی

نویسنده (ها)
  • محمود مقیمی
  • علی یزدیان
مربوط به کنفرانس نوزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
چکیده فیشینگ یکی از انواع کلاهبرداری‌های آنلاین است که در آن مهاجم با استفاده از تکنیک‎های مختلف از طریق طعمه-گذاری، کاربر را به سمت بازدید از سایت‏های جعلی می‌کشاند. در این مقاله با استفاده از مشخصه‌های متمایزکننده وب سایت‏های اصلی از جعلی، مدلی مبتنی بر قاعده به منظور تشخیص حمله‌های فیشینگ در بانکداری اینترنتی ارائه گردیده است. مدل پیشنهادی بر پایه دو مجموعه ویژگی جدید با هدف تعیین میزان ارتباط بین محتوای صفحه و آدرس صفحه ارائه شده است. تعیین میزان ارتباط ذکر شده با استفاده از الگوریتم‌های تعیین تقریبی میزان تشابه دو رشته تعیین می-گردد. خروجی حاصله نیز با استفاده از روش ماشین بردار پشتیبان دسته‌بندی می‌گردد. ویژگی‎های ارائه شده در این مقاله مستقل از عواملی نظیر موتورهای جستجو و لیست سایت‏های مرور شده توسط کاربر است. نتایج حاصله از ارزیابی ویژگی‎های ارائه شده از طریق تحلیل حساسیت دلیلی بر تاثیر مثبت این ویژگی‏ها بر خروجی دسته‌بندی می‌باشد. قواعد با استفاده از درخت تصمیم از مدل ساخته شده استخراج گردیده است. نتایج ارزیابی مدل پیشنهادی مبتنی بر قواعد بر روی یک مجموعه از سایت‏های جعلی (فیشینگ) و اصلی، نشاندهنده دقت بالای مدل در تشخیص حملات فیشینگ است.
قیمت
  • برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
  • برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
  • برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال

خرید مقاله