فا   |   En
ورود به سایت
مشاهده‌ مشخصات مقاله

تشخیص جنسیت اشخاص مبتنی بر روش چند‌مقیاسی الگوی باینری محلی

نویسنده (ها)
  • عباس رعایایی اردکانی
  • بیتا شادگار
مربوط به کنفرانس شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
چکیده در این مقاله یک روش تشخیص جنسیت جدید با دقت دسته‌بندی و قابلیت اعتماد بالا ارایه شده است. در این روش از نوعی استخراج مشخصه بر اساس عملگر آنالیز بافت الگوی باینری محلی استفاده شده است. این تکنیک قادر است بدون تحمیل عوارض جانبی از جمله افزایش بیش از حد حالت‌های ممکن و محاسبات زیاد، با توسعه فضای همسایگی اطراف نقاط در هنگام استخراج اطلاعات، باعث بدست آمدن اطلاعات دقیق‌تری در مورد ساختارهای موجود در تصویر شود. این روش به علت سرعت بالای استخراج مشخصه، قابلیت به کارگیری در سیستم‌های بلادرنگ تشخیص جنسیت اشخاص را دارا است. نتایج بدست آمده از پیاده‌سازی روش پیشنهادی نشان‌دهنده دقت بالای این روش و برابر97.43% است
قیمت
  • برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
  • برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
  • برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال

خرید مقاله