فا   |   En
ورود به سایت
مشاهده‌ مشخصات مقاله

بهينه‏سازي اجراي پرس و جو در پايگاه داده‏ي رابطه‏اي با استفاده الگوريتم اکتشافي ذرات

نویسنده (ها)
  • فريبرز محمودی
  • اميرحسين زاهدی انارکی
مربوط به کنفرانس شانزدهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران ‫
چکیده بهينه‏سازي پرس¬و¬جو در پايگاه داده¬هاي رابطه¬اي يك فرآيند پرهزينه مي‏باشد و تعداد جايگشت‏هاي مختلف عمليات پيوند براي يك پرس¬و¬جو، به‏ صورت نمائي با افزايش تعداد جداول سهيم در پرس¬و¬جو رشد مي‏كنند. تكنيكهاي فعلي بهينه‏سازي پرس¬و¬جو براي پشتيباني در حالاتي که تعداد جدول‏هاي پايگاه داده و تعداد سطرهاي هر جدول زياد باشند، نامناسب هستند از طرفي رمز موفقيت يك سيستم پايگاه داده كارا بودن مدل پرس‏و‏جوي آن مي‏باشد. لذا در اين مقاله روشي براي بهينه¬سازي اجراي پرس¬و-جو‏¬ها با تعداد جداول بالا پيشنهاد گرديده است. با توجه به افزايش روز افزون اهميت کاهش زمان اجراي طرح شبه بهينه در عمليات پيوند با تعداد جدولهاي بالا و حداقل سازي زمان اجراي الگوريتم در جهت يافتن طرح شبه بهينه و قرار نگرفتن طرح در بهينه‏هاي محلي، استفاده از الگوريتم¬هاي اکتشافي و کاراي نوين مورد توجه زيادي قرار گرفته است. بدين منظور دراين مقاله الگوريتم تعميم يافته بهينه‏سازي گسسته ذرات پيشنهاد گرديده و کارايي آن از طريق مقايسه با برخي الگوريتم¬هاي پيشين و با در نظر گرفتن چهار معيار زمان اجراي الگوريتم، زمان اجراي طرح، خطا و انحراف معيار، بررسي شده و نتايج حاصله نشان دهنده برتري اين روش خصوصا در تعداد بالاي جداول نسبت به الگوريتم هاي پيشين مي¬باشد.
قیمت
  • برای اعضای سایت : ۱٠٠,٠٠٠ ریال
  • برای دانشجویان عضو انجمن : ۲٠,٠٠٠ ریال
  • برای اعضای عادی انجمن : ۴٠,٠٠٠ ریال

خرید مقاله