فا   |   En
ورود به سایت
مشاهده‌ مشخصات مقاله

گذری بر امکان‌سنجی نامتغيرهاي شرطي

نویسنده (ها)
  • محمّدهاني فولادگر
  • بهروز مينايي بيدگلی
مربوط به کنفرانس شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
چکیده مهندسي نرم افزار از تعدادي فرآيند تشکيل شده است از جمله طراحي، پياده سازي و تغيير نرم افزار که همه اين فرآيند‌ها در جهت توليد و توسعه نرم افزار و همچنين دسترسي به يک نرم افزار کارآمد و با کيفيت و قابل نگهداشت انجام مي‌شود. نامتغيرها به برنامه نويس کمک مي‌کند بيشتر مراحل مهندسي نرم افزار را راحتر انجام دهد. نامتغير خصوصيات هميشه درست با ضريب اطمينان مشخص هستند. از آنجايي که بعضي از نامتغيرها طي شرايطي در مسير اجراي برنامه ايجاد مي‌شوند، ايجاد نامتغيرهاي شرطي مي‌تواند بسيار مفيدتر و کمک کننده باشد. براي توليد اين نوع از نامتغيرها مي‌توان از تکنيک‌هاي داده کاوي مثل کشف قوانين انجمني و يا استفاده از درخت تصميم براي بدست آوردن نامتغيرهاي شرطي استفاده کرد.
قیمت
  • برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
  • برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
  • برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال

خرید مقاله