فا   |   En
ورود به سایت
اخبار
 The 17th CSI International Symposium on   Computer Architecture & Digital Systems  (CADS 2013)   30-31, October 2013   School of Computer Science, IPM Tehran, Iran    
هجدهمین کنفرانس ملی انجمن کامپیوتر ایران با حضور پژوهشگران و علاقه مندان به علوم مهندسی کامپیوتر در ۲۲ اسفند ۱۳۹۱ برگزار شد
6 کارگاه در روز 22 اسفند ماه بر اساس زمانبندی مشخص شده در صفحه ی کارگاه های کنفرانس برگزار می شوند
آرشیو اخبار

عضویت در انجمن کامپیوتر ایران