فا   |   En
ورود به سایت
مشاهده‌ مشخصات مقاله

ارائه متريك هايي براي ارزيابي ريسك هاي محصولات نرم افزاري و طبقه بندي متريك هاي ارائه شده

نویسنده (ها)
  • آرمن کشيشيان
  • حسن رشيدی
مربوط به کنفرانس شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
چکیده مديريت ريسک در تمام دوره حيات نرم‏افزار نقش پررنگي در موفقيت پروژه¬ها ايفا مي¬کند. يکي از ضعف¬هايي که در مديريت ريسک¬ها سبب کاهش توجه مهندسين نرم¬افزار و متعاقباً کاهش نظارت بر ريسک¬ها مي‏شود، عدم وجود معيارهاي قابل اندازه-گيري است. ريسک¬هاي نرم‏افزاري نيز مانند هر عرصه ديگري که نيازمند ارزيابي هستند، بايد بر اساس کميت¬هاي عددي بيان شوند. در اين مقاله با مروري کلي بر مديريت ريسک¬ها و مطالعه طبقه‏بندي¬هاي موجود، همچنين با در نظر گرفتن متريک¬هايي که در کارهاي مشابه مطرح شده، متريک‏هايي ارائه مي¬شود. اين متريک¬ها با توجه به شناسايي معماري و روش¬هاي توسعه نرم¬افزار و هم چنين مشاهدات و تجارب بدست آمده از چند شرکت نرم¬افزاري در ايران ارائه مي¬شوند. جهت سهولت امر مديريت و همچين بکار بستن اين متريک¬ها در دنياي واقعي، يک طبقه¬بندي منطقي و ويژه بر روي آنها انجام مي¬شود. به کمک طبقه بندي ارائه شده، ¬مي¬توان مسئولين نظارت و کنترل متريک‏ها را در هر مرحله شناسايي کرده و در زمان صحيح مديريت ريسک را به درستي بکار بست.
قیمت
  • برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
  • برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
  • برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال

خرید مقاله